Feedback
Contracte speciale in noul cod civil Cuprins

Contracte speciale in noul cod civil

Disponibilitate: Nu este pe stoc

Citeste pe www.universuljuridic.ro

Raporturile juridice care susțin accesul la medicamente inovative în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Laura Malinetescu 23 Dec 2015

În Europa ultimilor ani, autoritățile din domeniul sănătății publice și companiile farmaceutice au căutat formule alternative de finanțare, în scopul de a împărți costurile, riscurile și incertitudinile (citeste articolul)

Descriere

Noul Cod civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009 si urmeaza sa intre in vigoare intr-un viitor foarte apropiat, realizandu-se prin acesta o reforma de profunzime a sistemului juridic romanesc. In noua reglementare, ca o consecinta a abandonarii dualismului Cod civil -  Cod comercial, s-a impus in mod logic includerea in cadrul sau a cat mai multor contracte speciale, inclusiv a celor considerate pana acum ca fiind apanajul exclusiv al comerciantilor, si s-a realizat codificarea unor contracte (contractul de furnizare, contractul de comision, contractul de expeditie, contractul de agentie, contractul de intermediere, contractul de intretinere etc.)

Lucrarea "Contracte speciale in noul cod civil" isi propune sa prezinte contractele speciale prin prisma noii reglementari, preluand aspectele ramase actuale din doctrina si practica judiciara, constituind astfel un instrument util de lucru atat pentru studentii facultatilor de drept, cat si pentru practicienii in domeniu.

Date tehnice

  • Titlu: Contracte speciale in noul cod civil
  • Pret: 62,00 RON
  • ISBN: 978-606-8201-35-1
  • Format: 16.5 x 23.5
  • Pagini: 352

Cuprins

CUPRINS
TENDINTE ACTUALE IN DREPTUL CONTRACTELOR SPECIALE ................................. 17
TITLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPÃRARE ...................................................21
CAPITOLUL I.  Notiune. Caractere juridice ..................................................................21
1. Notiune .....................................................................................................................21
2. Caractere juridice ................................................................................................... 22
CAPITOLUL II.  Pactul de optiune. Promisiunea de vanzare-cumparare.
Dreptul de preemptiune ........................................................................25
1.  Pactul de optiune ....................................................................................................25
2.  Promisiunea unilaterala de vanzare si de cumparare ........................................ 29
3. Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare .................................................. 30
4. Dreptul de preemptiune .........................................................................................31
CAPITOLUL III. Conditii de validitate .............................................................................37
1. Consimtamantul .....................................................................................................37
2. Capacitatea ............................................................................................................. 38
3. Obiectul ...................................................................................................................44
4. Cauza ........................................................................................................................57
CAPITOLUL IV. Efectele contractului de vanzare-cumparare .................................... 60
1. Generalitati ............................................................................................................. 60
2. Obligatiile vanzatorului .........................................................................................61
4. Obligatiile cumparatorului ................................................................................... 89
CAPITOLUL V.  Varietati de vanzare-cumparare ......................................................... 96
1.  Vanzarea in bloc ..................................................................................................... 96
2.  Vanzarea bunurilor de gen .................................................................................... 96
3.  Vanzarea pe gustate ...............................................................................................97
4.  Vanzarea pe incercate............................................................................................ 98
5.  Vanzarea cu pact de rascumparare .................................................................... 100
6.  Vanzarea cu arvuna ...............................................................................................101
7. Vanzarea mostenirii ............................................................................................. 103

CONTRACTELE SPECIALE - IN NOUL COD CIVIL
6
8.  Vanzarea de drepturi litigioase............................................................................105
9.  Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii ................................107
10. Vanzarea locuintelor trecute in proprietatea statului in perioada
6 martie 1945-22 decembrie 1989 .................................................................... 108
11.  Vanzarea lucrului altuia .......................................................................................113
TITLUL II. CONTRACTUL DE SCHIMB ........................................................................... 117
1.  Notiune si reguli aplicabile .................................................................................. 117
2. Caractere juridice .................................................................................................. 117
TITLUL III. CONTRACTUL DE FURNIZARE ....................................................................119
CAPITOLUL I.  Notiune. Caractere juridice. Delimitare fata de vanzare ................119
1. Notiune ...................................................................................................................119
2. Caractere juridice  ................................................................................................ 120
3. Delimitare fata de vanzare .................................................................................. 120
CAPITOLUL II.  Conditii de validitate ........................................................................... 121
CAPITOLUL III. Efecte juridice .......................................................................................122
CAPITOLUL IV. Subcontractarea ...................................................................................123
TITLUL IV. CONTRACTUL DE DONATIE ........................................................................124
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice ..............................................................124
1. Notiune ...................................................................................................................124
2. Caractere juridice ..................................................................................................124
CAPITOLUL II.  Forma contractului de donatie ...........................................................126
1.  Promisiunea de donatie ........................................................................................126
2.  Intre persoane prezente .......................................................................................126
3. Intre absenti .......................................................................................................... 128
4. Actul estimativ ......................................................................................................129
CAPITOLUL III. Conditii de validitate .......................................................................... 130
1. Obiectul ................................................................................................................. 130
2. Capacitatea ............................................................................................................ 131
3. Consimtamantul .................................................................................................. 133
4. Cauza ..................................................................................................................... 134
CAPITOLUL IV. Tipuri de donatii .................................................................................. 136
1. Donatiile simulate ............................................................................................... 136
2. Donatiile indirecte ................................................................................................137
3. Darul manual ........................................................................................................ 139
4.  Donatia cu sarcina ("sub modo") ........................................................................141
5.  Donatia intre soti. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei ...... 1427
Cuprins
CAPITOLUL V.  Efectele contractului de donatie ...................................................... 145
1.  Reguli generale. Efectul translativ al contractului.......................................... 145
2. Obligatiile donatorului ........................................................................................ 145
3. Obligatiile donatarului ........................................................................................ 146
CAPITOLUL VI. Principiul irevocabilitatii donatiilor ...................................................147
1.  Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii ...........................................147
2. Clauze permise ..................................................................................................... 148
3.  Revocarea donatiilor. Cauze legale. Enumerare .............................................. 149
4.  Revocarea pentru neexecutarea sarcinii ........................................................... 149
5.  Revocarea pentru ingratitudine ..........................................................................150
TITLUL V. CONTRACTUL DE LOCATIUNE .....................................................................153
CAPITOLUL I.  Notiune, varietati si caractere juridice..............................................153
1. Notiune ...................................................................................................................153
2. Varietati ..................................................................................................................153
3.  Caractere juridice ale contractului de locatiune a bunurilor,
potrivit Codului civil ............................................................................................ 154
CAPITOLUL II.  Conditii de validitate ...........................................................................156
1. Capacitatea ............................................................................................................156
2. Consimtamantul ...................................................................................................157
3. Obiectul ..................................................................................................................157
4. Cauza ......................................................................................................................158
CAPITOLUL III. Efectele contractului de locatiune ....................................................159
1. Obligatiile locatorului ..........................................................................................159
2. Obligatiile locatarului ..........................................................................................162
CAPITOLUL IV. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune .................... 166
1. Sublocatiunea ....................................................................................................... 166
2. Cesiunea .................................................................................................................167
CAPITOLUL V.  Incetarea locatiunii ............................................................................. 168
1. Cauze de incetare ................................................................................................. 168
2. Denuntarea unilaterala ....................................................................................... 168
3.  Expirarea termenului stabilit de parti sau de lege ........................................... 169
4.  Rezilierea pentru neexecutare de obligatii ........................................................170
5. Imposibilitatea folosirii bunului ..........................................................................170
6. Desfi  intarea titlului locatorului .......................................................................... 171
7.  Instrainarea lucrului inchiriat .............................................................................. 171
8. Moartea locatarului ..............................................................................................172
TITLUL VI. CONTRACTUL DE INCHIRIERE A LOCUINTEI ...........................................173
CAPITOLUL I.  Notiune, domeniu de aplicare si caractere juridice .........................173
1. Notiune ...................................................................................................................173CONTRACTELE SPECIALE - IN NOUL COD CIVIL -
8
2. Domeniu de aplicare .............................................................................................174
3. Caractere juridice ..................................................................................................174
CAPITOLUL II.  Incheierea contractului .......................................................................175
1. Partile contractante .............................................................................................175
2. Continutul contractului .......................................................................................176
3.  Obiectul contractului de inchiriere ....................................................................176
4. Termenul inchirierii ...............................................................................................177
CAPITOLUL III. Efectele contractului de inchiriere ................................................... 180
1.  Obligatiile locatorului (proprietarului) ............................................................ 180
2. Obligatiile chiriasului ...........................................................................................181
3.  Obligatii care nu pot fi    asumate de chirias ........................................................181
CAPITOLUL IV. Subinchirierea si cesiunea contractului de inchiriere ..................... 182
1. Subinchirierea locuintelor .................................................................................. 182
2.  Cesiunea contractului de inchiriere a locuintei ............................................... 183
CAPITOLUL V.  Schimbul obligatoriu de locuinte ...................................................... 184
CAPITOLUL VI. Incetarea contractului .........................................................................185
1. Cauze de incetare ..................................................................................................185
2. Expirarea termenului ............................................................................................185
3. Denuntarea unilaterala ........................................................................................185
4.  Rezilierea contractului pentru neexecutarea obligatiilor sau
comportamentul culpabil al chiriasului ............................................................ 186
5. Decesul chiriasului ................................................................................................187
CAPITOLUL VII. Inchirierea unor locuinte cu destinatie speciala ............................ 188
1. Reguli aplicabile ................................................................................................... 188
2. Locuinta sociala .................................................................................................... 188
3. Locuinta de serviciu ............................................................................................. 189
4. Locuinta de interventie ....................................................................................... 190
5. Locuinta de necesitate ........................................................................................ 190
6. Locuinta de protocol .............................................................................................191
7.  Solutionarea litigiilor locative.............................................................................192
TITLUL VII. CONTRACTUL DE ARENDARE .................................................................. 193
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice ............................................................. 193
1.  Reglementare legala. Notiune ........................................................................... 193
2. Caractere juridice ................................................................................................. 193
CAPITOLUL II.  Conditiile de validitate si incheierea contractului de arendare .....195
1. Consimtamantul ...................................................................................................195
2. Capacitatea ............................................................................................................195
3. Obiectul ................................................................................................................. 196
4. Cauza ..................................................................................................................... 196
5.  Forma contractului de arendare .........................................................................1979
Cuprins
CAPITOLUL III. Efectele contractului de arendare .................................................... 198
1. Obligatiile arendatorului .................................................................................... 198
2. Obligatiile arendasului ........................................................................................ 198
CAPITOLUL IV. Incetarea contractului de arendare ..................................................200
TITLUL VIII. CONTRACTUL DE ANTREPRIZÃ .............................................................. 201
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice ............................................................. 201
1. Notiune .................................................................................................................. 201
2.  Delimitarea de alte contracte ............................................................................ 201
3. Caractere juridice .................................................................................................202
CAPITOLUL II.  Conditii de validitate ..........................................................................204
CAPITOLUL III. Efectele contractului de antrepriza ..................................................206
1. Obligatiile antreprenorului .................................................................................206
2. Obligatiile clientului ............................................................................................ 207
3.  Pieirea lucrarii inainte de receptie .....................................................................208
CAPITOLUL IV. Incetarea contractului de antrepriza ................................................209
CAPITOLUL V.  Reguli speciale privind antrepriza de constructii .............................211
1.  Notiune. Reguli aplicabile ....................................................................................211
2. Subantrepriza ........................................................................................................212
3.  Raspunderea in antrepriza de constructii ..........................................................212
4.  Actiunea directa a lucratorilor ........................................................................... 214
TITLUL IX. CONTRACTUL DE SOCIETATE .....................................................................215
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice ..............................................................215
1.  Notiune. Dobandirea personalitatii juridice .....................................................215
2. Caractere juridice ..................................................................................................216
CAPITOLUL II.  Conditii de validitate. Domeniu de aplicare .....................................217
1. Consimtamantul ...................................................................................................217
2. Capacitatea ............................................................................................................217
3. Obiectul ................................................................................................................. 218
4. Cauza ......................................................................................................................219
CAPITOLUL III. Societatea simpla ................................................................................220
1. Incheierea contractului .......................................................................................220
2. Capitalul social .....................................................................................................220
3. Partile de interes ...................................................................................................221
4. Patrimoniul social ................................................................................................ 222
5.  Raporturile dintre asociati si societate ............................................................. 222
6.  Hotararile privind societatea ............................................................................. 223
7. Raporturile cu tertii ............................................................................................. 224
8. Administrarea societatii ...................................................................................... 224CONTRACTELE SPECIALE - IN NOUL COD CIVIL -
10
9.  Participarea la profi  t si pierderi .......................................................................... 225
10.  Pierderea calitatii de asociat .............................................................................. 226
11. Incetarea societatii .............................................................................................. 226
CAPITOLUL IV. Asocierea in participatie .....................................................................228
TITLUL X. CONTRACTUL DE MANDAT ........................................................................ 229
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice. Feluri ................................................. 229
1. Notiune .................................................................................................................. 229
2. Caractere juridice .................................................................................................230
3. Feluri ......................................................................................................................230
CAPITOLUL II.  Reprezentarea. Delimitarea intre mandatul cu si fara
reprezentare ......................................................................................... 232
CAPITOLUL III. Mandatul cu reprezentare.................................................................. 235
1. Defi  nitie ................................................................................................................. 235
2.  Delimitarea de alte contracte ............................................................................ 235
3.  Forma si dovada mandatului ..............................................................................236
4. Capacitatea ........................................................................................................... 237
5. Consimtamantul ..................................................................................................238
6.  Obiectul si intinderea mandatului .....................................................................239
7. Obligatiile mandatarului .....................................................................................241
8. Obligatiile mandantului ......................................................................................243
9.  Raporturile juridice intre mandant si terti .......................................................244
10.  Raporturile dintre mandatar si terti .................................................................. 245
11.  Incetarea contractului de mandat .....................................................................246
CAPITOLUL IV. Mandatul fara reprezentare ...............................................................248
CAPITOLUL V.  Contractul de comision ...................................................................... 250
1. Notiune .................................................................................................................. 250
2. Caractere juridice ..................................................................................................251
3.  Contractul cu sine insusi ......................................................................................251
4.  Efectele contractului de comision ..................................................................... 252
5. Clauza star del credere (ducroire) ...................................................................... 256
6.  Incetarea contractului de comision ................................................................... 257
CAPITOLUL VI. Contractul de consignatie.................................................................. 258
1.  Notiune. Natura juridica ..................................................................................... 258
2. Caractere juridice ................................................................................................. 259
3.  Efectele contractului de consignatie ................................................................. 259
4.  Incetarea contractului de consignatie ..............................................................263
CAPITOLUL VII. Contractul de expeditie ....................................................................264
1. Notiune ..................................................................................................................264
2. Caractere juridice ................................................................................................. 265
3.  Efectele contractului de expeditie..................................................................... 265
4. Prescriptia ............................................................................................................. 26711
Cuprins
TITLUL XI. CONTRACTUL DE AGENTIE ........................................................................268
CAPITOLUL I.  Notiune. Caractere juridice ...............................................................268
1. Notiune ..................................................................................................................268
2. Caractere juridice .................................................................................................269
CAPITOLUL II.  Cuprinsul contractului de agentie .................................................... 270
1. Domeniul de aplicare ........................................................................................... 270
2. Exclusivitatea ....................................................................................................... 270
3. Clauza de neconcurenta .......................................................................................271
4. Remuneratia agentului ........................................................................................ 272
5. Durata contractului ............................................................................................. 272
CAPITOLUL III. Efecte juridice ...................................................................................... 273
1. Obligatiile agentului ............................................................................................ 273
2. Obligatiile comitentului ...................................................................................... 273
CAPITOLUL IV. Incetarea contractului de agentie .................................................... 276
1.  Cazurile speciale de incetare .............................................................................. 276
2. Indemnizatiile si despagubiri datorate ...............................................................277
TITLUL XII. CONTRACTUL DE INTERMEDIERE (CURTAJ) ......................................... 278
CAPITOLUL I.  Notiune. Caractere juridice ............................................................... 278
1. Notiune .................................................................................................................. 278
2. Caractere juridice ................................................................................................. 279
CAPITOLUL II.  Efecte juridice ...................................................................................... 281
1.  Obligatiile intermediarului (curtierului)........................................................... 281
2. Obligatiile clientului ............................................................................................ 281
TITLUL XIII. CONTRACTUL DE COMODAT (IMPRUMUTUL DE FOLOSINTÃ) ........283
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice .............................................................283
1. Notiune ..................................................................................................................283
2. Caractere juridice .................................................................................................283
CAPITOLUL II.  Conditii de validitate  ......................................................................... 285
1. Capacitatea ........................................................................................................... 285
2. Consimtamantul .................................................................................................. 285
3. Obiectul ................................................................................................................. 285
4. Cauza .....................................................................................................................286
CAPITOLUL III. Efectele contractului de comodat .................................................... 287
1. Obligatiile comodatarului .................................................................................. 287
2. Obligatiile comodantului ....................................................................................290
CAPITOLUL IV. Incetarea comodatului ........................................................................291
1. Cauze de incetare ..................................................................................................291CONTRACTELE SPECIALE - IN NOUL COD CIVIL -
12
TITLUL XIV. CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE ................................ 292
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice ............................................................. 292
1. Notiune .................................................................................................................. 292
2. Caractere juridice ................................................................................................. 292
CAPITOLUL II.  Conditii de validitate ..........................................................................294
1. Capacitatea ...........................................................................................................294
2. Consimtamantul ..................................................................................................294
3. Obiectul .................................................................................................................294
4. Cauza .....................................................................................................................294
CAPITOLUL III. Efecte juridice ...................................................................................... 295
1. Obligatiile imprumutatului ................................................................................ 295
2. Obligatiile imprumutatorului ............................................................................296
CAPITOLUL IV. Imprumutul cu dobanda .................................................................... 297
1.  Notiune. Reguli aplicabile ................................................................................... 297
CAPITOLUL V.  Incetarea contractului  .......................................................................300
TITLUL XV. CONTRACTUL DE DEPOZIT ...................................................................... 301
CAPITOLUL I.  Notiune. Caractere juridice. Feluri ................................................... 301
1. Notiune .................................................................................................................. 301
2. Caractere juridice ................................................................................................. 301
3. Feluri ......................................................................................................................302
CAPITOLUL II.  Depozitul obisnuit (voluntar). Conditii de validitate. Dovada .....303
1. Capacitatea ...........................................................................................................303
2. Consimtamantul ..................................................................................................303
3. Obiectul .................................................................................................................304
4. Cauza .....................................................................................................................304
5. Dovada contractului ............................................................................................304
CAPITOLUL III. Efectele contractului de depozit .......................................................305
1. Obligatiile depozitarului .....................................................................................305
2. Obligatiile deponentului .....................................................................................308
CAPITOLUL IV. Varietati de depozit .............................................................................309
1. Depozitul necesar ................................................................................................309
2. Depozitul hotelier .................................................................................................310
3. Depozitul neregulat ..............................................................................................312
CAPITOLUL V.  Sechestrul .............................................................................................313
1. Notiune. Feluri .......................................................................................................313
2. Sechestrul conventional ......................................................................................313
3. Sechestrul judiciar ............................................................................................... 314
13
TITLUL XVI. CONTRACTUL DE TRANZACTIE ...............................................................316
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice ..............................................................316
1. Notiune ...................................................................................................................316
2. Caractere juridice ..................................................................................................316
CAPITOLUL II.  Conditii de validitate ...........................................................................318
1. Capacitatea ............................................................................................................318
2. Consimtamantul ...................................................................................................318
3. Obiectul ..................................................................................................................319
4. Cauza ......................................................................................................................319
CAPITOLUL III. Efectele contracului de tranzactie .....................................................321
1. Interpretarea contractului ...................................................................................321
2. Efecte extinctive ...................................................................................................321
3. Regula efectelor declarative .............................................................................. 322
4.  Exceptia efectelor constitutive sau translative ............................................... 322
TITLUL XVII. CONTRACTUL DE RENTÃ VIAGERÃ ...................................................... 323
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice ............................................................. 323
1. Notiune .................................................................................................................. 323
2. Caractere juridice ................................................................................................. 324
CAPITOLUL II.  Conditii de validitate .......................................................................... 325
1. Reguli generale ..................................................................................................... 325
2. Reguli speciale ...................................................................................................... 325
CAPITOLUL III. Efectele contractului de renta viagera ............................................. 326
1. Obligatiile credirentierului ................................................................................. 326
2. Obligatiile debirentierului .................................................................................. 326
3.  Sanctiunea neexecutarii obligatiilor debirentierului ...................................... 327
TITLUL XVIII. CONTRACTUL DE INTRETINERE .......................................................... 329
CAPITOLUL I.  Notiune si caractere juridice ............................................................. 329
1. Notiune .................................................................................................................. 329
2. Caractere juridice ................................................................................................. 329
CAPITOLUL II.  Delimitarea fata de alte contracte ....................................................331
1. Delimitarea fata de vanzare-cumparare ............................................................331
2. Delimitarea fata de donatie .................................................................................331
3.  Delimitarea fata de contractul de renta viagera ............................................. 332
CAPITOLUL III. Conditii de validitate ..........................................................................333
1. Capacitatea ...........................................................................................................333
2. Consimtamantul ..................................................................................................333
3. Obiectul .................................................................................................................333
4. Cauza .....................................................................................................................334CONTRACTELE SPECIALE - IN NOUL COD CIVIL -
14
CAPITOLUL IV. Efectele contractului de intretinere .................................................335
1. Obligatiile intretinutului .....................................................................................335
2. Obligatiile intretinatorului .................................................................................335
3.  Transformarea in bani a obligatiei de intretinere ............................................336
CAPITOLUL V.  Incetarea contractului de intretinere ............................................... 337
TITLUL XIX. CONTRACTUL DE ASIGURARE ................................................................339
CAPITOLUL I.  Notiuni generale privind asigurarile .................................................339
1.  Reglementare; intelesul unor termeni ..............................................................339
2. Clasifi  carea asigurarilor ......................................................................................340
CAPITOLUL II.  Notiunea, caracterele juridice si incheierea contractului de
asigurare ............................................................................................... 341
1. Notiune .................................................................................................................. 341
2. Caractere juridice ................................................................................................. 341
3. Incheierea contractului .......................................................................................342
CAPITOLUL III. Tipuri de asigurari contractuale ........................................................343
1. Asigurarea de bunuri ............................................................................................343
2. Asigurarea de persoane .......................................................................................344
3.  Asigurarea de raspundere civila .........................................................................346
CAPITOLUL IV.  Asigurarea obligatorie de raspundere civila ...............................347
1.  Notiune. Domeniu de aplicare ...........................................................................347
2. Reguli aplicabile ...................................................................................................347
3.  Stabilirea si plata despagubirilor .......................................................................348
4.  Actiuni in regres ale asiguratorului ...................................................................349
5. Fonduri de protectie ............................................................................................349
TITLUL XX. JOCUL SI PARIUL ..........................................................................................351
1.  Notiune si caractere juridice ...............................................................................351
2. Efecte juridice ........................................................................................................351
Pagina:

Despre autori:

Motiu Florin - Conferențiar universitar dr. la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara; - Judecător la Curtea de Apel Timișoara; - Formator al Institutului Naţional al Magistraturii în drept comercial din 2004 și în cooperare judiciară europeană în materie civilă și... Citeste mai mult >

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (1 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: