Evenimente 2020

Digitalizarea dreptului și a administrației publice în actualul context pandemic 10/15/20 octombrie, 2020
Digitalizarea dreptului și a administrației publice în actualul context pandemic

Universitatea „Ovidius” din Constanța împreună cu Universitatea de medicină, farmacie, științe și tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, Universitatea de Stat din Moldova, Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și Editura Universul Juridic organizează conferința „Digitalizarea dreptului și a administrației publice în actualul context pandemic”, aceasta se va desfașura pe parcursul a două zile după cum urmează:

  • 15 OCTOMBRIE: orele 9.00-16.30
  • 16 OCTOMBRIE: orele 9.00-16.30

Conferința este organizată cu sprijinul:

► Wolters Kluwer România

  • Transmisă video/online pe Universul Juridic.
  • Executorilor judecătorești le este echivalată participarea la conferință cu obligația de pregatire profesională aferentă anului 2020, cu condiția de a se înscrie prin intermediul UNEJ din secțiunea MEMBRI.

 

 Acreditare INPPA

„Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”.

PROGRAM CONFERINȚĂ:

15-16 OCTOMBRIE 2020

15 OCTOMBRIE: orele 9.00-16.30

9.00-9.45 – ALOCUȚIUNI DE DESCHIDERE

Conf. univ. dr. Dan Marcel ILIESCU, rectorul Universității „Ovidius” din Constanța

George Niculescu, prefect al județului Constanța

Prof. univ. dr. Leonard AZAMFIREI, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Prof. univ. dr. habil. Otilia DANDARA, Universitatea de Stat din Moldova

Marius MORARI, Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România

Valeriu DEVDEREA, Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova

Marc SCHMITZ, Președintele Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești

10.00-13.30 – Secțiunea DIGITALIZAREA PROCESULUI CIVIL – JUDECATA

Moderatori: prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA, Universitatea „Ovidius” din Constanța; prof. univ. dr. Verginel LOZNEANU, Academia de Poliție „Al.I. Cuza” din București

1. Prof. univ. dr. HC Ioan LEȘ, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

2. Prof. univ. dr. HC Marin VOICU, Universitatea „Ovidius” din Constanța

3. Prof. univ. dr. Gabriel MIHAI, Universitatea „Ovidius” din Constanța

4. Prof. univ. dr. Daniel GHIȚĂ, Universitatea din Craiova

5. Conf. univ. dr. Sebastian SPINEI, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

6. Conf. univ. dr. Elena BELEI, Universitatea de Stat din Moldova

7. Conf. univ. dr. Igor COBAN, Universitatea de Stat din Moldova

8. Conf. univ. dr. Adrian CIRCA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

9. Conf. univ. dr. Marilena MARIN, Universitatea „Ovidius” din Constanța

10. Conf. univ. dr. Mădălina BOTINĂ, Universitatea „Ovidius” din Constanța

11. Lect. univ. dr. Gabriel GRIGORE, Universitatea „Ovidius” din Constanța

12. Lect. univ. dr. Cristina Ramona DUȚĂ, Universitatea „Ovidius” din Constanța

13. Lect. univ. dr. Bogdan Cristian TRANDAFIRESCU, Universitatea „Ovidius” din Constanța

14. Drd. Vasile JOSAN, Universitatea de Stat din Moldova

14.00-16.30 – Secțiunea DIGITALIZAREA DREPTULUI PENAL ȘI A DREPTULUI PROCESUAL PENAL

Moderator: prof. univ. dr. habil. Sergiu BRÎNZĂ, Universitatea de Stat din Moldova

1. Prof. univ. dr. Marian ALEXANDRU, Universitatea „Ovidius” din Constanța

2. Conf. univ. dr. Stanislav COPEȚCHI, Universitatea de Stat din Moldova

3. Conf. univ. dr. Stela BOTNARU, Universitatea de Stat din Moldova

4. Conf. univ. dr. Mariana MITRA-NIȚĂ, prof. univ. dr. Vasile DRĂGHICI, Universitatea „Ovidius” din Constanța

5. Lect. univ. dr. Zafer SADÎC, Universitatea „Ovidius” din Constanța

6. Asist. univ. dr. Mihai-Alexandru STANCIU, Universitatea „Ovidius” din Constanța

7. Prim-procuror Gill Julien GRIGORE IACOBICI, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

16 OCTOMBRIE: orele 9.00-16.30

9.00-13.30 – Secțiunea DIGITALIZAREA PROCESULUI CIVIL – EXECUTAREA SILITĂ

Moderatori: prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA, Universitatea „Ovidius” din Constanța; conf. univ. dr. Eugen HURUBĂ, director al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești

1. Prof. univ. dr. HC Natalie FRICERO, Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franța

2. Conf. univ. dr. Guillaume PAYAN, Universitatea din Toulon, Franța

3. Exec. jud. Patrick GIELEN, consilier al președintelui Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, Belgia

4. Conf. univ. dr. George MĂGUREANU, Universitatea Româno-Americană, București

5. Lect. univ. drd. exec. jud. Oxana NOVICOV, Universitatea de Stat din Moldova

6. Lect. univ. drd. exec. jud. Roman TĂLMACI, Universitatea de Stat din Moldova

14.00-16.30 – Secțiunea DIGITALIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Moderatori: conf. univ. dr. Cristinel IFTENE, Universitatea „Ovidius” din Constanța; conf. univ. dr. Flavia GHENCEA, Universitatea „Spiru Haret”, București

1. Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ, Universitatea din București

2. Conf. univ. dr. Emilia Lucia CĂTANĂ, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureș

3. Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

4. Prof. univ. dr. habil. Mihaela RUS, asist. univ. dr. Tănase TASENȚE, Universitatea „Ovidius” din Constanța

5. Conf. univ. dr. Mădălina BOTINĂ, Universitatea „Ovidius” din Constanța

6. Lect. univ. dr. Gabriel MANU, Universitatea Ecologică din București

7. Conf. univ. dr. habil. Andrei NEGRU, Universitatea de Stat din Moldova

 

 

DIGITALIZATION OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF THE CURRENT PANDEMIC

CONFERENCE PROGRAM
OCTOBER 15th- 16th, 2020

OCTOBER 15th: 9.00 a.m. - 4.30 p.m.

9.00 a.m. - 9.45 a.m. - OPENING SPEECHES

Assoc. Prof. Dan Marcel ILIESCU, PhD, Rector of Ovidius University of Constanta
Prof. Leonard AZAMFIREI, PhD, Rector of George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Târgu Mureș
Prof. habil.. Otilia DANDARA, PhD, Moldova State University
Marius MORARI, President of the National Union of Bailiffs, Romania
Valeriu DEVDEREA, President of the National Union of Bailiffs of the Republic of Moldova
Marc SCHMITZ, President of the International Union of Bailiffs

10.00 a.m. – 1.30 p.m. - DIGITALIZATION OF THE CIVIL PROCEEDING – THE LAWSUIT

Moderators: Prof. habil. Adrian STOICA, PhD; Prof. Verginel LOZNEANU, PhD

1. Prof. H.C. Ioan LEȘ, PhD, Lucian Blaga University, Sibiu
2. Prof. H.C Marin VOICU, PhD, Ovidius University of Constanța
3. Prof. Gabriel MIHAI, PhD, Ovidius University of Constanța
4. Prof. Daniel GHIȚĂ,PhD, University of Craiova
5. Assoc.prof. habil. Sebastian SPINEI,PhD, Lucian Blaga University, Sibiu
6. Assoc. Prof. Elena BELEI, PhD, Moldova State University
7. Assoc. Prof. Coban IGOR, PhD, Moldova State University
8. Assoc. Prof. Adrian CIRCA, PhD, Lucian Blaga University, Sibiu
9. Assoc. Prof. Marilena MARIN, PhD, Ovidius University of Constanța
10. Assoc. Prof Mădălina BOTINĂ, PhD, Ovidius University of Constanța
11. Lect. Gabriel GRIGORE, PhD Ovidius University of Constanța
12. Lect. Cristina Ramona DUȚĂ, PhD, Ovidius University of Constanța
13. Lect. Bogdan Cristian TRANDAFIRESCU, PhD, Ovidius University of Constanța
14. Vasile JOSAN, PhD candidate, Moldova State University

2.00 p.m. -4.30 p.m. - Section: DIGITALIZATION OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE LAW

Moderator: Prof. habil. Sergiu BRÂNZĂ, PhD

1. Prof. Marian ALEXANDRU, PhD, Ovidius University of Constanța
2. Assoc. Prof. Stanislav COPETCHI, PhD, Moldova State University
3. Assoc. Prof. Stela BOTNARU, PhD, Moldova State University
4. Assoc. Prof. Mariana MITRA-NIȚĂ, PhD; Prof. Vasile DRĂGHICI, PhD, Ovidius University of Constanța
5. Lect. Zafer SADÂC, PhD, Ovidius University of Constanța
6. Assist. Prof. Mihai Alexandru STANCIU, PhD, Ovidius University of Constanța
7. Gill Julien Grigore Iacobici, prosecutor, The Prosecutor's Office attached to the Constanța Court

OCTOBER 16th: 9.00 a.m. - 4.30 p.m.

9.00 a.m. - 1.30 p.m. - Section: DIGITALIZATION OF THE CIVIL PROCEEDING - FORCED EXECUTION

Moderators: Prof. habil. Adrian STOICA, PhD; Assoc. Prof. Eugen HURUBĂ, PhD

1. Prof. HC Natalie FRICERO, PhD, Sophia Antipolis University, Nice, France
2. Assoc. Prof. Guillaume PAYAN, PhD, University of Toulon, France
3. Bailiff Patrick GIELEN, Belgium
4. Assoc.Prof.George MĂGUREANU,Romanian American University
5. Lect. Oxana NOVICOV, PhD candidate, bailiff, Moldova State University
6. Lect. Roman TALMACI, PhD candidate, bailiff, Moldova State University

2.00 p.m. - 4.30 p.m. - Section: DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Moderators: Assoc. Prof. Cristinel IFTENE, PhD; Assoc. Prof. Flavia GHENCEA, PhD

1. Prof. Verginia VEDINAȘ, PhD, University of Bucharest
2. Assoc. Prof. Emilia Lucia CĂTANA, PhD, Dimitrie Cantemir University, Tg. Mureș
3. Assoc. Prof. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, PhD, George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Târgu Mureș
4. Prof. habil Mihaela RUS, PhD; Assist. Prof. Tănase Tasențe, PhD, Ovidius University of Constanța
5. Assoc. Prof Mădălina BOTINĂ, PhD, Ovidius University of Constanța
6. Lect. Gabriel MANU, PhD, Ecological University of Bucharest
7. Assoc. Prof. habil. Andrei NEGRU, Moldova State University

 

DIGITALISATION DU DROIT ET DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE LA PANDÉMIE

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
15-16 OCTOBRE 2020

15 OCTOBRE: 9h00 - 16h30

9h00 - 9h45 - DISCOURS D'OUVERTURE

Maître des conf. dr. Dan Marcel ILIESCU, Recteur de l'Université Ovidius de Constanta

Prof. Dr. Leonard AZAMFIREI, Recteur de l'Université de médecine, pharmacie, sciences et technologie George Emil Palade, Târgu Mureș
Prof. Dr. HDR Otilia DANDARA, Université d'État de Moldavie
Marius MORARI, Président de l'Union nationale des huissiers de justice, Roumanie
Valeriu DEVDEREA, Président de l'Union nationale des huissiers de justice de la République de Moldavie
Marc SCHMITZ, Président de l'Union internationale des huissiers de justice

10h00 - 13h30 - DIGITALISATION DE L’ACTION CIVILE - LE PROCÈS

Modérateurs: Prof. Dr. HDR Adrian STOICA; Prof. Dr. Verginel LOZNEANU

1. Prof. dr. HC Ioan LEȘ, Université Lucian Blaga, Sibiu
2. Prof. dr. HC Marin VOICU, Université Ovidius de Constanța
3. Prof. dr. Gabriel MIHAI, Université Ovidius de Constanța
4. Prof.dr. Daniel GHIȚĂ, Universitaté de Craiova
5. Maître des conf. dr. HDR Sebastian SPINEI, Université Lucian Blaga, Sibiu
6. Maître des conf. dr. Elena BELEI, Université d’État de Moldavie
7. Maître des conf. dr. Coban IGOR, Université d’État de Moldavie
8. Maître des conf. dr. Adrian CIRCA, Université Lucian Blaga, Sibiu
9. Maître des conf. dr. Marilena MARIN, Université Ovidius de Constanța
10. Maître des conf. dr. Mădălina BOTINĂ, Université Ovidius de Constanța
11. Lect. dr. Gabriel GRIGORE, Université Ovidius de Constanța
12. Lect. dr. Cristina Ramona DUȚĂ, Université Ovidius de Constanța
13. Lect.dr. Bogdan Cristian TRANDAFIRESCU, Université Ovidius de Constanța
14. Doctorand Vasile JOSAN, Université d’État de Moldavie

14h00 -16h30 - Section: DIGITALISATION DU DROIT PÉNAL ET DU DROIT DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Modérateur: Prof. dr. HDR Sergiu BRÂNZĂ

1. Prof. dr. Marian ALEXANDRU, Université Ovidius de Constanța
2. Maître des conf. dr. Stanislav COPETCHI, Université d’État de Moldavie
3. Maître des conf. dr. Stela BOTNARU, Université d’État de Moldavie
4. Maître des conf. dr. Mariana MITRA-NIȚĂ; Prof. Vasile DRĂGHICI, Université Ovidius de Constanța
5. Lect. dr. Zafer SADÂC, Université Ovidius de Constanța
6. Assist. dr. Mihai Alexandru STANCIU, Université Ovidius de Constanța
7. Gill Julien Grigore Iacobici, procureur ,Bureau du Procureur attaché à la Cour de Constanța

16 OCTOBRE: 9h00 - 16h30

De 9h00 à 13h30 - Section: DIGITALISATION DE L’ACTION CIVILE – L’ EXÉCUTION FORCÉE

Modérateur: Prof. dr. HDR Adrian STOICA; Maître des conf. dr. Eugen HURUBĂ

1. Prof. dr. HC Natalie FRICERO, Université Sophia Antipolis, Nice, France
2. Maître des conf. dr. Guillaume PAYAN, Université de Toulon, France
3. Huissier de justice Patrick GIELEN, Belgique
4. Maître des conf. dr. George MĂGUREANU, Université Américain Roumain
5. Lect. doctorand, Huissier de justice Oxana NOVICOV, Université d’État de Moldavie
6. Lect. doctorand, Huissier de justice Roman TALMACI, Université d’État de Moldavie

14h00 - 16h30 - Section: DIGITALISATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Modérateurs: Maître des conf. dr. Cristinel IFTENE; Maître des conf. dr. Flavia GHENCEA

1. Prof. dr. Verginia VEDINAȘ, Université de Bucarest
2. Maître des conf. dr. Emilia Lucia CĂTANA, Université Dimitrie Cantemir, Tg. Mureș
3. Maître des conf. dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, George Emil Palade Université de médecine, pharmacie, sciences et technologie, Târgu Mureș
4. Prof. dr. HDR Mihaela RUS; Assist. dr. Tănase Tasențe, Université Ovidius de Constanța
5. Maître des conf. dr. Mădălina BOTINĂ, Université Ovidius de Constanța
6. Lect. dr. Gabriel MANU, Université écologique de Bucarest
7. Maître des conf. dr. HDR Andrei NEGRU, Université d’État de Moldavie


Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ persoană și include următoarele beneficii:

 

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate 4k

– Acces la înregistrarea video la 3 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– 20% reducere la următoarele conferințe

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac doar pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro

Pentru inscrieri: https://www.universuljuridic.ro/digitalizarea-dreptului-si-a-administratiei-publice-in-actualul-context-pandemic/


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555 conferintele [at] universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele [at] universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.


Vezi toate evenimentele »

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2020 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos