Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2006
Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2006
Pret de coperta: 105,00
94,50 lei (-10%)
Monografia
Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2006

Pret de coperta: 105,00

94,50 lei

Economisesti 10%

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Comenzile vor fi

Onorate după data de 4 dec

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Magazin închis

În perioada 29 noi - 3 dec
EXTRAS:

1.
       
APLICAREA DISPOZITIILOR LEGII NR. 10/2001. INTELESUL CONCEPTULUI DE BUNÃ-CREDINTÃ A CUMPÃRÃTORILOR IMOBILELOR PRELUATE ABUZIV
.
Analiza bunei credinte a cumparatorilor nu trebuie facuta in abstract, trebuind sa se tina seama de circumstantele particulare ale fiecarei cauze, astfel incat persoanele care au dobandit cu buna-credinta sa fie, in limitele legii, aparate.
Nu s-ar putea considera ca, in cazul imobilelor preluate abuziv in perioada comunista, toate cumpararile facute de catre chiriasi in temeiul Legii nr. 112/1995 au la baza reaua-credinta a acestora, caci s-ar ajunge ca legea sa nu isi mai gaseasca, sub acest aspect, aplicare.
Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2434/R din 27 octombrie 2006
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului, reclamantii R.J. si R.E. au chemat in judecata pe paratii L.A., L.I., Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si SC C. SA prin lichidator P.R., solicitand instantei sa constate nulitatea titlului si a inscrierii dreptului de proprietate al statului roman in temeiul Decretului 223/1974 asupra imobilului inscris in Cf 27991 Cluj nr.top. 23087/S/VII cu partile indivize comune inscrise in CF 27984 Cluj, sa constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Statul roman si paratii L., contract avand ca obiect imobilul mai sus mentionat, sa dispuna refacerea situatiei de carte funciara prin rectificarea de CF, in sensul radierii dreptului de proprietate al paratilor si reinscrierea dreptului lor. Au solicitat de asemenea obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
Prin sentinta civila nr. 956/2005, Tribunalul Cluj a dispus declinarea competentei solutionarii actiunii reclamantilor in favoarea Judecatoriei Cluj-Napoca.
Trimisa Judecatoriei Cluj-Napoca spre competenta solutionare, actiunea a fost inregistrata sub nr. 14531/2005.
Prin sentinta civila nr. 822/2006 pronuntata la data de 30 ianuarie 2006 in dosar nr. 14531/2005, Judecatoria Cluj-Napoca a respins actiunea reclamantilor R., intemeindu-si hotararea pe urmatoarele considerente de fapt si de drept:
Potrivit extrasului CF 27791 Cluj-Napoca, reclamantii au fost proprietari tabulari ai apartamentului nr. 7 situat in Cluj-Napoca, str. M. prev. cu nr.top. 23087/S/VII.
In anul 1969 reclamantii au parasit Romania, stabilindu-se initial in Germania Federala, iar apoi in SUA. Dupa stabilirea in SUA numele acestora a suferit mici modificari, insa prin studierea comparativa a actelor de nastere, de casatorie si a pasapoartelor acestora, se poate concluziona fara dubiu ca reclamantii R.J. si R.E. sunt identici cu proprietarii tabulari ai imobilului descris mai sus.
Dupa ce reclamantii au parasit tara, prin Decizia nr. 522/1975, imobilul proprietatea acestora a fost preluat in baza Decretului 223/1974.
In anul 1969, dupa plecarea reclamantilor, numita K.E., in calitate de imputernicita a acestora, a incheiat un contract de vanzare-cumparare in forma inscrisului sub semnatura privata cu numitul L.I. Obiectul contractului l-a format apartamentul nr. 7 situat in Cluj-Napoca, str. M. Cumparatorul a achitat mandatarei reclamantilor suma de 45.000 lei, si a achitat la CEC suma de 23.000 sau 24.000, diferenta ramasa de achitat din pretul apartamentului. Contractul de vanzare-cumparare nu s-a putut perfecta, deoarece nu s-a eliberat autorizatia de instrainare, cu toate ca dobanditorul a facut toate demersurile in acest sens. In anul 1975 cumparatorul a aflat ca locuinta cumparata de el a trecut in proprietatea statului. In anul 1976, prin intermediul mandatarei acestora, i-a incunostintat pe reclamanti despre preluarea apartamentului de catre stat, si a pretins restituirea sumei achitate cu titlu de pret. La scurt timp, K.E. a restituit prin posta suma de 45.000 lei.
Imprejurarile retinute mai sus rezulta din declaratia data de numitul L.I., certificata de av. B.J.
Aceste imprejurari rezulta si din corespondenta purtata cu fosta GIGCL. Din cuprinsul acesteia rezulta ca decizia de preluare i-a fost comunicata lui L.I., in urma solicitarii acestuia, pentru ca la randul sau, acesta sa o comunice reclamantilor, prin mandatara acestora, in intentia de a-si recupera banii achitati cu titlu de pret.
In aceste circumstante reclamantii nu se pot prevala de faptul ca nu le-a fost comunicata Decizia nr. 522/1975 prin care imobilul a fost trecut in proprietatea statului, sustinerile acestora fiind infirmate de actele aflate la dosar.
Paratii au ocupat imobilul in data de 23.12.1988 in baza contractului de inchiriere incheiat cu Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. Anterior incheierii acestui contract, adica in anul 1975, statul Roman si-a inscris dreptul de proprietate asupra imobilului, cu titlu de lege, in baza Decretului nr. 223/1974.
Paratii L.A. si I. au locuit in apartament, in calitate de chiriasi pana in anul 1996, respectiv pana la data de 30.10.1996, cand au incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 30573/1996, cu privire la acest apartament. Pana la acea data, reclamantii nu au facut nici un fel de demers in vederea revendicarii imobilului, primul astfel de demers fiind actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului in 12.04.2001.
La data incheierii contractului de vanzare-cumparare de catre parati au fost respectate in totalitate conditiile prevazute de Legea 112/1995, paratii asteptand sa se implineasca termenul in care putea fi solicitat imobilul de catre fostii proprietari. Nu au dovedit reclamantii ca ar fi luat legatura cu paratii si ca le-ar fi comunicat intentia de a revendica imobilul. Fata de toate aceste circumstante, imobilul fiind preluat de stat in baza unui titlu valabil, dispozitia de preluare fiindu-le comunicata reclamantilor, paratii fiind de buna credinta, la data respectiva neputand anticipa ca legiuitorul va emite noi acte normative mai putin restrictive in ceea ce priveste pe fostii proprietari ai imobilelor preluate de catre stat, contractul fiind incheiat cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in vigoare, instanta a apreciat actiunea reclamantilor ca neintemeiata.
Prin decizia civila nr. 467/A/1 iunie 2006 pronuntata de Tribunalul Cluj a fost respins apelul declarat de reclamantii R.J. si R.E. impotriva sentintei civile nr. 822 din 30 ianuarie 2006 a Judecatoriei Cluj-Napoca, care a fost mentinuta, apelantii fiind obligati sa plateasca intimatilor L.A. si I. Suma de 550 RON cheltuieli de judecata in apel.
Impotriva acestei decizii au declarat reclamantii R.J. si R.E., solicitand modificarea in totalitate a hotararii, in sensul admiterii cererii de constatare a nulitatii titlului si a intabularii dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilului situat in Cluj-Napoca, str. M., inscris in Cf 27991 Cluj, nr. top 23087/S/VII, cu partile indivize comune inscrise in CF 27984 Cluj; al constatarii nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Statul Roman si paratii L.A. si L.I., cu radierea dreptului de proprietate al paratilor si reinscrierea dreptului de proprietate al vechilor proprietari, cu cheltuieli de judecata in toate instantele.
Analizand decizia recurata prin prisma motivelor de recurs invocate si a apararilor formulate, curtea urmeaza a respinge ca nefondat recursul, pentru urmatoarele considerente:
Corect a statuat instanta de apel asupra lipsei interesului reclamantilor de a solicita constatarea nulitatii titlului statului. Aceasta statuare trebuie raportata, asa cum corect s-a retinut, la faptul ca prin intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001, statul Roman a reglementat o procedura speciala pentru repararea prejudiciilor cauzate prin preluarea in mod abuziv a unor imobile in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Or, existand aceasta procedura speciala, reclamantii trebuie sa o urmeze pentru a obtine repararea prejudiciului suferit. Acestia au inteles, de altfel, sa se conformeze dispozitiilor Legii nr. 10/2001, formuland o notificare care a fost solutionata prin acordarea de despagubiri (asa cum a aratat intimatul Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, si cum chiar reclamantii recunosc, subliniind ca este suspendata solutionarea pe calea contenciosului a deciziei de respingere a restituirii in natura).
Prin dispozitiile art. 2 lit. H) din Legea nr. 10/2001, se statueaza ca in sensul prezentei legi, prin imobile preluate in mod abuziv se intelege: orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare. Iata deci ca pentru a accede la masurile reparatorii prevazute de stat pentru imobilele preluate abuziv, nu exista conditia ca titlul statului sa fi fost nul, ci acesta poate fi chiar valabil in acceptiunea data de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, fiind suficient ca acest titlu al statului sa dateze din perioada vizata de lege chiar prin titlu. Prin urmare, chiar daca titlul statului ar fi valabil prin raportare la dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, reclamantii tot ar fi indreptatiti la acordarea masurilor reparatorii pentru bunul preluat abuziv de la acestia. Retinem ca nu se contesta de nimeni caracterul abuziv al preluarii, fiind emisa chiar decizie de acordare de masuri reparatorii in favoarea reclamantilor pentru acest imobil, decizie atacata pentru considerentul ca nu s-a dispus restituirea in natura si a carei solutionare a fost suspendata, asa cum au aratat reclamantii.
A accepta o actiune de drept comun dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 ar insemna sa se nege dreptul statului de a legifera in maniera pe care o considera propice modul cum trebuie remediate abuzurile care s-au produs in timpul regimului comunist, in conditiile in care chiar Curtea Europeana a Drepturilor Omului a aratat in repetate randuri ca "prin Conventie nu se impune statelor contractante nici o obligatie speciala de reparare a daunelor cauzate inainte de ratificarea Conventiei. Tot astfel, art. 1 din Protocolul 1 nu poate fi interpretat ca o restrangere a libertatii statelor contractante de a stabili conditiile de restituire a bunurilor care le-au fost transferate anterior ratificarii", sens in care "statele dispun de o larga marja de apreciere referitor la (…) alegerea politicilor economice si sociale" (cauza Paduraru c. Romaniei, cererea nr. 63252/00, hotararea din 1 decembrie 2005). Mai mult, in hotararea adoptata la 12 octombrie 2006 de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in solutionarea cererii nr. 21118/02, cauza Konnerth c. Romaniei, se arata ca "speranta de a vedea recunoscuta supravietuirea unui vechi drept de proprietate care de mult timp a fost imposibil de exercitat in mod efectiv nu poate fi considerata ca un "bun" in sensul art. 1 din Protocolul 1".
Prin urmare, constatam ca si din perspectiva legislatiei internationale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului se recunoaste legitimitatea dreptului statului de a reglementa prin legislatie speciala aceasta problema.
Fata de aceste considerente, hotararea data de tribunal in solutionarea capatului de cerere privind constatarea nulitatii titlului statului si a inscrierii dreptului de proprietate al acestuia in cartea funciara apare ca legala.
Este superfluu a se mai analiza argumentele aduse de reclamanti in sustinerea tezei nulitatii titlului statului, stabilit fiind ca este lipsita de interes aceasta cerere. Pentru acelasi considerent, nici apararile facute de intimati cu privire la aceeasi problema nu se impune a fi analizate.
Cat priveste petitul de constatare a nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Statul Roman si paratii L., retinem ca, asa cum am aratat mai sus, reclamantii nu au in prezent un drept de proprietate pe care sa il invoce pentru a se erija in proprietarii imobilului in litigiu si a solicita nulitatea contractului de vanzare-cumparare de pe aceasta pozitie, a proprietarului caruia contractul de vanzare-cumparare incheiat intre terti cu privire la un bun al sau nu ii este opozabil si care sa justifice astfel interesul de a anula un atare contract pentru a intra in posesia bunului sau.
Legea nr. 10/2001 statueaza ca sunt lovite de nulitate absoluta doar acele contracte de vanzare-cumparare care nu au fost incheiate cu buna-credinta (art. 45 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 republicata si actualizata).
Chiar daca reclamantii nu se intemeiaza in drept pe aceasta lege, retinem ca ei au facut notificare in baza legii mentionate si ca prin chiar cererea de recurs se intemeiaza pe reaua credinta a statului Roman si a cumparatorilor la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, in conditiile in care in cererea introductiva de instanta nu s-a motivat in nici un fel acest petit, in fapt si in drept. Acceptand aceasta retroactiva motivare in fapt a actiunii, care de altfel a fost avuta in vedere de parti si de instantele de fond, retinem ca, asa cum s-a aratat si in decizia din apel, nu este probata reaua credinta a cumparatorilor, acestia intemeindu-se la data contractarii pe prevederile Legii nr. 112/1995, pe faptul ca Decretul nr. 223/1974 era enumerat de H.G. 20/1996, modificata prin H.G. 11/1997 (cuprinzand normele metodologice de aplicare a acestei legi) printre cazurile de preluare cu titlu. Reclamantii nu au luat, de altfel, nici o masura de revendicare a imobilului anterior aparitiei Legii nr. 10/2001, pentru a se putea sustine ca cumparatorii ar fi avut cunostinta de astfel de demersuri si sa fi fost astfel de rea credinta la data cumpararii. Evident, lipsa oricarui demers de revendicare al reclamantilor anterior anului 2001 nu este in vreun fel imputabil acestora, nici nu este analizat ca o pasivitate culpabila a lor; instanta se raporteaza la aceasta atitudine doar pentru a analiza buna sau reaua credinta a cumparatorilor, care la nivelul anului 1996 nu trebuia sa aiba suspiciuni cu privire la calitatea statului de proprietar asupra imobilului vandut. Chiar daca in cartea funciara era inscris titlul statului, ca fiind Decretul nr. 223/1974, amintim ca normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995 enumarau acest act normativ printre actele juridice de preluare cu titlu a imobilelor de catre stat, astfel incat paratii au avut reprezentarea ca actioneaza in deplina concordanta cu prevederile legii in vigoare la data respectiva.
Apreciem ca analiza bunei credinte a cumparatorilor nu trebuie facuta in abstract, nici nu trebuie sa se pretinda cumparatorilor o diligenta iesita din comun, absoluta, care sa fundamenteze aceasta buna credinta, pentru a nu se genera noi nedreptati. In dreptul civil, este general acceptat ca un bun proprietar trebuie sa manifeste diligenta unui bun parinte de familie. Or, acelasi etalon trebuie aplicat si in cazul de fata.
Retinem in acelasi sens considerentele dezvoltate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Raicu c. Romaniei, cererea nr. 28104/03, solutionata la data de 19.11.2006, unde Curtea retine ca masurile de reparatie in favoarea vechilor proprietari nu trebuie sa creeze noi nedreptati disproportionate. In acest sens, se arata ca legislatia trebuie sa permita a se tine cont de circumstantele particulare ale fiecarei spete, astfel incat persoanele care au dobandit bunul lor cu buna credinta sa nu fie amenintate a suporta sarcina responsabilitatii statului care a confiscat deunazi aceste bunuri. Or, a absolutiza conceptul de buna credinta pana acolo incat sa se considere ca insasi preluarea bunului in timpul regimului comunist era o nota a nevalabilitatii titlului statului inca din anul 1996 (cand inca nu se adoptase Legea nr. 213/1998), nota care sa determine reaua credinta a cumparatorilor, ar insemna a se considera ca orice cumparare facuta in baza Legii nr. 112/1995 ar fi fost contractata de rea credinta de catre cumparatori, ceea ce nu se poate accepta. Acesta este modul in care legiuitorul a inteles sa gestioneze chestiunea imobilelor preluate in timpul regimului comunist, or succesiunea in timp a reglementarilor legale incidente in aceasta problema nu trebuie sa prilejuiasca o reevaluare retrospectiva a actelor juridice incheiate in anul 1996 din perspectiva actelor juridice ulterioare acestui moment.
Mai retinem ca nu sunt probate afirmatiile reclamantilor cum ca paratii cunosteau ca reclamantii au incercat sa instraineze dreptul de proprietate in favoarea unei alte persoane printr-un contract sub semnatura privata si ca stiau, in momentul in care li s-a repartizat imobilul, ca acesta a apartinut reclamantilor. Declaratia depusa la dosar a numitului L.I. si adresele comunicate de fostul GIGCL Cluj catre promitentul cumparator L.I. nu au fost comunicate paratilor cumparatori, pentru a se putea sustine ca acestia n-ar fi tinut seama de aceste date la data incheierii contractului a carui anulare se cere.
Cat priveste motivarea reclamantilor in sensul ca nulitatea titlului statului atrage nulitatea contractului de vanzare-cumparare atacat, conform principiului ca actele subsecvente urmeaza soarta actului principal, curtea constata inca o data ca nevalabilitatea titlului statului trebuie privita prin prisma prevederilor Legii nr. 10/2001, care este o lege speciala si care statueaza, asa cum am aratat mai sus, ca se mentin acele contracte care au fost incheiate cu buna credinta (reglementare pe care in mod constant, jurisprudenta a interpretat-o in sensul ca este suficient a se verifica buna credinta a cumparatorului pentru ca actul de vanzare-cumparare ca fie valabil, fara ca buna credinta a vanzatorului sa fie o conditie in acest sens). Or, acest act normativ are un caracter special, astfel incat dobandeste prioritate fata de prevederile generale, cu atat mai mult cu cat ceea ce invoca reclamantii este un principiu de drept, or principiile dobandesc aplicare doar atunci cand nu exista prevederi legale speciale aplicabile.
Raportat la invocatele dispozitii ale art.6 din Legea nr. 213/1998, chiar textul legii arata ca "bunurile preluate de stat fara un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtamantului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, daca nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie. Or, este evident ca in cazul de fata Legea nr. 10/2001, care este o lege speciala de reparatie, reglementeaza situatia acestui imobil.
Au mai aratat reclamantii ca nu sunt de acord cu plata unor despagubiri conform Legii nr. 10/2001, ci doresc restituirea in natura. Aceasta preferinta trebuie raportata la prevederile Legii nr. 10/2001, regula instituita de acest act normativ fiind, intr-adevar, restituirea in natura, insa doar in masura in care bunul nu a fost instrainat printr-un act juridic incheiat cu buna credinta.
Referindu-ne si la practica Curtii Europene a Drepturilor Omului depusa de catre recurenti (cauza Todorescu contra Romaniei si cauza Androne contra Romaniei), vom constata ca in aceste cauze, motivul pentru care s-a retinut incalcarea art. 1 din Protocolul 1 la Conventie a fost faptul ca s-a pe calea recursului in anulare, s-au anulat hotarari irevocabile prin care le era recunoscut reclamantilor din acele cauze dreptul de proprietate asupra unor bunuri, situatie care nu se regaseste in speta de fata.
In mod corect s-a apreciat ca petitele de restabilire a situatiei de carte funciara sunt accesorii si deci trebuie respinse fata de respingerea celor principale.
Vazand si dispozitiile art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea urmeaza a respinge ca nefondat recursul formulat, obligand pe numitii recurenti sa plateasca intimatilor L.A. si L.I. suma de 500 RON cheltuieli de judecata in recurs, in baza art. 274 C.pr.civ. si a chitantei depuse, atestand achitarea onorariului avocatial. (Judecator Ioana Bozesan)
2.        PRELUARE A UNUI IMOBIL IN BAZA DECRETULUI NR. 223/1974. CARACTER ABUZIV SI FÃRÃ TITLU VALABIL AL PRELUÃRII. DREPT LA MÃSURI REPARATORII. NELEGALITATEA PREVEDERILOR CUPRINSE LA PUNCTUL 1.4 LIT. B DIN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A H.G. NR. 498/2003
1. Preluarile facute de Statul roman in baza Decretului nr. 223/1974 nu pot fi considerate, pentru niciunul din cazurile de preluare intemeiate acest act normativ, ca fiind facute cu titlu valabil, caci prin el fie le-a fost impusa proprietarilor de locuinte ce doreau sa paraseasca Romania instrainarea catre stat, fie a fost dispusa in mod direct preluarea, ceea ce contravenea dispozitiilor art. 36 ale Constitutiei din anul 1965.
2. Prevederile cuprinse la punctul 1.4 lit. B) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 aprobate prin H.G. nr. 498/2003, in partea lor potrivit careia preluarile facute in baza Decretului nr. 223/1974 nu pot fi considerate abuzive atunci cand imobilul a fost instrainat de catre stat catre o terta persoana, iar fostul proprietar fusese despagubit la data preluarii, se afla in contradictie cu cele ale art. 2 din Legea nr. 10/2001, precum si cu cele ale art. 6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998, aceste legi neimpunand distinctia pe care Normele metodologice o fac.
Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 306/A din 22 septembrie 2006
Prin sentinta civila nr. 865 din 9 aprilie 2004 a Tribunalului Cluj a fost respinsa ca tardiva actiunea civila formulata de reclamantii G.I. si G.P. avand ca obiect anularea dispozitiei nr.3542/21.10.2003 emisa de Primarul municipiului Cluj-Napoca.
Totodata, a fost respinsa ca inadmisibila actiunea civila inaintata de catre reclamanti, in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si Primarul municipiului Cluj-Napoca, avand ca obiect: constatarea nelegalitatii titlului in temeiul caruia imobilul in litigiu a fost preluat de Statul Roman; restituirea in natura a imobilului; acordarea de despagubiri, in cazul imposibilitatii restituirii in natura; restabilirea situatiei de carte funciara.
Pentru a hotari astfel prima instanta a avut in vedere, in esenta, urmatoarele:
Reclamantii au avut calitatea de proprietari ai imobilului inscris in CF nr.28915 Cluj sub A+1, avand nr.top 22976/1/S/XLVII (apartamentul nr.47), compus din 2 camere si dependinte.
In baza contractului de imprumut nr.2385 din 11.04.1970 asupra apartamentului s-a intabulat in favoarea CEC un drept de ipoteca pentru suma de 64.000 lei.
Prin cererea adresata fostului G.I.G.C.L. Cluj la data de 10.01.1976 reclamantii au solicitat preluarea apartamentului in baza Decretului nr.223/1974 sub motivul ca urmeaza sa paraseasca definitiv tara, stabilindu-se in S.U.A.
Apartamentul a fost preluat in baza deciziei nr.71/05.03.1976 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judetului Cluj, la data acestei preluari reclamantii mai datorand, din imprumutul acordat de CEC, suma de 36.933 lei plus dobanzile legale pana la lichidarea creditului.
In temeiul Legii nr.10/2001 reclamantii au solicitat restituirea in natura a apartamentului, insa prin dispozitia nr.3542 din 21.10.2003 a Primarului municipiului Cluj-Napoca s-a respins notificarea, considerandu-se ca preluarea nu a fost abuziva, ea facandu-se cu plata despagubirilor legale.
Anularea acestei dispozitii a Primarului a fost solicitata insa prin prezenta actiune doar la data de 08.03.2004, deci dupa implinirea termenului legal de 30 zile de la data comunicarii catre ei a dispozitiei, astfel ca acest capat de cerere apare ca tardiv si trebuie respins.
In ce priveste celelalte capete de cerere, ele trebuie considerate inadmisibile, caci dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/2001 restituirea imobilelor preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 se poate dispune doar in conditiile acestei legi, iar nu pe calea dreptului comun.
Impotriva sentintei au declarat apel reclamantii, respins ca nefondat prin decizia civila nr.1977/A din 10 sept.2004 a Curtii de Apel Cluj.
Motivandu-se decizia a fost confirmata in totul argumentele de fapt si drept ale primei instante.
In contra acestei decizii reclamantii au declarat recurs, admis prin decizia civila nr.6493 din 8 sept.2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dispunandu-se casarea deciziei din apel si trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului la Curtea de Apel Cluj.
S-a aratat in considerentele deciziei din recurs ca actiunea formulata de reclamanti s-a facut cu respectarea termenului prevazut de art.24 alin.7 din legea, astfel ca se impune rejudecarea apelului cu observarea dispozitiilor Legii nr.10/2001 privind acordarea masurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de catre stat.
In rejudecare, Curtea de Apel are in vedere urmatoarele:
Conform dispozitiilor art.315 alin.1 C.pr.civ., in caz de casare, hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecatorii fondului.
Astfel fiind, urmeaza a se tine seama, la rejudecarea prezentului apel, ca prin decizia pronuntata in recurs s-a invederat necesitatea rejudecarii apelului prin raportare la dispozitiile Legii nr.10/2001, socotindu-se ca in termenul legal reclamantii au atacat dispozitia nr.3542/21.10.2003 a Primarului municipiului Cluj-Napoca.
Pornind deci de la aceste statuari ale instantei de recurs, Curtea de Apel intelege a avea in vedere ca potrivit dispozitiilor art.1 alin.1 din Legea nr.10/2001, imobilele preluate in mod abuziv de catre stat in perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989 se restituie in natura, in conditiile prezentei legi.
Nuantand aceasta dispozitie de principiu, prevederile art.7 alin.1 si 2 din lege afirma ca de regula imobilele preluate in mod abuziv se restituie in natura, ramanand ca daca restituirea in natura este posibila, persoana indreptatita sa nu poata opta pentru masuri reparatorii prin echivalent decat in cazurile expres prevazute de lege, anume prin art.18.
In acelasi timp, este de observat ca preluarile facute de Statul Roman in temeiul Decretului nr.223/1974 nu pot fi considerate, pentru nici una din ipostazele preluarii intemeiate pe acest act normativ, ca fiind facute cu titlu valabil, caci prin el fie le-a fost impusa proprietarilor de locuinte ce doreau sa paraseasca Romania instrainarea catre stat (in situatia prevazuta de art.2 alin.1 din Decret), fie a fost dispusa in mod direct preluarea (in cazul celor considerati ca au parasit fraudulos Romania, conform art.2 alin.2 din Decret).
Asa fiind, inclusiv instrainarea catre stat a locuintelor, in conditiile evocatelor dispozitii ale art.2 alin.2 din Decret, trebuie considerata abuziva si fara titlu valabil ea avand un caracter fortat, cata vreme le era impusa cetatenilor romani care au facut cerere de plecare definitiva din tara, nefiind liber hotarata de acestia.
Or, in aceste circumstante preluarile intemeiate pe dispozitiile Decretului nr.223/1974 nu au la baza un titlu valabil, acest act normativ contravenind atat dispozitiilor art.36 ale Constitutiei din anul 1965 (acestea protejand dreptul de proprietate personala fara a-l conditiona de o eventuala ramanere in tara a proprietarului unui bun), cat si prevederilor Pactului international cu privire la drepturile civile si politice, la care Romania era parte.
O asemenea concluzie se sprijina pe dispozitiile art.6 alin.1 din Legea nr.213/1998, in raport de care fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si bunurile dobandite in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, daca au intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a tratatelor internationale la care Romania era parte si a legilor in vigoare la data preluarii lor de catre stat.
Fata si de prevederile art.6 alin.3 din aceeasi lege, in raport de care instantele judecatoresti sunt competente sa stabileasca valabilitatea titlului, ramane ca, prin raportare la toate cele ce preced, preluarile facute de stat in baza Decretului nr.223/1974 sunt fara titlu valabil in sensul art.2 lit.i din Legea nr.10/2001.
Pe cale de consecinta, prevederile cuprinse la punctul 1.4 lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, in partea lor potrivit careia preluarile facute in baza Decretului nr.223/1974 nu pot fi considerate abuzive atunci cand imobilul a fost instrainat de catre stat catre o terta persoana, iar fostul proprietar fusese despagubit la data preluarii, trebuie socotite ca aflandu-se in contradictie cu dispozitiile art.2 din Legea nr.10/2001, precum si cu cele ale art.6 alin.1 din Legea nr.213/1998, acestea neimpunand distinctia pe care Normele Metodologice o fac.
Asa fiind, ramane a se avea in vedere, in cauza, ca apartamentul in litigiu apare ca unul preluat abuziv, fara titlu valabil (legal), cata vreme preluarea lui s-a facut in temeiul evocatului Decret.
Rezulta, de aici, ca statuarile facute in cuprinsul dispozitiei nr.3542 din 21 oct.2003 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, potrivit carora notificarea reclamantilor trebuie respinsa sub motivul ca preluarea nu a fost abuziva nu poate fi primita, ea fundandu-se pe dispozitii ale Normelor Metodologice ce vin in contradictie cu legea insasi, ceea ce obliga la inlaturarea lor.
Privitor la apartamentul in litigiu Curtea mai are in vedere ca acesta nu se afla in vreuna din situatiile prevazute de art.18 din Legea nr.10/2001, republicata in raport de care restituirea in natura sa nu apara ca posibila, el fiind doar inchiriat unei persoane fizice, iar nu vandut.
Asa fiind, apelul se va admite sentinta urmand a fi schimbata conform art.296 alin.1 C.pr.civ., in sensul admiterii actiunii reclamantilor, potrivit dispozitivului prezentei decizii, urmand ca acestea sa restituie in valoare actualizata despagubirile primite la data preluarii, respectiv suma de 36.933 lei. (Judecator Valentin Mitea)
3.        LEGEA NR. 10/2001. NOTIFICARE FORMULATÃ LA DATA DE 22.09.2005. TARDIVITATE
Potrivit art. 21 alin.(1) din Legea nr. 10/2001 cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita trebuia sa notifice persoana juridica detinatoare, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legi.
Reluarea acestui text in cuprinsul art. 22 alin.(1) din Legea nr. 10/2001 republicata in temeiul art. VII din Titlul I al Legii nr. 247/2005 nu face sa curga un nou termen de 12 luni pentru inregistrarea notificarii.
Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 149/A din 17 mai 2006
Prin plangerea inregistrata sub nr.484/09.01.2005 la Tribunalul Cluj, reclamanta M.A.E., l-a chemat in judecata pe paratul Primarul Municipiului Cluj-Napoca, solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta, sa dispuna anularea dispozitiei nr.3011 din 29.11.2005 emisa de Primarul municipiului Cluj-Napoca si recalcularea despagubirilor in suma de 229.033.200 lei stabilite prin hotararea nr.213/1998 a Comisiei judetene Cluj pentru aplicarea Legii nr.112/1995, cu privire la imobilul casa si teren inscris in CF nr. 1792 Cluj-Napoca, nr.top 4981.
Prin sentinta civila nr.274 din 2 martie 2005 a Tribunalului Cluj, s-a respins cererea formulata de reclamanta M.A.E. in contradictoriu cu paratul Primarul Municipiului Cluj-Napoca.
Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca reclamanta a formulat notificarea nr.67181/45 din 22.09.2005, prin care a solicitat Primarului municipiului Cluj-Napoca sa ii acorde despagubiri reprezentand diferenta dintre suma de 229.033.200 lei stabilita in baza Legii nr.112/1995 si valoarea actuala a imobilului.
Legea nr.247/2005, nu ii repune pe fostii proprietari in termenul de formulare a notificarii in temeiul Legii nr.10/2001. Totodata, reclamanta nu a solicitat repunerea in termenul de formulare a notificarii.
Impotriva acestei sentinte, a declarat apel reclamanta M.A.E., solicitand schimbarea ei in sensul admiterii cererii introductive de instanta.
In motivarea apelului, reclamanta a sustinut ca interpretarea data de tribunal a prevederilor art.20 din Legea nr.10/2001, republicata, este gresita.
Prin modificarea art.19 din Legea nr.10/2001, devenit art.20 dupa republicare, persoanelor aflate in situatia reclamantei li s-a creat dreptul de a cere recalcularea masurilor reparatorii integrale si juste, in conformitate cu valoarea reala a imobilelor preluate abuziv de stat.
La data de 16 mai 2006, apelanta a mai depus la dosar un inscris prin care a aratat ca prin modificarea legislativa i s-a deschis o noua cale pentru a solicita recalcularea masurilor reparatorii care i se cuvin, indiferent de pozitia ei in intervalul de timp de la publicarea Legii nr.10/2001 si pana la modificarea acesteia prin Legea nr.247/2005.
Intimatul Primarul municipiului Cluj-Napoca prin intampinare, a solicitat respingerea apelului.
Apelul este nefondat.
Prin hotararea nr.213 din 7.09.1998 a Comisiei Judetene Cluj pentru aplicarea Legii nr.112/1995, reclamantei M.A.E. i s-au acordat despagubiri in suma de 229.033.200 lei, pentru imobilul situat in Cluj-Napoca, str.B., inscris in CF nr.1792 Cluj-Napoca, nr.top 4981.
Dupa aparitia Legii nr.247/2005, reclamanta a depus la Primaria municipiului Cluj-Napoca o cerere inregistrata sub nr.67181/45 din 22.09.2005, prin care a solicitat sa i se "stabileasca masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a imobilului - teren si casa - preluat la stat in mod abuziv, situat in Cluj, str.B., inscris in CF nr.1792, nr.top 4981 (5 apt)".
Primarul municipiului Cluj-Napoca, prin dispozitia nr.3011 din 29.11.2005, a respins cererea reclamantei ca fiind tardiva, cu motivarea ca titlul I din Legea nr.247/2005, nu ii repune pe fostii proprietari, in termenul de formulare a notificarilor.
Conform art.20 alin.2 din Legea nr.10/2001, republicata, in cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr.112/1995, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr.112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului.
Pentru ca sa beneficieze de masurile reparatorii constand in diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului, reclamanta trebuia sa formuleze notificarea prevazuta de art.21 din Legea nr.10/2001, in termenul de 6 luni de la intrarea ei in vigoare (14 februarie 2001), prelungit cu trei luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2001 si cu inca trei luni prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.145/2001.
Reclamanta a inregistrat cererea abia la data de 22.09.2005, asadar cu mult dupa expirarea termenului de decadere de 12 luni, care a inceput pe data de 14 februarie 2001.
Modificarea si completarea Legii nr.10/2001 prin titlul I din Legea nr.247/2005, nu a repus-o pe reclamanta in termenul de 12 luni pentru trimiterea (inregistrarea) notificarii.
Republicarea Legii nr.10/2001 la data de 2.09.2005, nu a facut sa curga un nou termen de 12 luni pentru formularea notificarii.
De altfel, art.22 alin.5 din Legea nr.10/2001, republicata, prevede ca nerespectarea termenului de 12 luni prevazut pentru trimiterea notificarii atrage pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii in natura sau prin echivalent.
Este adevarat ca intre textul art.20 alin.2 din Legea nr.10/2001, republicata, si cel al art.19 alin.2 din Legea nr.10/2001 in forma ei initiala, exista unele diferente de formulare, insa ele sunt nerelevante in speta, raportat la tardivitatea notificarii.
Pentru aceste considerente, in temeiul art.296 C.pr.civ., s-a respins apelul, ca nefondat. (Judecator Traian Darjan)
  1.      DREPT CIVIL. 24
  1.1. PARTEA GENERALÃ. OBLIGATIILE. 24
  1.      ACT JURIDIC CIVIL. INTELES. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A UNUI CORP DE PROPRIETATE 24
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 424/R din 17 februarie 2006.. 24
  2.      DREPT CIVIL. PRESCRIPTIE EXTINCTIVÃ. INTRERUPEREA CURSULUI PRESCRIPTIEI PRIN RECUNOASTEREA DREPTULUI A CÃRUI ACTIUNE SE PRESCRIE 27
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2054/R din 21 septembrie 2006.. 27
  3.      DAUNE MORALE. PERSOANÃ CARE S-A SINUCIS IN TIMPUL ANCHETEI. ACTIUNE IN DESPÃGUBIRI FORMULATÃ DE FIUL VICTIMEI DUPÃ 44 DE ANI. PRESCRIPTIE 30
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 295/A din 20 septembrie 2006.. 30
  4.      OBLIGATIE DE A FACE. CONDITIILE APLICÃRII ART. 1077 C.CIV.33
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 595/R din 6 martie 2006.. 33
  5.      ACTIUNE REVOCATORIE. CONDITII DE ADMISIBILITATE A ACTIUNII EXERCITATE DE CREDITORUL PERSONAL AL UNUIA DINTRE SOTI. COMPLICITATEA LA FRAUDÃ A TERTULUI. SARCINA PROBEI38
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2217/R din 6 octombrie 2006.. 38
  1.2. DREPTURILE REALE. 43
  6.      APARTAMENTE CUMPÃRATE IN TEMEIUL LEGII NR. 112/1995, SITUATE IN ACELASI IMOBIL. STABILIREA INTINDERII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI. TEMEI JURIDIC. ORDINE EMISE DE PREFECT AFERENT LOCUINTELOR CUMPÃRATE. CAZURI SI CONDITII DE COMPETENTÃ A PREFECTULUI IN ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI43
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 558/R din 1 martie 2006.. 43
  7.      CONSTRUCTIE EDIFICATÃ DE UNA DINTRE ORGANIZATIILE COOPERATIEI DE CONSUM PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATE DE STAT. DREPT DE PROPRIETATE 47
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1897/R din 8 septembrie 2006.. 47
  8.      FOND FUNCIAR. NULITATEA TITLULUI DE PROPRIETATE. 50
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 203/R din 25 ianuarie 2006.. 50
  9.      PARTAJ JUDICIAR ASUPRA UNUI TEREN. EVITAREA FÃRÃMITÃRII SAU IMBUCÃTÃTIRII EXCESIVE A ACESTUIA 53
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 821/R din 30 martie 2006.. 53
  10.    ACCESIUNE IMOBILIARÃ ARTIFICIALÃ. APRECIEREA BUNEI CREDINTE A CONSTRUCTORULUI. OBLIGATIA PROPRIETARULUI55
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr.1495/R/ din 9 iunie 2006.. 56
  11.    ACCESIUNE IMOBILIARÃ. CONDITIILE IN CARE OPEREAZÃ DOBANDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN ACCESIUNE, IN TEMEIUL ART. 502 C.CIV.58
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 76/R din 16 ianuarie 2006.. 58
  12.    UZUCAPIUNE. VICIILE POSESIEI. PRECARITATEA POSESIEI61
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1986/R din 18 septembrie 2006.. 61
  13.    GRÃNITUIRE. EDIFICAREA UNEI CONSTRUCTII DE CÃTRE UNUL DINTRE PROPRIETARII TERENURILOR INVECINATE CU INCÃLCAREA MEJDIEI SI OCUPAREA UNEI SUPRAFETE A TERENULUI INVECINAT. REAUA-CREDINTÃ A CONSTRUCTORULUI. CONSECINTE. 65
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2262/R din 11 octombrie 2006.. 65
  14.    ACTIUNE IN GRÃNITUIRE. CALITATE PROCESUALÃ PASIVÃ. 70
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 389/R din 13 februarie 2006.. 71
  15.    DREPT DE SUPERFICIE. INTINDERE. 73
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2473/R din 6 noiembrie 2006.. 73
  16.    SERVITUTE DE TRECERE. INADMISIBILITATEA STABILIRII SERVITUTII DE TRECERE IN SITUATIA IN CARE IMOBILUL NU ARE CARACTER DE LOC INFUNDAT IN SENSUL PRETINS DE ART. 616 C.CIV. CULPA PROPRIETARULUI77
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2296/R din 16 octombrie 2006.. 77
  17.    DIVORT. EVACUAREA UNUI SOT DIN LOCUINTA COMUNÃ. CONDITII80
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1442/R din 2 iunie 2006.. 80
  18.    EVACUAREA UNUI COUZUFRUCTUAR DIN IMOBIL. ABUZ DE DREPT. SANCTIUNE. 84
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2135/R din 29 septembrie 2006.. 84
  19.    DREPT DE UZUFRUCT. EXERCITIU AL ACESTUI DREPT. ADMISIBILITATEA ACTIUNII UZUFRUCTUARULUI IN EVACUAREA NUDULUI PROPRIETAR 87
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 123/R din 19 ianuarie 2006.. 87
  20.    IMOBIL PRELUAT DE STAT IN TEMEIUL LEGII NR. 4/1973. NULITATEA ACTULUI SUBSECVENT DE INSTRÃINARE. LEGEA SUBSTANTIALÃ INCIDENTÃ 89
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 217/A din 23 iunie 2006.. 89
  21.    IMOBIL PRELUAT DE STAT DIN PATRIMONIUL UNUI CULT RELIGIOS. PRESCRIPTIA DREPTULUI LA ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITÃTII ACTULUI DE INSTRÃINARE SUBSECVENT PRELUÃRII93
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1620/R din 16 iunie 2006.. 93
  22.    IMOBIL PRELUAT DE STAT IN TEMEIUL DECRETULUI NR. 111/1951, EVIDENTIAT IN PATRIMONIUL UNEI SOCIETÃTI COMERCIALE CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT. CARACTERUL ABUZIV AL PRELUÃRII. REPARATIE PRIN ECHIVALENT. 99
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 11/A din 5 ianuarie 2006.. 99
  23.    ADMISIBILITATEA RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI IMOBIL PRELUAT DE STAT IN MOD ABUZIV. RAPORTARE LA DISPOZITIILE ARTICOLULUI 1 DIN PRIMUL PROTOCOL ADITIONAL LA CONVENTIA PENTRU APÃRAREA DREPTURILOR OMULUI SI A LIBERTÃTILOR FUNDAMENTALE 103
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1951/R din 15 septembrie 2006.. 104
  24.    APLICAREA DISPOZITIILOR LEGII NR. 10/2001. INTELESUL CONCEPTULUI DE BUNÃ-CREDINTÃ A CUMPÃRÃTORILOR IMOBILELOR PRELUATE ABUZIV.108
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2434/R din 27 octombrie 2006.. 108
  25.    PRELUARE A UNUI IMOBIL IN BAZA DECRETULUI NR. 223/1974. CARACTER ABUZIV SI FÃRÃ TITLU VALABIL AL PRELUÃRII. DREPT LA MÃSURI REPARATORII. NELEGALITATEA PREVEDERILOR CUPRINSE LA PUNCTUL 1.4 LIT. B DIN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A H.G. NR. 498/2003 113
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 306/A din 22 septembrie 2006.. 113
  26.    LEGEA NR. 10/2001. NOTIFICARE FORMULATÃ LA DATA DE 22.09.2005. TARDIVITATE. 115
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 149/A din 17 mai 2006.. 115
  27.    BUNURI TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI. MÃSURI REPARATORII. ACORDAREA MÃSURILOR REPARATORII CA URMARE A SCHIMBÃRII SUCCESIVE IN TIMP A MODALITÃTILOR DE REPARATIUNE. ADMISIBILITATEA CERERILOR NOI117
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1617/R din 14 iunie 2006.. 117
  28.    LEGEA NR. 10/2001. DISPOZITIA PRIMARULUI PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA DESPÃGUBIRI FÃRÃ A FI CUANTIFICATE. LEGALITATE IN BAZA TITLULUI VII AL LEGII NR. 247/2005. 119
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 443/A din 17 noiembrie 2006.. 119
  29.    ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITÃTII ABSOLUTE A CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPÃRARE INCHEIAT IN TEMEIUL LEGII NR. 112/1995. RESTITUIREA PROPRIETÃTII SI A CONTRAVALORII IMBUNÃTÃTIRILOR ADUSE IMOBILULUI. TEMEI LEGAL. 121
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2336/R din 18 octombrie 2006.. 121
  30.    LEGEA NR. 10/2001. NULITATEA ABSOLUTÃ A CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPÃRARE AVAND CA OBIECT UN IMOBIL CE INTRÃ SUB INCIDENTA ART. 2 ALIN.(1) DIN H.G. NR. 11/1997. ………………….…………………………………………………………….. 126
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2073/R din 25 septembrie 2006.. 126
  31.    LEGEA NR. 10/2001. ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITÃTII ABSOLUTE A UNUI CONTRACT DE VANZARE-CUMPÃRARE PENTRU FRAUDÃ LA LEGE. IRELEVANTA BUNEI-CREDINTE A CUMPÃRÃTORULUI134
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1764/R din 3 iulie 2006.. 134
  32.    ACTIUNE IN REVENDICARE IN CONDITIILE DREPTULUI COMUN A UNUI IMOBIL CE INTRÃ SUB INCIDENTA LEGII NR. 10/2001. INADMISIBILITATE 141
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1862/R din 4 septembrie 2006.. 141
  33.    LEGEA NR. 10/2001. NOTIFICARE DEPUSÃ PENTRU PRIMA DATÃ DUPÃ APARITIA LEGII NR. 247/2005. 145
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 394/A din 1 noiembrie 2006.. 146
  34.    LEGEA NR. 10/2001. IMOBIL DONAT STATULUI. DREPT LA MÃSURI REPARATORII NECONDITIONAT DE EXISTENTA UNEI HOTÃRARI JUDECÃTORESTI IREVOCABILE DE CONSTATARE A NULITÃTII DONATIEI149
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 411/A din 15 noiembrie 2006.. 149
  35.    DISPOZITIILE REPARATORII DIN LEGEA NR. 10/2001 SE REFERÃ LA TOATE PERSOANELE INDREPTÃTITE CARE AU SOLICITAT RESTITUIREA BUNULUI150
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 386/A din 18 octombrie 2006.. 150
  36.    CONTRACT DE VANZARE CUMPÃRARE AUTENTIC. REAUA-CREDINTÃ A CUMPÃRÃTORULUI. CARACTERUL ILICIT AL CAUZEI LA INCHEIEREA CONTRACTULUI. NULITATE ABSOLUTÃ. 153
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2350/R din 18 octombrie 2006.. 154
  37.    REAUA CREDINTÃ A CUMPÃRÃTORILOR LA INCHEIEREA CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPÃRARE. SANCTIUNE. NULITATEA ABSOLUTÃ A CONTRACTULUI159
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2351/R din 19 octombrie 2006.. 160
  38.    CONTRACT DE VANZARE-CUMPÃRARE INCHEIAT IN TEMEIUL LEGII NR. 112/1995. INEXISTENTA TITLULUI VANZÃTORULUI. IRELEVANTA BUNEI-CREDINTE 166
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2184/R din 4 octombrie 2006.. 166
  39.    PRELUARE FÃRÃ TITLU VALABIL. NULITATEA ABSOLUTÃ A CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPÃRARE 170
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2349/R din 19 octombrie 2006.. 170
  40.    CARTE FUNCIARÃ. CERERE DE INTABULARE IN BAZA UNEI HOTÃRARI JUDECÃTORESTI CARE NU A FOST PRONUNTATÃ IN CONTRADICTORIU CU TOTI COPROPRIETARII DE CARTE FUNCIARÃ. 175
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2038/R din 20 septembrie 2006.. 175
  1.3. CONTRACTE. 176
  41.    CONTRACT DE VANZARE-CUMPÃRARE CU CLAUZÃ DE INTRETINERE. LIPSA DISCERNÃMANTULUI VANZÃTOAREI INTRETINUTE 176
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2331/R din 18 octombrie 2006.. 176
  42.    INTERPRETAREA CONTRACTELOR. CONTRACT DE INTRETINERE. PRESTAREA INTRETINERII IN FORMÃ PECUNIARÃ. PRINCIPIUL SIMETRIEI IN MODIFICAREA CONTRACTELOR. 177
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2371/R din 23 octombrie 2006.. 177
  43.    O.U.G. NR. 40/1999. CONDITIILE DE APLICARE A PREVEDERILOR ART. 14 ALIN.(2) LIT. B) DIN O.U.G. NR. 40/1999 184
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1372/R din 29 mai 2006.. 184
  44.    O.U.G. NR. 40/1999.CONDITIILE IN CARE OPEREAZÃ PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE IN TEMEIUL ACESTUI ACT NORMATIV 189
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1311/R din 22 mai 2006.. 189
  45.    CONTRACT DE MANDAT. REVOCARE. OBLIGATIA MANDATARULUI DE A DA SOCOTEALÃ PENTRU MODUL IN CARE SI-A EXERCITAT MANDATUL 192
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 592/R din 6 martie 2006.. 192
  46.    EXERCITAREA DREPTULUI DE OPTIUNE SUCCESORALÃ. ACCEPTAREA MOSTENIRII DE CÃTRE SUCCESIBILII MINORI195
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2215/R din 6 octombrie 2006.. 195
  2.      DREPT PROCESUAL CIVIL. 200
  2.1. COMPETENTA. 200
  47.    PARTAJ BUNURI. INSTANTA COMPETENTÃ. 200
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr.134/A din 14 aprilie 2006.200
  48.    NATURA CIVILÃ A LITIGIULUI AVAND CA OBIECT O ACTIUNE IN RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARÃ. COMPETENTA DUPÃ MATERIE 200
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 964/R din 17 aprilie 2006.. 201
  49.    ACTIUNE DIRECTÃ IN JUSTITIE INTEMEIATÃ PE DISPOZITIILE ART. 37 DIN DECRETUL NR. 177/1948. COMPETENTÃ DE SOLUTIONARE 202
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 22/DC din 30 iunie 2006.. 202
  50.    CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTÃ. ACTIUNE AVAND CA OBIECT CONSTATAREA NULITÃTII CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPÃRARE INCHEIATE IN BAZA LEGII NR. 112/1995. COMPETENTÃ DE SOLUTIONARE. 203
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 33/DC din 5 decembrie 2006.. 203
  51.    INSTANTA COMPETENTÃ. DISPOZITIILE ART. 36 DIN O.U.G. NR. 27/2006 PRIVIND SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI ALE JUDECÃTORILOR, PROCURORILOR SI ALTOR CATEGORII DE PERSONAL DIN SISTEMUL JUSTITIEI204
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, incheierea nr. 507 din 20 noiembrie 2006.. 205
  52.    COMPETENTÃ MATERIALÃ A INSTANTELOR JUDECÃTORESTI. LIMITELE REJUDECÃRII DUPÃ DESFIINTAREA CU TRIMITERE. EFECTELE MODIFICÃRII CERERII INTRODUCTIVE DE INSTANTÃ IN FAZA DE REJUDECARE, DUPÃ DESFIINTARE. 207
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1797 din 16 noiembrie 2006.. 208
  2.2. PÃRTILE. 211
  53.    ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITÃTII ABSOLUTE A CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPÃRARE. LIPSA CALITÃTII PROCESUALE ACTIVE 211
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizianr.2259/R din 10 octombrie 2006.. 211
  54.    PROMOVAREA ACTIUNII PRIN REPREZENTANT. DOVADA ACESTEI CALITÃTI214
  PROMOVAREA ACTIUNII PRIN REPREZENTANT. LIPSA DOVEZII CALITÃTII DE REPREZENTANT. SOLUTIA CE SE POATE PRONUNTA 214
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1643/R din 19 iunie 2006.. 214
  55.    INTRODUCEREA RECURSULUI DE CÃTRE MANDATARUL CARE A RENUNTAT LA MANDAT. EXCEPTIA LIPSEI CALITÃTII DE REPREZENTANT. CONSECINTE 218
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1543 din 13 octombrie 2006.. 218
  56.    ASIGURAREA PREZENTEI PARATULUI LIPSIT DE LIBERTATE IN CADRUL PROCESULUI DE DIVORT. SANCTIUNEA EXERCITIULUI ABUZIV AL DREPTURILOR PROCESUALE ALE PÃRTII221
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1994/R din 19 septembrie 2006.. 221
  2.3. JUDECATA. 223
  57.    CALIFICAREA ACTULUI DE SESIZARE A INSTANTEI. MANIFESTAREA ROLULUI ACTIV AL JUDECÃTORULUI223
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1138 din 14 septembrie 2006 223
  58.    PRINCIPIUL DISPONIBILITÃTII. MODIFICAREA TEMEIULUI DE DREPT DE CÃTRE INSTANTÃ, PESTE VOINTA PÃRTII. INADMISIBILITATE 224
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 482 din 14 aprilie 2006.. 225
  59.    LOCUINTÃ CUMPÃRATÃ IN BAZA DECRETULUI-LEGE NR. 61/1990. DREPT DE CREANTÃ AL SOTULUI CARE A PLÃTIT O PARTE DIN PRET MAI MARE DECAT COTA DE ½. LIMITE ALE INVESTIRII INSTANTEI229
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 75/R din 13 ianuarie 2006.. 229
  60.    ACTIUNEA. CADRU PROCESUAL INCOMPLET. PRINCIPIUL DISPONIBILITÃTII.231
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2141/R din 29 septembrie 2006.. 231
  61.    CERERE RECONVENTIONALÃ TARDIV FORMULATÃ. CONSECINTE. 233
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 595/R din 6 martie 2006.. 233
  62.    REVENDICARE. CALITATE PROCESUALÃ PASIVÃ. 238
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1950 din 15 septembrie 2006.. 238
  63.    COPARTICIPARE PROCESUALÃ ACTIVÃ. DECESUL UNUIA DINTRE RECLAMANTI242
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr.246/R din 27 ianuarie 2006.. 242
  64.    MODIFICAREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATÃ IN REJUDECARE DUPÃ DESFIINTAREA CU TRIMITERE IN APEL. ADMISBILITATE. REGULATOR DE COMPETENTÃ 244
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1797 din 16 noiembrie 2006.. 244
  65.    CONEXARE. INSTANTA MAI INTAI INVESTITÃ. INTELES. 247
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2132/R din 29 septembrie 2006.. 247
  66.    AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. CONDITII249
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2331/R din 18 octombrie 2006.. 249
  67.    AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. CONDITII. CONSECINTE. 250
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 711/R din 15 martie 2006.. 250
  68.    CERERE DE SUSPENDARE A JUDECÃRII CAUZEI. ART. 242 PCT. 2. CONDITII253
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1574 din 18 octombrie 2006.. 254
  69.    SUSPENDAREA JUDECÃTII. CERERE DE REPUNERE PE ROL. CONDITII254
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 803 din 30 iunie 2006.. 254
  70.    RENUNTAREA LA JUDECATÃ. POZITIE PROCESUALÃ CONTRADICTORIE A PÃRTII. CARACTERUL NECONDITIONAT AL RENUNTÃRII. ROLUL ACTIV AL INSTANTEI256
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2627/R din 21 noiembrie 2006.. 256
  2.4. HOTÃRARILE. 261
  71.    LITIGIU DE MUNCÃ. NULITATEA HOTÃRARII. MINUTÃ NESEMNATÃ DE UNUL DINTRE ASISTENTII JUDICIARI. CONSECINTE 261
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2557/R din 14 noiembrie 2006.. 261
  72.    HOTÃRARE JUDECÃTOREASCÃ. NATURA SI EFECTELE INCHEIERII DE RESPINGERE A EXCEPTIEI LIPSEI CALITÃTII PROCESUALE ACTIVE A PÃRTII IN PROCES 263
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizianr.389/A din 24 oct.2006.. 263
  73.    CARACTERELE DISPOZITIVULUI UNEI HOTÃRARI JUDECÃTORESTI PRONUNTATE IN SOLUTIONAREA UNEI CONTESTATII FORMULATE IN BAZA LEGII NR 10/2001 266
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 23/A din 6 ianuarie 2006.. 266
  74.    NEMOTIVAREA HOTÃRARII JUDECÃTORESTI. CONSECINTE IN DREPTUL INTERN SI IN RAPORT CU JURISPRUDENTA CEDO 269
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2124/R din 29 septembrie 2006.. 269
  75.    ACTIUNE AVAND MAI MULTE CAPETE DE CERERE. DISJUNGEREA UNUI CAPÃT DE CERERE DE CELELALTE CAPETE DE CERERE. SUSPENDAREA JUDECÃRII CAPÃTULUI DE CERERE DISJUNS. SOLUTIONAREA ULTERIOARÃ A TUTUROR CAPETELOR DE CERERE, INCLUSIV A CELUI DISJUNS. NELEGALITATE 273
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 419/A din 15 noiembrie 2006.. 273
  76.    HOTÃRARE. CONSIDERENTE CONFUZE. CONSECINTE. 276
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2633/R din 23 noiembrie 2006.. 276
  77.    NEMOTIVAREA HOTÃRARII. CASAREA CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE. 278
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1237 din 19 septembrie 2006.. 278
  78.    CONTENCIOS ADMINISTRATIV. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. NEMOTIVAREA HOTÃRARII PRIMEI INSTANTE. FORME SI CONSECINTE 280
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1489 din 6 octombrie 2006.. 280
  79.    NEACORDAREA CHELTUIELILOR DE JUDECATÃ URMARE A ADMITERII RECURSULUI SI CASÃRII CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE IN FOND. INADMISIBILITATEA CERERII DE COMPLETARE A HOTÃRARII PENTRU ACORDAREA CHELTUIELILOR DE JUDECATÃ. ART. 2812 ALIN.(2) C.PR.CIV.284
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, incheiere din 31 octombrie 2006.. 284
  80.    CHELTUIELI DE JUDECATÃ. COMISIE JUDETEANÃ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATÃ ASUPRA TERENURILOR. OBLIGARE LA PLATA CHELTUIELILOR DE JUDECATÃ. 285
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2034/R din 20 septembrie 2006.. 285
  81.    RECURS NETIMBRAT. CERERE DE RENUNTARE LA JUDECATÃ. PREVALENTA RENUNTÃRII LA JUDECATÃ 286
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2337/R din 18 octombrie 2006.. 286
  82.    INDREPTAREA ERORII MATERIALE. OBIECTUL CERERII DE INDREPTARE. 287
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1374 din 26 septembrie 2006.. 287
  83.    INDREPTAREA ERORII MATERIALE. INTELES. CERERE DE INTERVENTIE IN INTERESUL UNEIA DIN PÃRTI. INTERES 289
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2471/R din 3 noiembrie 2006.. 290
  84.    CERERE PENTRU LAMURIREA DISPOZITIVULUI UNEI HOTÃRARI JUDECÃTORESTI. MIJLOCUL PROCESUAL AFLAT LA INDEMANA PÃRTII292
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1814 din 23 noiembrie 2006.. 292
  85.    SLITIGIU EVALUABIL IN BANI. DETERMINAREA CÃII DE ATAC. SOLUTIONAREA GRESITÃ CA APEL, IAR NU CA RECURS. CONSECINTE 294
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1989/R din 18 septembrie 2006.. 294
  2.5. CÃILE DE ATAC. 296
  86.    NELEGALÃ COMUNICARE A SENTINTEI. CURGERE A TERMENULUI DE APEL. 296
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 144/R din 20 ianuarie 2006.. 296
  87.    CÃI DE ATAC. SCHIMBAREA CAUZEI CERERII DE CHEMARE IN JUDECATÃ IN CÃILE DE ATAC. INADMISIBILITATE 297
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 768/R din 22 martie 2006.. 297
  88.    CASARE CU TRIMITERE. CARACTERUL DEVOLUTIV AL APELULUI.300
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr.2134/R din29 sept.2006.. 300
  89.    JUDECAREA APELULUI IN LIPSA PÃRTILOR FÃRÃ A SE FI CERUT JUDECAREA IN LIPSÃ. NELEGALITATE 301
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1909 /Rdin 8 septembrie 2006.. 302
  90.    CAPACITATE PROCESUALÃ. MENTIONAREA CALITÃTII DE APELANT A PERSOANEI DECEDATE IN DISPOZITIVUL DECIZIEI PRIN CARE S-A SOLUTIONAT APELUL. CONSECINTE. 303
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2191/R din 4 octombrie 2006.. 303
  91.    CASARE CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE. OBLIGATIVITATEA HOTÃRARII INSTANTEI DE RECURS. 307
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 109/R din 18 ianuarie 2006.. 307
  92.    APEL. INCÃLCAREA PRINCIPIULUI CONTRADICTORIALITÃTII. CONSECINTE. 309
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2462/R din 26 octombrie 2006.. 309
  93.    CALE DE ATAC PROMOVATÃ OMISSO MEDIO. SANCTIUNE. 314
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1910 /R din 08 septembrie 2006.. 314
  94.    RECURS. INADMISIBILITATE. NEEXERCITAREA CÃII DE ATAC A APELULUI317
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1758/R din 30 iunie 2006.. 317
  95.    CONTESTATIE IN ANULARE. INTELESUL NOTIUNII DE EROARE MATERIALÃ CA MOTIV AL CONTESTATIEI IN ANULARE PREVÃZUT DE DISPOZITIILE ART. 318 C.PR.CIV.318
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1492/R din 8 iunie 2006.. 318
  96.    CONTESTATIE IN ANULARE DE DREPT COMUN. CONDITII DE ADMISIBILITATE. 319
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1038/R din 2 mai 2006.. 319
  97.    CONTESTATIE IN ANULARE. ERORI DE JUDECATÃ. INADMISIBILITATE. 322
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2679/R din 30 noiembrie 2006.. 322
  98.    CONTESTATIE IN ANULARE. MOTIVE. RECURS ANULAT CA NETIMBRAT. 325
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 777/R din 23 martie 2006.. 325
  99.    CONTESTATIE IN ANULARE. TERMEN DE EXERCITARE. 326
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 573/R din 3 martie 2006.. 326
  100. RECURS IMPOTRIVA UNEI HOTÃRARI DATE IN CONTESTATIE IN ANULARE. INADMISIBILITATE. 327
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 775/R din 23 martie 2006.. 327
  101. REVIZUIREA HOTÃRARII PRONUNTATE IN CONTESTATIE IN ANULARE. INADMISIBILITATE. ………………………………………………………………………………… 328
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2190/R din 4 octombrie 2006.. 328
  102. REVIZUIREA. CONDITII DE ADMISIBILITATE. 328
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2757/R din 12 decembrie 2006.. 329
  103. REVIZUIRE INTEMEIATÃ PE DISPOZITIILE ART. 322 PCT. 2 TEZA FINALÃ C.PR.CIV.329
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2191/R din 4 octombrie 2006.. 329
  104. REVIZUIRE. MOTIVE PE CARE SE INTEMEIAZÃ REVIZUIREA. NEMOTIVAREA ALEGATÃ A HOTÃRARII PRIMEI INSTANTE. DISTINCTIA INTRE ARGUMENTARE SI DISPOZITIE, INTRE CONSIDERENTE SI SOLUTIA INSTANTEI330
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 995 din 8 septembrie 2006.. 330
  105. CERERE DE REVIZUIRE INTEMEIATÃ PE DISPOZITIILE ART. 322 PCT. 4 TEZA A II-A C.PR.CIV. CONDITIILE PE CARE TREBUIE SÃ LE INDEPLINEASCÃ INSCRISUL DECLARAT FALS. 335
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2188/R din 4 octombrie 2006.. 335
  106. CERERE DE REVIZUIRE INTEMEIATÃ PE DISPOZITIILE ART. 322 PCT. 5 C.PR.CIV. CONDITII ALE INSCRISULUI336
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1811 din 1 noiembrie 2006.. 336
  2.6. EXECUTAREA SILITÃ. 337
  107. CONTESTATIE LA TITLU. LÃMURIREA DISPOZITIVULUI HOTÃRARII. LIMITELE JUDECÃTII……………………………………………………………………………….... 337
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2459/R din 1 noiembrie 2006.. 337
  108. CONTESTATIE LA EXECUTARE. TARDIVITATE. DATA DE LA CARE SE CALCULEAZÃ TERMENUL PENTRU PROMOVAREA CONTESTATIEI LA EXECUTARE 343
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 393/R din 13 februarie 2006.. 344
  2.7. PROCEDURI SPECIALE. 346
  109. ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ. ADMISIBILITATE. 346
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1246 din 19 septembrie 2006.. 346
  110. ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ. CONDITII DE ADMISIBILITATE. 348
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.1411 din 29 septembrie 2006.. 348
  111. ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ. APARENTA DREPTULUI349
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.1547 din 13 octombrie 2006.. 349
  112. ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ.CONDITII. NEPREJUDECAREA FONDULUI IN SITUATIA SOLICITÃRII PRIN ACEASTA A EVACUÃRII UNEI SOCIETÃTI COMERCIALE 351
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal decizia nr. 1.497 din 9 octombrie 2006.. 351
  113. PROCEDURA ORDONANTEI PRESEDINTIALE. MODIFICAREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATÃ. EFECTELE HOTÃRARII DE STRÃMUTARE A PRICINII353
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1470 din 5 octombrie 2006.. 353
  114. RECURS. ANULAREA UNEI HOTÃRARI ARBITRALE INTEMEIATÃ PE MOTIVUL CÃ INCALCÃ "BUNELE MORAVURI". RESPINGEREA RECURSULUI RECLAMANTEI AVAND IN VEDERE PRINCIPIUL "NON REFORMATIO IN PEJUS".357
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal decizia nr. 1.945 din 9 octombrie 2006.357
  3.      DREPTUL FAMILIEI. PROTECTIA COPILULUI361
  115. BUNURI COMUNE SI BUNURI PROPRII ALE SOTILOR. INLÃTURAREA PREZUMTIEI DE COMUNITATE. CONVENTII IN LEGÃTURÃ CU BUNURILE 361
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 667/R din 10 martie 2006.. 361
  116. BUNURI COMUNE ALE SOTILOR. ACTE DE DISPOZITIE. ACHIZITIONAREA UNUI BUN IMOBIL IN TIMPUL CÃSÃTORIEI DE CÃTRE UNUL DINTRE SOTI, EFECTE 365
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr.425/R din 17 februarie 2006.365
  117. BUNURI COMUNE.APARTAMENT CUMPÃRAT CU PLATA IN RATE. STABILIREA COTELOR DE CONTRIBUTIE IN SITUATIA IN CARE UNUL DINTRE SOTI PLÃTESTE ANTICIPAT RATELE SI DOBANZILE DATORATE PENTRU PLATA INTEGRALÃ A PRETULUI369
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr.2428/R din 27 octombrie 2006.. 370
  118. PÃRINTI DIVORTATI. DREPTUL DE A AVEA LEGÃTURI PERSONALE CU COPILUL INCREDINTAT CELUILALT PÃRINTE. MODALITATE DE STABILIRE. INTERESUL COPILULUI.373
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizianr.2470/R diin 3 nov.2006.. 373
  119. PROGRAM DE VIZITARE A MINORULUI DE CÃTRE PÃRINTELE CÃRUIA NU I-A FOST INCREDINTAT MINORUL CU OCAZIA DIVORTULUI376
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2140/R din 29 septembrie 2006.. 377
  120. STABILIREA PATERNITÃTII. PROBE. EXPERTIZE CONTRADICTORII379
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr.507/R din 24 februarie 2006.. 379
  121. INLOCUIREA PLASAMENTUI IN REGIM DE URGENTÃ CU MÃSURA PLASAMENTULUI. CARACTERUL TEMPORAR SI REVERSIBIL AL MÃSURII DE PROTECTIE SPECIALÃ. 381
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2056 din 22 septembrie 2006.. 381
  122. ADOPTIE. CONSIMTÃMANTUL PÃRINTILOR FIRESTI. REFUZ ABUZIV DE A CONSIMTI LA ADOPTIE. ELEMENTE DE APRECIERE 383
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 3/RA din 24 martie 2006.. 383
  4.      DREPTUL MUNCII. ASIGURÃRI SOCIALE. 385
  4.1. DREPTUL MUNCII385
  123. LITIGIU DE MUNCÃ. SARCINA PROBEI IN CONFLICTELE DE MUNCÃ. 385
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2654/R din 28 noiembrie 2006.. 385
  124. DREPTUL MUNCII. CRESTERI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN SECTORUL BUGETAR PREVÃZUTE DE O.U.G. NR. 123/2003. DREPTUL EXCLUSIV AL INSTITUTIILOR BUGETARE ALE CÃROR CHELTUIELI DE PERSONAL SE ASIGURÃ DIN VENITURI PROPRII DE A DECIDE CRESTERI SALARIALE PE ANUL 2004 PE LANGÃ CRESTERILE SALARIALE PREVÃZUTE DE O.U.G. NR. 123/2003. ………………………………………………………………………………… 386
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 181/R din 24 ianuarie 2006.. 387
  125. CONFLICT DE INTERESE. DREPTURI SALARIALE. NEACORDAREA LOR PENTRU NEPREVEDEREA IN BUGET A FONDURILOR NECESARE. CALITATEA PROCESUALÃ A ORDONATORILOR DE CREDITE. 389
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1328/R din 23 mai 2006.. 389
  126. DREPTURI SALARIALE CUVENITE ANGAJATULUI IN BAZA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCÃ. NEACHITARE. CERERE DE ACORDARE A UNOR DAUNE MORALE. NETEMEINICIE. 393
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1851/R din 7 iulie 2006.. 393
  127. CONFLICT DE INTERESE. CLAUZÃ DE NECONCURENTÃ PREVÃZUTÃ IN CONTRACT. EFECTE. …………………………………………………………………………............ 395
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 973/R din 18 aprilie 2006.. 395
  128. CONFLICT DE INTERESE. CLAUZA DE NECONCURENTÃ. NEPREVEDEREA EXPRESÃ A ACTIVITÃTILOR CE SUNT INTERZISE SALARIATULUI LA DATA INCETÃRII CONTRACTULUI CONFORM ART. 21 ALIN.(2) CODUL MUNCII. INEFICIENTA CLAUZEI396
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1696/R din 22 iunie 2006.. 397
  129. CONCEDIERE PENTRU MOTIVE LEGATE DE PENSIONAREA ANGAJATULUI. NELEGALITATE............................................................................................................................ 403
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2650/R din 28 noiembrie 2006.. 403
  130. CONFLICT DE INTERESE. CONCEDIERE PENTRU MOTIVE CE TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NEMOTIVAREA DECIZIEI. CONSECINTE 405
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 937/R din 11 aprilie 2006.. 405
  131. CONFLICT DE DREPTURI. INCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCÃ PRIN DEMISIE. 407
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1283/R din 16 mai 2006.. 407
  132. CONFLICT DE DREPTURI. DEMISIE FÃRÃ PREAVIZ. SITUATIE IN CARE POATE FI RECUNOSCUTÃ. 413
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 685/R din 14 martie 2006.. 413
  133. RÃSPUNDERE DISCIPLINARÃ. MÃSURA SUSPENDÃRII CONTRACTULUI DE MUNCÃ PREVÃZUTÃ DE ART. 264 ALIN.(1) LIT. B) DIN CODUL MUNCII CA SANCTIUNE DISCIPLINARÃ. UNICITATEA SANCTIUNII414
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2621/R din 21 noiembrie 2006.. 415
  134. APLICAREA SANCTIUNII DISCIPLINARE. OBLIGATIVITATEA EFECUÃRII CERCETÃRII DISCIPLINARE PREALABILE CONFORM PROCEDURILOR PREVÃZUTE DE ART. 267 CODUL MUNCII416
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2801/R din 19 decembrie 2006.. 417
  135. CONFLICT DE INTERESE. DISCIPLINA MUNCII. INDIVIDUALIZAREA SANCTIUNII DISCIPLINARE. DISPROPORTIE VÃDITÃ INTRE GRAVITATEA FAPTEI SI SANCTIUNEA DESFACERII DISCIPLINARE A CONTRACTULUI DE MUNCÃ. 418
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1840/R din 4 iulie 2006.. 418
  136. RÃSPUNDEREA PATRIMONIALÃ A ANGAJATORULUI PENTRU ACCIDENTUL DE MUNCÃ SUFERIT DE ANGAJAT 421
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2799/R din 19 decembrie 2006.. 421
  137. CONFLICT DE INTERESE. RÃSPUNDEREA PATRIMONIALÃ A ANGAJATORULUI. OBLIGATIVITATEA EXISTENTEI LEGÃTURII CAUZALE DIRECTE INTRE PROCESUL MUNCII SI BOALA PROFESIONALÃ. 422
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2604/R din 21 noiembrie 2006.. 423
  138. LITIGIU DE MUNCÃ. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTÃ. OBLIGATIA COMPLETÃRII SI ELIBERÃRII CÃRTII DE MUNCÃ 425
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, sentinta nr. 31/DC din 28 noiembrie 2006.. 425
  139. CONFLICT DE INTERESE. ACTIUNE IMPOTRIVA ANGAJATORULUI PENTRU REFUZUL RECTIFICÃRII UNOR NOTÃRI IN CARTEA DE MUNCÃ. COMPETENTA MATERIALÃ A INSTANTEI............................................................................................................................ 425
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2448/R din 31 octombrie 2006.. 425
  140. CONFLICT DE INTERESE. LIPSA CALITÃTII PROCESUALE PASIVE A MINISTERULUI JUSTITIEI IN PRIVINTA OBLIGATIEI DE A OPERA MODIFICÃRI IN CÃRTILE DE MUNCÃ ALE PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE DIN INSTANTE. 427
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 848/R din 4 aprilie 2006.. 427
  141. CONFLICT DE DREPTURI. ACTIUNE IN CONSTATAREA LEGALITÃTII SI VALABILITÃTII DREPTURILOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCÃ. INEXISTENTA CONFLICTULUI DE MUNCÃ. CONSECINTE. 429
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1332/R din 23 mai 2006.. 429
  142. OBLIGATIA CASEI JUDETENE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE DE DECONTARE A SERVICIILOR MEDICALE SI A CHELTUIELILOR DE PERSONAL EFECTUATE DE SPITALUL CU CARE A INCHEIAT CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE. 434
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2051/R din 21 septembrie 2006.434
  4.2. DREPTUL ASIGURÃRILOR SOCIALE. 439
  143. CONTRIBUTIE SUPLIMENTARÃ LA SISTEMUL PUBLIC. INTELESUL NOTIUNII PREVÃZUTE DE ART. 78 PCT. 8 DIN LEGEA NR. 19/2000 439
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2512/R din 7 noiembrie 2006.. 439
  144. ASIGURÃRI SOCIALE. SPORUL PENTRU PERIOADA LUCRATÃ DUPÃ INDEPLINIREA CONDITIILOR DE PENSIONARE. BAZA DE CALCUL 440
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2512/R din 7 noiembrie 2006.. 440
  145. ASIGURÃRI SOCIALE. STABILIREA PENSIEI. SPOR PENTRU CONDITII DEOSEBITE DE MUNCÃ. 441
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2692/R din 5 decembrie 2006.. 441
  146. GRUPE DE MUNCÃ. ATRIBUTUL EXCLUSIV AL CONDUCERII UNITÃTII SI A SINDICATULUI DIN UNITATE IN NOMINALIZAREA ANGAJATILOR CARE SE INCADREAZÃ IN GRUPELE DE MUNCÃ. OBLIGATIVITATEA LUÃRII IN CONSIDERARE A NOMINALIZÃRILOR LA STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE DE CÃTRE CASA JUDETEANÃ DE PENSII442
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2010/R din 19 septembrie 2006.. 442
  147. PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE AL INSTANTELOR SI PARCHETELOR. PENSIE DE SERVICIU. VECHIMEA IN SPECIALITATE 443
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 866/R din 4 aprilie 2006.. 444
  148. MODIFICAREA PUNCTAJULUI MEDIU ANUAL AL PENSIEI, MÃSURÃ COMUNICATÃ PRIN DECIZIA CASEI JUDETENE DE PENSII. TERMEN DE ATACARE A MÃSURII445
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1268/R din 16 mai 2006.. 445
  149. MODIFICAREA PUNCTAJULUI DE PENSIE. NECOMUNICAREA MÃSURII PRINTR-O DECIZIE A CASEI JUDETENE DE PENSII. CONSECINTE 448
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 857/R din 31 octombrie 2006.. 448
  150. ASIGURÃRI SOCIALE. RECALCULAREA PENSIEI450
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2663/R din 28 noiembrie 2006.. 450
  151. RECALCULAREA PENSIEI IN CAZUL PERSOANELOR PENSIONATE PENTRU LIMITÃ DE VARSTÃ IN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 3/1977. DISPOZITII LEGALE APLICABILE. 452
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2381/R din 23 octombrie 2006.. 452
  152. RECALCULAREA PENSIEI. DEPUNEREA UNOR ACTE CE ATRAG RECALCULAREA PENSIEI DIRECT IN INSTANTÃ. COMPETENTA INSTANTEI DE JUDECATÃ 455
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2658/R din 28 noiembrie 2006.. 455
  153. PENSIE DE SERVICIU A MAGISTRATULUI. EFECTELE SPORULUI ACORDAT CONFORM ART. 24 DIN LEGEA NR. 508/2004 ASUPRA STABILIRII PENSIEI BENEFICIARULUI ACESTUI SPOR. 456
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 915/R din 11 aprilie 2006.. 456
  154. PENSIA DE URMAS, CATEGORIE DE PENSIE DIN SISTEMUL ASIGURÃRILOR SOCIALE. CALCULAREA SI INTINDEREA DREPTULUI LA PENSIA DE URMAS 458
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 290/R din 31 ianuarie 2006.. 458
  155. ASIGURÃRI SOCIALE. DREPTUL LA PENSIE PENTRU REFUGIATI460
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2689/R din 5 decembrie 2006.. 460
  156. ASIGURÃRI SOCIALE. INDEMNIZATIE PENTRU INGRIJIREA COPILULUI IN VARSTÃ DE PANÃ LA 2 ANI. PLATA INDEMNIZATIEI DE CÃTRE ANGAJATOR. TEMEI LEGAL. 461
  Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 983/R din 18 aprilie 2006.. 461
  5.      CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV SI FISCAL. 463
  5.1. ACTUL ADMINISTRATIV. 463
  157. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACT ADMINISTRATIV. SFERÃ DE CIRCUMSCRIERE. 463
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1493 din 9 octombrie 2006.. 463
  158. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. NATURA JURIDICÃ A PROCESULUI VERBAL DE CONTROL INTOCMIT DE AGENTIA JUDETEANÃ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCÃ. COMPETENTA DE SOLUTIONARE A ACTIUNII IN ANULAREA ACESTUIA. 465
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 595 din 19 mai 2006.. 466
  159. CONTRACTE ADMINISTRATIVE. 468
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 696 din 12 iunie 2006.. 468
  160. ANGAJAMENT DE PLATÃ NESEMNAT DE FUNCTIONARUL PUBLIC. ACT ADMINISTRATIV INEXISTENT. CONSECINTE 470
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 716 din 16 iunie 2006.. 471
  161. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. REVOCABILITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV. CONDITII ................................................................................................................................... 473
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 770 din 26 iunie 2006.. 473
  162. ACTIUNEA IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV FORMULATÃ DE UN TERT IN RAPORT DE ACTUL ADMINISTRATIV UNILATERAL CU CARACTER INDIVIDUAL. PRESCRIPTIE. CONSECINTE................................................................................................................................... 476
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1757 din 9 noiembrie 2006.. 476
  5.2. ACTE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE. 481
  163. CONTRACT DE CONCESIUNE. REFUZ JUSTIFICAT DE ELIBERARE A UNEI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE PE TERENUL CONCESIONAT, ATUNCI CAND CONCESIONARUL NU RESPECTÃ DESTINATIA CONSTRUCTIEI LA EDIFICAREA CÃREIA S-A OBLIGAT. 481
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.857din 6 iulie 2006.. 481
  164. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. EMITEREA UNEI NOI AUTORIZATII. CONDITII483
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 907 din 4 septembrie 2006.. 483
  165. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ELIBERAREA ULTERIOARÃ A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INTRAREA IN LEGALITATE. CONDITII485
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.994 din 8 septembrie 2006.. 485
  166. HOTÃRARE A CONSILIULUI LOCAL DE CONCESIONARE A UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIN INCREDINTARE DIRECTÃ IN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPATII COMERCIALE. NELEGALITATEA ACTULUI487
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1299 din 21 septembrie 2006.. 487
  167. HOTÃRARE A CONSILIULUI LOCAL. NELEGALITATE. 489
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 26 din 11 ianuarie 2006.. 489
  168. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTIUNE IN ANULAREA UNEI HOTÃRARI A CONSILIULUI LOCAL INTRODUSÃ DE UN CONSILIER LOCAL. CALITATE PROCESUALÃ ACTIVÃ. 490
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 548 din 5 mai 2006.. 490
  169. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CONDITII PENTRU INSTRÃINAREA SPATIILOR COMERCIALE IN TEMEIUL LEGII NR.550/2002, PRIN METODA NEGOCIERII DIRECTE. CONSECINTE................................................................................................................................... 493
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 894 din 7 iulie 2006.. 493
  170. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DREPTUL DE FOLOSINTÃ A TERENURILOR NECESARE EFECTUÃRII ACTIVITÃTILOR MINIERE DOBANDIT PRIN LICENTA DE EXPLOATARE. RELATIA ACESTUIA CU DREPTURILE REALE ASUPRA TERENURILOR RESPECTIVE. 495
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1488 din 6 octombrie 2006.. 495
  171. HOTÃRARE A CONSILIULUI JUDETEAN PENTRU APROBAREA TAXELOR SPECIALE PENTRU ELIBERAREA ACORDURILOR SI/SAU AUTORIZATIILOR IN LEGÃTURÃ CU DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE. LEGALITATEA ACTULUI498
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1844 din 30 noiembrie 2006.. 498
  5.3. ALTE CATEGORII DE ACTE ADMINISTRATIVE. 501
  172. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CERTIFICATE DOVEDITOARE ELIBERATE IN PERIOADA 1990-1997 DE COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII NR. 42/1990 SI DE COMISIA PENTRU CINSTIREA SI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989. PRESCHIMBAREA ACESTORA CONFORM ART. 9 AL. 1 DIN LEGEA NR. 341/2004. INTELESUL NOTIUNII SI LIMITELE OPERATIUNII................................................................................................................................... 501
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta civila nr. 528 din 30 noiembrie 2006.. 502
  173. BUNURI REVENDICATE CONFORM ORDONANTEI DE URGENTÃ A GUVERNULUI NR. 83/1999 PRIVIND RESTITUIREA UNOR IMOBILE CARE AU APARTINUT COMUNITÃTILOR CETÃTENILOR APARTINAND MINORITÃTILOR NATIONALE DIN ROMANIA. CALITATE PROCESUALÃ ACTIVÃ. ACTUL PRIN CARE SE RECUNOASTE CONTINUITATEA FATÃ DE FOSTUL TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE. DISTINCTIE FATÃ DE HOTÃRAREA PRIN CARE SE AUTORIZEAZÃ INFIINTAREA ASOCIATIEI. PRINCIPIUL NON REFORMATIO IN PEIUS IN PRIVINTA ACTELOR ADMINISTRATIVE EMISE INTR-O PROCEDURÃ PREALABILÃ 504
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta civila nr. 474 din 3 noiembrie 2006.. 504
  174. SUSPENDAREA DREPTULUI DE A FOLOSI PASAPORTUL. SITUATIE LEGALÃ TRANZITORIE. EFECTE. REGIM JURIDIC APLICABIL.508
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 974 din 7 septembrie 2006.. 508
  175. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. MÃSURA ADMINISTRATIVÃ A SUSPENDÃRII DREPTULUI DE A FOLOSI PASAPORTUL LUATÃ PENTRU O SITUATIE ANTERIOARÃ LEGII NR. 248/2005 SI PE BAZA UNEI DECIZII ADMINISTRATIVE ANULATÃ SUBSECVENT DE INSTANTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIVÃ SPANIOLÃ. NATURA LITIGIULUI PRIN CARE MÃSURA ESTE CONTESTATÃ. INCÃLCAREA PREZUMTIEI DE NEVINOVÃTIE. 510
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta civila nr. 208 din 28 aprilie 2006.. 511
  176. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CONTESTATIA FORMULATÃ IMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE CONTRAVENTIE INCHEIAT DE OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR. 512
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1208 din 18 septembrie 2006.. 513
  177. LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC. LIMITE IMPUSE DE LEGE. JUSTIFICARE. REGIMUL RECURSULUI. CONSECINTE 515
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1536 din 12 octombrie 2006.. 515
  178. COMUNICARE DE INFORMATII PUBLICE. ACHITAREA CONTRAVALORII COPIERII DOCUMENTELOR DE CÃTRE PETENT. TEMEIUL CONCRET AL OBLIGATIEI519
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 349 din 20 martie 2006.. 520
  179. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A ABATERII DISCIPLINARE A CADRELOR DIDACTICE POTRIVIT STATULUI PERSONALULUI DIDACTIC. CONSECINTE. 524
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 592 din 19 mai 2006.. 524
  180. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DECIZII DE SANCTIONARE ALE ALTOR AUTORITÃTI. CONDITII DE VALABILITATE 526
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.80 din 6 februarie 2006.. 526
  181. NOTAR PUBLIC. CONCURS ORGANIZAT PENTRU SCHIMBAREA SEDIULUI BIROULUI NOTARIAL. REGLEMENTÃRI APLICABILE. CONTESTAREA REZULTATULUI529
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal decizia nr. 1498 din 9 octombrie 2006.529
  5.4. FUNCTIA PUBLICÃ. 533
  182. FUNCTIONARI PUBLICI. RAPORT IERARHIC DIRECT INTRE FUNCTIONAR PUBLIC SI DEMNITAR. MODUL DE INCETARE A ACESTUIA. RESPECTAREA PRINCIPIULUI PROPORTIONALITÃTII533
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 877 din 7 iulie 2006.. 533
  183. FUNCTIONARI PUBLICI. EXISTENTA RAPORTURILOR IERARHICE DINTRE VICEPRIMARUL UNEI COMUNE SI SOTIA SA REFERENT IN APARATUL DE SPECIALITATE CONDUCE LA SITUATIA DE INCOMPATIBILITATE. 536
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal decizia nr. 773 din 26 iunie 2006.. 536
  184. ACT ADMINSTRATIV INDIVIDUAL CE DETERMINÃ MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCTIONARULUI PUBLIC. DATA DE LA CARE INCEPE SÃ CURGÃ TERMENUL PENTRU CONTESTAREA ACTULUI539
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.1710 din 2 noiembrie 2006.. 539
  185. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CONDITII IMPUSE AUTORITÃTILOR ADMINISTRATIVE DE A NEGOCIA SI INCHEIA ACORDURI CU SINDICATELE FUNCTIONARILOR PUBLICI. NERESPECTAREA ACESORA. CONSECINTE. 542
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.1423 din 2 octombrie 2006.. 542
  186. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. SANCTIONAREA UNEI ABATERI DISCIPLINARE A UNUI POLITIST. NECESITATEA COMUNICÃRII INVINUIRII543
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 570 din 12 mai 2006.. 544
  PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV. 545
  187. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PROCEDURÃ PREALABILÃ. ACCESUL LA JUSTITIE AL TERTEI PERSOANE FATÃ DE ACTUL ADMINISTRATIV CU CARACTER INDIVIDUAL. JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI. REGIMUL JURIDIC AL CERERII DE COMPLETARE A DISPOZITIVULUI545
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1843 din 30 noiembrie 2006.. 546
  188. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTIUNE RESPINSÃ PENTRU NEPARCURGEREA PROCEDURII PREALABILE. EXCEPTIE NEPUSÃ IN DISCUTIA CONTRADICTORIE A PÃRTILOR. CONSECINTE. 549
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 504 din 21 aprilie 2006.. 549
  189. ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV PENTRU STABILIREA CALITÃTII DE LUPTÃTOR IN REZISTENTA ANTI-COMUNISTÃ. INADMISIBILITATE PENTRU NEPARCURGEREA PROCEDURII PREALABILE. 551
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 879 din 7 iulie 2006.. 551
  190. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACT ADMINISTRATIV AL UNEI INSTITUTII CENTRALE. COMPETENTÃ 554
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 698 din 13 iunie 2006.. 554
  191. CONTRACTE DE CONCESIUNE. COMPETENTA MATERIALÃ. 555
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1837 din 29 noiembrie 2006.. 555
  192. ACT ADMINISTRATIV UNILATERAL. CERERE DE ANULARE. TERMEN. 557
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 138 din 8 martie 2006.. 557
  193. ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. INTRODUCEREA ACTIUNII INAINTE DE IMPLINIREA TERMENULUI DE RÃSPUNS DE CÃTRE AUTORITATE LA PLANGEREA PREALABILÃ................................................................................................................................... 559
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1799 din 17 noiembrie 2006.. 559
  194. SUSPENDAREA ACTULUI ADMINISTRATIV ATACAT IN CONDITIILE ART. 7 DIN LEGEA NR. 554/2004. CONDITII561
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1686 din 31 octombrie 2006.. 561
  195. SUSPENDAREA ACTULUI ADMINISTRATIV PE CALE JUDICIARÃ. REGIM JURIDIC. 564
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1641 din 26 octombrie 2006.. 565
  196. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. SUSPENDAREA EXECUTÃRII ACESTEIA POTRIVIT PROCEDURII PREVÃZUTE DE ART. 14 DIN LEGEA NR. 554/2004. CONDITII570
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 380 din 24 martie 2006.. 570
  197. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. SUSPENDARE DE DREPT SAU SUSPENDARE JUDICIARÃ. NECESITATEA INDICÃRII TEMEIULUI SI MOTIVÃRII574
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 529 din 28 aprilie 2006.. 574
  198. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. SUSPENDAREA ACTULUI ADMINISTRATIV PE CALEA PROCEDURII ORDONANTEI PRESEDINTIALE. INADMISIBILITATE 575
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1469 din 5 octombrie 2006.. 575
  199. ADMISIBILITATEA CÃII DE ATAC A RECURSULUI IN CONDITIILE O.U.G. NR. 27/2003, PRIVIND PROCEDURA APROBÃRII TACITE 577
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1756 din 9 noiembrie 2006.. 577
  5.5. EXCEPTIA DE NELEGALITATE. 580
  200. EXCEPTIE DE NELEGALITATE. INSTANTA COMPETENTÃ. 580
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 920 din 5 septembrie 2006.. 581
  201. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. EXCEPTIA DE NELEGALITATE INVOCATÃ IN RECURS. CONDITII583
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1494 din 9 octombrie 2006.. 583
  202. EXCEPTIE DE NELEGALITATE. PROCEDURA DE SOLUTIONARE. SESIZAREA INSTANTEI JUDECÃTORESTI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBIECTUL EXCEPTIEI DE NELEGALITATE. NERETROACTIVITATEA LEGII. REGIM JURIDIC APLICABIL. 585
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 166 din 24 mai 2006, irevocabila.586
  203. EXCEPTIE DE NELEGALITATE. IMOBIL APARTINAND BAZEI MATERIALE A INVÃTÃMANTULUI DE STAT. DREPTUL DE PROPRIETATE EX LEGE AL INSTITUTIEI DE INVÃTÃMANT SUPERIOR DE STAT DETINÃTOARE. OPOZABILITATEA ACESTUIA. 591
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 206 din 28 aprilie 2006.. 591
  204. EXCEPTIE DE NELEGALITATE. INDEMNIZATIA ACORDATÃ CONFORM ORDONANTEI DE URGENTÃ A GUVERNULUI NR. 148/2005. CARACTERIUL DISCRIMINATORIU AL ACESTEIA DACÃ SE ACORDÃ PENTRU FIECARE NASTERE SI NU PENTRU FIECARE COPIL NÃSCUT. INTERVENTIA UNUI ACT ADMINISTRATIV NORMATIV NOU CU ACELASI CONTINUT. LIPSÃ DE RELEVANTÃ PENTRU SOLUTIONAREA EXCEPTIEI595
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta civila nr. 359 din 22 septembrie 2006.. 596
  5.6. CONTENCIOSUL FISCAL. 599
  205. CONTENCIOS FISCAL. TARIFE PENTRU TRAVERSAREA DOMENIULUI PUBLIC DE CÃTRE RETELELE DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE IMPUSE DE CONSILIUL JUDETEAN. LEGALITATEA IMPUNERII599
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 549 din 5 mai 2006.. 599
  206. PROCES VERBAL DE CONTROL ANTERIOR. REFACEREA CONTROLULUI. LIPSA DISPOZITIEI SCRISE A DIRECTORULUI EXECUTIV AL AJOFM PENTRU REFACEREA CONTROLULUI. CONSECINTE. 601
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.1324 din 21 septembrie 2006.. 601
  207. PROCES VERBAL DE CONTROL ANTERIOR. REFACEREA CONTROLULUI. LIPSA DISPOZITIEI SCRISE A DIRECTORULUI EXECUTIV AL A.J.O.F.M. PENTRU REFACEREA CONTROLULUI. CONSECINTE. 604
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.1477 din 5 octombrie 2006.. 604
  208. OBLIGATIILE BUGETARE STABILITE PRIN PROCESL-VERBAL DE INSPECTIE IN CONDITIILE O.G. NR. 119/1999 PRIVIND CONTROLUL INTERN SI CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV. COMPETENTA DE SOLUTIONARE A CAUZEI606
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1888 din 7 decembrie 2006.. 606
  209. CONTENCIOS FISCAL. ACTIUNE IN ANULAREA DECIZIEI DE IMPUNERE EMISE DE DIRECTIA GENERALÃ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI CLUJ - CALITATE PROCESUALÃ PASIVÃ. 607
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.1727 din 3 noiembrie 2006.. 608
  210. CONTENCIOS FISCAL. SUSPENDAREA AUTORIZATIEI PENTRU UN ANTREPOZIT FISCAL. CONDITII. NECOMUNICAREA CÃTRE RECLAMANT, PREALABIL PROCESULUI, A ACTELOR CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV ATACAT. LIPSÃ DE RELEVANTÃ 609
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta civila nr. 410 din 13 octombrie 2006.. 609
  211. CREANTÃ FISCALÃ. ACTIUNE IN RECUPERARE. REGULI APLICABILE. 613
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 147 din 1 februarie 2006.. 613
  212. DREPT FISCAL. STABILIREA VALORII DE IMPOZITARE. ELEMENTE DE APRECIERE A STÃRII DE FAPT FISCALE 614
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 658 din 2 iunie 2006.. 614
  213. DREPT FISCAL. IMPOZIT PE CLÃDIRI. SCUTIRE PENTRU CLÃDIRILE INSTITUTIILOR PUBLICE. CARACTERUL DE INSTITUTIE PUBLICÃ A BÃNCII NATIONALE A ROMANIEI617
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 718 din 16 iunie 2006.. 617
  214. IMPOZIT PE VENITUL GLOBAL. CHELTUIELI PENTRU LUCRÃRI DE REABILITARE A LOCUINTEI. DEDUCERE 620
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 719 din 16 iunie 2006.. 620
  215. CONTENCIOS FISCAL.CONTRIBUTIILE STABILITE POTRIVIT ART. 43 ALIN. 1 DIN O.U.G. NR. 102/1999, APROBATÃ PRIN LEGEA NR. 519/2002, MODIFICATÃ SI COMPLETATÃ PRIN LEGEA NR. 343/2004 PRIVIND PROTECTIA SPECIALÃ SI INCADRAREA PERSOANELOR CU HANDICAP. OBLIGATIVITATE PENTRU TOTI AGENTII ECONOMICI, AUTORITÃTILE SI INSTITUTIILE PUBLICE CARE NU RESPECTÃ PREVEDERILE ART. 42 ALIN. 1 DIN ACELASI ACT NORMATIV CE IMPUN OBLIGATIA DE A ANGAJA SI PERSOANE CU HANDICAP IN ANUMITE CONDITII STABILITE DE LEGE. 622
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal decizia nr. 1.770 din 13.11.2006.623
  216. CONTENCIOS FISCAL. EXERCITAREA DREPTULUI DE DEDUCERE A TAXEI PE VALOAREA ADÃUGATÃ. CONDITII625
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.94 din 23 ianuarie 2006.. 625
  217. CONTENCIOS FISCAL. DUBLA IMPUNERE. 627
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.167 din 6 februarie 2006.. 627
  218. DATORIE VAMALÃ. TITULAR DE TRANZIT. 629
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1786 din 15 noiembrie 2006.. 629
  6.      DREPT COMERCIAL. PROCEDURA IN MATERIE COMERCIALÃ. 632
  6.1. COMERCIANTII632
  219. SOCIETÃTI COMERCIALE. OBIECT DE ACTIVITATE. OBIECT DE ACTIVITATE PRINCIPAL: ACTIVITÃTI JURIDICE - COD CAEN 7411 - ACTIVITÃTI JURIDICE (CONSULTANTÃ, REPREZENTARE JURIDICÃ SI REDACTARE DE DOCUMENTE JURIDICE)632
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3 din 10 aprilie 2006.. 632
  220. CEC. INCIDENT DE NEPLATÃ. CONSECINTE. 635
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 76 din 18 mai 2006.. 635
  221. APEL. CARACTER SI EFECT DEVOLUTIV. MÃRCI. CONDITIILE RÃSPUNDERII PATRIMONIALE IN ACTIUNEA IN CONTRAFACERE. DAUNE MORALE 636
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 109 din 6 iulie 2006.. 637
  222. CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE CU PRIVIRE LA UN SPATIU COMERCIAL INCHEIAT INTRE AUTORITATEA LOCALÃ PROPRIETARÃ SI UN COMERCIANT. DEGHIZARE A UNUI CONTRACT DE LOCATIUNE. CONSECINTE. 640
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 39 din 27 februarie 2006.. 640
  223. LITIGIU COMERCIAL. CONTRACT DE INCHIRIERE OPOZABIL DOBANDITORULUI SUBSECVENT AL IMOBILULUI. COMPETENTÃ DE SOLUTIONARE IN PRIMÃ INSTANTÃ. 646
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.993 din 8 septembrie 2006.. 646
  6.2. PROCEDURA IN MATERIE COMERCIALÃ. 652
  224. CERERE DE ANULARE A VANZÃRII UNOR TITLURI DE VALOARE (ACTIUNI). VANZAREA UNOR TITLURI DE VALOARE, BUN COMUN AL SOTILOR, DOAR DE CÃTRE UNUL DINTRE SOTI, FÃRÃ CONSIMTÃMANTUL CELUILALT SOT. COMPETENTA DE SOLUTIONARE A CERERII DE ANULARE A CONTRACTULUI DE VANZARE -CUMPÃRARE 652
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1813 din 23 noiembrie 2006.. 652
  225. CERERE IN ANULARE A HOTÃRARII A.G.A. COMPETENTA JUDECÃTORULUI DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI654
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1763 din 10 noiembrie 2006.. 654
  226. SOCIETATE COMERCIALÃ. SUSPENDAREA EXECUTÃRII UNEI HOTÃRARI A ADUNÃRII GENERALE A ACTIONARILOR PRIN ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ. CONDITII PROCEDURALE................................................................................................................................... 655
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 659 din 2 iunie 2006.. 656
  227. RECURS IMPOTRIVA JUDECÃTORULUI DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI. INDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE INTR-O MENTIUNE INSCRISÃ IN REGISTRUL COMERTULUI. INADMISIBILITATE PENTRU CARACTERUL VOLUNTAR SI NU ERONAT AL CUPRINSULUI INCHEIERII659
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1762 din 10 noiembrie 2006.. 659
  228. RECURS IMPOTRIVA INCHEIERII JUDECÃTORULUI DELEGAT. TARDIVITATE. CERERE NEFONDATÃ DE REPUNERE IN TERMEN 664
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 973 din 7 septembrie 2006.. 664
  229. ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ DE PERMITERE A ACCESULUI RECLAMNTEI IN SPATIILE DE PRODUCTIE DETINUTE IN BAZA UNUI CONTRACT DE INCHIRIERE. EXISTENTA UNOR CERERI MULTIPLE, INTEMEIATE PE DISP. ART. 581 C. PR. CIV., FORMULATE DE ACEEASI PARTE SI IN ACELASI SCOP 666
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1537 din 12 octombrie 2006.. 666
  6.3. PROCEDURA INSOLVENTEI668
  230. REPREZENTAREA IN PROCEDURA INSOLVENTEI. CALITATE PROCESUALÃ PASIVÃ. CASARE PENTRU NEPRONUNTARE ASUPRA FONDULUI. MOTIVARE CONFUZÃ 668
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 815 din 4 iulie 2006.. 668
  231. INSOLVENTÃ. INLOCUIREA LICHIDATORULUI JUDICIAR. MOTIVE. 671
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1504 din 10 octombrie 2006.. 672
  232. CEREREA CREDITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII, FORMULATÃ IN TEMEIUL DISPOZITIILOR LEGII NR. 64/1995, REPUBLICATÃ. CONTESTATIA DEBITORULUI AFLAT IN PROCEDURA LICHIDÃRII CA URMARE A APLICÃRII DISPOZITIILOR LEGII NR. 314/2001 674
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1378 din 26 septembrie 2006.. 674
  233. CEREREA CREDITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII, IN TEMEIUL LEGII NR. 64/1995, REPUBLICATÃ. CITAREA DEBITOAREI675
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1247 din 19 septembrie 2006.. 675
  234. INSOLVENTA. RIDICAREA SUSPENDÃRII INSTITUITE CONFORM DISPOZITIILOR ART.42 DIN LEGEA NR. 64/1995. CONDITII676
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1516 din 10 octombrie 2006.. 676
  235. CEREREA LICHIDATORULUI JUDICIAR INTEMEIATÃ PE ART. 137 DIN LEGEA NR. 64/1995, REPUBLICATÃ. HOTÃRARE NEMOTIVATÃ 677
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 925 din 5 septembrie 2006.. 677
  236. INSOLVENTA. CEREREA DE INREGISTRARE A CREANTEI. SUBLINIEREA EI IN SEDINTÃ PUBLICÃ. 678
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1090 din 12 septembrie 2006.. 678
  237. INSOLVENTÃ. TEREN DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI. PLATA DESPÃGUBIRILOR PENTRU TERENUL CE CADE SUB INCIDENTA LEGII NR.10/2001 679
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1507 din 10 octombrie 2006.. 679
  238. INSOLVENTA. RÃSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI. OBLIGATIA ACESTUIA DE A TINE EVIDENTA CONTABILÃ CONFORM LEGII683
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1740 din 7 noiembrie 2006.. 683
  239. INSOLVENTÃ. CONCURS INTRE APLICAREA OPERATIUNILOR PRIVIND LICHIDAREA, ASTFEL CUM SUNT ELE CUPRINSE IN DISPOZITIILE LEGII NR. 64/1995 SI CELE CUPRINSE IN LEGEA NR. 359/2004. 686
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 817 din 4 iulie 2006.. 686
  240. INSOLVENTA. EFECTELE CASÃRII HOTÃRARII PRIVITOARE LA RESTITUIREA IN CONTUL UNIC A SUMELOR DISTRIBUITE 687
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1436 din 3 octombrie 2006.. 687
  241. INCHIDEREA PROCEDURII. APROBAREA RAPORTULUI FINAL. NECOMUNICAREA RAPORTULUI SI BILANTULUI GENERAL TUTUROR CREDITORILOR SI DEBITORULUI689
  Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1746 din 17 noiembrie 2006.. 690
  242. INSOLVENTÃ. EXECUTAREA SILITÃ DUPÃ INCHIDEREA PROCEDURII691
  Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1503 din 10 octombrie 2006.. 691
  7.      DREPT PENAL. 693
  7.1. PARTEA GENERALÃ. 693
  243. PERICOL SOCIAL. APLICAREA ART. 181 C.PEN. CRITERII DE APRECIERE A EXISTENTEI PERICOLULUI SOCIAL 693
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 10 din 17 ianuarie 2006.. 693
  244. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR. RETINEREA IN MOD CORECT A CIRCUMSTANTELOR ATENUANTE. APLICAREA UNEI PEDEPSE MULT PREA REDUSE IN RAPORT CU INFRACTIUNILE COMISE. 695
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 134 din 16 mai 2006.. 695
  245. CRITERII DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSEI. NEINDEPLINIREA CERINTELOR PENTRU RETINEREA CIRCUMSTANTELOR ATENUANTE 698
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 86/R din 14 februarie 2006.. 698
  246. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR. MINOR. 700
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 234/R din 14 aprilie 2006.. 700
  247. INTERNARE MEDICALÃ. REVOCARE. INLOCUIREA MÃSURII DE SIGURANTÃ A INTERNÃRII CU CEA A OBLIGÃRII LA TRATAMENT MEDICAL 702
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 296/A din 21 decembrie 2006.. 702
  248. SUSPENDAREA EXECUTÃRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE. NERESPECTAREA MÃSURILOR DE SUPRAVEGHERE 704
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 76/R din 14 februarie 2006.. 704
  249. PEDEAPSÃ GRATIATÃ. CONSTATAREA GRESITÃ A INTERVENIRII PRESCRIPTIEI EXECUTÃRII UNOR PEDEPSE IN CAZUL UNOR PEDEPSE GRATIATE 707
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 240 din 18 aprilie 2006.. 707
  250. REABILITARE DE DREPT. ADMISIBILITATE. COMPETENTA SOLUTIONÃRII CERERII710
  Sectia penala si de minori, sentinta nr. 92 din 12 decembrie 2006.. 710
  7.2. PARTEA SPECIALÃ. 711
  251. TENTATIVÃ LA INFRACTIUNEA DE OMOR. PUNEREA IN PRIMEJDIE A VIETII VICTIMEI711
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 202/A din 15 august 2006.. 711
  252. TENTATIVÃ LA INFRACTIUNEA DE OMOR CALIFICAT PREVÃZUTÃ DE ART. 20, 174, 175 LIT. I) C.PEN. VÃTÃMARE CORPORALÃ GRAVÃ PREVÃZUTÃ DE ART. 182 C.PEN. INTENTIE DE A UCIDE.................................................................................................................................... 715
  Sectia penala si de minori, decizia penala nr. 226/A din 3 octombrie 2006.. 715
  253. TENTATIVÃ LA INFRACTIUNEA DE OMOR CALIFICAT. PROVOCARE. CONDITII DE RETINERE. DAUNE MORALE. RAPORT DE CAUZALITATE INTRE ACTIVITATEA DELICTUALÃ SI PREJUDICIUL NEPATRIMONIAL INCERCAT PREVÃZUT DE ART. 3 DIN PROTOCOLUL NR. 7 LA CONVENTIA EUROPEANÃ A DREPTURILOR OMULUI SI LIBERTÃTILOR FUNDAMENTALE. 719
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 285/A din 12 decembrie 2006.. 719
  254. VÃTÃMARE CORPORALÃ GRAVÃ PREVÃZUTÃ DE ART. 182 C.PEN. IMPOSIBILITATEA SCHIMBÃRII INCADRÃRII JURIDICE IN RECURSUL INCULPATULUI. INCÃLCAREA ART. 372 C.PR.PEN. DESPÃGUBIRI PERIODICE. STARE DE INVALIDITATE. DURATA OBLIGÃRII LA PLATA DESPÃGUBIRILOR 725
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 353/R din 20 iunie 2006.. 725
  255. ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR. COMPLICITATE. CONDITII PRIVIND SUBIECTUL ACTIV AL INFRACTIUNII729
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 764/R din 19 decembrie 2006.. 729
  256. ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR. EXISTENTA INFRACTIUNII. JUDECÃTOR CARE JUDECÃ O CAUZÃ SI FACE APLICAREA LEGII. REZOLUTIE DE NEINCEPERE A URMÃRIRII PENALE. 738
  Sectia penala si de minori, sentinta nr. 39 din 2 mai 2006.. 738
  257. LUARE DE MITÃ PREV. DE ART. 254 C.PEN. RAP. LA ART. 7 DIN LEGEA NR. 78/2000. FAVORIZAREA INFRACTORULUI PREV. DE ART. 264 C.PEN. ELEMENTE CONSTITUTIVE. 740
  Sectia penala si de minori, sentinta nr. 70 din 18 septembrie 2006.. 740
  258. LUARE DE MITÃ. FAVORIZAREA INFRACTORULUI. MIJLOACE DE PROBÃ ILEGAL OBTINUTE. INCIDENTA ART. 64 ALIN.(2) SI A ART. 68 C.PR.PEN. INEXISTENTA LATURII OBIECTIVE SI SUBIECTIVE A INFRACTIUNILOR PREV. DE ART. 254 C.PEN. RAP. LA ART. 7 ALIN.(1) DIN LEGEA NR. 78/2000 SI ART. 264 C.PEN.751
  Sectia penala si de minori, sentinta nr. 64 din 28 iulie 2006.. 751
  259. INFRACTIUNEA DE ABANDON DE FAMILIE PREVÃZUTÃ DE ART. 305 LIT. C) C.PEN. NEINTRUNIREA CUMULATIVÃ A CONDITIILOR PREVÃZUTE DE LEGE PENTRU EXISTENTA INFRACTIUNII. ACHITAREA INCULPATULUI772
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 83/R din 14 februarie 2006.. 773
  260. PROXENETISM. LATURA OBIECTIVÃ SI SUBIECTIVÃ. 775
  Sectia penala si de minori, decizia penala nr. 265/A din 7 noiembrie 2006.. 775
  261. TRAFIC DE PERSOANE. LATURA OBIECTIVÃ. MODALITÃTI ALTERNATIVE DE REALIZARE A ELEMENTULUI MATERIAL 801
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 102 din 11 aprilie 2006.. 802
  262. ABUZ IN SERVICIU. INTENTIE. NEGLIJENTÃ IN SERVICIU. ELEMENTE. GRAD DE PERICOL SOCIAL. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. ADMISIBILITATE. RETINEREA CAUZEI SPRE JUDECARE. 807
  Sectia penala si de minori, incheiere penala din 28 noiembrie 2006.. 807
  8.      DREPT PROCESUAL PENAL. 813
  8.1. PARTEA GENERALÃ. 813
  8.1.1. REGULILE DE BAZÃ SI ACTIUNILE IN PROCESUL PENAL. 813
  263. INCETAREA PROCESULUI PENAL PRIN INTERVENIREA PRESCRIPTIEI SPECIALE A RÃSPUNDERII PENALE 813
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 57/R din 31 ianuarie 2006.. 813
  264. ACTIUNE CIVILÃ. DAUNE MORALE ACORDATE MOSTENITORILOR VICTIMEI UNUI ACCIDENT DE CIRCULATIE 817
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 127 din 28 februarie 2006.. 817
  265. VÃTÃMARE CORPORALÃ DIN CULPÃ. LATURA CIVILÃ. CALCULUL DESPÃGUBIRILOR CIVILE IN RAPORT DE CULPA RETINUTÃ IN SARCINA INCULPATULUI LA SÃVARSIREA INFRACTIUNII821
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 126/R din 28 februarie 2006.. 821
  266. ACTIUNE CIVILÃ ALÃTURATÃ ACTIUNII PENALE. RETRAGEREA PLANGERII PREALABILE FORMULATE DE PARTEA VÃTÃMATÃ, LIPSA CADRULUI PROCESUAL PENTRU EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE DE CÃTRE CAS CLUJ824
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 311 din 30 mai 2006.. 824
  267. PRESCRIPTIE SPECIALÃ. LEGE PENALÃ MAI FAVORABILÃ. REZOLVAREA LATURII CIVILE A CAUZEI827
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 763/R din 19 decembrie 2006.. 827
  8.1.2. COMPETENTA. 832
  268. COMPETENTA SPECIALÃ IN CAZUL INFRACTIUNILOR SÃVARSITE DE POLITISTII CARE AU CALITATEA DE ORGANE DE CERCETARE ALE POLITIEI JUDICIARE. TULBURARE DE POSESIE. SUBOFITER DE POLITIE. 832
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 169/R din 15 martie 2006.. 832
  8.1.3. PROBELE SI MIJLOACELE DE PROBÃ. 834
  269. EXPERTIZÃ MEDICO-LEGALÃ EFECTUATÃ IN ALTÃ CAUZÃ, JUDECATÃ ANTERIOR. UTILIZAREA ACELEIASI PROBE STIINTIFICE INTR-UN ALT DOSAR, PRIVIND PE ACELASI INCULPAT. VALABILITATEA ACESTEIA. 834
  Sectia penala si de minori, decizia penala nr. 755/R din 19 decembrie 2006.. 834
  270. RECURS. CONCLUZII CONTRADICTORII ALE EXPERTIZELOR MEDICO-LEGALE. OMISIUNEA INSTANTEI DE A TRIMITE RAPOARTELE CONTRADICTORII LA COMISIA SUPERIOARÃ MEDICO-LEGALÃ. 837
  Sectia penala si de minori, decizia penala nr. 499/R din 12 septembrie 2006.. 838
  8.1.4. MÃSURILE PREVENTIVE SI ALTE MÃSURI PROCESUALE. 840
  271. LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR. ADMISIBILITATE. 840
  Sectia penala, decizia nr.663 din data de 20 noiembrie 2006.. 840
  272. ARESTARE PREVENTIVÃ. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR PREVÃZUTE DE ART. 148 LIT. H) C.PR.PEN. LIPSA PERICOLULUI CONCRET PENTRU ORDINEA PUBLICÃ. LUAREA MÃSURII OBLIGÃRII LA A NU PÃRÃSI LOCALITATEA. 843
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 154/R din 14 noiembrie 2006.. 843
  273. PROPUNERE DE ARESTARE PREVENTIVÃ NEMOTIVATÃ. CONDITIA PERICOLULUI CONCRET PENTRU ORDINEA PUBLICÃ 846
  Sectia penala si de minori, incheierea nr.70/R din 31 mai 2006.. 846
  274. ARESTARE PREVENTIVÃ. JUSTIFICAREA MÃSURII ARESTÃRII PREVENTIVE AVAND IN VEDERE CIRCUMSTANTELE DE ORDIN PERSONAL ALE INCULPATILOR, DUPÃ TRIMITEREA IN JUDECATÃ. 850
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 488/R din 5 septembrie 2006.. 850
  275. ARESTARE PREVENTIVÃ. MAGISTRAT. TEMEIURILE PREVÃZUTE DE ART. 148 LIT. C), D) SI H) C.PR.PEN.852
  Sectia penala si de minori, incheierea nr. 67 din 25 august 2006.. 853
  276. MENTINEREA MÃSURII ARESTÃRII PREVENTIVE IN CALEA DE ATAC A APELULUI. RECURS. HOTÃRARE DE CONDAMNARE IN PRIMA INSTANTÃ 856
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 404/R din 4 iulie 2006.. 856
  277. HOTÃRARE JUDECÃTOREACÃ PRIN CARE S-A CONFIRMAT MÃSURA INTERNÃRII MEDICALE. CALE DE ATAC 857
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 343/R din 14 iunie 2006.. 857
  8.1.5. ACTE PROCESUALE SI PROCEDURALE COMUNE. 858
  278. HOTÃRARE PRONUNTATÃ PE BAZA UNOR PROBE ADMINISTRATE IN COMPLET NELEGAL CONSTITUIT. NULITATE ABSOLUTÃ 858
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 258/A din 1 noiembrie 2006.. 858
  279. PUBLICITATEA SEDINTEI DE JUDECATÃ. SÃVARSIREA INFRACTIUNII DE UN INFRACTOR MAJOR IMPREUNÃ CU UN MINOR. NULITATE 868
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 41 /A din 14 februarie 2006.. 869
  280. LIPSA INCHEIERII DE AMANARE A PRONUNTÃRII HOTÃRARII. NULITATE ABSOLUTÃ. CASARE CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE 871
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 255/A din 31 octombrie 2006.. 871
  281. NEINDEPLINIREA PROCEDURII DE CITARE CU INCULPATUL IN APEL. JUDECAREA CAUZEI FÃRÃ CITAREA LEGALÃ A INCULPATULUI. CASARE CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE. 874
  Sectia penala si de minori, 757/R din 19 decembrie 2006.. 874
  282. SOLUTIONAREA CAUZEI IN LIPSA UNEI PÃRTI NELEGAL CITATE, CAZ DE CASARE PREVÃZUT DE DISPOZITIILE ART. 3859 PCT. 21 C.PR.PEN.876
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 356 din 20 iunie 2006.. 877
  283. ROL ACTIV. JUDECATA IN APEL FÃRÃ CITAREA PÃRTILOR CIVILE SI A CELEI RESPONSABILE CIVILMENTE CÃRORA JUDECÃTORIA LE-A RESPINS PRETENTIILE 880
  Sectia penala si de minori, decizia penala nr. 155/R din 14 martie 2006.. 880
  8.2. PARTEA SPECIALÃ. 892
  8.2.1. PLANGEREA IMPOTRIVA MÃSURILOR SI ACTELOR DE URMÃRIRE PENALÃ. 892
  284. PLANGERE IN FATA INSTANTEI IMPOTRIVA REZOLUTIILOR SAU ORDONANTELOR PROCURORULUI DE NETRIMITERE IN JUDECATÃ. ACTE ALE PROCURORULUI CARE NU POT FORMA OBIECTUL PLANGERII892
  Sectia penala si de minori, sentinta nr. 50 din 20 iunie 2006.. 892
  285. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. PLANGERE ADRESATÃ INSTANTEI. LIPSA PLANGERII LA PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR. INTRODUCEREA ALINEATULUI (13) AL ART. 2781 C.PR.PEN. PRIN LEGEA NR. 356/2006. 893
  Sectia penala si de minori, incheierea nr. 89 din 5 decembrie 2006.. 893
  286. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI FORMULATÃ IN BAZA ART. 2781 C.PR.PEN. NEATACAREA SOLUTIEI LA PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR 894
  Sectia penala si de minori, decizia penala nr. 550/R din 3 octombrie 2006.. 894
  287. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI DE NEINCEPEREA URMÃRIRII PENALE PREVÃZUTÃ DE ART. 2781 C.PR.PEN. NEURMAREA PROCEDURII DE ATACARE A REZOLUTIEI LA PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR. RESPINGEREA PLANGERII898
  Sectia penala si de minori, sentinta nr. 11 din 15 februarie 2006.. 898
  288. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. INADMISIBILITATE. INTERES. NESOLUTIONAREA LATURII CIVILE 900
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 59/R din 31 ianuarie 2006.. 900
  289. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. RECURS INADMISIBIL. 908
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 187/R din 29 martie 2006.. 908
  290. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. PLANGERE PRIN CARE SE SOLICITÃ CONDAMNAREA. DEOSEBIRI. ROLUL ACTIV AL INSTANTEI910
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 26/R din 19 ianuarie 2006.. 910
  291. NELEGALITATEA REZOLUTIEI DE NEINCEPEREA URMÃRIRII PENALE. LIPSA ANALIZEI TUTUROR INFRACTIUNILOR PENTRU CARE S-A FORMULAT PLANGERE. LIPSA ADMINISTRÃRII PROBELOR. ADMITEREA PLANGERII IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI912
  Sectia penala si de minori, sentinta nr. 21 din 21 martie 2006.. 912
  292. REZOLUTIE DE NEINCEPERE A URMÃRIRII PENALE. NELEGALITATE. NEANALIZAREA ACTIVITÃTII INFRACTIONALE A TUTUROR CELOR IMPOTRIVA CÃRORA S-A FORMULAT PLANGERE PENALÃ DE CÃTRE PETENT. 916
  Sectia penala si de minori, sentinta penala nr. 33 din 25 aprilie 2006.. 916
  8.2.2. JUDECATA. 923
  293. NEPRONUNTAREA INSTANTEI ASUPRA EXCEPTIEI DE NECONSTITUTIONALITATE INVOCATE. INCHEIERE SUPUSÃ RECURSULUI. TRIMITERE SPRE REJUDECARE 923
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 287 din 16 mai 2006.. 923
  294. ROLUL PROBELOR LA URMÃRIREA PENALÃ SI LA INSTANTÃ. NECESITATEA VERIFICÃRII PROBELOR DE LA URMÃRIREA PENALÃ IN CURSUL CERCETÃRII JUDECÃTORESTI924
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 105 din 11 aprilie 2006.. 925
  295. HOTÃRARE PRONUNTATÃ DOAR IN BAZA PROBELOR ADMINISTRATE IN CURSUL URMÃRIRII PENALE. INCÃLCAREA PRINCIPIULUI NEMIJLOCIRII SI AL GARANTÃRII DREPTULUI LA APÃRARE. 927
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 360/R din 21 iunie 2006.. 927
  296. HOTÃRARE JUDECÃTOREASCÃ NEMOTIVATÃ. INEXISTENTA PROBELOR PE CARE SE ARGUMENTEAZÃ SOLUTIA PRONUNTATÃ IN CAUZÃ. TRIMITERE SPRE REJUDECARE PENTRU NESOLUTIONAREA FONDULUI CAUZEI930
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 480/R din 29 august 2006.. 930
  297. CALCULUL TERMENULUI DE APEL PENTRU PARTEA CARE A LIPSIT DE LA DEZBATERI. REPREZENTAREA DE CÃTRE CONSILIERUL JURIDIC AL INSTITUTIEI933
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 340/R din 14 iunie 2006.. 933
  298. APEL. EXTINDEREA EFECTULUI935
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 6/R din 11 ianuarie 2006.. 935
  299. CARACTERUL DEVOLUTIV AL APELULUI. CERERE IN PROBATIUNE FORMULATÃ PRIMA DATÃ IN FATA INSTANTEI DE APEL 945
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 572 din 11 octombrie 2006.. 945
  300. APEL. MOMENT DE INCEPUT AL CURGERII TERMENULUI PENTRU EXERCITAREA ACESTEI CÃI DE ATAC 948
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 190/R din 29 martie 2006.. 949
  301. RECURS INADMISIBIL. 951
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 641/R din 9 noiembrie 2006.. 951
  302. RECURS INADMISIBIL. 955
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 91/R din 16 februarie 2006.. 955
  303. RECURS INADMISIBIL. CALITATE PROCESUALÃ. 958
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 747/R din 14 decembrie 2006.. 958
  304. CERERE DE REVIZIUIRE. FAPTE SAU IMPREJURÃRI CARE NU AU FOST CUNOSCUTE DE INSTANTÃ. TRANZACTIE 960
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 95/R din 16 februarie 2006.. 960
  8.2.3. EXECUTAREA PEDEPSELOR. 962
  305. CONTESTATIE LA EXECUTARE. HOTÃRARE ASUPRA FONDULUI CAUZEI. AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT 962
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 769/R din 21 decembrie 2006.. 962
  306. CONTESTATIE LA EXECUTARE. MOTIVE. 964
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 47//R din 26 ianuarie 2006.. 964
  8.2.4. PROCEDURI SPECIALE. 966
  307. REJUDECAREA CAUZEI DUPÃ EXTRÃDARE, CONFORM PREVEDERILOR ART. 522 ALIN.(1) C.PR.PEN.966
  Sectia penala si de minori, decizia nr. 479/R din 29 august 2006.. 966
  308. EXTINDEREA EXTRÃDÃRII. REGULA SPECIALITÃTII970
  Sectia penala si de minori, sentinta nr. 88 din 29 noiembrie 2006.. 970
  Index alfabetic
 • Titlu: Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2006
 • Pret: 105,00 RON
 • ISBN: 1583-6886006
 • Format: Academic
 • Pagini: 980
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2006
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Copyright 2008-2023 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos