Repertoriu de jurisprudenta - Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curti de Apel, 2002-2005, in domeniile dreptului civil, penal, procesual civil si penal, familiei, comercial, muncii, contencios administrativ
Repertoriu de jurisprudenta - Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curti de Apel, 2002-2005, in domeniile dreptului civil, penal, procesual civil si penal, familiei, comercial, muncii, contencios administrativ
Pret de coperta: 40,00
38,00 lei (-5%)
Repertoriu de jurisprudenta - Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curti de Apel, 2002-2005, in domeniile dreptului civil, penal, procesual civil si penal, familiei, comercial, muncii, contencios administrativ

Pret de coperta: 40,00

38,00 lei

Economisesti 5%

Disponibilitate: Nu este pe stoc

Rezerva

Vom depune toata diligenta in vederea gasirii cartii.

Rezerva acum si te vom anunta prin e-mail, in maxim 30 de zile, pentru ca tu sa o poti comanda imediat.

Termen de livrare

2 zile lucratoare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

  C U P R I N S

  I. DECIZII IN INTERESUL LEGII

  1. Conflicte de munca. Competenta de solutionare

  2. Hotarari ale Consiliului local. Anulare. Lipsa calitatii procesuale active a prima­rului. Competenta prefectului

  3. Procedura falimentului bancilor. Regimul taxelor de timbru

  II. JURISPRUDENTÃ

  A

  1. Dezinteresul parintilor

  2. Lipsa anchetei sociale. Consecinte

  3. Mijloace de proba

  2. Acte ale autoritatii administrative

  1. Act atacabil in contencios administrativ

  2. Acte de studii emise in Republica Moldova. Recunoasterea acestora. Conditii

  3. Refuzul emiterii actului. Cauza refuzului

  4. Act administrativ

  5. Act administrativ. Revendicare. Despagubiri

  6. Anulare partiala a Hotararii de Guvern. Acreditare institutii de invatamant

  7. Anulare partiala a certificatului de atestare a dreptului de proprietate

  8. Arhitect. inscriere in Tabloul National al Arhitectilor. Conditii legale

  9. ANRE. Decizie. Contestare in instanta. Termen

  10. ANRE. Clauzele contractelor de furnizare a energiei electrice

  11. Audiovizual. Sanctionare contraventio­nala a unui post de televiziune

  12. Casa de pensii. Refuz nejustificat. Drept prevazut de lege. Consecinte

  13. Contestatie privind TVA. Participarea reprezentantului Ministerului Public

  14. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

  15. Consiliul economic si social. Carac­terul facultativ al avizului

  16. Comisia de disciplina. Incompatibilitati

  17. Autorizare oferta publica. Contestatie

  18. Delegarea de atributii. Depasirea competentei

  19. Conditia vatamarii. Suspendarea actului. Conditii

  20. Guvern. Hotarare. Cerere de anulare

  21. Guvern. Hotarare. Lichidarea activi­tatii unei universitati particulare

  22. Pact comisoriu nerespectat

  23. Guvern. Trecere imobil din domeniul privat in domeniul public al comunei

  24. Guvern. Hotarare. Actiune in anulare. Calculul termenelor prev. de art. 5 din Legea nr. 29/19901

  25. Taxa. Fondul special al drumurilor

  26. Refuz restituire sume. Fondul special al drumurilor publice

  27. Siguranta statului

  28. Act de comandament militar

  29. Participarea la concursul de admitere in Institutul National al Magistraturii

  30. Incetarea calitatii de traducator si interpret. Anulare autorizatie

  31. Eliberarea din functie a unui judecator stagiar. Nepromovarea de doua ori a examenului de capacitate

  32. Eliberarea din functie a unui procuror sef. Competenta Consiliului Superior al Magistraturii

  33. Acordarea de grade superioare

  34. Mandat de aducere emis de Parchet

  35. Nulitate. Actiune. Conditie prealabila sesizarii instantei

  36. Ocol silvic privat. Refuz nejustificat de autorizare

  37. Ordin al ministrului emis in interpre­tarea si aplicarea unei OUG

  38. Pensionar CFR. Gratuitate pe tren

  39. Prefect. Ordin. Atribuire in proprie­tatea comunei a unor terenuri

  40. Proprietate. Conditia prealabila a exercitarii actiunii. Anulare certificat

  41. Proprietate. Competenta. Anulare certificat de atestare

  42. Patrimoniul cultural national. Clasarea sau radierea unui bun

  43. Calitatea procesual pasiva. Prefect. Legea nr. 18/1991

  44. Refuz nejustificat de solutionare a cererii. Legea nr. 29/1990

  45. Refuz. Plati si despagubiri pentru daunele provocate de seceta

  46. Suspendarea actului. Motive

  47. Suspendarea actului. Conditii

  48. Suspendarea actului. Conditii legale

  3. Actele autoritatilor publice locale

  1. Concesionare si inchiriere de bunuri. Plata T.V.A

  2. Penalitati de intarziere si majorari de tarif pe zi de intarziere. Plata T.V.A

  3. Competenta Consiliului local de a infiinta servicii publice de interes local

  4. Serviciu public. Furnizare energie electrica

  4. Acte de control financiar

  1. Societati comerciale care intermediaza vanzarea de carburanti

  2. Contestatie. Legea nr. 392/2001. Masuri dispuse de organele de control financiar din cadrul primariei

  3. Obligatii fiscale. Obligativitatea depunerii obiectiunilor

  5. Actiune

  1. Impotriva unor persoane decedate. Capacitatea de folosinta

  2. In constatare. Admisibilitate

  3. Intregire/modificare. Art. 132 proc. civ

  4. Oblica. Cererea tertului

  5. Pauliana. Conditia fraudei

  6. Calificare (civila sau litigiu de munca). Sarcina probei

  7. Cerere de chemare in judecata. Modificare. Conditii

  8. Obiectului si temeiului actiunii

  6. Ajutor de stat

  1. Concurenta. Contestare de tert

  7. Apelul

  1. Aderare la apel facuta peste termen

  2. Agravarea situatiei apelantului in propria cale de atac. Nelegalitate

  3. Agravarea situatiei apelantului in propria cale de atac. Consecinte'

  4. Cerere de repunere in termen

  5. Instanta de fond a respins ca tardiva cererea de completare a actiunii

  6. Motive. Prima zi de infatisare

  7. Aderarea la apelul declarat de partea potrivnica

  8. Judecata in apel. Principiul contradictorialitatii

  9. Caracterului devolutiv al apelului

  10. Modificarea cadrului procesual

  11. Prima zi de infatisare. Competenta

  12. Schimbarea cadrului procesual. Principiul disponibilitatii

  13. Tardiv motivat. Recurs. Taxa timbru

  14. Tardiv

  15. Termenul de exercitare

  8. Apucarea legii civile

  1. Lipsa clauza. Termen de plata

  2. Opozitie. Act de majorare a capitalului social prin aport in natura. Actiunea pauliana, revocatorie

  9. Asigurari sociale de sanatate

  1. Neinregistrarea in contabilitate

  10. Asociatie

  1. OUG nr. 26/2000. Modificarea actelor constitutive

  11. Avocat

  1. Obligarea UNAR de primire in profesie

  2. Intervenirea unui caz de nedemnitate

  3. Autorizatie. Legea nr. 507/2002

  4. Exercitarea profesiei. Persoana neinscrisa in barou. Consecinte

  5. Primire in avocatura fara examen

  6. Primire in profesie. Interviu pentru verificarea cunostintelor

  7. Scutire de examen. Termen de optiune. Consecinte

  8. Fost magistrat aflat intr-o situatie de nedemnitate

  9. Scutire de examen. Magistrat

  10. Scutire de examen. Depunerea cererii cu 5 ani inainte de pensionare

  11. Refuzul primirii in profesie. Daune morale

  12. Refuzul de restituire a onorariului de avocat. Plangere. Solutie

  13. Avocat. Declara apel sau recurs

  14. Reprimire in profesie. Condamnare pentru care au intervenit amnistia si reabilitarea. Consecinte

  15. Scutire de examene

  16. Primirea, cu scutire de examen

  17. Refuzul primirii in profesie fara exa­men. Caracterul aprecierii cererii

  18. Refuz primire in profesie, pensionar

  19. Scutire examen. Actiune prematura

  20. Scutire examen. Caracterul consul­tativ al avizului Consiliului Baroulu

  21. Primirea in profesie fara examen

  22. Primirea in profesie fara examen. Actiune in anulare

  23. Refuzul primirii in profesie fara examen. Daune morale

  24. Admisibilitate. Verificarea legalitatii

  25. Scutire de examen. Conditia nivelului cunostintelor profesionale

  12. Autoritate de lucru judecat

  1. Conditii

  2. Conditii

  3. Sistarea indiviziunii

  4. Exceptia autoritatii de lucru judecat ###

  B

  1. Banci

  1. Act al BNR de refuzare a efectuarii de operatiuni valutare cu populatia. Fond deschis de investitii in valuta

  2. BNR. Orflin de aplicare a unei amenzi

  3. BNR. Actiune. Competenta. Recurs

  4. C.E.C. Piasamente. Unitati F.N.I. Raspundere consiliu de administratie

  5. Fondul de cercetare-dezvoltare

  6. Impozit pe profit. Deductibilitatea provizioanelor specifice de risc

  2. Bunuri comune

  1. Imparteala. Stabilirea contributiei sotilor la dobandirea bunurilor numai pe baza marturisirii sotului

  C

  1. Calitate procesuala

  1. Activa. Constructie edificata pe un teren apartinand domeniului public. Ordonanta presedintiala

  2. Activa. Evacuarea toleratului

  3. Activa a Parchetului in actiuni in anularea inscrisului falsificat

  4. Activa. Pensie. Asigurari sociale

  5. Activa. Titularul dreptului de proprietate

  6. Activa. Contestarea avizului prev. de art. 7 din O.G.nr. 70/2002

  7. Activa a sindicatului. Conditie

  8. Activa. Lipsa. Daune materiale si morale. Exceptii. Eroare materiala. Expertiza contabila. Nestabilirea intinderii pagubei materiale

  9. Activa. Lipsa. Cerere, de restituire a terenului

  10. Activa. Lipsa. Contestatie. Art. 3 alin. 2 din O.U.G. nr. 13/2001

  11. A municipiului Bucuresti. Autorizatie de construire. Refuz de eliberare

  12. Stabilirea obligatiilor bugetare

  13. A organului emitent al actului primar atacat. Nulitate hotarare

  14. Dreptul de proprietate. Bunurile unitatilor administrativ teritoriale

  15. Pasiva a statului in actiunile avand ca obiect prestatii tabulare

  16. Pasiva a ministerului. Lipsa

  17. Pasiva. Nulitatea absoluta a actului de schimb. Aderare la apel

  2. Carte funciara

  1. Inscrierea dreptului de proprietate

  3. Capacitate procesuala

  1. De exercitiu. Reprezentarea minerilor in cazul in care exista contrarietate de interese intre parinti si minori

  2. De folosinta

  3. De folosinta. Persoana juridica

  4. De folosinta. Exceptie

  4. Casa de schimb valutar

  1. Suspendarea autorizatiei de functio­nare. Legalitatea sanctiunii aplicate

  5. Casatorie

  1. Nulitate. Doi prin reticenta. Conditii

  6. Cereri de chemare in judecata

  1. Necercetarea fondului cauzei. Motiv de recurs

  2. Chemare in garantie. Disjungerea cererii. Conflict negativ

  3. Expediata prin posta

  4. Incidentala. Nepronuntarea asupra acesteia. Consecinte

  5. Schimbarea temeiului juridic. Raspundere civila delictuala

  7. Citarea partilor

  1. Obligatia citarii tuturor coproprietarilor de carte funciara

  2. Respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii

  3. Termen pentru pregatirea apararii

  8. Competenta materiala si exceptii de la aceasta

  1. Acordare reprezentativitate sindicat

  2. Actiune in anularea unui act juridic

  3. Obligarea unitatii detinatoare de a emite dispozitie de restituire in na­tura a imobilului. Legea nr. 10/2001

  4. Act. Casa de Asigurari a Avocatilor. Competenta materiala. Anulare act

  5. Actiunea concubinei. Compensarea in bani a contributiei la dobandirea unor bunuri

  6. Actiunea salariatului impotriva sindicatului care l-a reprezentat

  7. Actiune in daune, impotriva unui stat strain

  8. Bunuri comune. Impartire

  9. Cereri accesorii si incidentale

  10. Cerere de radiere a ipotecii

  11. Contestare. Act administrativ. Obiect sume sub 5 miliarde lei. Conflict

  12. Contestatie la executarea hotararii de stabilire a unor drepturi salariate

  13. Contract de locatiune. Legea arendei. Plata drepturilor locatorului

  14. Creante bancare neperformante

  15. Calitatea de functionar public a contestatorului

  16. Calitatea de membru cooperator. Statutul Cooperatiei Mestesugaresti

  17. Nulitatea absoluta a contractului de ipoteca ce garanteaza un credit

  18. Contract de imprumut

  19. Contract de asigurare. Risc de ne­plata la termen. Clauza compromi-sorie. Anularea hotararii arbitrate

  20. Criteriul valoric. Baza de calcul. Va­loarea de inventar si de circulatie a bunului. Stabilirea taxei de timbru

  21. Competenta. Statut refugiati

  22. Fapte de comert. Asigurari. Actiune in regres

  23. Fapte de comert. Asigurari. Actiune in regres

  24. Functionar public. Conflict de munca

  25. Imobil. Revendicare

  26. Legea aplicabila contractului

  27. Litigiu comercial nepatrimonial

  28. Litigiu comercial

  29. Modificarea contractului individual de munca

  30. Natura si intelesul contractului incheiat de parti

  31. Plangere. Consiliul Superior al Ma­gistraturii. Cerere de reexaminare

  32. Plangere. Magistrat stagiar. Refuzul Consiliului Superior al Magistraturii de invalidare partiala a examenului de capacitate al magistratilor

  33. Plangere. Legea nr. 18/1991. S-a refuzat atribuirea unui teren

  34. Plangere. Decizie de sanctionare contraventionala emisa de C.N.A

  35. Proceduri, Legea nr. 64/1995

  36. Refuzul de a actualiza pensia de serviciu a unui magistrat

  37. Vanzare la licitatie pentru executarea unei creante bugetare. Contestatie la executare

  9. Competenta teritoriala

  1. Absoluta. Declinarea competentei

  2. Actiune cu caracter personal

  3. Actiune, Legea nr. 10/2001

  4. Actiune in pretentii. Banca aflata in faliment, prin lichidator

  5. Conflict de drepturi. Legea nr. 168/1999 si art. 2 lit. a) C. proc. civ

  6. Conflict. Alt cadru procesual

  7. Exceptie din oficiu. Inadmisibilitate

  8. imparteala. Imobile din mostenire

  9. Materie succesorala. Art. 14 proc. civ.

  10. in raport de locul derularii raporturilor de munca - art. 7 C. proc. civ

  11. Lipsa caracterului absolut. Art. 6 din Legea nr. 29/1990

  10. Concentrare economica

  1. Contraventie. Art. 16 alin. 1 din Legea nr. 21/1996

  2. Consiliul Concurentei. Taxa autorizare a concentrarii economice

  3. Omisiunea notificarii sau notificarea cu depasirea termenului legal

  11. Concilierea directa

  1. Dupa introducerea actiunii. Efecte

  2. Dupa introducerea actiunii

  3. Neefectuare. Cale de atac

  12. Concurenta

  1. Contraventii. Termen de prescriptie

  2. Pozitie dominanta. Impunere pret unic la nivelul lantului de distribuire

  3. Neloiala. Reclama comparativa

  4. Neloiala. Termen de prescriptie

  5. Daune morale. Societate comerciala. Salariat. Contract colectiv de munca

  13. Conflicte de competenta

  1. Actul administrativ contestat, emis de un serviciu ministerial descentra­lizat la nivel judetean

  2. Actiune in pretentii. Gresita invocare a Legii nr. 10/2001

  3. Actiune in baza Legii nr. 10/2001

  4. Restituire in natura a imobilelor

  5. Actiune in temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 29/1990

  6. Constatarea prescrierii executarii unor creante ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

  7. Cerere de restituire imobil

  8. Cerere de revizuire

  9. C.N.V.M. Decizie de suspendare de la tranzactionare a actiunilor

  10. Competenta. Confict

  11. Competenta. Conflict

  12. Negativ. Raspundere materiala. Militari

  13. Negativ. Plangere contraventionala

  14. Negativ. Contestarea de catre functionar

  15. Negativ. Anularea unei licitatii de achizitii publice

  16. Negativ. Refuz nejustificat de a raspunde la notificare

  17. Consiliul Superior al Magistraturii. Hotarare. Cale de atac

  18. Contestatie la executare. Suspen­dare. Ordonanta presedintiala

  19. Decizie. Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

  20. Desfacere contract de munca

  21. Drepturi compensatorii

  22. Exceptie de ilegalitate. Actiune in revendicare

  23. Exceptie de neconstitutionalitate

  24. Exceptia de neconstitutionalitate. Ridicata in fata instantei

  25. Guvern. Hotarare de transfer al pachetului integral de actiuni detinut de stat ia o societate comerciala

  26. Litigiile care privesc imobile trecute in proprietatea statului

  27. Legea nr. 10/2001. Cerere de restituire teren. Contestatie

  28. Legea nr. 10/2001

  29. Legea nr. 309/2002. Revizuire

  30. Litigiu comercial

  31. Modificare teritoriala a localitatilor

  32. Norme tranzitorii

  33. Notar public. Sanctiune disciplinara. Contestare

  34. Nulitatea contractului de cesiune de creanta si radierea ipotecii

  35. Obiectul actiunii. Principiul disponibilitatii

  36. Persecutat politic

  37. Piata de capital. Acte administrative emise de C.N.V.M

  38. Plangere contraventionala. Contra­ventie continua

  39. Recurs. O.U.G. nr. 117/2003

  40. Rangul actului normativ prin care se stabileste competenta instantelor

  41. Raspunderea materiala a militarilor

  42. Suspendarea dreptului de folosire a pasaportului. Contestatie

  43. Strain. Viza de sedere in Romania ###

  14. Conflicte de munca

  1. Anularea masurii desfacerii contractului de munca. incadrare prin con­curs pe durata nedeterminata

  2. Contract de munca. Modificare

  3. Contract individual de munca. Re­fuzul autoritatii publice de a-l inregis­tra. Neindeplinirea conditiei de studii

  4. Desfacerea contractului de munca. Cerere pentru plati compensatorii

  5. Desfacerea disciplinara a contractu­lui. Art. 61 lit. a Codul muncii

  6. Desfacere contract de munca. Protectie sociala

  7. Desfacere contract de munca. Persoana fara calitate. Nulitate

  8. Desfacere contract individual. Despagubiri datorate de angajat

  9. Desfacere contract individual. Demisie. Despagubiri datorate de unitate. Clauza penala

  10. Desfacere contract individual. Reducere de personal

  11. Desfacere contractde munca

  12. Desfacere contract de munca

  13. Desfacere contract de munca. Tardi­vitatea contestatiei

  14. Desfacere contract de munca. Restructurare

  15. Desfacere contract de munca. Redu­cere de personal. Conditii

  16. Desfacere disciplinara a contractului de munca. Continutul dispozitiei

  17. Desfacere disciplinara a contractului de munca. Salariat aflat in incapaci­tate temporara de munca

  18. Drepturi salariale cuvenite persona­lului bugetar. Lipsa fondurilor

  19. Executarea hotararii. Reintegrare in functie. Daune cominatorii inceta­rea efectelor hotararii

  20. Functionar vamal. Drepturi salariale. O.U.G. nr. 192/2002

  21. Indemnizatia lunara pentru perioada concediului de ingrijire a copilului. Criterii de stabilire a indemnizatiei

  22. Instanta competenta. Domiciliul sau resedinta reclamantului

  23. Incetarea contractului de munca la expirarea termenului

  24. Inlocuirea sanctiunii desfacerii dis­ciplinare a contractului de munca cu o alta masura disciplinara

  25. Lucrator vamal. Drepturi salariale

  26. Modificarea contractului de munca. Anularea evaluarii profesionale

  27. Personal vamal. Salarizare. O.U.G. nr. 192/2002. Interpretarea legii

  28. Personal vamal. Neacordarea de majorari salariale

  29. Reintegrare in functie. Comisar financiar

  30. Salariat disponibilizat. Plati com­pensatorii cuvenite salariatului

  15. Contencios administrativ

  1. Act administrativ anulat in proce­dura administrativ -jurisdictionala. Conditia vatamarii unui drept

  2. Act administrativ de autoritate. O institutie publica exprima un punct de vedere. Deosebiri. Consecinte

  3. Act administrativ. Suspendare

  4. Act administrativ anulat. Hotarare irevocabila. Cerere pentru despa­gubiri adresata ulterior. Termen de prescriptie

  5. Act diplomatic, exceptat de la con­trolul instantei de contencios

  6. Acte exceptate de la control. Anulare. Act adoptat de Delegatia Comi­siei Europene in Romania

  7. Acte juridice neadministrative atacate. Consecinte

  8. Actiune. Dispozitia primarului Instanta competenta

  9. Alegeri locale. Contestatii. Accesul liber la justitie

  10. Anulare decizie. Obiectiuni

  11. Avizul Agentiei Nationale a Functio­narilor Publici pentru organizarea concursului de ocupare a functiilor publice specifice. Act preparator

  12. Exceptia de tardivitate. Cerere de daune. Obligativitatea timbrarii

  13. Lipsa procedurii prealabile. Lipsa calitatii procesuale pasive

  14. Nota de constatare. Natura juridica

  15. O.U.G. nr. 13/2001. Suspendarea solutionarii contestatiei. Atacare la instanta de contencios. Recurs

  16. Refuzul autoritatii. Caracterul justificat acestuia

  17. Procedura administrativa prealabila. Caracterul obligatoriu

  18. Procedura prealabila. Sesizarea instantei. Consecinte

  19. Procedura prealabila. Reclamatie formulata concomitent cu actiunea adresata instantei. Prematuritate

  20. Procedura prealabila. Exceptia de ilegalitate a unui act administrativ

  21. Refuz nejustificat. Calitatea de lupta­tor in rezistenta anticomunista

  22. Refuzul autoritatii de a solutiona o cerere prematura

  23. Refuz nejustificat. Daune morale

  24. Refuz nejustificat. Aprobare tacita. Deosebiri. Consecinte

  25. Sesizarea instantei. Termen

  16. Contestatie in anulare

  1. Art. 318 C. proc. civ

  2. Conditii de admisibilitate

  3. Cazuri limitativ prevazute de lege

  4. Greseli de judecata

  5. Greseala materiala

  6. Greseala materiala a deciziei

  7. Hotarare irevocabila. Recurs. Inadmisibilitate

  8. incalcarea dispozitiilor de ordine publica privind competenta

  9. Motive

  10. Neindeplinirea conditiilor

  11. Neindeplinirea condijiilor

  12. Necitare la sediul ales. Consecinte

  13. Obiect

  14. Procedura de citare. Nespectarea cerintelor legii

  15. Perimare

  16. Viciu de procedura

  17. Contestatie la executare

  1. Constatarea gratierii individuala neconditionata a restului de pedeapsa

  2. Conditii de admisibilitate

  3. Cerere trimisa prin posta

  4. Daca exista un refuz al organului de executare

  5. Sa nu se vizeze temeinicia si legalitatea titlului

  6. Competenta

  7. Lipsa somatiei

  18. Contract de asigurare

  1. Actiunea in regres a asiguratorului impotriva unui tert. Prescriptie

  2. Asigurari maritime. Prescriptie

  3. Eroare. Viciu de consimtamant. Data certa inscris sub semnatura privata

  4. Despagubiri. Termen de prescriptie

  5. Despagubiri. Actualizare. Valoarea maxima prevazuta de lege

  6. Despagubiri. Cuantum

  7. Plata daunelor produse prin accident

  19. Contract de asociere in participatiune

  1. Clauza privind plata unei cote minime din profit

  2. Contract subsecvent de inchiriere. Validitate. Conditii

  3. Impartirea beneficilor. Pierderi. Nelegalitatea unor clauze leonine

  4. Penalitati de intarziere

  5. Reziliere. Efecte

  20. Contract de concesiune

  1. Constatarea nulitatii absolute

  2. Comunicarea propunerii de reziliere. Contestare. Instanta competenta

  3. Licitatie. Proces-verbal de preselectie. Contestatie. Instanta competenta

  21. Contract de credit

  1. Garanti necomercianti. Raspundere contractuala in limitele garantiei pentru suma imprumutata

  2. Buna-credinta in executarea contractului. Radierea ipotecii

  3. Garantare. Ipoteca sau fidejusiune

  4. Investire cu formula executorie

  22. Contracte de donatie

  1. Apartament donat statului. Actiune in anulare

  2. Constatare nulitate absoluta

  3. Incheiat de parinti in favoarea copiilor minori. Cerere de revocare

  4. Rezolutiune. Eroare asupra obiectului contractului

  23. Contract de furnizare

  1. Energie electrica. Reziliere. Restituirea sumei platita anticipat

  2. Majorari. Imprumut nerestituit

  24. Contract de ipoteca

  1. Cesiunea sau vanzarea unei creante. Valabilitate. Lipsa notificarii

  2. Nulitate absoluta

  25. Contract de inchiriere

  1. Pact comisoriu. Reziliere de drept

  26. Contract de intretinere

  1. Interpretare. Criterii

  2. Drept de superficie. Constructii. Terenul altuia in afara unei conventii

  3. Rezolutiune. Conditii de admisibilitate

  27. Contract de imprumut

  1. Caracterul ilicit. Cuantum dobanzii

  2. Nulitatea unei clauze penale

  3. Proba imprumutului

  4. Penalitate pentru executarea cu intarziere a obligatiei

  28. Contract de inchiriere

  1. Nulitate absoluta. Lipsa notificarii

  2. Terenuri. Obligatia de "a face". Mod de executare

  29. Contract de leasing

  1. Imobiliar. Nulitate

  2. Imobiliar cu clauza irevocabila. Reziliere

  3. Disparitia bunului inainte de expirarea contractului. Neachitarea ratelor

  4. TVA. Momentul exigibilitatii

  30. Contract de locatie

  1. Tacita relocatiune. Clauza penala

  31. Contract de prestari servicii

  1. Tranzactie. Clauza penala

  32. Contract de transport

  1. Raspunderea carausului. Lipsa marfa. Stabilirea contravalorii prejudiciului

  2. Raspunderea carausului. Conditii

  3. Raspunderea carausului. Prescriptie extinctiva

  33. Contract de vanzare - cumparare

  1. Antecontract. Pact comisoriu. Arvuna. Rezolutiune. Conditii

  2. Antecontract. Obligatii corelative. Sanctiuni. Neexecutarea obligatiilor

  3. Art. 44'din Legea nr. 10/2001. Interventia primarului localitatii

  4. Cauza ilicita. Efectele nulitatii. Fructe. Drept de retentie. Evacuare

  5. Chiriasul a dobandit proprietatea imobilului. Nulitatea contractului

  6. Clauza compromisorie. Competenta

  7. Cu cesiune de creanta. Viciu de consimtamant

  8. Efecte juridice. Proprietari pe cote-parti

  9. Imobil. Actiune revocatorie. Creditor

  10. Imobil. Antecontract

  11. Incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Anularea contractului

  12. Incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Conditii de validare

  13. Incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Constatarea nulitatii contractului

  14. Nulitate. Imobil preluat de stat

  15. Nulitate absoluta. Imobil trecut in proprietatea statului. Contract

  16. Nulitate absoluta. Incalcarea prev.art. 845 si art. 480 C. Civ

  17. Nulitate absoluta. Legea nr. 112/1995 si Legea nr. 10/2001

  18. Nulitate absoluta

  19. Nulitate absoluta

  20. Nulitate absoluta. Vanzare. Lucrul altuia

  21. Obligatia de plata a debitorului

  22. Raspunderea vanzatorului. Protectia proprietatii

  23. Legea nr. 112/1995. Conditia cali­tatii de chirias a cumparatorului

  24. Vanzarea lucrului altuia. Actiunea adevaratului proprietar

  34. Contraventie

  1. Actiune in anularea procesului-verbal. Competenta judecatoriei

  2. indeplinirea procedurii prealabile aplicarii sanctiunii contraventionale

  3. Plangere. Hotarare nemotivata

  4. Proces-verbal. Contraventie. Nulitate

  35. Controlul averii

  1. Obligatii, comisie, Legea nr. 115/1996.285

  2. Stabilirea perioadei controlului

  36. Conventie

  1. Interpretare. Clauza penala

  2. Obligatia contractuala. Riscul contractual. Teoria impreviziunii

  3. Neindeplinirea obligatiei. Dezdaunari

  37. Cooperativa de credit

  1. Respingerea cererii de autorizare. Legea nr. 122/2004. Consecinte

  38. Curtea de conturi

  1. Desfacere contract de munca al unui controlor financiar. Competenta

  2. Calitatea procesuala activa

  3. Decizie de imputatie

  4. Decizie a presedintelui sectiei de control financiar. Instanta competenta

  5. Lipsa competenta materiala ###

  D

  1. Daune cominatorii

  1. Neexecutare. Hotarare judecatoreasca

  2. Transformarea contractului de inchiriere in contract de leasing cu clauza irevocabila de vanzare

  2. Daune interese

  1. Actualizarea pretului

  3. Daune materiale si morale

  1. Arestare pe nedrept

  2. Art. 504 C. proc. civ

  3. Art. 504 C. proc. pen

  4. Cererii de primire in profesia de avocat cu scutire de examen

  5. Victima unei erori judiciare penale. Prescriptie. Repunere in termen

  6. Termenul de introducere a actiunii

  7. Cerute de victima unei erori judiciare. Arestare preventiva. Actualizare

  8. Solicitate de victima unei con­damnari eronate

  9. Prejudiciu. Suferinte psihice. Exceptare de la plata cautiunii

  10. Arestare nelegala. Evaluare

  11. Morale. Plangere administrativa. Lipsa relei-credinte a paratei

  12. Persoana care a executat o pe­deapsa penala, reformata ulterior

  13. Art. 504-505 C. proc. pen. Natura juridica a termenului de un an. Titularii actiunii

  14. Solicitate de copiii majori ai victimei erorii judiciare

  4. Despagubiri civile

  1. Bijuteriile din aur confiscate prin hotarare penala ulterior desfiintata. Actiunea mostenitorilor

  2. Drepturile cuvenite persoanei care s-a retras din societatea agricola

  3. Solicitate de chiriasi. Imbunatatiri cu acordul proprietarului

  4. Solicitate de victima unei erori judiciare are dupa ce a platit amenda contraventionala, a fost incarcerat

  5. Teren trecut in proprietatea publica

  6. Bunuri mobile preluate din imo­bilul ce functiona ca farmacie

  5. Dividende si daune moratorii sau cominatorii

  1. Dividende si daune moratorii

  2. Dobanzi. Repararea prejudiciului suferit de creditor

  3. Dividende si daune cominatorii

  4. Dividende si daune moratorii

  5. Piata la termenul de referinta

  6. Dobanzi comerciale

  1. Data de la care curg

  7. Domeniu public

  1. Atestare. Act administrativ cu efecte juridice proprii

  2. Hotarare a Guvernului susceptibila sa vatame un drept recunoscut de lege in favoarea unei persoane

  3. Terenuri si constructii apartinand cooperativelor de consum

  8. Dreptul de autor

  1. Creatie artistica. Efectele cesionarii dreptului de utilizare

  2. Includere in comisia de negociere a tabelelor si metodologiilor pentru drepturile conexe

  9. Dreptul la aparare

  1. Nulitatea actelor de procedura

  2. Incalcarea art. 129 C. proc. civ

  3. Lipsa de aparare. Cerere de amanare. Decadere din termen

  10. Dreptul de proprietate industriala

  1. Marca inregistrata, originara in alta tara. Conventia de la Paris

  11. Drept international privat

  1. Actiuni reciproce de divort ale sotilor cu domiciliul in strainatate. Casa­torie incheiata in Romania

  2. Hotarare pronuntata in alta tara. Recunoastere in Romania

  3. Hotarare a Curtii Internationale de Arbitraj. Incuviintarea executarii in Romania

  4. Instanta straina. Recunoasterea si incuviintarea executarii in Romania

  5. Recunoasterea actelor autoritatilor din Israel de schimbare a numelui unui cetatean roman stabilit in Israel

  12. Dreptul muncii

  1. Absente de la locul de munca. Cercetarea prealabila

  2. Accident de munca. Prejudiciu nepatrimonial. Daune morale

  3. Cererea salariatilor pentru restituirea impozitului retinut

  4. Contestatie. Termen

  5. Contestatie. Decizie de imputare

  6. Contract de munca. Asistenti personali

  7. Decizie de imputare. Termenul

  8. Drepturi salariate. Neperformanta voiajului navei trebuie dovedita

  9. Disponibilizare. Plati compensatorii

  10. Indemnizatia de preaviz. Neacordare

  11. Indemnizatie pentru cresterea copilului pana la doi ani

  12. Litigiu de munca. Reintegrare si plata drepturilor salariale

  13. Desfacere contract individual de munca. Organ competent

  14. Paguba produsa. Nerespectarea atributiilor de serviciu

  15. Paguba savarsita de o persoana cu functie de conducere (contabil sef)

  16. Raspundere materiala. Modul de cal­cul a lipsurilor cantitative sau valorice

  17. Raspundere civila

  18. Raspunderea materiala a salariatilor

  19. Raspunderea materiala a salariatilor este personala, nu solidara

  20. Directorul general nu raspunde in conditiile mandatului comercial

  21. Raspunderea materiala. Persoane  cu functii de conducere

  22. Reintegrare in functie, despagubiri

  23. Sanctiune disciplinara. Recurs

  E

  1. Erori judiciare

  1. Raspunderea statului. Arestare nelegala. Infractiune flagranta

  2. Termenul actiunii. Despagubiri

  2. Erori materiale

  1. Cale de atac. Indreptare

  3. Executarea silita

  1. Contestatie. Competenta instantei

  2. Contestatie. Stabilirea datei de la care se datoreaza dobanzile

  3. Creante bugetare. Titlu executor

  4. Creanta reactualizata de executorul judecatoresc. Instanta competenta

  5. Imobiliara. Contestatie. Venituri si bunuri mobiliare, iar nu imobile

  6. impotriva procesului-verbal de licitatie

  7. Suspendare executare. Act de control

  4. Experti

  1. Criminalist. Autorizat. inscriere in ta­belul expertilor criminalisti autorizati

  5. Expropriere

  1. Constructie si demolare. Restituire teren. Art. 30 din Legea nr. 58/1974

  2. Masuri reparatorii prin echivalent. Legea nr. 10/2001

  6. Executor judecatoresc

  1. Numire. Conditii

  2. Suspendare din functie ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale

  F

  1. Farmacii

  1. Infiintare. Autorizare. Temei legal

  2. Fond funciar

  1. Anulare adeverinta de proprietate

  2. Anulare titlu de proprietate. Aplicare art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991

  3. Despagubiri. Contravaloare recolta

  3. Functii de demnitate publica

  1. Obligarea primarului la inscriptionarea bilingva a denumirii unei strazi si a altor indicatoare topografice

  2. Incetarea mandatului de consilier

  3. Prefect. Concesionare. Teren din domeniul privat al comunei

  4. Anularea hotararii consiliului local. Carta Europeana a Autonomiei Lo­cale. Act ratificat de Romania

  5. Primar si viceprimar. Sporuri si premii

  6. Primar si viceprimar. Drepturi salariale.  A treisprezecea indemnizatie

  7. Viceprimar. Schimbare din functie

  8. Secretar al Consiliului local

  4. Functionar public Litigii. Competenta organelor abilitate sa le judece

  1. Beneficiar al Legii nr. 42/1990

  2. Concurs pentru ocuparea unei functii de conducere

  3. Calitatea in raport cu Legea nr. 188/1999

  4. Decizie de reincadrare in functie. Legea nr. 161/2003

  5. Eliberarea din functie a secretarului general al unei prefecturi

  6. Incetarea functiei unui medic chirurg de director al unui spital

  7. Eliberare din functia in care a fost reintegrat cel care o detinuse

  8. Eliberare din functia de conducere

  9. Desfiintarea institutiei publice. Eliberare din functie. Legalitate

  10. Functionar public asimilat magis­tratului in privinta drepturilor

  11. Medic. Reorganizarea spitalului. Neafectarea locului de munca

  12. Modificarea in mod unilateral a statutului

  13. Numire in functia de secretar general al Consiliului General al Mun. Bucuresti

  14. Ordin de eliberare din functie. Lipsa conditiei reorganizarii activitatii

  15. Raspundere disciplinara. Sancti­une disciplinara

  16. Reorganizare institutie. incetarea functiei

  17. Secretar general de prefectura. Eva­luare nelegala. Refuz de participare

  5. Furnizori de servicii

  1. Medicale. Selectie ###

  H

  1. Handicap

  1. Dobandit in copilarie

  2. Invaliditate gradul I

  3. Invaliditate gradul I

  4. Persoana handicapata. Conditii pentru a fi numit notar

  2. Hotarari arbitrale

  1. Element de extraneitate. Conventie arbitrala. Validitate

  2. Actiune in anulare. Admisibilitate

  3. Actiune in anularea hotararii arbitrale

  3. Hotarare judecatoreasca

  1. Aprobare tacita. Recurs inadmisibil

  2. Decesul unei parti in timpul procesului. Nulitatea hotararii

  3. Nemotivata in fapt si in drept

  4. Investirea cu formula executorie

  5. incheiere. Judecat delegat

  6. Minuta. Mentiunea pronuntarii hotararii in sedinta publica

  7. Motivare contradictorie in raport cu solutia. Consecinte

  8. Motivarea solutiei instantei de fond. Lipsa dezbaterilor

  9. Tranzactie. Actiune in constatare

  I

  1. Imobil

  1. Afectat unei activitati de interes pu­blic. Imposibilitate restituire in natura

  2. Aflat pe lista monumentelor istorice. Efectuarea unor reparatii

  3. Restituire in natura de catre stat

  4. Concesionat. Legea nr. 10/2001

  5. Investitii si imbunatatiri aduse de detentor imobilului retrocedat

  6. Contestatie. Lipsa raspunsului la notificare

  7. Masuri reparatorii. Imobil preluat de stat

  8. Nationalizat prin Legea nr. 119/1948. Notificare. Restituire in natura

  9. Preluat de stat. Decret nr. 223/1974. Masuri reparatorii. Exceptii

  10. Preluat de stat in baza Decretului nr. 176/1948. Cererea unei parohii pentru restituirea imobilului

  11. Restituire in natura in starea in care se afla la data cererii

  12. Preluat de stat

  13. Preluat abuziv de stat

  14. Masuri reparatorii. Stabilirea calitatii procesuale pasive

  15. Preluat de stat. Masuri reparatorii prin echivalent

  16. Preluat de stat. Lipsa raspunsului la notificare. Legea nr. 10/2001

  17. Masuri reparatorii. Obligatiile detinatorului imobilului, notificat

  18. Restituire. Procedura prealabila. Notificare. Conditii

  19. Notificare prin care s-a solicitat resti­tuirea mai multor imobile

  20. Restituire. Notificarea detinatorului si obligatia acestuia

  21. Preluat de stat. Restituire

  22. Sediul primariei. Cerere de restituire. Art. 16 din Legea nr. 10/2001

  23. Concretizarea masurii reparatorii prin echivalent

  24. Revendicare. Constatarea nulitatii donatiei catre stat

  25. Preluat de stat in mod abuziv si transmis, ulterior, prin privatizare

  26. Cerere de restituire. Legea nr. 10/2001

  27. Restituit in natura. Platirea sporului de valoare adus imobilului

  28. Trecut in proprietatea statului. Hotarare judecatoreasca. Efecte

  2. Impozite diverse

  1. Declaratie de impunere. Penalitati. Nedepunerea declaratiilor in termen. Institutii bugetare care nu realizeaza profituri impozabile

  2. Aplicarea legii mai favorabile in materie contraventionala. Natura sanctiunii

  3. Drepturi cuvenite. Trecerea in rezerva

  4. Bugetul local. Constructii speciale. Principiul neretroactivitatii legii

  5. Nedepunerea in termen a declaratiilor. Sanctiuni

  6. Regie autonoma. Lipsa resurse

  7. Suspendarea executarii sumei contestate

  3. Impozit pe profit

  1. Administrator. Cheltuieli deductibile

  2. Asociatie fara scop patrimonial. Venituri. TVA. Scutire

  3. Brevet de inventie. Scutire de la plata impozitului pe profit in primii 5 ani

  4. Cazul penalitatilor neincasate

  5. Cheltuieli deductibile fiscal. Incalcarea principiului neretroactivitatii legii

  6. Cheltuieli deductibile. Vanzare sub pretul de cost

  7. Conditii de scutire

  8. Contract de asociere in participatiune. Cheltuieli nedeductibile

  9. Contract de privatizare cu FPS. Sistemul MEBO. Reducerea impozitului

  10. Conditiile deductibilitatii. Cheltuieli de deplasare in strainatate

  11. Facilitati/scutire pentru activitatile de productie. Data aplicarii

  12. Impozit pe profit

  13. Leasing. Deductibilitate rate

  14. Limita deductibilitatii provizioanelor

  15. Majorari de intarziere. Plata neda­torata. Restituire. Valoare actualiza­ta. Aplicarea indicelui de inflatie

  16. Profit impozabil. Penalitati de in­tarziere facturate la consumatori

  17.Stabilirea obligatiilor in relatiile contractuale cu o firma straina

  4. Impozit pe salarii

  1. Persoane nerezidente. Obligatia retinerii la sursa

  2. Plata cu intarziere. Majorari de intarziere. Ordinul ministrului privitor la ordinea stingerii obligatiilor bugetare

  5. Impozit pe venit

  1. Conventie. Evitarea dublei impuneri intre Romania si Germania

  2. Militar. Plati la trecerea in rezerva

  3. Penalitatii. Neretinerea impozitului

  4. Scutire. Conditii

  6. Indiviziune

  1. Autentificare. Cumparare bun indiviz

  2. Regula unanimitatii. Acte de dispozitie efectuate cu coproprietari

  3. Sistare

  7. Invatamant

  1. Cadru didactic. Indemnizatia deizolare. Drepturi castigate

  2. Cadru didactic. Diminuare spor pentru invatamant in mediul rural sau izolare geografica

  3. Evaluarea activitatii cadrului didactic de conducere. Legile nr. 84/1995 si nr. 128/1997

  4. Proprietate dobandita in baza Legi invatamantului nr. 84/1995

  J

  1. Judecata

  1. Necitarea organului emitent

  2. Termenul de exercitare a actiunii in anularea actului

  3. Casare cu trimitere pentru cercetarea fondului

  4. Casare cu trimitere pentru rejudecare

  5. Dezbateri. Rolul activ al judecatorului

  6. Exceptii nesolutionate. Judecarea cauzei pe fond. Consecinte

  7. Exceptia de neconstitutionalitate. Punere in discutia partilor

  8. Exceptii. Procedura si fond. Prioritate

  9. Fara citarea partilor. Consecinte

  10. Incheieri premergatoare. Recurs

  11. Lipsa reclamantului la termenul acordat la cererea sa

  12. Nepronuntarea asupra capetelor de cerere si asupra fondului pricinii

  13. Nepronuntarea cu privire la toate capetele de cerere

  14. Exceptie nepusa in discutia partilor

  15. Nulitatea actelor de procedura. Acoperirea neregularitatilor

  16. Omisiunea administrarii probelor

  17. Respectarea principiului contradictorialitatii si al dreptului la aparare

  18. Respectarea principiului contradictorialitatii si oralitatii

  19. Principiul disponibilitatii procesului

  20. Raspuns comunicat in cursul proce­sului. Actiune ramasa fara obiect

  21. Ridicarea exceptiei in calea de atac, iar nu la instanta de fond

  22. Rolul activ al instantei

  23. Rolul activ al judecatorului

  24. Neanalizarea mijloacelor de proba. Nearatarea motivelor de fapt si de drept. Necesitatea motivarii

  25. Suspendarea cauzei. Art. 242 pct. 2 C. proc. civ. Cerere de amanare

  26. Suspendarea solutionarii cauzei

  27. Verificarea apararilor de fond

  L

  1. Licenta

  1. Taxi. Activitate dispecerat

  2. Licitatie

  1. Asigurarea unui mediu concurential

  3. Litigii comerciale

  1. Somatia de plata

  2. Evaluabil in bani. Conciliere prealabila

  3. Procedura prealabila a concilierii ###

  M

  1. Magistrati

  1. Acordarea indemnizatiei. 5 salarii. Conditii

  2. Actualizare pensie serviciu

  3. Actualizarea pensiei. Refuzul Par­chetului de a transmite Casei de pensii datele necesare actualizarii

  4. Adaos de 15% la indemnizatia de incadrare. Vechime efectiva in magistratura

  5. Concediu pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani.. Recalculare

  6. Continuarea activitatii. Data platii pensiei

  7. Contributie fond asigurari sociale

  8. Contributie la asigurarile sociale

  9. Drepturi salariate. Litigiu

  10. Gratuitati la medicamente. Conditii

  11. Concurs pentru admitere. Conditia unei medii minime

  12. Judecator financiar. Vechime efec­tiva si vechime in magistratura

  13. Pretentii. Restituire contributie la fondul de asigurari sociale

  14. Plata asigurarilor sociale

  15. Pensie de serviciu

  16. Pensie de serviciu. Contestare cuantum. Instanta competenta

  17. Pensie de serviciu. Conditii

  18. Pensie de serviciu. Conditii. Vechime continua in magistratura

  19. Pensionare anterioara. OG nr. 83/2000. Baza de calcul a pensiei

  20. Recalculare pensie serviciu

  21. Pensionar. Recunoastere adaus

  22. Baza de calcul actualizata a pensiei de serviciu

  23. Vechime continua in magis­tratura. Indemnizatie.

  24. Vechime in magistratura. Principiul neretroactivitatii legii. Discriminare

  2. Mandat comercial

  1. Obiect

  3. Militar

  1. Abatere grava. Trecere in rezerva. Termen de aplicare a sanctiunii

  2. Militar trecut in rezerva. Recalcularea pensiei militare. Tardivitate

  3. Ajutor neimpozabil acordat la trecerea in retragere

  4. Impozitul pe venit in cazul ajutoarelor acordate la trecerea in rezerva

  5. Drepturi materiale cuvenite

  6. Plati compensatorii la trecerea in rezerva. Impozitare

  7. Pensie militara. Litigiu

  8. Pensionare. Ajutor. Litigiu

  N

  1. Nulitati

  1. Absoluta. Contract. Lipsa semnaturii si a consimtamantului

  2. Absoluta. Lipsa acordului de vointa

  3. Partiala. Punere in posesie. Contract de vanzare-Cumparare subsecvent

  2. Neretroactivitatea legii civile

  1. Raport juridic care si-a produs efectele sub imperiul legii vechi

  3. Novatie

  1. Schimbare de debitor. Actiunea recursorie a asiguratorului

  O

  1. Obligatia de a face

  1. Constructor de buna-credinta. Interpretare

  2. Edificare gard despartitor. Conflict asupra locului unde se afla hotarul

  2. Ordonanta presedintiala

  1. Cererea proprietarului de evacuare a persoanei care ii ocupa locuinta

  2. Conditii. inscrierea actiunilor nominative in registrul actionarilor

  3. Conditii de admisibilitate

  4. Nu se aplica art. 581 O proc. civ

  5. Legaturi cu minorul

  6. Suspendarea provizorie a unei hotarari pronuntate de instanta de contencios administrativ

  7. Urgenta si neprejudecarea fondului

  3. Organizatie religioasa

  1. Transporturi rutiere. Obiecte de cult si slujitorii cultului

  P

  1. Partaj

  1. Drept de creanta

  2. Tranzactie. Bunuri comune. Actiune introdusa de creditor

  2. Pasaport

  1. Anularea masurii de suspendare

  2. Suspendarea dreptului de a folosi pasaportul. Limite

  3. Depasirea termenului de sedere in statul train. Suspendare dreptului de folosire a pasaportului

  4. Cetatean roman stabilit in strainatate, returnat in Romania. Suspendarea dreptului de folosire a pasaportului

  5. Suspendare

  3. Penalitati de intarziere

  1. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii nr. 469/2002

  4. Pensie

  1. Anticipata partiala. Conditii de reducere a varstei standard de pensionare

  2. Decizie de pensionare. Calcul pensie

  3. De invaliditate. Actiune pentru anularea deciziilor sectiei de pensii

  4. Pentru limita de varsta. Procedura prealabila. Realizare

  5. Membri corpului diplomatic

  6. Vechime in munca. Cuantum pensie

  5. Perimare

  1. Conditie

  2. Punere pe rol in ultima zi a anului calendaristic, pentru constatarea perimarii. Consecinte

  6. Persoane persecutate etnic sau refugiate

  1. Copil nascut in timpul refugiului parintilor

  2. Copil nascut in timpul refugiului parintilor. Obiectul si scopul regle­mentarii legale

  3. Copil nascut in timpul refugiului parintilor

  4. Copil nascut in timpul refugiului parintilor

  5. Copil nascut in timpul refugiului parintilor

  6. Copil nascut in timpul refugiului parintilor

  7. Copil nascut in timpul refugiului parintilor

  8. Copil nascut in timpul refugiului parintilor

  9. Drepturile sotului supravietuitor

  10. Copil nascut in perioada refugiului

  11. Copil nascut in timpul refugiului parintilor

  12. Data de la care se acorda drepturile

  13. Deportat in Transnistria

  14. Drepturi. Lipsa probei persecutiei

  15. Drepturi compensatorii. Parasirea localitatii din cauza razboiului

  16. Drepturi compensatorii. Data de la care se acorda

  17. Drepturi. Persoanele beneficiare

  18. Evreu stramutat

  19. Mutarea in interesul serviciului pe teritoriul unui stat strain

  20. Nascut in perioada refugiului

  21. Nascut in perioada refugiului parintilor

  22. Nascut in perioada stramutarii parintilor

  23. Nu evenimente de razboi

  24. Nascut in refugiu

  25. Notiunea de persoana stramutata

  26. Persoana stramutata. Proba persecutiei

  27. Persoana stramutata. Indemnizatie

  28. Proba persecutiilor din motive etnice

  29. Refugiat

  30. Refugiat

  31. Sotie supravietuitoare

  32. Sotie supravietuitoare

  33. Refugiat etnic. Cetatean roman de etnie maghiara

  34. Sot supravietuitor. Termen de exercitare a dreptului la actiune

  35. Hotarare de solutionare a cererii de acordare a unei forme de protectie

  36. Refugiat. Legea nr. 189/2000

  37. Situatia persoanelor din teritoriile ocupate de fosta U.R.S.S

  7. Persoane persecutate politic

  1. Cumulul drepturilor banesti cuvenite ca veteran de razboi

  2. Condamnare. Trecere frauduloasa a frontierei. Proba persecutiilor poli­tice. Perioada de detentie constituie vechime neintrerupta in munca

  3. Luptator in rezistenta anticomunista

  4. Luptator in rezistenta anticomunista. Drepturile sotului supravietuitor

  5. Persecutii politice. Decretul-lege nr. 118/1990. Drepturi compensatorii

  8. Politist

  1. Ordin de destituire din functie. Act de comandament militar

  2. Transfer in interesul serviciului. Aplicabilitatea Legii nr. 188/1999

  3. Trecut in rezerva la cerere. Decizie de imputare. Cheltuielii de scolarizare

  9. Poprirea asiguratorie

  1. Conditii

  2. Suspendarea executarii

  10. Practici anticoncurentiale

  1. Decizia Consiliului Concurentei. Introducerea criteriului pret pe piata manualelor scolare

  2. Privatizare. Contract de vanzare cumparare a actiunilor

  11. Prejudicii

  1. Delict si cvasidelict. intelesul sintagmei de "lucruri ce sunt sub paza noastra"

  12. Prescriptie

  1. Achizitiva. Terenuri expropriate

  2. Cerere de asigurare de dovezi, intrerupere prescriptie extinctiva

  3. Constatarea nulitatii. Inscrisuri oficiale falsificate. Prescriptie

  4. Dreptului de a cere executare silita. Suspendarea cursului prescriptiei

  5. Dreptului de a cere executarea silita. Termen. Creanta preluata de AVAB

  6. Extinctiva. Cauze de intrerupere

  7. Extinctiva. Termen. Contract de tran­sport international pe sosele. Actiuni indreptate impotriva carausului

  8. Extinctiva. Momentul curgerii ter­menului de 3 luni prevazut de art. 3228 din Legea nr. 99/1999

  9. Extinctiva. Termen. Daune moratorii

  10. Executarea cu intarziere a obligatiei din titlu executoriu. Consecinte

  11. Locatiunea comerciala. intreruperea cursului prescriptiei

  12. Plata contravalorii imobilului trecut in proprietatea statului. Prescriptie

  13. Plata contravalorii bunurilor confis­cate. Temeiul actiunii. Termen

  14. Taxa de concesiune. "Prestatii suc­cesive" si "prescriptii autonome"

  13. Principiul contradictorialitatii

  1. Principiul contradictorialitatii

  2. Principiul contradictorialitatii si al nemijlocirii

  3. Principiul contradictorialitatii

  14. Principiul disponibilitatii

  1. Principiul disponibilitatii

  15. Principiului neretroactivitatii legii

  1. Ordin comun al Ministerului Sanatatii si Familiei si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Incalcare

  2. Principiul neretroactivitatii legii

  16. Privatizare

  1. Instituirea supravegherii financiare. Suspendarea actiunilor

  2. Neefectuare investitiilasumate. Penalitatea datorata. Proba investitiilor

  3. Achizitie externa. Justificare. Lipsa ofertei exprese de a cumpara

  17. Probe

  1. Cerere de asigurare de dovezi. Intreruperea prescriptiei extinctiva

  18. Procedura somatiei de plata

  1. Anularea ordonantei. Competenta. Legea aplicabila contractului

  2. Conditii

  3. Probe

  4. Reactualizarea datoriei. Indice de inflatie. Probe

  5. Somatie de plata

  19. Proprietate

  1. Anulare certificat

  2. Bunuri mobile confiscate

  3. Restituire imobil donat statului

  4. Cerere. Recunoasterea dreptului de retentie asupra imobilului pentru investitiile facute

  5. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului

  6. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului

  7. Certificate de atestare. Anulare

  8. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra unui teren

  9. Certificat de atestare

  10. Constatare. Inadmisibilitate

  11. Constructie edificata pe terenul altei persoane, in lipsa autorizatiei de construire. Rea-credinta

  12. Contract. Statul a vandut chiriasului locuinta nationalizata. Nulitate

  13. Legea nr. 10/2001. Proceduri

  14. Legea nr. 10/2001. Oferta de resti­tuire sub forma de despagubiri

  15. Legea nr. 10/2001. Drepturile chiriasilor

  16. Legea nr. 10/2001. Despagubiri

  17. Decizia de aprobare a restituirii in natura a imobilului

  18. Masuri reparatorii. Legea nr. 10/2001. Identificarea imobilului

  19. Masuri reparatorii. Legea nr. 10/2001. Termen de executare

  20. Masuri reparatorii. Despagubiri

  21. Masuri reparatorii prin echivalent. Imobil nationalizat

  22. Masuri reparatorii. Legea 10/2001

  23. Masuri reparatorii. Legea 10/2001

  24. Masuri reparatorii, prin echivalent, pentru bunuri mobile

  25. Notificare. Legea nr. 10/2001. Exe­cutor judecatoresc necompetent

  26. Nulitatea absoluta. Certificat atestare drept de proprietate

  27. Nulitate absoluta. Certificat atestare drept de proprietate

  28. Preluata in mod abuziv de stat. Restituire in natura

  29. Preluata de stat. Masuri reparatorii. Echivalent banesc

  30. Reconstituire pe vechile ampla­samente daca sunt libere

  31. Restituire prin echivalent. Stabilirea cuantumului despagubirii

  32. Restituire in natura. Calitatea pro­cesuala pasiva a primariei

  33. Restituire. Legea nr. 10/2001

  20. Protectie sociala

  1. Detasament de munca. Drepturi com­pensatorii. Legea nr. 309/2002

  2. Detasamente de munca. Stagiu militar. Ofiter activ. Deosebiri

  3. Detasamente de munca. Drepturi compensatorii

  4. Efectuarea stagiului intr-o unitate a DGSM

  5. Detasament de munca. Stagiu militar

  8. Detasament de munca. Militar

  9. Drepturi compensatorii. Legea nr. 309/2002. Conditii

  10. Drepturi compensatorii. Termen pentru depunerea cererilor

  11. Hotarare adoptata de Comisia de aplicare a Legii nr. 309/2002. Con­testare. Termen. Tardivitate

  13. Persoana obligata sa efectueze stagiul militar in detasamente de munca fortata. Drepturi cuvenite

  14. Drepturile sotului supravietuitor

  15. Drepturi cuvenite. Legea nr. 309/2002

  16. Sot supravietuitor. Legea nr. 309/2002

  17. Uitatea unde s-a efectuat stagiul militar sa apartina DGSM

  18. Conditii de acordare a drepturilor prevazute de Legea nr. 308/2002

  19. Legea nr. 309/2002

  21. Punerea sub interdictie

  1. Punerea sub interdictie

  2. Persoana fizica. Curatela

  3. Omisiunea comunicarii hotararii de punere sub interdictie. Consecinte ###

  1. Raspundere civila delictuala

  1. Perceperea unei sume de bani superioara celei datorate

  2. Raspundere civila delictuala. Conditii

  3. Raspundere civila delictuala

  4. Director. Societate comerciala

  2. Raspundere disciplinara

  1. Destituire din functie

  2. Destituire din functie

  3. Destituire din functie. Tardivitate

  4. Sanctionare disciplinara. Nearatarea abaterii. Neefectuarea cercetarii prealabile si a audierii functionarului

  5. Politist. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare

  6. Destituirea din functie. Lipsa cercetarii prealabile

  3. Raspundere patrimoniala

  1. Consilier juridic

  4. Recurs

  1. Aspecte legate de fondul pricinii

  2. Autoritate de lucru judecat

  3. Casarea hotararii: instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale

  4. Nerespectarea hotararilor de casare

  5. Cautiune depusa pentru suspendarea executarii hotararii recurate

  6. incheiere de respingere a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive

  7. Competenta de solutionare

  8. Declarat de intervenient in interesul paratului care nu a formulat recurs

  9. Declarat de o persoana fara calitate procesuala activa. Inadmisibilitate

  10. Decizie de pensionare. Hotarare a instantei. Instanta competenta

  11. Declarat in numele altei persoane. Lipsa procurii speciale

  12. Declarat dupa anularea ca tardiv a apelului. Consecinte

  13. Executare silita. Inadmisibilitate

  14. Hotarare. Aplicarea gresita a legii

  15. Instanta de recurs. Obligativitate pentru judecatorii fondului

  16. Gresita aplicare a legii

  17. Inadmisibil

  18. Inadmisibil

  19. Inadmisibil. Exceptie de neconstitutionalitate

  20. Inadmisibil

  21. Declarat impotriva unei incheierii

  22. Inadmisibil

  23. Necompetenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal a I.C.C.J

  24. Impotriva unui act administrativ-jurisdictional. Termen. Tardivitate

  25. Impotriva sentintei Colegiului jurisdictional judetean

  26. Incheierea instantei de recurs de suspendare provizorie a executarii . silite pe baza hotararilor recurate

  27. Incheiere. Recurs. Admisibilitate

  28. indreptarea erorii materiale dintr-un certificat de mostenitor

  29. Motiv de nelegalitate

  30. Nul

  31. Nul si tardiv

  32. Nulitate

  33. Propunerea si administrarea probelor. Conditii

  34. Recurs la recurs. Inadmisibilitate

  35. Sentinta de inlocuire a sanctiunii prestarii activitatii in folosul comuni­tatii cu inchisoare contraventionala

  36. Se depune la instanta a careihotarare se ataca

  37. Suspendarea judecatii. Lipsa de staruinta. Consecinte

  38. Vot deliberativ al magistratilor consultanti. Consecinte

  5. Recurs in anulare

  1. Act al Parchetului de pe langa C.S.J. Refuzul declararii recursului

  2. Casare cu trimitere pentru rejudecare

  3. Conditii de admisibilitate. Opozitie tardiv introdusa

  4. Interpretarea eronata a prevederilor legale in materie. Admisibilitate

  6. Recuzare

  1. Incheiere de respingere. Recurs

  2. Recuzarea judecatorului

  3. Recuzarea judecatorului, art. 27 alin. 2 C. proc. civ

  7. Registrul comertului

  1. Cerere de radiere a unei mentiuni

  8. Reorganizarea judiciara si a falimentului

  1. Anularea actelor incheiate ulterior deschiderii procedurii. Termen de prescriptie

  2. Cerere de deschidere a procedurii fata de o debitoare dizolvata

  3. Deschiderea procedurii fata de o debitoare dizolvata de drept si radiata din Registrul Comertului in temeiul Legii nr. 314/2001

  4. Raspunderea administratorilor pentru partea din pasiv ramasa nea­coperita din averea debitoarei

  5. Deschiderea procedurii. Art. 29 alin. 2 din Legea nr. 64/1995

  6. Deschiderea procedurii. Conditii. Lipsa calitatii de comerciant

  7. Cererea introductiva. Conditii

  8. Cererea introductiva. Conditii

  9. Amendarea petitionarului. Cai de atac. Reexaminare. Inadmisibilitate"

  10. Creante bugetare. Insolventa

  11. Dizolvarea debitoarei. Consecinte

  12. Interzicerea majorarii unei creante negarantate

  13. Opozitia creditorului

  14. Procedura falimentului

  15. Raspunderea administratorului

  9. Restituire sau retrocedare bunuri

  1. Cerere de restituire. Inadmisibilitate

  2. Cerere de restituire. Legea nr. 10/2001

  3. Preluat in mod abuziv de stat

  4. Imobil donat statului. Conditii

  5. Proprietate de stat si detinut de primaria localitatii. Persoana careia ii revine obligatia de restituire

  6. Termenul de notificare a detinatorului imobilului. Legea nr. 10/2001

  7. Persoana indreptatita a introduce contestatie la decizia de restituire

  8. Confiscat prin hotarare penala. Legea nr. 10/2001

  9. Imobil afect interesului public

  10. Trecut la stat. Notificare adresata institutiei publice

  11. Imobil nationalizat si ulterior privatizat

  12. Restituire imobil. Nationalizare

  13. Restituirea in natura a imobilului. Suspendarea procedurii speciale

  14. Restituirea in natura a imobilelor. Exceptii

  15. Restituirea imobilului de catre stat. Persoana indreptatita

  16. Dovada dreptului de proprietate

  17. Teren pe care este situata locuinta vanduta de stat chiriasului. Limitele cererii de restituire in natura

  18. Trecut la stat. Procedura

  19. Constructie edificata pe un teren proprietatea statului

  20. Imobil nationalizat abuziv

  21. Restituirea in natura sau in echiva­lent a imobilului preluat de stat. Calitate procesuala pasiva

  22. Dupa ce fusese vandut chiriasului, conform Legii nr. 112/1995

  23. Restituirea in natura sau echivalent

  24. Imobile preluate de stat

  25. Proprietatii nationalizate. Procedura. Legea nr. 10/2001. Refuzul de a se raspunde la notificarea adresata

  26. Preluate abuziv de stat in perioada 6 martie 1945-22 dec. 1989. Modalitatea legala a restituirii

  27. Restituirea unei parti indivize. Legea nr. 112/1995. Partaj judiciar

  28. Masuri reparatorii. Titluri de valoare nominala conform Legii nr. 10/2001

  29. Imobil apartinand unui cult religios

  30. Restituire teren agricol situat in extravilan. Cerere de restituire. Inadmisibilitate

  31. Restituire. Teren preluat in 1948

  32. Restituire. Teren trecut la stat. Con­testatie la refuzul detinatorului de a raspunde la notificare

  33. Restituire. Teren. Limitele in care se solutioneaza contestatia

  34. Spatiu comercial. Preluat in mod abuziv de stat

  10. Revendicare

  1. Imobil preluat de stat in baza Decre­telor nr. 218/1960 si nr. 712/1966 si transmis unei societati comerciale

  2. Imobil preluat de stat. Titlul statului

  3. Teren forestier preluat de stat

  4. Imobil dobandit de societate in cadrul procesului de privatizare. Invocarea bunei-credinte. Limite

  5. Imobil de la chiriasul care l-a cum­parat conform Legii nr. 112/1995

  6. Imobilului expropriat. Competenta

  7. Imobil nationalizat. Admisibilitate

  8. Imobil nationalizat si vandut chiriasului

  9. Imobil nationalizat. Suspendarea judecatii

  10. Imobil preluat de stat in baza Decr. nr. 223/1974. Constarea nulitatii contractului prin care statul a vandut chiriasului bunul revendicat. Buna-credinta a chiriasului cumparator

  11. Imobil preluat de stat in perioada 6 martie 1945 - 22 dec. 1989

  12. Imobil preluat de stat. Anularea contractului prin care bunul a fost vandut chiriasului

  13. Imobil preluat. Decret nr. 358/1948

  14. Imobil preluat de stat cu titlu, prin expropriere

  15. Imobil preluat de stat

  16. Imobil rechizitionat si trecut ulterior in proprietatea statului. Autoritate de lucru judecat

  17. Imobil trecut la stat in baza Decretului nr. 111/1951

  18. Imobil trecut la stat. Decr. nr. 223/1974, vandut chiriasului ina­inte de inregistrarea actiunii

  19. Imobil trecut la stat inainte de intra­rea in vigoare a Legii nr. 10/2001

  20. Imobil trecut la stat inainte de Legea nr. 10/2001

  21. Proprietate indiviza

  22. Proprietate publica

  23. Introdusa sub Legea nr. 10/2001. Judecata actiunii

  24. in loc de restituire. Legea 10/2001

  25. Revendicare

  26. Anularea contractelor prin care s-au vandut chiriasilor apartamentele

  27. De catre un cult religios, a imobilului nationalizat. Decret nr. 176/1948

  28. Teren arabil. Reclamantul poseda o adeverinta de reconstituire a pro­prietatii, Legea nr. 18/1991. Paratul ii opune un titlu de proprietate emis in baza aceleiasi legii

  29. Revendicare. Actiune fondata pe Codul civil, respinsa. Invocarea in recurs a Legii nr. 10/2001

  30. Revendicarea terenului preluat de stat. Proba dreptului de proprietate

  11. Revizuire

  1. Act nou. Scrisoare de garantie bancara

  2. Art. 322 pct.2C. proc. civ

  3. Art. 322 pct. 5 C. proc. civ

  4. Art. 322 pct. 7 C. proc. civ

  5. Art. 322 pct. 5 C. proc. civ

  6. Art. 322 pct. 7 C. proc. civ., cu opinie separata

  7. Art. 322 pct. 7 C. proc. civ

  8. Art. 322 pct. 7 C. proc. civ

  9. Art. 322 pct. 7 C. proc. civ

  10. Autoritate de lucru judecat

  11. Cerere. Hotarare irevocabila prin care nu a fost evocat fondul

  12. Cerere. Art. 322 pct. 5 C. proc. civ

  13. Cerere. Art. 322 pct. 7 C. proc. civ

  14. Cerere de revizuire a deciziei prin care s-a respins recursul

  15. Decizie data in recurs

  16. Hotarare data in recurs

  17. Hotarari potrivnice. incheiere de suspendare a judecatii

  18. Hotarari definitive potrivnice

  19. Recurs inadmisibil

  20. Recurs. Inadmisibilitate

  21. Tardivitate. Obiectul pricinii nu se afla in fiinta. inteles

  22. Termen. Art. 324 alin! 1 C. proc. civ

  23. Termen

  24. Termen ###

  S

  1. Sanctiune disciplinara

  1. Politist de frontiera. Eliberare din functie. Mutarea intr-o alta functie

  2. Politist. Lipsa vinovatiei

  3. Politist. Termen de aplicare. Data de la care se calculeaza

  4. Politist. Dreptul de a o contesta

  2. Sechestrul asigurator

  1. Conditii

  2. Conditii. Cautiune

  3. Solutionare fara cercetarea fondului

  3. Servitute

  1. De trecere. Stabilirea despagubirilor

  2. Servitute de trecere

  4.  Sindicate

  1. Norme care limiteaza participarea la constituirea si functionarea bancilor

  5. Societate comerciala

  1. Anularea hotararii adunarii gene­rale a actionarilor

  2. Asociat. Excludere. Neaducerea aportului la capitalul social

  3. Cesionare. Actiuni sau partisociale. Existenta datoriilor la buget

  4. Dizolvare

  5. Dizolvare

  6. Cauze. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate

  7. Excludere asociat. Neintelegeri intre asociati. Dizolvare societate

  8. Majorarea capitalului social. Aport in natura. Anulare hotarare AGA

  9. Obligatiile si raspunderea administratorului. Conditii

  10. SRL. Dizolvare. Excludere asociat

  11. Lipsa clauzei de continuare a activitatii societatii cu mostenitorii

  6. Straini

  1. Acordare a statutului de refugiat

  2. Respingerea cererii de stabilire a domiciliului in Romania

  3. Prelungirea vizei simple de sedere in Romania

  4. Cetatenie. Respingere. Recurs

  5. Cerere de prelungire a dreptului de sedere temporara

  6. Domiciliu. Stabilire in Romania

  7. Viza de iesire din tara. Situatii survenite dupa emiterea actului

  8. Strain. Stabilire domiciliu in Romania

  7. Succesiune

  1. Mostenire. Acceptare. Revenire asupra acceptarii

  2. Mostenire, inclusiv pasivul succesoral

  3. Partaj succesoral. Inexistenta starii de indiviziune. Renuntarea expresa la succesiune. Consecinte

  8. Suspendarea executarii actului administrativ

  1. Conditii

  2. Conditii

  3. Conditii

  4. Nelegalitate

  9. Suspendarea judecatii

  1. Revendicare. Cerere parat

  2. Art. 244 alin. (I) pct. 2 C. proc. civ

  3. Art. 244 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ. Aprecierea judecatorului

  4. Cauze limitativ prevazute de lege

  5. Inceperea urmaririi penale. Art. 244 alin. 1 pct. 2C. proc. civ

  6. Pentru lipsa partilor. Natura normei

  7. inceperea urmaririi penale. Conditii

  8. Art. 244 pct. 2 C. proc. civ. Limita reglementarii

  T

  1. Taxa pe valoarea adaugata

  1. Cerere de restituire

  2. Corpul Gardienilor Publici. TVA

  3. In cazul contractelor privind paza agentilor economici privati

  4. Data cand se naste dreptul la deducere

  5. Export. Conditiile cotei 0 a taxei

  6. Export. Cota zero de TVA. Conditii

  7. Export. Cota zero. Conditii

  8. Prestari servicii si livrari de bunuri in cadrul penitenciarelor

  9. Pretul de vanzare pentru locuintele instrainate, de societatile comerciale, va include si TVA

  10. Primarie. Activitati de vanzari si inchirieri de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

  11. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare imobiliara

  12. Venituri din activitati de comert

  13. Unitate de invatamant superior neautorizata. Plata T.V.A

  2. Taxe de timbru

  1. Necenzurarea dispozitiilor instantei judecatoresti

  2. Anularea actiunii

  3. Reguli privind achitarea lor

  4. Actiune pentru plata contravalorii unei constructii expropriate si demolate

  5. Taxa judiciara de timbru. Scutire

  6. Citatia sa cuprinda aceasta obligatie

  3. Taxe vamale

  1. Autoturism importat de persoana handicapata

  2. Incadrarea tarifara a unor articole care prezinta caracteristicile esentiale ale articolului complet. Consecinte

  3. Scutire, art. 12 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investitorilor straini

  4. Scutiri. Materiale importate de investitor. Folosite in procesul de productie

  5. Facilitati pentru intreprinzatorii mici si mijlocii. Legea nr. 133/1999

  6. Garantie. Restituire

  7. Universitate particulara neacreditata. Nescutire de T.V. pentru importuri

  4. Teren

  1. Aferent locuintei. Atribuire. Actiunea proprietarului constructiei cumparata conform Legii nr. 112/1995

  2. Restituire teren trecut in proprietatea statului. Cand reclamantul a cumparat locuinta

  3. Expropriat pentru largirea unui drum comunal

  4. Cererea fostilor proprietari de a li se atribui un alt teren

  5. Expropriat. Restituire

  6. Preluat de stat. Masuri reparatorii solicitate de cumparatorul con­structiei expropriata si demolata

  7. Certificate de atestare a dreptului de proprietate. Ilegalitate

  8. Retrocedare. Legea nr. 33/1994

  9. Trecut in proprietatea statului si dat in folosinta reclamantilor care au cumparat locuinta aflata pe teren

  5. Testament

  1. Lipsa discernamantului persoanei care se obliga

  2. Reductiunea liberalitatii facuta sotului supravietuitor potrivit art. 939 C. civ.

  6. Titluri de valoare

  1. Actiuni cambiale. Opozitie la somatia de plata

  2. Bilet la ordin. Comunicarea somatiei. Cerere de repunere in termen

  3. Cambie. investire. Formula executorie

  4. Hotarare de investire cu formula executorie a cambiei. Recurs

  7. Transport

  1. Autorizatii speciale. Transporturi care depasesc limitele de tonaj

  2. Contract CFR. Lipsuri cantitative. Actiunea in daune. Prescriptie

  3. Fondul special al drumurilor publice. Cota de 5%. Mod de calcul

  4. Ordin. Ministrul transporturilor. OUG nr. 41/1998. Legalitate

  5. Prescriptie extinctiva. Termen. Actiuni indreptate impotriva carausului

  6. Regulament CFR. Scrisoare de trasura. Raspunderea expeditorului

  7. Transport CFR. Raspundere expeditor  

  U

  1. Uzucapiune

  1. Decretul-lege nr. 115/1938

  2. Determinare.Lege aplicabila in functie de data inceperii posesiei

  3. Obiect. Posesia precara. Ingaduinta proprietarului

  4. Uzucapiunea scurta. Antecontractul de vanzare-cumparare nu poate constitui just titlu

  V

  4. Comisionar. Suspendarea autorizatie

  5. Titular al obligatiei. Marfuri. Nu se dovedeste originea comunitara

  6. Drepturi salariale majorate cu 20%

  7. Functionar. Sanctiune disciplinara

  8. Functionar vamal. Reincadrare

  9. Garantie. Conditii de restituire

  10. Garantie. Retinere. Nelegalitate

  11. Import. Aport la majorarea capitalului social. Scutire de taxe vamale si TVA

  12. Leasing. Regim vamal suspensiv. Reglementari succesive. Termene

  13. Produse originare. Regim preferential. Certificat de origine

  14. Salarii majorate cu 20%

  15. Valoarea bunurilor importate. Facturi vamale cu valori mai mari

  16. Zona libera. Operatiuni neautorizate. Taxe vamale

  Z

  1. Zona defavorizata

  1. Scutire impozit. Exceptii

  2. Scutire de impozit

  Oferta carte

  1. Vama

  1. Act prin care s-a stabilit obligatia platii unei taxe vamale, dupa ce, anterior, un alt act s-a anulat prin act jurisdictional

  2. Act prin care s-au stabilit obligatii fiscale. Suspendarea executarii

  3. Act al Directiei Generale a Vamilor in legatura cu refuzul activitatii de comisionar vamal

 • Titlu: Repertoriu de jurisprudenta - Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curti de Apel, 2002-2005, in domeniile dreptului civil, penal, procesual civil si penal, familiei, comercial, muncii, contencios administrativ
 • Pret: 40,00 RON
 • ISBN: 978-973-8974-02
 • Format: Academic 17x24
 • Pagini: 752
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Repertoriu de jurisprudenta - Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curti de Apel, 2002-2005, in domeniile dreptului civil, penal, procesual civil si penal, familiei, comercial, muncii, contencios administrativ
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Copyright 2008-2024 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos