Pachet: Legea notarilor publici si Activitatea notariala Pachet: Legea notarilor publici si Activitatea notariala

Pachet: Legea notarilor publici si Activitatea notariala

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: In stoc
Explicatiunea teoretica si practica a Dreptului Civil Roman

Descriere

Pachetul contine:
1. Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 si legislatie conexa 2018

<br>Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
si legislatie conexa 2018
INCLUDE SI:
● DOCTRINA
● JURISPRUDENTA
● ADNOTARI


Editiile PREMIUM sunt tiparite pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica, ofera un continut consolidat si imbogatit constand in numeroase acte normative si extrase atent selectate, la care se adauga informatii utile, structurate profesionist si evidentiate adecvat prin grafica si cromatica speciale.

Ingrijit de notar public Alin-Adrian Moise, volumul Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 si legislatie conexa 2018 reuneste in paginile sale o serie de acte normative care vizeaza cu precadere latura procedurala a activitatii notariale si care sunt de o importanta ridicata, in conditiile in care reforma din ultimii ani a dreptului privat a condus si la augmentarea considerabila a izvoarelor in sens formal ale dreptului notarial:

Cuvant-inainte la editiile 2015, respectiv 2017 – pastrate si in acest volum, avand in vedere faptul ca observatiile si scurtele comentarii incluse sunt in continuare de actualitate;
Cuvant-inainte la editia 2018
L. notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 (OMJ nr. 2333/C/2013)
Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (Hot. Congresului nr. 10/2014)
Codul deontologic al notarilor publici din Romania (Hot. Congresului nr. 9/2015)
Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania (Hot. Congresului nr. 11/2014)
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de disciplina din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (Hot. Cons. UNNPR nr. 74/2013)
Statutul Institutului Notarial Roman (Hot. Cons. UNNPR nr. 128/2015)
Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania (Hot. Cons. UNNPR nr. 16/2014)
Regulamentul privind Serviciul arhiva al Camerei Notarilor Publici (Hot. Cons. UNNPR nr. 73/2013)
Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizarii de catre Camerele Notarilor Publici pe actele notariale (Hot. Cons. UNNPR nr. 75/2013)
Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public (OMJ nr. 1494/C/2014)
Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar (Hot. Cons. UNNPR nr.72/2013)
● OMJ nr. 1903/C/2011 privind conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit
Norme metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de inscriere si consultare a acestuia (OMJ nr. 1786/C/2011)
Regulamentul privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori (OMMP nr. 1346/2011)
Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat – RNEADSM (OMAPP nr. 956/2014)
Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national al donatorilor de organe, tesuturi si celule (OMS/OMJ nr. 1158/3793/2012)
L. nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale
Norme tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale (OMCSI nr. 500/2009)
L. nr. 183/2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica
L. nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului
Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului (H.G. nr. 594/2008)
Dec. nr. 2742/2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe
L. nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului) (Titlul I. Unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan)
OMADR/OMDRAP/OMAP/OMC nr. 719/740/M57/2333/2014:
- Normele metodologice privind exercitarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a atributiilor ce ii revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
- Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Apararii Nationale
- Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale

● L. nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite
● L. nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 281/2004 si prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 110/2005 (OMJ nr. 1054/C/2005)
OMJ/OMFP nr. 772/C/414/2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpretilor si traducatorilor autorizati folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti
L. nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice (extras)
Codul silvic (extras)
Noul Cod de procedura civila (extras)
Metodologia privind citarea, notificarea si comunicarea actelor de procedura in materie notariala (Hot. Cons. UNNPR nr. 76/2013)
Noul Cod fiscal si Normele metodologice de aplicare (extras)
Noul Cod de procedura fiscala (extras)
OMFP/OMJ nr. 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit
OMEF nr. 3384/2008 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat
Norme privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (OMJ nr. 46/C/2011)
OMAI nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei Protocolul nr. 3.905/14.949/2013 privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara (ODGANCPI nr. 1009/2013)
Protocol de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult. (ODGANCPI nr. 309/2010)
ODGANCPI nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult., aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 309/2010
Protocolul de colaborare privind procedura eliberarii si a platii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, in derularea Programului national de cadastru si carte funciara (ODGANCPI nr. 1125/2016)

Cuvant-inainte la editia 2018:

Aceasta a treia editie a culegerii de legislatie notariala include, printre actele normative noi, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1489/2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (introdus sub art. 160 alin. (8) lit. a) al Codului de procedura fiscala, in temeiul caruia este emisa).

Procedura anexa la Ordin stabileste, printre altele, modalitatea in care notarul public poate obtine, pe cale electronica, certificatul de atestare fiscala (eliberat de organul fiscal central, iar nu de cel local) necesar dezbaterii procedurilor succesorale ca urmare a ultimelor modificari aduse Codului de procedura fiscala. Insa notabil este faptul ca art. 8 alin. (4) al Procedurii prevede urmatoarele: „A.N.A.F. transmite CNARNN – Infonot informatiile cuprinse in lista debitorilor, persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante ulterior publicarii acesteia pe site-ul A.N.A.F., in vederea inscrierii in Registrul National Notarial de Evidenta a Creditorilor Persoanelor Fizice si pentru formularea opozitiei la partaj sau la donatie, dupa caz” (s.n.).

Or, practicianul din activitatea notariala poate remarca rapid din lectura acestei norme faptul ca denumirea registrului indicat de text este diferita de cea de la art. 164 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 36/1995, care vorbeste despre „Registrul national notarial de evidenta a creditorilor persoanelor fizice si a opozitiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC)”.

Apare asadar (pe cale ocolita si printr-o tehnica legislativa cel putin bizara) notiunea de „opozitie la donatie” si ramane de urmarit in ce masura cadrul legislativ se va modifica (si corela cu Codul civil) in vederea explicitarii acestei notiuni, care, cel putin la prima vedere, ni se pare inoportuna si de natura sa ingreuneze si mai mult circuitul civil (in beneficiul, foarte discutabil raportat la libertatea contractuala, al unui interes al creditorului fiscal), la fel cum, de altfel, contribuie si toate aspectele semnalate de noi in prefetele la editiile anterioare, aspecte care, din pacate, sunt in continuare la fel de indepartate in a-si gasi o rezolvare.


2. Activitatea notariala. De la teorie la practica.
Descriere și puncte forte
Ce se afla intre teorie și practica? In cazul activitații notariale, ar trebui sa fie experiența. Doar ca aceasta se acumuleaza in ani, și nu intotdeauna intr-o maniera placuta și productiva. Putem afirma ca astazi notariatul roman cunoaște cea mai frumoasa și judicioasa dezvoltare din istoria sa. Aceasta a implicat insa și creșterea numarului procedurilor care pot fi indeplinite de notarul public și a dificultații instrumentarii lor. Daca luam in considerare desele schimbari legislative și standardele tot mai riguroase ale publicului care beneficiaza de serviciile notariale, obținem un tablou cvasicomplet al dificultaților cu care se confrunta notarul public, in general, și notarul public stagiar și debutant, in special.
Prezenta lucrare și-a propus sa prezinte activitatea notariala intr-o maniera exhaustiva, fara a acorda mai multa importanța unei proceduri sau alteia, ci incercand sa ofere un modus vivendi notarial al dreptului, strangand intre coperțile ei atat litera dupa care se ghideaza notarul public, cat și rezultatele muncii sale, adica exemplele de acte, de activitați, de sarcini și de obligații notariale. Prin urmare, suntem in prezența unui ghid al activitații notariale care a urmarit nici sa nu simplifice prea mult, nici sa nu complice inutil, de dragul frumuseții formelor actele notariale. Unele adaugiri, nuanțari sau completari au fost facute in spiritul unei mai bune ințelegeri și al unei evoluții ce poate fi obținuta prin discutarea acestor aspecte in viitor.

Cuprinsul lucrarii
Lucrarea este structurata in 42 de secțiuni, care prezinta activitatea notariala pornind de la regulile generale privind procedurile notariale, principale acte notariale, toate procedurile notariale și pana la aspectele exterioare publicului neavizat, cum ar fi evidentele biroului notarial, statistica activitatii notariale, registrele nationale notariale, corespondenta oficiala in activitatea notariala, arhivarea documentelor, aspecte de interes din publicitatea imobiliara pentru funcționarea biroului notarial. Fiecare secțiune trateaza subiectul abordat prin prezentarea sintetica a normelor legale aplicabile, prin realizarea de modele de interes pentru situațiile cele mai des intalnite in practica și prin selectarea principalelor texte de lege incidente pentru bunul studiu ulterior al notarului public.

Publicul ținta
Lucrarea se adreseaza:
- notarilor stagiari;
- notarilor debutanți;
- candidaților care se pregatesc pentru concursul de dobandire a calitații de notar stagiar, pentru examenul de definitivat pentru notarii stagiari sau pentru examenul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica;
- candidaților care se pregatesc pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale;
- studenților de la licența și master in pregatirea unor materii care trateaza activitatea notariala.

Date tehnice

  • Titlu: Pachet: Legea notarilor publici si Activitatea notariala
  • Pret: 263,90 RON
  • ISBN: 978-606-39-0201-7; 978-606-39-0021-1
  • Format: 14.5X20.5; Academic
  • Pagini: 608; 1084

Despre autori:

Alin-Adrian Moise Este notar public, activând în cadrul Camerei Notarilor Publici București. A susținut în anul 2014 la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, teza de doctorat intitulată „Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare”, pentru care a obținut calificativul... Citeste mai mult >
Carmen Nicoleta Barbieru Studii: - licenţiată în drept (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). - doctor în drept, în domeniul dreptului comerţului internaţional (2016). Activitate profesională: -notar public în cadrul Camerei Notarilor Publici Bacău.... Citeste mai mult >
Codrin Macovei Studii: - absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2000); - doctor în drept, cu teza intitulată „Unificarea Reglementării Contractelor în Dreptul European”, susținută sub coordonarea prof. dr. emerit M.V. Jakotă (2005).... Citeste mai mult >

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: