Buletinul jurisprudentei. Curtea de apel Cluj - Repertoriu anual. Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal 2009
Buletinul jurisprudentei. Curtea de apel Cluj - Repertoriu anual. Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal 2009
Pret de coperta: 59,00
53,10 lei (-10%)
Buletinul jurisprudentei
Buletinul jurisprudentei. Curtea de apel Cluj - Repertoriu anual. Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal 2009

Pret de coperta: 59,00

53,10 lei

Economisesti 10%

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Termen de livrare

2 zile lucratoare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online
Drept administrativ
   
Contencios fiscal

Procedura contenciosului administrativ si fiscal

Drept comercial

Procedura civila si procedura in materie comerciala


  

 

   DREPT ADMINISTRATIV

  I. ACTUL ADMINISTRATIV. PROCEDURA

  1. Cerere pentru hotarare preliminara in conformitate cu dispozitiile articolului 234 din Tratatul de Constituire a Comunitatii Europene. Conditiile in care, pentru situatia prevazuta in aliniatul 3, cererea poate fi respinsa

  2. Contencios administrativ. Asistenta judiciara. Dreptul la un proces echitabil. Acces liber la justitie. Regimul plangerii prealabile

  3. Contencios administrativ. Calificarea si regimul contractului administrativ. Deosebiri fata de alte contracte

  4. Contencios administrativ. Instanta de executare

  5. Contencios administrativ. Lipsa introducerii in cauza a beneficiarului actului administrativ in situatia in care actiunea este pornita de catre un tert

  6. Contencios administrativ. Plangere prealabila formulata de catre tertii vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ cu caracter individual. Termen

  7. Contencios administrativ. Plangere prealabila

  8. Contencios administrativ. Procedura aprobarii tacite. Calificarea temeiului juridic al actiunii. Egalitatea de arme

  9. Contencios administrativ. Revocarea actului administrativ nelegal. Consecinte

  10. Contencios administrativ. Suspendarea executarii actului administrativ pe calea ordonantei presedintiale. Inadmisibilitate

  11. Exceptie de nelegalitate. Cerere de interventie

  12. Obligatia executarii. Amenda prevazuta de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004

  13. Procedura prealabila. Continutul acesteia

  14. Refuzul autoritatii. Conditii

  15. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii de forma si de fond

  16. Suspendarea judiciara a actului administrativ. Existenta unui motiv de suspendare legala a actului atacat


  II. ACTE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

  17. Autorizatie de construire eliberata in scopul edificarii unui spatiu pentru prestari de servicii de spalatorie auto. Conditii speciale impuse prin planul urbanistic general la eliberarea acesteia. Consecinte

  18. Autorizatie de construire. Aspecte de nelegalitate a acesteia

  19. Autorizatie de construire. Cerinte

  20. Autorizatie de construire. Conditii necesare pentru modificarea planului urbanistic general

  21. Cerere in anularea dispozitiei primarului pentru restituire imobil. Inadmisibilitatea demersului pe calea contenciosului administrativ

  22. Contencios administrativ. Anularea autorizatiei de construire. Momentul exercitarii actiunii in anulare

  23. Contencios administrativ. Eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Conditii necesare

  24. Contencios administrativ. Justificarea refuzului de a proceda la vanzarea spatiului comercial sau de prestari servicii. Probe admisibile

  25. Contencios administrativ. Vanzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii prin metoda negocierii directe. Conditii

  26. Contract de inchiriere. Restituirea catre locatar a contravalorii investitiilor, exclusiv cele realizate cu fonduri PHARE

  27. Drept conferit de Decretul-lege nr. 118/1990. Refuz nejustificat. Acordarea unui loc de veci

  28. Legea 50/1991. Desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor

  29. Nulitatea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Data luarii la cunostinta de continutul actului administrativ vatamator. Aplicarea in timp a legii

  30. Taxe si impozite locale. Institutie publica. BNR. Anulare a dispozitiei de impunere. Penalitati

  31. Teren pentru instructie militara si cazarma. Bunuri apartinand domeniului public de interes national. Distinctie fata de domeniul public de interes local. Lipsa de relevanta a inscrierilor din cartea funciara 


  III. ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

  32. Acces liber la informatiile de interes public. Regimul juridic al notiunii de informatie de interes public. Pareri, opinii si aprecieri facute de un membru al Executivului

  33. Contencios administrativ. Liberul acces al persoanelor la informatiile de interes public. Aprecierea refuzului autoritatii

  34. Contencios administrativ. Liberul acces al persoanelor la informatiile de interes public. Termenul de exercitare al actiunii in contencios administrativ###


  IV. ACHIZITII PUBLICE

  35. Achizitii publice. Aprobarea inchirierii bunurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale. Momentul la care intervine. Consecinte

  36. Achizitii publice. Conditii impuse de autoritatea contractanta. Nerespectarea acestora. Consecinte

  37. Achizitii publice. Contestarea caietului de sarcini

  38. Achizitii publice. Obligatii de plata bugetare nescadente

  39. Achizitii publice. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica. Sanctiunea nerespectarii acestora

  40. Cerere de anulare a dispozitiilor art. 6 din Normele metodologice nr. 1/1996, de aplicare a Legii nr. 112/2995. Netemeinicia cererii

  41. Contract de concesiune. Dispozitii legale aplicabile procedurii de achizitie publica demarata in baza unui act normativ abrogat ulterior, dar inainte de finalizarea procedurii

  42. Incalcarea principiului liberei concurente. Participarea la aceeasi procedura de achizitie publica a doua persoane juridice, dintre care una ar putea determina vointa sociala a celeilalte

  43. Procedura achizitiilor publice. Conditia comunicarii notificarilor si actelor procedurale cu confirmare de primire


  V. ALTE ACTE ADMINISTRATIVE

  44. Acte emise de inspectoratul scolar judetean. Decontarea transportului elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu. Conditii

  45. Consilier juridic. Primirea in profesia de avocat cu scutire de examen

  46. Contencios administrativ. Acordarea gradatiei de merit personalului didactic. Legalitate versus oportunitate

  47. Contencios administrativ. Acte al autoritatilor publice. Fonduri publice pentru credite agricole acordate in temeiul Legii nr. 150/1993

  48. Contencios administrativ. Indemnizatie pentru cresterea copilului. Gemeni

  49. Contencios administrativ. Stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului. Conditii

  50.Ordin de trecere in rezerva din oficiu. Nelegalitate. Motiv neprevazut de lege. Incalcarea dreptului la munca al persoanei


  VI. FUNCTIA PUBLICÃ

  51. Contenciosul functiei publice. Conditii de stabilire a indemnizatiei de conducere

  52. Dispozitie de reincadrare a ofiterului de politie in corpul agentilor de politie corespunzatoare studiilor, in conditiile Legii nr. 360/2002. Legalitate

  53. Evaluarea anuala a functionarului public. Nelegalitatea realizarii evaluarii direct de catre instanta de judecata


  DREPT FISCAL

  54. Acte administrativ fiscale de stabilire a unor taxe vamale si TVA. Nelegalitate. Obligatiile organelor fiscale. Drepturile contribuabililor

  55. Bunuri detinute in baza unui contract de leasing. Obligatia de plata a taxelor vamale de import pentru consumabilele aferente bunurilor detinute in leasing

  56. Contencios fiscal. Creante fiscale suplimentare stabilite ulterior. Contestarea lor in instanta. Probe

  57. Contencios fiscal. Credite acordate persoanelor juridice in conditiile Legii nr. 76/2002. Nerespectarea conditiilor impuse. Consecinte

  58. Contencios fiscal. Declaratie vamala de import. Elemente obligatorii impuse pentru legalitatea acesteia

  59. Contencios fiscal. Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate. Conditii

  60. Contencios fiscal. Expertiza fiscala. Aspecte care pot fi lamurite prin administrarea acestei probe

  61. Contencios fiscal. Stabilirea obligatiilor fiscale. Termen. Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile fiscale de aprovizionare cu uleiuri minerale

  62. Contencios fiscal. Stabilirea valorii in vama. Documente justificative

  63. Contencios fiscal. Taxa pe valoarea adaugata

  64. Contencios fiscal. Termenele de exercitare a contestatiei. Repunerea in termenul de contestare. Motive

  65. Contestatie impotriva actelor administrativ fiscale. Aspecte procedurale. Obligativitatea citarii emitentului actului administrativ fiscal atacat. Declinare de competenta in favoarea unui organ ce nu are atributii jurisdictionale

  66. Dobandirea dreptului de proprietate cu titlu de lege. Consecinte asupra obligatiilor fiscale

  67. Incetarea calitatii de platitor de TVA

  68. Taxa speciala pentru prima inmatriculare a autovehiculelor si autoturismelor. Efectele aplicarii prioritare si directe a normelor comunitare pertinente

  69. Taxe vamale si accize. Scutire. Conditii. Articolul 26 lit. c) din Legea nr. 448/2006 ###

  DREPT COMERCIAL

  I. COMERCIANTI. EFECTE DE COMERT

  70. Cererea de indreptare a erorii materiale si a verificarii legalitatii mentiunilor inscrise in certificatul constatator emis de catre registrul comertului. Netemeinicia cererii

  71. Drept comercial. Recurs impotriva incheierii judecatorului delegat. Cerere de schimbare a sediului

  72. Faptele de comert subiective. Articolul 4 Cod comercial

  73. Hotarare AGA. Desemnarea unui nou consiliu de administratie. Suspendarea executarii. Consecinte. Publicitate. Limitele procedurii necontencioase

  74. Hotarare AGA. Inscrierea mentiunii in registrul comertului. Cerere respinsa

  75. Hotarare AGA. Opozitie. Conditii de admisibilitate. Natura. Actiune in raspundere civila delictuala. Calitate procesuala activa. Judecarea cauzei in camera de consiliu

  76. Incheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului. Suspendare conform art. 244 alin. 1 pct. 1 Cod procedura civila. Nelegalitate

  77. Inregistrarea in registrul comertului a actelor modificatoare a actelor constitutive. Procedura de urmat

  78. Judecator delegat la oficiul registrului comertului. Incheiere de respingere a cererii de mentionare in registrul comertului a hotararii de majorare a capitalului social. Nelegalitate

  79. Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului. Conditii de admisibilitate

  80. Raport de verificare si certificare a bilantului. Natura juridica. Efecte

  81. Registrul Comertului. Procedura de inregistrare de mentiuni


  II. Obligatii si contracte comerciale

  82. Cecul. Natura juridica

  83. Contract de vanzare-cumparare. Cerere de constatare a nulitatii absolute pentru cauza imorala si ilicita. Lipsa dovezii ca scopul actului a fost sustragerea bunului de la urmarirea creditorilor

  84. Contract. Calificare. Promisiune sinalagmatica de vanzare cumparare. Contract nenumit. Rezolutiune

  85. Drept de gaj. Dobandire de catre creditorul fiscal

  86. Dreptul de valorificare a creantelor. Prescriptie

  87. Prescriptie. Cauze de intrerupere. Creante


  III. PROCEDURA INSOLVENTEI

  88. Actele, operatiunile si platile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii. Nulitate

  89. Administrator judiciar desemnat de adunarea creditorilor

  90. Angajarea raspunderii membrilor organelor de conducere. Fapte susceptibile. Emitere de instrumente de plata fara acoperire

  91. Angajarea raspunderii personale a membrilor organelor de conducere ale debitorului. Fapte care antreneaza raspunderea. Tinerea evidentei contabile. Derogare de la regulile raspunderii delictuale. Acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice

  92. Angajarea raspunderii personale. Incalcarea obligatiei de a tine contabilitatea in conformitate cu legea

  93. Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna intereselor creditorilor. Actiune in anularea procedurii de divizare a debitorului. Incidenta Legii nr. 85/2006 si a Legii nr. 31/1990. Conditii pentru calificarea caracterului fraudulos a actului a carui anulare s-a cerut

  94. Anularea unor acte ale debitorului, intemeiata pe art. 80 din Legea nr. 85/2006. Complicitatea tertului la frauda

  95. Anularea unor acte ale debitorului. Imprejurari din care se desprinde caracterul fraudulos al actelor

  96. Anularea unor acte juridice ale debitorului. Competenta judecatorului-sindic

  97. Anularea unor acte juridice ale debitorului. Contracte de vanzare-cumparare. Diferenta vadita de valoare in defavoarea debitorului

  98. Aplicabilitatea art. 134 din Legea nr. 85/2006

  99. Calitate procesuala activa in formularea cererilor intemeiate pe prevederile art. 138 din Legea nr. 85/2006

  100. Caracterul colectiv al procedurii insolventei

  101. Caracterul colectiv si egalitar al procedurii insolventei. Consecinte

  102. Cerere de antrenare a raspunderii personale. Conditii pentru aplicarea art. 138 din Legea nr. 85/2006

  103. Cerere de deschidere a procedurii. Admitere. Renuntarea creditorului la judecarea cererii. Plati efectuate de debitor, dovedite in fata instantei de recurs. Casare cu trimitere

  104. Cerere de deschidere a procedurii. Creanta certa, lichida si exigibila. Creditor bugetar. Dovada caracterului cert al creantei

  105. Cerere pentru deschiderea procedurii. Obligatii in sarcina creditorului. Suficienta dovezii caracterului cert, lichid si exigibil al creantei

  106. Citarea debitoarei supuse procedurii reorganizarii judiciare sau insolventei

  107. Continuarea procedurii de vreme ce titlul de creanta nu a fost anulat sau suspendata executarea titlului

  108. Creanta contestata. Inscrierea in tabel a creditorului cu o creanta provizorie ###

  109. Creanta garantata

  110. Creante nesupuse verificarii. Creante bugetare rezultand dintr-un titlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legile speciale

  111. Deschiderea procedurii insolventei. Consecinte asupra dreptului de administrare

  112. Deschiderea procedurii insolventei. Creanta certa, lichida si exigibila. Sarcina probei. Debitor. Calitate de reprezentant

  113. Deschiderea procedurii insolventei. Cuantumul creantelor. Plati ulterioare depunerii cererii. Stare de insolventa. Caracterizare

  114. Desemnarea administratorului judiciar de catre judecatorul-sindic. Cerinte. Caracter provizoriu

  115. Fapte care intrunesc conditiile art. 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006

  116. Inadmisibilitatea cererii de deschidere a procedurii insolventei. Nedovedirea faptului ca debitoarea desfasoara activitati economice

  117. Inchiderea procedurii falimentului inainte de executarea hotararii privind angajarea raspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitorului. Obligatia judecatorului-sindic de a desemna un executor judecatoresc inainte de inchiderea procedurii

  118. Neretroactivitatea dispozitiilor art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006

  119. Notificare comunicata prin posta cu scrisoare recomandata, existand dovada de primire a acesteia

  120. Participantii la procedura insolventei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii. Alti creditori. Distinctie

  121. Procedura insolventei. Potential debitor. Asociatie familiala

  122. Raportul final al lichidatorului. Obiectiuni. Admitere. Refacerea raportului. Formularea de noi obiectiuni de catre acelasi creditor

  123. Reorganizare judiciara. Cerere adresata judecatorului-sindic de a se pronunta asupra cuantumului si semnificatia platilor efectuate de debitor catre creditor. Inadmisibilitate

  124. Reorganizare judiciara. Posibilitatea incuviintarii unor grafice de reesalonare a platilor datoriei debitorului

  125. Situatia bunurilor aflate in patrimoniul debitorilor dupa indestularea creditorilor

  126. Societate comerciala dizolvata. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Admisibilitate

  127. Transferuri patrimoniale care intra sub incidenta art. 80 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 85/2006


  PROCEDURÃ CIVILÃ.  PROCEDURÃ IN MATERIE COMERCIALÃ

  I. COMPETENTA

  128. Articolul 17 Cod procedura civila. Prorogarea legala de competenta

  129. Litigiu avand ca obiect plata unor sume de bani derivand dintr-un abonament incheiat pentru ocuparea terenului apartinand domeniului public. Natura juridica. Instanta competenta


  II. PÃRTILE

  130. Calificarea si efectele cererii de interventie in interes propriu. Deosebiri intre actiunea in revendicare si actiunea in evacuare

  131. Consecintele radierii debitoarei din Registrul Comertului. Indeplinirea cumulativa a conditiilor pentru a fi parte in proces

  132. Culpa procesuala a reclamantei care a generat procesul

  133. Nelegala citare a paratului. Consecinte din perspectiva art. 6 alin. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului

  134. Reprezentarea unei banci comerciale in justitie. Neindeplinirea conditiilor calitatii de reprezentant in persoana directorului executiv. Consecinte


  III. JUDECATA

  135. Incheiere de sesizare a Curtii Constitutionale. Recurs inadmisibil

  136. Incheiere de suspendare a judecatii. Nemotivare. Imposibilitatea exercitarii controlului judecatoresc ierarhic

  137. Regimul juridic al renuntarii la judecata. Suspendarea judecarii cauzei. Principiul disponibilitatii in procesul civil

  138. Suspendarea cauzei in conditiile art. 1551 Cod procedura civila. Recurs impotriva incheierii de suspendare


  IV. HOTÃRARILE

  139. Aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Nemotivarea hotararii. Consecinte

  140. Autoritate de lucru judecat. Lipsa identitatii de obiect. Creanta sub conditie. Necesitatea declararii in termen

  141. Indreptarea erorii materiale


  V. CÃILE DE ATAC

  142. Contestatie in anulare. Calcularea termenului de formulare a caii extraordinare de atac. Mentionarea hotararii in registrul comertului

  143. Recurs. Cadru procesual

  144. Recurs. Motivarea recursului. Suspendarea judecarii cauzei. Imprejurari si consecinte. Conditiile de acordare a unui nou termen pentru angajarea unui aparator in situatia in care intervine stramutarea


  VI. PROCEDURI SPECIALE

  145. Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. Puterea lucrului judecat

  146. Sechestrul asigurator in materie comerciala. Instanta competenta

  147. Sechestru judiciar. Conditii pentru instituirea lui valabila 


  INDEX TEMATIC 

 • Titlu: Buletinul jurisprudentei. Curtea de apel Cluj - Repertoriu anual. Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal 2009
 • Pret: 59,00 RON
 • ISBN: 1583688601001
 • Format: Academic 17x24 mm
 • Pagini: 620
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Buletinul jurisprudentei. Curtea de apel Cluj - Repertoriu anual. Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal 2009
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Copyright 2008-2023 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos