Buletinul jurisprudentei in materie civila. Curtea de Apel Cluj Buletinul jurisprudentei in materie civila. Curtea de Apel Cluj

Buletinul jurisprudentei in materie civila. Curtea de Apel Cluj

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: In stoc
Biblioteca UJ WK

Descriere

Solutiile pronuntate de Curtea de Apel Cluj sunt socotite, desigur, in mod justificat, "repere ale jurisprudentei", in conditiile in care aceasta instanta se bucura de un bine meritat prestigiu.

Colegiul de redactie, alcatuit din judecatori la Sectia civila, munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, a realizat o selectie riguroasa a solutiilor pronuntate in anul 2007, retinand si prelucrand spre publicare unele dintre cele mai interesante hotarari judecatoresti. Astfel, fiecare cauza selectata este reprezentativa pentru cel putin o chestiune punctuala relevanta de drept material sau procesual. Un alt criteriu de selectie al spetelor a fost varietatea, astfel incat lucrarea sa intereseze practicieni si teoreticieni din cat mai multe domenii conexe dreptului; utilitatea lucrarii, insa, depaseste granitele celor care practica dreptul.

Indexul tematic, cuprinzand notiunile de drept material si procesual ce apar in culegere, faciliteaza consultarea lucrarii, o lucrare ce se impune de la sine.

Date tehnice

  • Titlu: Buletinul jurisprudentei in materie civila. Curtea de Apel Cluj
  • Pret: 60,00 RON
  • ISBN: 1583-688600802
  • Format: ACAD 17X24
  • Pagini: 750

Cuprins

Capitolul I. Drept civil

 

I.1. Partea generala. Persoanele

 

1. Act juridic. Lipsa consimtamantului. Nulitate. Calificare de catre instanta

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1816/R din 21 septembrie)

 

2. Capacitatea procesuala a persoanei juridice de a promova actiune intemeiata pe dispozitiile art. VI alin. 3 si 4 din O.U.G. nr. 184/2002

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 963/R din 9 mai 2007)

 

3. Drepturi personale nepatrimoniale. Temeiul juridic in baza caruia se poate dispune incetarea savarsirii faptei care aduce atingere unor astfel de drepturi

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 930/R din 4 mai 2007)

 

I.2. Proprietatea

 

4. Actiune de drept comun in retrocedarea unui imobil expropriat intemeiata pe dispozitiile art. 35 din legea nr. 33/1994, exercitata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitate

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 67/A din 12 martie 2007)

 

5. Actiune avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Competenta de solutionare

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 27/DC din 24 iulie 2007)

 

6. Actiune de drept comun in revendicarea unei case parohiale, promovata in conditiile dreptului comun. Admisibilitatea acesteia prin prisma Legii nr. 182/2005. Inaplicabilitatea O.U.G. nr. 94/2000

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1319/R din 7 iunie 2007)

 

7. Actiune in rectificare de carte funciara intemeiata pe dispozitiile art. 34 pct. 1 din Decretul-Lege nr. 115/1938. Necesitatea unei hotarari judecatoresti care sa constate nulitatea titlului ce a stat la baza intabularii

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1484/R din 22 iunie 2007)

 

8. Actiune in rectificare de carte funciara, formulata pe cale principala. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996 republicata

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1470/R din 20 iunie 2007)

 

9. Actiune in rectificarea inscrierii in Cartea funciara. Documentatie tehnica extrajudiciara. Valoare probatorie

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 159/R din 29 ianuarie 2007)

 

10. Actiune in revendicarea unei case parohiale. Competenta materiala

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 51/A din 19 februarie 2007)

 

11. Actiune oblica. Chirias al unei locuinte preluate de stat de la Statusul Romano-Catolic din Ardeal cu titlu de donatie. Legitimare procesuala activa. Legalitatea actului de donatie

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 485/R din 9 martie 2007)

 

12. Actiune promovata de un tert, avand ca obiect anularea unei dispozitii emise in baza Legii nr. 10/2001. Competenta de solutionare

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 26/ DC din 24 iulie 2007)

 

13. Actiunea in constatare a nulitatii absolute a dispozitiei emisa de primar. Calitate procesuala pasiva

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 395/A din 12 noiembrie 2007)

 

14. Actiunea in constatarea nulitatii actului juridic de instrainare a unei locuinte incheiat dupa data de 14 februarie 2001, cu nesocotirea prevederilor art. 44 din O.G. nr. 44/1999. Competenta de solutionare dupa materie

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 16/DC din 25 aprilie 2007)

 

15. Carte funciara. Cerere de inscriere a dreptului de proprietate intemeiata pe un inscris care nu este opozabil tuturor coproprietarilor din Cartea funciara. Inadmisibilitate

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1437/R din 18 iunie 2007)

 

16. Cerere de inscriere a dreptului de proprietate intr-o carte funciara inchisa. Necesitatea existentei unei hotarari judecatoresti prin care sa se dispuna redeschiderea cartii funciare

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1560/R din 28 iunie 2007)

 

17. Cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor in temeiul Legii nr. 18/1991. Notare in cartea funciara. Admisibilitate

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1254 din data de 1 iunie 2007)

 

18. Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Actiune avand ca obiect recunoasterea limitelor de hotar. Drept de proprietate al paratului

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2224/R din 2 noiembrie 2007)

 

19. Imobil preluat abuziv de stat. Actiune avand ca obiect restituirea in natura a unor terenuri pretinse in baza legilor fondului funciar, si a unor terenuri incluse in patrimoniul unei societati comerciale. Inadmisibilitate

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia civ. nr. 157/A din 27 aprilie 2007)

 

20. Imobil preluat abuziv de stat si restituit persoanelor indreptatite. Prelungirea contractelor de inchiriere in temeiul O.U.G. nr. 40/1999. Momentul de la care incepe sa curga termenul de inchiriere

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1936/R din 1 octombrie 2007)

 

21. Imobil preluat abuziv de stat. Actiune in revendicare intemeiata pe dreptul comun. Admisibilitate. Constatarea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu chiriasii. Relevanta in cauza a Hotararii C.E.D.O. pronuntata in cauza Raicu c. Romania

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 677/R din 2 aprilie 2007)

 

22. Imobil preluat abuziv de stat. Persoana indreptatita la restituirea unei cote-parti determinate. Inscrierea dreptului in Cartea funciara

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2001/R din 8 octombrie 2007)

 

23. Imobil preluat abuziv. Cerere de constatare a nulitatii contractelor de vanzare-cumparare subsecvente. Invocarea in cadrul noii actiuni a art. 46 din Legea nr. 10/2001. Autoritate de lucru judecat

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 751/R din 16 aprilie 2007)

 

24. Imobil preluat abuziv. Cerere de restituire. Calitate procesuala activa. Episcopia Romano-Catolica de Alba Iulia. Fondul de pensii al profesorilor romano-catolici. Ordinariul Catolic de Rit Latin din Alba-Iulia

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 330/R din 19 februarie 2007)

 

25. Imobil preluat abuziv. Elemente relevand buna-credinta a cumparatorilor. Situatia juridica a unitatii locative reprezentand o extindere a imobilului, edificata ulterior preluarii

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 475/R din 28 februarie 2007)

 

26. Imobil preluat de stat fara titlu valabil. Actiune pentru constatarea nulitatii absolute a contractelor de vanzare-cumparare. Autoritate de lucru judecat. Dreptul la un bun in persoana mostenitorilor fostului proprietar si a chiriasilor cumparatori. Jurisprudenta C.E.D.O., cauzele Paduraru si Raicu. Alegerea dreptului preferabil

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2572 din 20 decembrie 2007)

 

27. Imobil preluat de stat fara titlu valabil. Nevalabilitatea contractelor de vanzare cumparare subsecvente. Invocarea jurisprudentei C.E.D.O. (cauzele Paduraru si Raicu). Existenta unui bun in sensul art. 1 alin. 1 din Protocolul 1

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia civ. nr. 439 din 1 martie 2007)

 

28. Imobil preluat in baza Decretului nr. 228/1948. Lipsa bunei credinte a cumparatorilor in conditiile neverificarii conditiilor prevazute de legea de preluare

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia civ. nr. 2154 din 25 octombrie 2007)

 

29. Inchiriere. Reinnoire a contractului in baza O.U.G. nr. 40/1999. Conditii

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1564/R din 29 iunie 2007)

 

30. Legea nr. 10/2001. Actiune in anularea dispozitiei de restituire in natura introdusa de un tert. Competenta de solutionare

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 1/DC din 18 ianuarie 2007)

 

31. Legea nr. 10/2001. Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Cauza ilicita. Irelevanta bunei credinte a cumparatorului

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 678/R din 2 aprilie 2007)

 

32. Legea nr. 10/2001. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare incheiat cu privire la un imobil ce nu facea obiectul Legii nr. 112/1995. Irelevanta bunei-credinte a cumparatorului

 

(Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 811/R din 23 aprilie 2007)

Pagina: 1 2 3 4 5 6

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: