Evenimente 2020

Conferința națională de drept civil. Familia. Ediția a III-a, ONLINE 11 decembrie, 2020
Conferința națională de drept civil. Familia. Ediția a III-a, ONLINE

Revista de Dreptul Familiei și Editura Universul Juridic organizează Conferința națională de drept civil. Familia. Ediția a III-a, ONLINE, care va fi transmisă LIVE pe Portalul Universul Juridic și va conține două secțiuni.

Aceasta se va desfășura pe parcursul a două zile, după cum urmează:

Vineri, 11 decembrie (orele 16,00-20,00)
Sâmbătă, 12 decembrie (orele 10,00-14,00)

Organizatorii științifici ai conferinței sunt prof. univ. dr. Călina Jugastru și judecător dr. Ioan Ilieș Neamț.

SPEAKERI ȘI TEME, PE SECȚIUNI :

SPEAKERI ȘI TEME, PE SECȚIUNI :

1. Conf. univ. dr. Maria Aluaș – Secretul medical al minorului și exercitarea autorității părintești (art. 487 C. civ.): protecție sau prejudiciu?;

2. Notar public drd. Oana-Elena Buzincu – Rolul acordului de voință al soților la desfacerea căsătoriei;

3. Av. Cătălina Dicu, Senior Partner, Stoica & Asociatii – Alienarea parentală – flagelul lumii moderne;

4. Avocat Vlad Ionuț Domocoș – Considerații privind instituția tutelei;

5. Notar public drd. Alexandru-Victor Doroș – Regimul juridic al termenului de reflecție din cadrul procedurii divorțului pe cale notarială;

6. Judecător drd. Gabriela Aura Fodor – Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracțiunii de violență în familie;

7. Notar public drd. Gabriela-Rodica Ghile-Buzan – Rolul măștii minorului pe scena juridică;

8. Lect. univ. dr. Juanita Goicovici – Consimțământul la utilizarea postumă a materialului genetic reproductiv; 

9. Avocat Bogdan Ionescu – Scurte considerații practice asupra aplicării dispozițiilor articolului 1.002 alineatul (3) din Codul de procedură civilă în materie de minori și familie;

10. Conf. univ. dr. Lucia Irinescu – „Birdnesting” – O nouă abordare a divorțului și despre cum putem adapta prevederile art. 400 C. civ.;

11. Prof. univ. dr. Călina Jugastru – O construcție dificilă: „reședința obișnuită” în divorțul internațional;

12. Judecător Lucian Lungu – Încercări de devoalare a rațiunilor cerinței consimțământului părinților biologici la adopție și de armonizare a prezumțiilor de comunicare cu mecanismul de formare a refuzului abuziv de a consimți la adopție;

13. Avocat Paula-Alina Lupu – Pot constitui motivele de divorț temeiuri pentru acordarea despăgubirilor conform articolului 388 din Codul civil?;

14. Lector univ. dr. Carmen Oana Mihăilă – Căsătoria copilului. “Sweet 16”. O privire comparativă;

15. Consilier Bogdan Dumitru Moloman – Pot fi virusate și puse în carantină relațiile de familie? Despre obligații și drepturi familiale în vremuri pandemice;

16. Judecător dr. Ioan Ilieș Neamț (va fi prezent în cadrul Conferinței RDF cu două teme):

a. Până când moartea ne va despărți… sau vom sta separați mai mult de 2 ani. O privire asupra divorțului ca urmare a separării în fapt de lungă durată;

b. Despre destinul tragic(?) al soțului care construiește pe terenul proprietatea exclusivă a celuilalt soț;

17. Lector univ. dr. Mihaela-Adriana Oprescu – Principiul interesului superior al copilului în dreptul Uniunii Europene. De la consacrare teoretică la recunoaștere jurisprudențială în contexte cu elemente de extraneitate;

18. Conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu – Reprezentarea incapabililor din perspectiva dreptului internațional privat;

19. Conf. univ. dr. Paul Popovici – Summum ius, summa iniuria (despre excesul de formalism în interpretarea contractului dotal);

20. Conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki – Posibile considerații contributive privind necesitatea instituționalizării concubinajului în România;

21. Lector univ. dr. Nicolae-Horia Țiț – Considerații cu privire la caracterul normelor care reglementează competența instanței judecătorești în materia cererilor de divorț;

22. Psiholog George Visu-Petra – Ascultarea copiilor în cauzele civile. Ghid de interviu.

PANELURI:

Conferința de Drept civil. Familia – ed. a III-a organizată de Revista de Dreptul Familiei în parteneriat cu Editura Universul Juridic

Vineri, 11 decembrie 2020

16:00-20:10

Cuvânt de deschidere: 16:00-16:20

1. Prof. univ. dr. Călina Jugastru, director Revista de Dreptul Familiei
2. Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț, redactor-șef Revista de Dreptul Familiei
3. Prof. univ. dr. Ioan Chelaru – Președintele Uniunii Juriștilor din România, Președintele Academiei de Științe Juridice din România.
4. Nicolae Cîrstea, director Grup Editorial Universul Juridic

Panel nr. 1 – 16:20-17:20. Moderator: Prof. univ. dr. Călina Jugastru

1. Conf. univ. dr. Maria Aluaș (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca) – Secretul medical al minorului și exercitarea autorității părintești (art. 487 C. civ.): protecție sau prejudiciu?
2. Av. Vlad Ionuț Domocoș – Considerații privind instituția tutelei
3. Jud. drd. Gabriela Aura Fodor (Judecătoria Cluj-Napoca) – Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracțiunii de violență în familie

Sesiune de întrebări: 17:20-17:30

Panel nr. 2 – 17:30-18:30. Moderator: Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț

1. Jud. Lucian Lungu (Tribunalul Botoșani) – Încercări de devoalare a rațiunilor cerinței consimțământului părinților biologici la adopție și de armonizare a prezumțiilor de comunicare cu mecanismul de formare a refuzului abuziv de a consimți la adopție
2. Lect. univ. dr. Carmen Oana Mihăilă (Universitatea din Oradea) – Căsătoria copilului. “Sweet 16”. O privire comparativă
3. Notar public drd. Gabriela-Rodica Ghile-Buzan – Rolul măștii minorului pe scena juridică

Sesiune de întrebări: 18:30-18:40

Lansarea Revistei de Dreptul Familiei nr. 1/2020 – 18:40-19:00

1. Prof. univ. dr. Călina Jugastru, director Revista de Dreptul Familiei
2. Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț, redactor-șef Revista de Dreptul Familiei
3. Consilier superior Bogdan Dumitru Moloman, redactor-șef adjunct Revista de Dreptul Familiei
4. Nicolae Cîrstea, director Grup Editorial Universul Juridic

Panelul nr. 3 – 19:00-20:00. Moderator: Prof. univ. dr. Călina Jugastru

1. Lect. univ. dr. Mihaela-Adriana Oprescu (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Principiul interesului superior al copilului în dreptul Uniunii Europene. De la consacrare teoretică la recunoaștere jurisprudențială în contexte cu elemente de extraneitate
2. Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț (Tribunalul Maramureș) – Despre destinul tragic(?) al soțului care construiește pe terenul proprietatea exclusivă a celuilalt soț
3. Conf. univ. dr. Lucia Irinescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – „Birdnesting” – O nouă abordare a divorțului și despre cum putem adapta prevederile art. 400 C. civ.

Sesiune de întrebări: 20:00-20:10

Sâmbătă, 12 decembrie 2020
10:00-15:20

Panelul nr. 1 – 10:00-11:00. Moderator: Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț

1. Notar public drd. Oana-Elena Buzincu – Rolul acordului de voință al soților la desfacerea căsătoriei
2. Prof. univ. dr. Călina Jugastru (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) – O construcție dificilă: „reședința obișnuită” în divorțul internațional
3. Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – Considerații cu privire la caracterul normelor care reglementează competența instanței judecătorești în materia cererilor de divorț

Sesiune de întrebări: 11:00-11:10

Panelul nr. 2 – 11:10-12:10. Moderator: Consilier superior Bogdan Dumitru Moloman

1. Notar public drd. Alexandru-Victor Doroș – Regimul juridic al termenului de reflecție din cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
2. Av. Paula-Alina Lupu (Cabinet de Avocat Paula-Alina Lupu) – Pot constitui motivele de divorț temeiuri pentru acordarea despăgubirilor conform art. 388 C. civ.?
3. Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț (Tribunalul Maramureș) – Până când moartea ne va despărți... sau vom sta separați mai mult de 2 ani. O privire asupra divorțului ca urmare a separării în fapt de lungă durată

Sesiune de întrebări: 12:10-12:20

Panelul nr. 3 – 12:20-13:40. Moderator: Prof. univ. dr. Călina Jugastru

1. Conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Reprezentarea incapabililor din perspectiva dreptului internațional privat
2. Av. Bogdan Ionescu (Cabinet de Avocat Bogdan Ionescu) – Scurte considerații practice asupra aplicării dispozițiilor art. 1.002 alin. (3) C. pr. civ. în materie de minori și familie
3. Psiholog George Visu-Petra (Curtea de Apel Cluj) – Ascultarea copiilor în cauzele civile. Ghid de interviu
4. Av. Cătălina Dicu – Alienarea parentală – flagelul lumii moderne

Sesiune de întrebări: 13:40-13:50

Panelul nr. 4 – 13:50-15:10. Moderator: Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț

1. Lect. univ. dr. Juanita Goicovici (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Consimțământul la utilizarea postumă a materialului genetic reproductiv
2. Consilier superior Bogdan Dumitru Moloman (Compartimentul Autoritate Tutelară, Primăria municipiului Bistrița) – Pot fi virusate și puse în carantină relațiile de familie? Despre obligații și drepturi familiale în vremuri pandemice
3. Conf. univ. dr. Paul Popovici (Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca) – Summum ius, summa iniuria (despre excesul de formalism în interpretarea contractului dotal)
4. Conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki (Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca) – Posibile considerații contributive privind necesitatea instituționalizării concubinajului în România

Sesiune de întrebări: 15:10-15:20

 

În cadrul conferinței va avea loc evenimentul de lansare a Revistei de Dreptul Familiei nr. 1/2020.

Evenimentul este în curs de acreditare INPPA

„Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”.

 


Taxa de participare este de 300 lei + TVA/persoană și include următoarele beneficii:

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate 4k;

– Acces la înregistrarea video la 3 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe e-mail);

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu;

– 20% reducere la următoarele conferințe;

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include, printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Participanților la conferință le este oferit Abonamentul Revistei de Dreptul Familiei la un preț preferențial de 100 de lei + TVA.

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

 

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac doar pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro.

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice/tehnice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555 conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

Pentru inscrieri accesati:  https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-drept-civil-familia-editia-a-iii-a-online/#formular


Vezi toate evenimentele »

Copyright 2008-2022 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos