Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 2-a
Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 2-a
Pret de coperta: 59,00
53,10 lei (-10%)
Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 2-a
Carte universitara
Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 2-a

Pret de coperta: 59,00

53,10 lei

Economisesti 10%

Disponibilitate: Nu este pe stoc

Rezerva

Vom depune toata diligenta in vederea gasirii cartii.

Rezerva acum si te vom anunta prin e-mail, in maxim 30 de zile, pentru ca tu sa o poti comanda imediat.

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Dupa Cursul de drept civil. Partea generala, aflat deja la a doua editie in mai putin de un an, Profesorul Gabriel Boroi si colaboratorii sai continua analiza institutiilor din noul Cod civil cu acest Curs de drept civil. Drepturile reale principale.

Gandindu-se in special la studentii care iau prima data contact cu aceasta materie, precum si la absolventii care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, autorii au realizat o lucrare sintetica si explicita, care prezinta informatia necesara intr-un mod clar si accesibil.

Pe langa explicatiile teoretice si prezentarea solutiilor din practica judiciara, au fost elaborate intrebari sub forma de teste grila, necesare atat pentru facilitarea intelegerii notiunilor de baza, cat si pentru pregatirea examenelor sau a concursurilor.

  Cuprins


  Capitol preliminar Patrimoniul
  1. Notiunea de patrimoniu
  2. Elementele patrimoniului
  3. Caracterele juridice ale patrimoniului
  4. Functiile patrimoniului
  4.1. Patrimoniul constituie garantia comuna a creditorilor chirografari
  4.2. Patrimoniul explica si permite subrogatia reala cu titlu universal
  4.3. Patrimoniul explica si permite transmisiunea universala si transmisiunea cu titlu universal
  5. Enumerarea drepturilor reale principale

  Capitolul I. Dreptul de proprietate
  o Sectiunea 1. Consideratii generale referitoare la dreptul de proprietate
  1. Notiunile de proprietate si de drept de proprietate
  2. Formele dreptului de proprietate

  o Sectiunea a 2-a. Dreptul de proprietate private
  1. Notiune
  2. Titularii dreptului de proprietate private
  3. Obiectul dreptului de proprietate private
  4. Continutul juridic al dreptului de proprietate private
  4.1. Enumerarea atributelor dreptului de proprietate
  4.2. Posesia (ius possidendi)
  4.3. Folosinta (ius utendi si ius fruendi)
  4.4. Dispozitia (ius abutendi sau abusus)
  5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate private
  5.1. Enumerarea caracterelor juridice ale dreptului de proprietate
  5.2. Dreptul de proprietate privata este un drept absolut
  5.3. Dreptul de proprietate este un drept exclusive
  5.4. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu
  6. Limitele exercitarii dreptului de proprietate private
  6.1. Consideratii generale
  6.2. Limite legale de interes privat stabilite de Codul civil
  6.2.1. Limite referitoare la folosirea apelor
  6.2.2. Picatura stresinii
  6.2.3. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
  6.2.4. Limite privind vederea asupra proprietatii vecinului
  6.2.5. Limite referitoare la dreptul de trecere
  6.2.6. Alte limite legale
  6.3. Limite conventionale (voluntare)
  7. Enumerarea modurilor de dobandire a dreptului de proprietate private
  8. Regimul juridic al imobilelor proprietate private
  8.1. Realizarea si desfiintarea constructiilor
  8.2. Circulatia juridica a imobilelor proprietate private
  8.2.1. Imobilele proprietate privata sunt in circuitul civil
  8.2.2. Dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in Romania de catre persoanele fizice sau juridice straine si apatrizi
  8.2.3. Forma ad validitatem a actelor juridice de instrainare a imobilelor. Inscrierea in cartea funciara
  8.2.4. Cerinte speciale pentru instrainarea imobilelor
  8.2.5. Dreptul de preemptiune

  o Sectiunea a 3-a. Dreptul de proprietate publica
  1. Notiune
  2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica
  3. Obiectul dreptului de proprietate publica
  4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publica
  5. Modurile de dobandire a proprietatii publice. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
  5.1. Enumerarea modurilor de dobandire a proprietatii publice
  5.2. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
  5.2.1. Consideratii generale
  5.2.2. Exproprierea in sistemul Legii nr. 33/1994
  5.2.3. Exproprierea in sistemul Legii nr. 255/2010
  6. Exercitarea dreptului de proprietate publica
  6.1. Consideratii generale
  6.2. Dreptul de administrare
  6.3. Concesionarea bunurilor proprietate publica
  6.4. Inchirierea bunurilor proprietate publica
  6.5. Dreptul de folosinta gratuita
  7. Incetarea dreptului de proprietate publica
  Capitolul al II -lea. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate private
  o Sectiunea 1. Consideratii generale privind modalitatile juridice ale dreptului de proprietate private

  o Sectiunea a 2-a. P roprietatea comuna
  1. Consideratii introductive
  2. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti (coproprietatea)
  2.1. Notiune. Clasificare. Prezumtia de coproprietate
  2.2. Coproprietatea obisnuita
  2.2.1. Notiune. Izvoare. Titulari
  2.2.2. Exercitarea posesiei asupra bunului aflat in coproprietate
  2.2.3. Drepturile coproprietarilor cu privire la intregul bun
  2.2.4. Contractul de administrare a coproprietatii
  2.2.5. Drepturile coproprietarilor cu privire la cota-parte proprie din drept
  2.2.6. Actiunile in justitie
  2.2.7. Obligatiile coproprietarilor
  2.2.8. Incetarea coproprietatii obisnuite
  2.3. Coproprietatea fortata
  2.3.1. Aspecte generale
  2.3.2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente avand proprietari diferiti
  2.3.3. Coproprietatea asupra despartiturilor commune
  2.3.4. Coproprietatea asupra bunurilor care constituie amintiri de familie
  3. Proprietatea comuna in devalmasie
  3.1. Notiune
  3.2. Izvoarele si felurile devalmasiei
  3.3. Regulile aplicabile devalmasiei
  4. Partajul
  4.1. Notiune
  4.2. Felurile partajului
  4.3. Imprescriptibilitatea partajului
  4.4. Suspendarea partajului
  4.5. Modurile de impartire
  4.6. Stingerea datoriilor si situatia creditorilor
  4.7. Efectele partajului

  o Sectiunea a 3-a. P roprietatea periodica, proprietatea rezolubila si proprietatea anulabila
  1. Proprietatea periodica
  2. Proprietatea rezolubila
  3. Proprietatea anulabila

  Capitolul al II -lea. Ac tiunea in revendicare
  o Sectiunea 1. A specte generale referitoare la actiunea in revendicare imobiliara
  1. Notiune si caractere generale
  2. Delimitarea actiunii in revendicare de alte actiuni
  2.1. Actiunea in revendicare si actiunea posesorie
  2.2. Actiunea in revendicare si actiunea confesorie
  2.3. Actiunea in revendicare si actiunea negatorie
  2.4. Actiunea in revendicare si actiunea in granituire
  2.5. Actiunea in revendicare si petitia de ereditate
  2.6. Actiunea in revendicare si actiunea in evacuare
  2.7. Actiunea in revendicare si actiunea in constatare
  3. Calitatea procesuala

  o Sectiunea a 2-a. A ctiunea in revendicare imobiliara
  1. Proba dreptului de proprietate
  1.1. Consideratii introductive
  1.2. Notiunea de titlu in materia actiunii in revendicare
  1.3. Situatii posibile
  1.3.1. Precizari
  1.3.2. Ambele parti detin titlu
  1.3.3. Numai una dintre parti are titlu
  1.3.4. Niciuna dintre parti nu are titlu
  2. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare imobiliara

  o Sectiunea a 3-a. A ctiunea in revendicare mobiliara
  1. Situatii de distins
  2. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (1) C. civ.
  2.1. Precizari prealabile
  2.2. Conditii referitoare la bunuri
  2.3. Conditii referitoare la personae
  2.4. Conditii referitoare la posesia tertului dobanditor
  3. Revendicarea de la tertul dobanditor de buna-credinta a bunului mobil pierdut sau furat
  4. Revendicarea bunului mobil de la hot, de la gasitorul care nu s-a conformat dispozitiilor art. 941 si urm. C. civ. sau de la tertul dobanditor de rea-credinta
  5. Ipoteza in care gasitorul bunului mobil s-a conformat dispozitiilor art. 941 si urm. C. civ.

  o Sectiunea a 4-a. E fectele admiterii actiunii in revendicare
  1. Precizari introductive
  2. Restituirea lucrului
  3. Restituirea productelor si a fructelor
  4. Suportarea cheltuielilor facute de catre posesor

  Capitolul al IV -lea. Dezmembramintele dreptului de proprietate private
  o Sectiunea 1. Consideratii generale
  1. Notiunea de dezmembraminte ale dreptului de proprietate
  2. Enumerarea dezmembramintelor dreptului de proprietate private

  o Sectiunea a 2-a. Dreptul de superficie
  1. Notiune si caractere juridice
  1.1. Notiune
  1.2. Caracterele juridice ale dreptului de superficie
  2. Constituirea dreptului de superficie
  3. Exercitarea dreptului de superficie
  4. Stingerea dreptului de superficie
  4.1. Enumerarea cauzelor de stingere a dreptului de superficie
  4.2. Stingerea dreptului de superficie prin expirarea termenului
  4.3. Stingerea dreptului de superficie prin consolidare
  4.4. Stingerea dreptului de superficie prin pieirea constructiei
  4.5. Alte cauze de stingere a dreptului de superficie

  o Sectiunea a 3-a. Dreptul de usufruct
  1. Notiune si caractere juridice
  2. Constituirea dreptului de usufruct
  2.1. Domeniul de aplicare (obiectul uzufructului)
  2.2. Modalitatile de constituire
  2.3. Durata uzufructului
  3. Efectele uzufructului
  3.1. Drepturile uzufructuarului
  3.2. Obligatiile uzufructuarului
  3.3. Drepturile nudului proprietar
  3.4. Obligatiile nudului proprietar
  4. Stingerea uzufructului

  o Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie

  o Sectiunea a 5-a. Dreptul de servitude
  1. Notiune si caractere juridice
  2. Clasificarea servitutilor
  3. Constituirea servitutii
  4. Exercitarea dreptului de servitude
  4.1. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului dominant
  4.2. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului aservit
  4.3. Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor
  5. Stingerea servitutilor

  Capitolul al V-lea. Fiducia si adm inistrarea bunurilor altuia
  o Sectiunea 1. Fiducia
  1. Notiune si obiect
  2. Izvoarele fiduciei
  3. Partile contractului de fiducie
  4. Continutul contractului de fiducie
  5. Obligatiile fiduciarului
  5.1. Obligatia de inregistrare a contractului de fiducie
  5.2. Obligatia fiduciarului de a da socoteala
  6. Raspunderea si inlocuirea fiduciarului
  7. Incetarea contractului de fiducie

  o Sectiunea a 2-a. A dministrarea bunurilor altuia
  1. Notiune si reglementare
  2. Administrarea colectiva si delegarea
  3. Formele de administrare
  3.1. Administrarea simpla
  3.2. Administrarea deplina
  4. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
  5. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
  6. Incetarea administrarii

  Capitolul al VI -lea. Posesia
  o Sectiunea 1. A specte generale
  1. Notiunea de posesie
  2. Elementele constitutive ale posesiei
  3. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt, de alte situatii juridice
  3.1. Posesia, ca stare de fapt, si posesia, ca stare de drept (posesia, ca atribut al unui drept real principal)
  3.2. Posesia si detentia precara. Intervertirea detentiei precare in posesie
  4. Dobandirea si pierderea posesiei
  4.1. Dobandirea posesiei
  4.2. Pierderea posesiei

  o Sectiunea a 2-a. V iciile posesiei
  1. Precizari introductive
  2. Discontinuitatea
  3. Violenta
  4. Clandestinitatea

  o Sectiunea a 3-a. E fectele posesiei
  1. Precizari introductive
  1.1. Enumerarea efectelor juridice ale posesiei
  1.2. Justificarea efectelor juridice ale posesiei
  1.3. Posesia de buna-credinta si posesia de rea-credinta
  2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate
  3. Posesia de buna-credinta conduce la dobandirea fructelor produse de bunul asupra caruia se exercita
  4. Actiunile posesorii
  4.1. Notiune. Feluri
  4.2. Actiunea posesorie generala (actiunea in complangere)
  4.3. Actiunea posesorie speciala (actiunea in reintegrare)
  4.4. Aspecte procesuale privind actiunile posesorii
  4.5. Luarea masurilor pentru conservarea bunului asupra caruia se exercita posesia

  Capitolul al VI -lea. Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale principale
  o Sectiunea 1. Consideratii generale
  1. Enumerarea modurilor de dobandire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale principale
  2. Precizari introductive

  o Sectiunea a 2-a. A ccesiunea
  1. Notiune si clasificare
  2. Accesiunea imobiliara naturala
  3. Accesiunea imobiliara artificiala
  3.1. Consideratii generale
  3.2. Realizarea lucrarii de catre proprietarul imobilului cu materialele altei personae
  3.3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
  3.3.1. Situatia autorului de buna-credinta
  3.3.2. Situatia autorului de rea-credinta
  3.4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
  3.4.1. Lucrarile adaugate necesare
  3.4.2. Lucrarile adaugate utile
  3.4.3. Lucrarile adaugate voluptuare
  3.5. Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului
  3.6. Lucrarile provizorii
  3.7. Realizarea unei lucrari asupra imobilului altuia cu materialele unui tert
  3.8. Aspecte care privesc atat pe autorul de buna-credinta, cat si pe autorul de rea-credinta
  4. Accesiunea mobiliara
  4.1. Confectionarea bunului mobil cu materialele altei personae
  4.2. Unirea a doua bunuri mobile

  o Sectiunea a 3-a. U zucapiunea
  1. Consideratii generale
  1.1. Notiune si justificare
  1.2. Bunurile care nu pot fi dobandite prin uzucapiune
  1.3. Felurile uzucapiunii in sistemul Codului civil din 2009
  1.4. Posesia utila, conditie esentiala a uzucapiunii
  2. Uzucapiunea imobiliara extratabulara
  3. Uzucapiunea imobiliara tabulara
  4. Uzucapiunea mobiliara
  5. Aspecte comune uzucapiunii extratabulare, tabulare si mobiliare
  5.1. Jonctiunea posesiilor
  5.2. Calculul termenului uzucapiunii
  6. Invocarea uzucapiunii
  6.1. Invocarea uzucapiunii imobiliare extratabulare
  6.2. Invocarea uzucapiunii imobiliare tabulare
  6.3. Invocarea uzucapiunii mobiliare

  o Sectiunea a 4-a. O cupatiunea

  o Sectiunea a 5-a. Hotararea judecatoreasca

  Capitolul al VI -lea. Publicitatea imobiliara
  o Sectiunea 1. Consideratii generale referitoare la publicitatea imobiliara si la cartea funciara
  1. Notiunea si functiile publicitatii imobiliare
  1.1. Notiunea de publicitate imobiliara
  1.2. Functiile publicitatii imobiliare
  2. Notiunea, caracteristicile si structura cartii funciare
  2.1. Notiunea de carte funciara
  2.2. Caracteristicile cartii funciare
  2.3. Structura cartii funciare
  3. Obiectul cartii funciare
  3.1. Obiectul material
  3.2. Obiectul juridic

  o Sectiunea a 2-a. P rincipiile cartii funciare
  1. Enumerarea principiilor
  2. Principiul efectului constitutiv de drepturi reale imobiliare al inscrierii
  3. Principiul publicitatii integrale
  4. Principiul relativitatii inscrierii
  5. Principiul prioritatii
  6. Principiul fortei probante si al publicitatii material
  7. Principiul neutralitatii
  8. Principiul specialitatii
  9. Principiul legalitatii

  o Sectiunea a 3-a. Inscrierile in cartea funciara
  1. Precizari introductive
  2. Intabularea
  3. Inscrierea provizorie
  4. Notarea

  o Sectiunea a 4-a. Actiunile in justitie specifice cartii funciare
  1. Notiune si enumerare
  2. Actiunea in prestatie tabulara
  3. Actiunea in justificare tabulara
  4. Actiunea in rectificare

  Capitolul al VII -lea. Test e grila
  I. Patrimoniul
  II. Dreptul de proprietate
  III. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate private
  IV. Actiunea in revendicare
  V. Dezmembramintele dreptului de proprietate private
  VI. Fiducia si administrarea bunurilor altuia
  VII. Posesia
  VIII. Modurile generale de dobandire a drepturilor reale principale
  IX. Publicitatea imobiliara
  Capitolul al VIII -lea. Raspunsuri
  I. Patrimoniul
  II. Dreptul de proprietate
  III. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate private
  IV. Actiunea in revendicare

 • Titlu: Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 2-a
 • Pret: 59,00 RON
 • ISBN: 978-606-678-796-3
 • Format: Carte brosata
 • Pagini: 352
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Gabriel Boroi
Grad didactic: Profesor universitar Studii: - Licentiat în drept (1988) - Doctor in drept (2005) Activitate didactică şi academică: - Avocat (1988-1990) - Formator la Institutul National al Magistraturii din anul 2001 la zi Dintre publicatii amintim:...

Citeste mai mult »

Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 2-a
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos