Contenciosul administrativ - Vol. I si Vol. II
Contenciosul administrativ - Vol. I si Vol. II
Pret de coperta: 100,00
90,00 lei (-10%)
Biblioteca de drept public (monografii si teze de doctorat)
Contenciosul administrativ - Vol. I si Vol. II

Pret de coperta: 100,00

90,00 lei

Economisesti 10%

Disponibilitate: Nu este pe stoc

Rezerva

Vom depune toata diligenta in vederea gasirii cartii.

Rezerva acum si te vom anunta prin e-mail, in maxim 30 de zile, pentru ca tu sa o poti comanda imediat.

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online
OLIVIU PUIE este absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" (1994) si doctor in drept (2009). Este membru activ al Institutului de Stiinte Administrative "Paul Negulescu", fiind autor a peste 50 de publicatii stiintifice in reviste nationale de prestigiu si a trei monografii de drept.

Lucrarea intitulata Contenciosul administrativ reprezinta o mare parte a tezei de doctorat cu acelasi titlu, sustinuta in cursul anului 2008, sub indrumarea reputatului profesor doctor Ion Deleanu, completata si revizuita cu legislatia, doctrina si jurisprudenta in vigoare pana la data publicarii prezentei lucrari. Avand in vedere faptul ca materia constitutionala a contenciosului administrativ reprezinta o institutie fundamentala a statului de drept, lucrarea se adreseaza, deopotriva, teoreticienilor dreptului administrativ si ai altor ramuri de drept aflate in conexiune cu dreptul administrativ, practicienilor, precum si tuturor persoanelor interesate sau care activeaza in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale. Lucrarea este structurata, datorita complexitatii sale, in doua volume.

Primul volum este dedicat recursului administrativ prealabil in contenciosul administrativ, precum si unor aspecte referitoare la exercitarea recursului jurisdictional, respectiv: sistemul actual al contenciosului administrativ; conditiile de admisibilitate si cauzele care determina actiunea in contencios administrativ; obiectul actiunii judiciare; termenele de exercitare a actiunii in contencios administrativ, instantele competente si caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de catre instantele de contencios administrativ.

Volumul II al lucrarii Contenciosul administrativ este consacrat unei analize detaliate a actiunii exercitate in contenciosul administrativ obiectiv si subiectiv, precum si a efectelor hotararilor judecatoresti pronuntate in materia contenciosului obiectiv si subiectiv. De asemenea, acest volum este  dedicat si unei analize detaliate a procedurii de executare a hotararilor judecatoresti pronuntate atat de catre instantele de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si de catre unele instante speciale de contencios administrativ, pe calea recursului paralel.

  CUPRINS VOL. I

  Consideratii generale
  1. Preliminarii.
  2. Fazele procedurii contenciosului administrativ.
  PARTEA INTAI - PROCEDURA PREALABILÃ SESIZÃRII INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV - RECURSUL ADMINISTRATIV GRATIOS SI RECURSUL ADMINISTRATIV IERARHIC
  Capitolul  I - Recursul administrativ prealabil  in contenciosul subiectiv - conditie a exercitarii dreptului la actiune in contenciosul administrativ

  Sectiunea 1 Consideratii privind corelatia normei procesual civile instituite prin art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila cu dispozitiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
  3. Preliminarii.
  4. Caracterul normelor juridice instituite prin cele doua dispozitii legale in materia procedurii prealabile sesizarii instantei de contencios administrativ.
  5. Aspecte de ordin terminologic.
  6. Sfera de incidenta a normei procesual civile instituite prin art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila si a celei instituite prin art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, modificat prin Legea nr. 262/2007.
  7. Forma procedurii prealabile.
  Sectiunea a 2 a Aspecte privind corelatia normelor procesual civile instituite prin art. 109 alin. 2 si art. 720¹ din Codul de procedura civila, cu dispozitiile art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004
  8. Preliminarii.
  9. Normele procesual civile in materia procedurii prealabile instituite prin art. 109 alin. 2 si art. 720¹ din Codul de procedura civila.
  10. Corelatia normelor procesual civile instituite prin art. 720¹ din Codul de procedura civila cu dispozitiile art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 262/2007 in materia contractelor administrative.
  Sectiunea a 3 a Obligativitatea procedurii prealabile, instituita prin actele normative mentionate in raport cu dispozitiile constitutionale revizuite si ale Conventiei europene a drepturilor omului
  11. Preliminarii.
  12. Analiza compatibilitatii normelor procesual civile si a dispozitiilor Legii contenciosului administrativ in materia procedurii prealabile, cu dispozitiile art. 21 alin. 1, alin. 2 si alin. 3 din Constitutia republicata.
  13. Aspecte privind procedura prealabila in cazul actului administrativ jurisdictional, prin raportare la dispozitiile art. 21 alin. 4 din Constitutia republicata.
  Sectiunea a 4 a Aspecte privind procedura prealabila in cazul actelor administrative intrate in circuitul civil
  14. Caracterul procedurii prealabile in cazul actelor administrative care au intrat in circuitul civil.
  Sectiunea a 5 a Procedura prealabila in cazul contenciosului subiectiv in despagubiri
  15. Procedura prealabila in cazul actiunilor in contencios administrativ exercitate in vederea acordarii de despagubiri, in conditiile art. 19 din Lege.
  16. Procedura prealabila in cazul actiunii in contencios administrativ prin care se solicita acordarea de despagubiri de catre persoane vatamate prin acte administrative cu caracter normativ anulate de catre instanta de contencios administrativ, altele decat cele care au formulat actiunea in anulare.
  17. Procedura prealabila in cazul actiunilor in contencios administrativ prin care se solicita despagubiri generate de ordonante sau dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale.
  Sectiunea a 6 a  Procedura prealabila in cazul refuzului nejustificat de solutionare a unei cereri referitoare la un drept sau interes legitim
  18. Caracterul procedurii prealabile in cazul refuzului nejustificat de solutionare a unei cereri.
  Sectiunea a 7 a Procedura prealabila exercitata impotriva hotararilor guvernamentale si a deciziilor
  19. Contrarietatea procedurii prealabile exercitate impotriva hotararilor guvernamentale si a deciziilor Primului ministru cu dispozitiile constitutionale si cele ale Legii contenciosului administrativ.
  Capitolul II - Recursul administrativ prealabil in contenciosul obiectiv
  20. Recursul administrativ prealabil exercitat de catre prefect in contextul Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, si al Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
  21. Recursul administrativ prealabil in contenciosul obiectiv exercitat de catre celelalte subiecte de drept care pot sesiza instanta de contencios administrativ.
  Capitolul  III - Termenul de introducere si termenul  de solutionare a recursului administrativ
  22. Termenul de introducere a recursului administrativ.
  23. Termenul de solutionare a recursului administrativ in contenciosul obiectiv si subiectiv.
  Capitolul  IV - Jurisprudenta Curtii de Justitie Europene si a altor instante comunitare in materia procedurilor administrative prealabile
  24. Recursul administrativ prealabil in cazul actiunii relative la abtinerea institutiilor comunitare de a actiona.
  25. Procedura administrativa prealabila in cazul controlului exercitat de catre Comisia Europeana asupra actelor juridice ale statelor membre.
  26. Procedura administrativa prealabila in cazul actiunii unui stat membru impotriva altui stat membru.
  27. Procedura prealabila obligatorie in cazul actiunilor formulate de catre functionarii publici comunitari.
  28. Procedura administrativa prealabila exercitata de catre Comisia Europeana in materia acordarii ajutorului de stat.
  ###PARTEA A DOUA RECURSUL JURISDICTIONAL
  Titlul I - Contenciosul administrativ obiectiv si subiectiv in contextul legislatiei actuale. Asemanari si deosebiri. Aspecte de drept comparat
  Capitolul I - Sistemul contenciosului administrativ consacrat prin Constitutia republicata  si Legea contenciosului administrativ  nr. 554/2004. Aspecte de drept comparat

  29. Contenciosul administrativ consacrat prin Constitutia republicata si Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007.
  30. Criterii de delimitare a contenciosului obiectiv si subiectiv in literatura juridica romana si cea franceza. Tipuri de contencios administrativ consacrate in literatura juridica franceza.
  Capitolul  II - Conditiile de admisibilitate a actiunii in contencios administrativ obiectiv si subiectiv. Aspecte de drept comparat
  Sectiunea 1 Conditii privitoare la actul administrativ care face obiectul actiunii in contenciosul obiectiv si subiectiv, precum si la autoritatea publica emitenta a actului administrativ
  31. Actul administrativ trebuie sa fie emis de o autoritate publica.
  32. Caracterul unilateral al actului administrativ sau nesolutionarea in termen legal a unei cereri.
  33. Recursul obiectiv nu este admisibil decat impotriva actelor administrative producatoare de efecte juridice, adica a acelor acte care modifica ceva in ordinea juridica, lezandu i pe cei interesati
  Sectiunea a 2 a  Conditii privitoare la reclamant si autoritatile publice in litigiile de contencios administrativ
  34. Calitatea procesuala a reclamantului si a autoritatilor publice in litigiile de contencios administrativ
  35. Calitatea procesuala a autoritatilor administrative in litigiile de contencios administrativ vizand acte administrativ jurisdictionale
  36. Dreptul subiectiv si interesul legitim - conditie a exercitarii actiunii in contenciosul administrativ subiectiv.
  37. Problema dreptului subiectiv si a interesului legitim in cazul actiunilor in contencios administrativ obiectiv
  Sectiunea a 3 a Conditii privitoare la procedura
  38. Inadmisibilitatea unei actiuni in contencios administrativ obiectiv in ipoteza in care, pentru anularea actului, este consacrat prin lege un recurs paralel
  Capitolul III - Cauzele care determina actiunea in contencios administrativ obiectiv si subiectiv
  39. Consideratii generale.
  Sectiunea 1 Cauze referitoare la legalitatea externa
  40. Incompetenta
  41. Viciul de forma. Aceasta cerinta impune ca actul administrativ sa fie emis in forma si cu procedura prevazuta de lege. Sub acest aspect, trebuie sa distingem intre formalitatile anterioare emiterii actului administrativ, cele concomitente si cele posterioare emiterii acestuia.
  Sectiunea a 2 a Cauze referitoare la legalitatea interna
  42. Actul administrativ trebuie sa fie conform cu Constitutia, legile si celelalte acte normative
  43. Actul administrativ trebuie sa fie conform cu interesul public urmarit de lege
  44. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca actele administrative adoptate in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, prin raportare la dispozitiile Conventiei europene a drepturilor omului si la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
  Capitolul IV - Obiectul actiunii judiciare
  Sectiunea 1 Sfera actelor administrative care fac obiectul actiunii in contencios administrativ
  45. Categorii de acte administrative care fac obiectul actiunii in contencios administrativ
  Sectiunea a 2 a Acte administrative unilaterale tipice
  46. Actul administrativ de autoritate
  47. Actul administrativ de gestiune
  48. Acte administrative a caror legalitate este verificata pe calea recursului paralel
  Sectiunea a 3 a Acte administrative asimilate actului administrativ unilateral (refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim, refuzul nejustificat privind nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile, nesolutionarea in termenul legal a unei cereri)
  49. Acte administrative asimilate in contextul Legii nr. 554/2004 si a altor acte normative speciale
  Sectiunea a 4 a Contractele administrative - acte administrative asimilate actului administrativ unilateral - si alte tipuri de contracte incheiate de catre autoritatile publice
  50. Contractele administrative in doctrina franceza
  51. Contractele administrative si alte tipuri de contracte incheiate de catre autoritatile publice in contextul legislatiei romanesti
  52. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii de Prima Instanta in materia achizitiilor publice
  Capitolul V - Actul administrativ jurisdictional
  53. Actul administrativ jurisdictional in contextul dispozitiilor constitutionale revizuite si ale Conventiei europene a drepturilor omului
  54. Actul administrativ jurisdictional si hotararea judecatoreasca. Criterii de delimitare
  55. Proceduri prealabile obligatorii fara caracter jurisdictional si jurisdictii administrative reglementate prin Legea nr. 554/2004 si alte acte normative speciale.
  Capitolul VI - Actiunile impotriva decretelor prezidentiale
  56. Natura juridica si atacarea in contencios administrativ a decretelor prezidentiale
  Capitolul VII - Actul administrativ fiscal - specie a actului administrativ
  57. Categorii de acte administrative fiscale care pot face obiectul actiunii in contencios administrativ fiscal special
  58. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia contenciosului fiscal
  59. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia contenciosului fiscal
  Capitolul VIII - Consideratii privind actele administrative emise de catre autoritati publice cu atributii in materia fondului funciar
  60. Consideratii preliminare
  61. Natura juridica a titlurilor de proprietate emise in conditiile Legii nr. 18/1991, de catre comisiile judetene de aplicare a Legii nr. 18/1991
  62. Natura juridica a certicatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor detinute de catre societatile comerciale cu capital de stat
  Capitolul IX - Acte administrative exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ
  Sectiunea 1 Consideratii generale
  63. Caracterul exceptiilor de la controlul instantei de contencios administrativ
  Sectiunea a 2 a Actele care privesc raporturile cu Parlamentul
  64. Actele care privesc raporturile cu Parlamentul in contextul dispozitiilor constitutionale si ale Legii contenciosului administrativ. Dupa cum se poate constata, textul art. 126 alin. 6 teza I din Constitutia revizuita, si, respectiv, cel al art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 554/2004, ramas nemodificat prin Legea nr. 262/2007, reia conceptia art. 107 din Constitutia din anul 1923, cu deosebirea ca sintagma "acte de guvernamant" din textul Constitutiei din 1923 a fost inlocuita cu expresia "acte care privesc raporturile cu Parlamentul".
  Fundamentul
  Sectiunea a 3 a Actele de comandament cu caracter militar
  65. Actele de comandament cu caracter militar in contextul dispozitiilor constitutionale si ale Legii contenciosului administrativ
  Sectiunea a 4 a Constitutionalitatea recursului paralel in materia contenciosului administrativ
  66. Compatibilitatea institutiei recursului paralel, reglementat prin art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 si alte acte normative speciale, cu dispozitiile art. 126 alin. 6 din Constitutia republicata
  Capitolul X - Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ
  67. Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ, reglementat de art. 11 din Legea nr. 554/2004, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007, in cazul actului administrativ cu caracter individual
  68. Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ in cazul contractelor administrative
  69. Termenul pentru introducerea actiunii in anularea actului administrativ intrat in circuitul civil
  70. Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici
  71. Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ pentru acordarea de despagubiri in conditiile art. 19 din Legea nr. 554/2004
  72. Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ formulate impotriva refuzului de a solutiona o cerere
  73. Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ impotriva actelor administrative cu caracter normativ si a ordonantelor sau a dispozitiilor din ordonante declarate neconstitutionale
  74. Natura juridica a termenelor de introducere a actiunii in contencios administrativ
  Capitolul XI - Instanta competenta in solutionarea litigiilor de contencios administrativ si procedura de solutionare a cererilor. Regimul citarii si documentele necesare. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de judecata
  Sectiunea 1 Instanta competenta in solutionarea litigiilor de contencios administrativ si procedura de solutionare a cererilor
  75. Instantele competente in solutionarea litigiilor de contencios administrativ potrivit Legii nr. 554/2004, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007 si procedura de solutionare a cererilor
  76. Instantele competente in solutionarea unor litigii de contencios administrativ pe calea recursului paralel
  77. Instantele competente in solutionarea litigiilor de contencios administrativ vizand acordarea de despagubiri
  78. Competenta teritoriala a instantelor de contencios administrativ in solutionarea litigiilor de contencios administrativ
  79. Solutionarea unor litigii de contencios administrativ de catre alte instante decat instantele specializate de contencios administrativ
  Sectiunea a 2 a Regimul citarii si documentele necesare
  80. Procedura citarii si documentele solicitate de catre instanta autoritatii publice emitente a actului administrativ si reclamantului in litigiile de contencios administrativ
  81. Procedura de citare a partilor in litigiile de contencios administrativ vizand acte administrative intrate in circuitul civil
  82. Procedura de citare a partilor in litigiile de contencios administrativ derivand din ordonante sau dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale
  83. Sanctiuni judiciare aplicate de catre instanta de judecata conducatorului autoritatii publice pentru netrimiterea in termen a documentelor solicitate
  Sectiunea a 3 a Solutiile pe care le poate pronunta instanta de contencios administrativ
  84. Aplicarea principiului prioritatii si al efectului direct al normelor comunitare cu efecte obligatorii fata de dispozitiile contrare din legile interne. Jurisprudenta Curtii de Justitie Europene si a altor instante comunitare in materie
  85. Enumerare. Solutii pe care le poate pronunta instanta de contencios administrativ in cadrul actiunilor in contencios administrativ obiectiv si contencios administrativ de plina jurisdictie
  86. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de contencios administrativ in litigiile derivand din contracte administrative
  87. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de contencios administrativ in materia verificarii legalitatii operatiunilor administrative
  Capitolul XII - Suspendarea executarii actului administrativ
  88. Suspendarea executarii actului administrativ inainte de modificarea Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 262/2007, raportat la dispozitiile modificatoare aduse prin Legea nr. 262/2007
  89. Suspendarea executarii actului administrativ dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 262/2007
  90. Suspendarea executarii actului administrativ cu caracter normativ
  91. Problema sentintelor si a incheierilor pronuntate de catre instantele de contencios administrativ in materia suspendarii executarii actului administrativ
  92. Suspendarea executarii actului administrativ in cazul actiunilor in contencios administrativ formulate de catre prefect
  Capitolul XIII
  Recursul impotriva hotararilor pronuntate de catre instantele de fond in materia contenciosului administrativ,  si alte cai de atac
  93. Termenul pentru formularea recursului in contenciosul administrativ
  94. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs
  95. Cai extraordinare de atac in materia solutionarii litigiilor de contencios administrativ

  ###CUPRINS VOL. II

  Titlul II - Contenciosul obiectiv
  Capitolul I - Titularii actiunii in contencios administrativ obiectiv

  96. Subiecti de drept care au legitimitate procesuala activa in litigiile de contencios administrativ obiectiv
  Capitolul II - Contenciosul obiectiv (in anulare) consacrat prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
  Sectiunea 1  Contenciosul obiectiv (in anulare) pentru exces de putere consacrat prin art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Aspecte de drept comparat
  97. Excesul de putere - conditie a exercitarii actiunii in contencios administrativ, consacrata prin art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 - in legislatia romana si literatura juridica franceza
  98. Sfera actelor administrative care pot face obiectul actiunii in contencios administrativ, consacrat prin art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004
  99. Constitutionalitatea dispozitiilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004
  Sectiunea a 2 a Contenciosul obiectiv pentru exces de putere in cazul refuzului nejustificat de a solutiona o cerere
  100. Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere in acceptiunea Legii nr. 554/2004, modificata prin Legea nr. 262/2007
  101. Actiunea in contencios administrativ obiectiv formulata impotriva refuzului nejustificat de a solutiona o cerere
  102. Termenul in care poate fi formulata actiunea in contencios administrativ obiectiv impotriva refuzului nejustificat de a solutiona o cerere
  103. Concluzii
  Sectiunea a 3 a Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre Avocatul Poporului
  104. Conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ obiectiv de catre Avocatul Poporului
  105. Controverse privind calificarea actiunii in contencios administrativ exercitate de catre Avocatul Poporului
  106. Autoritati si acte administrative asupra carora poate exercita controlul Avocatului Poporului
  Sectiunea a 4 a Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre Ministerul Public
  107. Tipuri de actiuni in contencios administrativ care pot fi formulate de catre Ministerul Public
  108. Conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ obiectiv de catre Ministerul Public
  109. Obiectul actiunii in contencios administrativ obiectiv exercitate de catre Ministerul Public
  110. Autoritati ale caror acte administrative pot face obiectul actiunii in contencios administrativ obiectiv exercitate de catre Ministerul Public
  111. Participarea reprezentantului Ministerului Public in cauzele de contencios administrativ
  Sectiunea a 5 a Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre autoritatile publice emitente ale unor acte administrative ilegale care au intrat in circuitul civil
  112. Conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ obiectiv pentru anularea actului administrativ nelegal intrat in circuitul civil
  113. Controverse privind sfera actelor administrative care pot face obiectul unei actiuni in contencios administrativ obiectiv, in condtiile art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004
  Capitolul III - Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre prefect si Agentia Nationala a Functionarilor Publici in urma controlului de tutela administrativa
  Sectiunea 1 Consideratii preliminare
  114. Reglementarea legala actuala in materia tutelei administrative
  Sectiunea a 2 a Tutela administrativa si controlul ierarhic
  115. Deosebiri intre tutela administrativa si controlul ierarhic
  116. Deosebiri si reguli specifice in materia tutelei administrative exercitate de catre prefect si de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici
  Sectiunea a 3 a Controlul de tutela administrativa exercitat de catre prefect dupa intrarea in vigoare a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Analiza dispozitiilor instituite prin legea cadru, in raport cu dispozitiile constitutionale revizuite si cu normele speciale instituite prin Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata
  117. Caracteristicile controlului de tutela administrativa exercitat de catre prefect
  118. Sfera actelor administrative care fac obiectul controlului de tutela administrativa exercitat de catre prefect si a actiunii in contencios administrativ exercitata de catre prefect
  119. Particularitati privind atacarea in contencios administrativ de catre prefect a unor acte administrative de autoritate si de gestiune
  120. Termenul de exercitare a actiunii in contencios administrativ de catre prefect. Jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie
  Sectiunea a 4 a Aspecte privind neconformitatea unor dispozitii legale cu dispozitiile constitutionale in materia contenciosului administrativ, precum si cu normele de tehnica legislativa utilizate in acte normative cu incidenta in exercitarea controlului de tutela administrativa de catre prefect. Propuneri de lege ferenda
  121. Aspecte privind necorelarea unor texte constitutionale si legale cu dispozitiile Legii administratiei publice locale in materia posibilitatii prefectului de a exercita controlul de tutela administrativa si actiunea in contencios administrativ impotriva deciziilor presedintelui consiliului judetean
  122. Aspecte privind incalcarea unor norme de tehnica legislativa in privinta formei de redactare a art. 3 din Legea nr. 554/2004
  123. Aspecte referitoare la interdictia retragerii actiunii in contencios administrativ de catre prefect
  Sectiunea a 5 a  Controlul de tutela administrativa exercitat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici
  124. Caracteristici ale controlului de tutela administrativa exercitat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici
  125. Aspecte procedurale referitoare la sesizarea instantei de contencios administrativ de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici
  126. Obiectul controlului de tutela administrativa exercitat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici si al actiunii in contencios administrativ exercitate de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici
  Capitolul IV - Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele juridice de drept public, altele decat prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si de catre persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat
  Sectiunea 1 Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele juridice de drept public, altele decat prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici
  127. Persoanele juridice de drept public care pot formula actiuni in contencios administrativ obiectiv
  128. Reprezentarea persoanelor juridice de drept public in litigiile de contencios administrativ
  Sectiunea a 2 a Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat
  129. Persoanele fizice si juridice de drept privat care dobandesc calitate procesuala activa in litigiile de contencios administrativ
  Capitolul V - Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata in vederea constatarii nelegalitatii unui act administrativ unilateral pe calea exceptiei de nelegalitate
  Sectiunea 1 Consideratii preliminare. Trasaturi caracteristice ale exceptiei de nelegalitate
  130. Consacrarea legala si doctrinara a exceptiei de nelegalitate in dreptul romanesc
  131. Consacrarea exceptiei de nelegalitate in dreptul comunitar
  132. Aspecte procedurale privind invocarea exceptiei de nelegalitate
  133. Trasaturile caracteristice ale exceptiei de nelegalitate
  Sectiunea a 2 a Sfera actelor administrative supuse controlului jurisdictional indirect pe calea exceptiei de nelegalitate
  134. Categorii de acte administrative care pot face obiectul controlului de legalitate indirect pe calea exceptiei de nelegalitate
  135. Categorii de acte administrative exceptate de la controlul de legalitate pe calea exceptiei de nelegalitate
  136. Exceptia de nelegalitate in cazul actului administrativ cu caracter individual
  137. Controverse privitoare la invocarea exceptiei de nelegalitate in cazul contractului administrativ
  138. Ineficienta invocarii exceptiei de nelegalitate in cazul actului administrativ cu caracter normativ anulat de catre instanta de contencios administrativ in urma unei actiuni directe formulate de catre prefect
  139. Sfera actelor comunitare care pot fi atacate pe calea exceptiei de nelegalitate
  Sectiunea a 3 a Termenul in care poate fi invocata exceptia de nelegalitate
  140. Consideratii preliminare
  141. Termenul de exercitare a exceptiei de nelegalitate in cazul actului administrativ cu caracter individual
  142. Termenul de exercitare a exceptiei de nelegalitate in cazul actului administrativ cu caracter normativ
  143. Termenul de exercitare a exceptiei de nelegalitate in dreptul comunitar
  Sectiunea a 4 a Faza procesului in care poate fi invocata exceptia de nelegalitate
  144. Fazele procesului in care poate fi invocata exceptia de nelegalitate
  145. Competenta instantei de contencios administrativ care solutioneaza fondul unei actiuni de contencios administrativ, de a solutiona si exceptia de nelegalitate ridicata in fata ei
  146. Invocarea exceptiei de nelegalitate in dreptul comunitar
  Sectiunea a 5 a Efectele admiterii exceptiei de nelegalitate
  147. Efectul inter partes litigantes al hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in materia exceptiei de nelegalitate
  148. Efectele deciziilor Curtii Constitutionale in raport cu efectele hotararilor judecatoresti prin care a fost constatata nelegalitatea unor acte administrative pe calea exceptiei de nelegalitate
  149. Efectele admiterii exceptiei de nelegalitate in dreptul comunitar
  Capitolul VI - Efectele hotararilor judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ obiectiv
  150. Efectele hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in solutionarea litigiilor de contencios administrativ obiectiv
  151. Efectele hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile al caror dispozitiv cuprinde atat anularea actului administrativ (contencios obiectiv), cat si acordarea de despagubiri (contencios subiectiv)
  152. Masuri de injonctiune dispuse prin hotarari judecatoresti cu privire la administratie
  ###Titlul III - Contenciosul subiectiv
  Capitolul I - Titularii actiunii in contenciosul administrativ subiectiv

  153. Subiectii de drept care au legitimitate procesuala activa in litigiile de contencios administrativ subiectiv
  Capitolul II - Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie in despagubiri pentru prejudicii cauzate prin acte administrative tipice sau prin refuzul nejustificat al solutionarii cererilor
  154. Consacrarea legala a contenciosului subiectiv de plina jurisdictie in despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative tipice sau prin refuzul nejustificat de a solutiona o cerere
  155. Particularitatile si natura juridica a raspunderii autoritatilor publice si a persoanelor fizice pentru prejudicii cauzate prin acte administrative tipice sau prin refuzul nejustificat de a solutiona o cerere
  156. Repararea prejudiciului cauzat prin acte administrative nelegale sau prin refuzul nejustificat de a solutiona o cerere
  157. Problema raspunderii autoritatilor publice pentru prejudicii cauzate prin acte administrative legale
  158. Raspunderea institutiilor comunitare pentru acte legale
  159. Natura raspunderii Comunitatii pentru fapta unuia dintre functionarii sai
  Capitolul III - Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie in despagubiri pentru prejudicii cauzate prin contracte administrative
  160. Reglementare
  161. Natura juridica a raspunderii autoritatilor publice sau a persoanei fizice pentru prejudiciile cauzate prin contracte administrative
  162. Acordarea daunelor morale pentru prejudicii cauzate prin contracte administrative
  163. Problema raspunderii autoritatilor publice pentru prejudicii cauzate ca urmare a neindeplinirii unor obligatii precontractuale
  Capitolul IV - Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie al functiei publice si functionarului public, in acceptiunea Legii nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Conventiei europene a drepturilor omului (dreptul la un proces echitabil) si a dreptului comunitar
  164. Aspecte de tehnica legislativa in materia functiei publice si a functionarului public
  165. Reglementare
  166. Repararea prejudiciului cauzat unui functionar public prin incetarea raportului de serviciu in baza unor acte administrative nelegale
  167. Raspunderea autoritatilor publice si a functionarilor publici, precum si repararea prejudiciului cauzat prin acte administrative emise cu incalcarea functiei publice si a functionarului public
  168. Contenciosul functiei publice in acceptiunea Conventiei europene a drepturilor omului si a dreptului comunitar
  Capitolul V - Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre Avocatul Poporului
  169. Conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ subiectiv de catre Avocatul Poporului
  170. Constitutionalitatea art. 1 alin. 3 din Legea nr. 554/2004
  Capitolul VI - Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre Ministerul Public
  171. Conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ subiectiv de catre Ministerul Public
  172. Autoritati publice ale caror acte administrative pot face obiectul actiunii in contencios administrativ subiectiv exercitate de catre Ministerul Public
  Capitolul VII - Actiunea in contencios administrativ subiectiv in despagubiri exercitata pe calea unei actiuni principale, dupa formularea actiunii in anulare a actului administrativ
  173. Conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ subiectiv in despagubiri
  174. Termenul de exercitare a actiunii in contencios administrativ subiectiv in despagubiri
  175. Instanta competenta cu solutionarea cauzei
  176. Actiunea in despagubiri exercitata in fata instantei de drept comun pe calea exceptiei de nelegalitate
  Capitolul VIII - Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre tertul vatamat intr un drept sau interes legitim printr un act administrativ adresat altui subiect de drept
  177. Conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ subiectiv de catre tertul vatamat intr un drept sau interes legitim printr un act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de drept
  178. Raspunderea autoritatilor publice si a persoanelor fizice pentru prejudicii cauzate tertilor prin acte administrative cu caracter individual adresate altor subiecti de drept
  Capitolul IX - Contenciosul subiectiv in despagubiri  in cazul ordonantelor sau a dispozitiilor  din ordonante declarate neconstitutionale
  179. Reglementare
  180. Obiectul actiunii in contencios administrativ subiectiv exercitat impotriva ordonantelor sau a dispozitiilor din ordonante declarate neconstitutionale
  181. Constitutionalitatea art. 9 din Legea nr. 554/2004
  182. Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata impotriva ordonantelor declarate neconstitutionale in urma controlului de constitutionalitate a legii de aprobare a ordonantei
  183. Termenul in care poate fi exercitata actiunea in contencios administrativ subiectiv impotriva ordonantelor declarate neconstitutionale
  184. Concluzii
  Capitolul X - Efectele hotararilor judecatoresti pronuntate in contenciosul administrativ subiectiv
  185. Efectele hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care s a dispus atat anularea actului administrativ, cat si acordarea de despagubiri
  186. Efectele hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile fata de tertul vatamat in urma anularii unui act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de drept
  PARTEA A TREIA - EXECUTAREA HOTÃRARILOR JUDECÃTORESTI SI A ALTOR TITLURI EXECUTORII IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV, DUPÃ MODIFICAREA LEGII NR. 554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV PRIN LEGEA  NR. 262/2007
  Capitolul I - Titlul executoriu in materia contenciosului administrativ si obligatia publicarii hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care s au anulat acte administrative cu caracter normativ. Propuneri de lege ferenda
  Sectiunea 1 Titlul executoriu in materia contenciosului administrativ
  188. Titlul executoriu in materia contenciosului administrativ reglementat prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007
  189. Propuneri de lege ferenda privind modificarea si completarea art. 22 din Legea nr. 554/2004, modificat prin Legea nr. 262/2007
  Sectiunea a 2 a Obligatia publicarii hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care s au anulat acte administrative cu caracter normativ
  190. Caracterul erga omnes al hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care au fost anulate acte administrative cu caracter normativ
  191. Instantele competente sa solicite publicarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care au fost anulate acte administrative cu caracter normativ
  192. Termenul pentru publicarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care au fost anulate acte administrative cu caracter normativ
  193. Necesitatea obligativitatii publicarii hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care s a constatat nelegalitatea unor acte administrative pe calea exceptiei de nelegalitate
  Capitolul  II - Obligatia executarii hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in conditiile Legii contenciosului administrativ, nr. 554/2004 modificata si completata prin Legea nr. 262/2007. Instanta de executare
  Sectiunea 1 Precizari prealabile
  194. Obligatia executarii hotararilor judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ, din perspectiva Conventiei europene a drepturilor omului
  195. Obligatia executarii hotararilor judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ consacrat prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
  Sectiunea a 2 a Executarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in conditiile Legii nr. 554/2004
  196. Consideratii preliminare
  197. Aspecte privitoare la natura juridica a actelor de executare a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ, in conditiile Legii nr. 554/2004
  198. Etapele care trebuie parcurse in executarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in conditiile Legii nr. 554/2004, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007
  199. Aspecte privitoare la posibilitatea aplicarii cumulative a amenzilor cominatorii si a daunelor cominatorii
  200. Controverse privind posibilitatea executarii silite a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care autoritatile publice au fost obligate la daune cominatorii in favoarea reclamantului
  Sectiunea a 3 a Instanta de executare
  201. Instantele investite cu solutionarea litigiilor de contencios administrativ in faza de executare a acestora
  202. Masurile dispuse de catre instanta de executare
  203. Cai de atac impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate de catre instanta de executare
  Sectiunea a 4 a Aplicarea sanctiunii penale prevazute de art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004
  204. Conditiile aplicarii sanctiunilor penale in materia contenciosului administrativ
  205. Termenul de la care curge aplicarea sanctiunii penale
  206. Recursul impotriva hotararii pronuntate de catre instanta de executare. Propuneri de lege ferenda privind modificarea art. 25 din Legea nr. 554/2004
  207. Necesitatea corelarii procedurii de executare a hotararilor judecatoresti prin care au fost aplicate sanctiuni penale in materia contenciosului administrativ cu procedura de executare instituita prin dispozitiile Codului de procedura penala
  Sectiunea a 5 a Executarea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in conditiile art. 18 alin. 4 si art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin care autoritatile publice au fost obligate la plata unor despagubiri pentru daune materiale sau morale cauzate reclamantului
  208. Procedura de executare a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile prin care autoritatile publice au fost obligate la plata unor despagubiri pentru daune materiale sau morale
  Sectiunea a 6 a Actiunea in regres
  209. Conditiile exercitarii actiunii in regres
  210. Natura juridica a actiunii in regres
  Capitolul  III - Executarea hotararilor judecatoresti pronuntate de catre instantele speciale de contencios administrativ pe calea recursului paralel vizand legalitatea unor acte administrative sau refuzul emiterii acestora de catre unele autoritati publice cu atributii in materia fondului funciar
  211. Preliminarii
  212. Executarea hotararilor de contencios administrativ pronuntate in litigii derivand din acte administrative emise de catre autoritatile publice cu atributii in materia fondului funciar
  213. Jurisprudenta Curtii europene a drepturilor omului in materia executarii hotararilor judecatoresti pronuntate in materia fondului funciar
  Capitolul IV - Procedura de executare a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii in materia contenciosului fiscal in general si a contenciosului contraventional
  214. Consideratii generale privind raspunderea in materie contraventionala.
  215. Jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia contenciosului contraventional
  216. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in materia contenciosului comunitar contraventional
  217. Aspecte privind compatibilitatea normelor procedurale executionale in materia contraventiilor reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 cu normele procedurale executionale reglementate prin Codul de procedura fiscala si Codul de procedura civila.
  218. Procedura de executare de lege lata a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii in materie contraventionala
  219. Aspecte privind confiscarea si constitutionalitatea confiscarii in materie contraventionala
  220. Cateva considerente referitoare la recidiva contraventionala si la contraventiile aflate in concurs.
  221. Prescriptia aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale.
  222. Jurisprudenta Curtii de Justitie Europene in materia executarii hotararilor date de instantele internationale si a celor pronuntate de catre CJE
  Capitolul V - Aspecte privind raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare
  223. Consideratii privitoare la raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Conditiile exercitarii actiunii in raspundere patrimoniala a statului
  Capitolul VI - Concluzii
  224. Aprecieri conclusive. Propuneri de lege ferenda

  Bibliografie

 • Titlu: Contenciosul administrativ - Vol. I si Vol. II
 • Pret: 100,00 RON
 • ISBN: 978-973-127-167-5
 • Format: A5 - 14,5x20
 • Pagini: Vol. I 548 Vol. II 438
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Oliviu Puie
Experiență profesională: 2016-prezent: Conferențiar universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş; ‎2011-2016: Lector universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie...

Citeste mai mult »

Contenciosul administrativ - Vol. I si Vol. II
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos