Executarea silita in procesul civil. Editia a IV-a revazuta si adaugita
Executarea silita in procesul civil. Editia a IV-a revazuta si adaugita
Pret de coperta: 65,00
58,50 lei (-10%)
Practica judiciara
Executarea silita in procesul civil. Editia a IV-a revazuta si adaugita

Pret de coperta: 65,00

58,50 lei

Economisesti 10%

Disponibilitate: Nu este pe stoc

Rezerva

Vom depune toata diligenta in vederea gasirii cartii.

Rezerva acum si te vom anunta prin e-mail, in maxim 30 de zile, pentru ca tu sa o poti comanda imediat.

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online
Dreptul de acces la justitie ar fi iluzoriu si lipsit de eficienta practica daca ordinea juridica interna a statului, care respecta preeminenta dreptului, ar permite ca o hotarare judecatoreasca definitiva si obligatorie sau alt inscris ce constituie titlu executoriu sa ramana neexecutate in detrimentul unei parti.

Tocmai de aceea, statul, in calitate de depozitar al fortei publice, este chemat sa manifeste un comportament diligent si sa-l asiste pe creditor in executarea hotararii care ii este favorabila.

Asadar, dreptul la executarea unei hotarari judecatoresti este unul dintre aspectele dreptului de acces la justitie si reclama, prin chiar natura sa, o reglementare din partea statului.

Monografia de fata, consacrata "Executarii silite in procesul civil", reprezinta o sinteza a doctrinei si jurisprudentei in materie, in care sunt valorificate ultimele dispozitii legale, cele mai noi solutii din jurisprudenta si, nu in ultimul rand, aspectele europene ale acestei proceduri, inclusiv consecintele ce se rasfrang asupra statului national ca urmare a nerespectarii unui titlu executoriu. Problemele teoretice abordate au fost ilustrate cu solutii din practica instantelor judecatoresti atat din Bucuresti, cat si din tara, lucrarea capatand, astfel, caracter aplicativ.

Chiar daca aprecierile, observatiile, criticile si propunerile din cuprinsul lucrarii "Executarea silita in procesul civil" nu vor fi acceptate de toata lumea, cu siguranta vor suscita discutii si dezbateri interesante in acest domeniu.   

  PARTEA I. TEORIA GENERALÃ A EXECUTÃRII SILITE 

  CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE 

  Sectiunea I. Semnificatia notiunii de "executare silita" si caracteristicile acesteia
  1. Sediul materiei
  2. Definitie
  3. Caracteristicile executarii silite

  Sectiunea a II a. Corelatia dreptului de a cere executarea silita cu dreptul material la actiune
  1. Asemanari
  2. Deosebiri
  3. Corelatia dintre dreptul material la actiune si dreptul de a cere executarea silita

  Sectiunea a III a. Natura juridica a executarii silite
  1. Procedura de drept comun
  2. Dispozitii speciale

  Sectiunea a IV a. Normele executionale
  1. Definitie 
  2. Sediul materiei 
  3. Clasificare 

  Sectiunea a V a. Modalitatile executarii silite 
  1. Modalitati si forme 
  2. Intervertirea 
  3. Dispozitii speciale 

  CAPITOLUL II. PARTICIPANTII LA EXECUTAREA SILITà

  Sectiunea I. Precizari prealabile 

  Sectiunea a II a. Partile 
  1. Consideratii generale 
  2. Principiul disponibilitatii in faza executarii silite 
  3. Coparticiparea procesuala in faza executarii silite 
  4. Tertii 

  Sectiunea a III a. Organele de executare 
  1. Definitie. Categorii 
  2. Executorii judecatoresti 
  2.1. Aspecte preliminare. Principii 
  2.2. Competenta executorilor judecatoresti 
  2.3. Statutul executorilor judecatoresti 
  2.4. Desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti si controlul acesteia
  2.5. Drepturile, indatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti 
  3. Executorii fiscali 
  3.1. Notiune si sediul materiei 
  3.2. Competenta 
  4. Executorii institutiilor de credit reglementate de O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului 
  5. Executorii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului 
  5.1. Consideratii preliminare 
  5.2. Competenta executorilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului 
  6. Executorii institutiilor financiare nebancare 
  6.1. Consideratii preliminare 
  6.2. Organizarea activitatii executorilor 
  6.3. Competenta executorilor pentru institutiile financiare nebancare 
  6.4. Drepturile, indatoririle si raspunderea executorilor pentru institutiile financiare nebancare 
  6.5. Desfasurarea activitatii executorilor pentru institutiile financiare nebancare 
  Sectiunea a IV a. Instanta 
  1. Investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti definitive ori care au devenit irevocabile, precum si a altor inscrisuri 
  2. Incuviintarea executarii silite 
  3. Dispunerea unor masuri de executare silita 
  4. Solutionarea problemelor litigioase ivite cu prilejul executarii silite 

  Sectiunea a V a. Procurorul
  1. Consideratii generale
  2. Cererea privind punerea in executare a hotararilor 
  3. Participarea la procedura de executare 
  4. Contestatia la executare 
  5. Supravegherea punerii in executare a hotararilor judecatoresti 

  Sectiunea a VI a. Alti participanti la executarea silita 
  1. Organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice 
  2. Primarul sau viceprimarul 
  3. Cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia, supuse urmaririi 
  4. Institutiile, bancile si orice alte persoane 

  CAPITOLUL III. DECLANSAREA EXECUTÃRII SILITE 

  Sectiunea I. Consideratii generale 

  Sectiunea a II a. Creanta - cauza a urmaririi silite
  1. Creanta certa
  2. Creanta lichida
  3. Creanta exigibila 
  4. Sanctiunea punerii in executare a unei creante care nu este certa, lichida si exigibila

  Sectiunea a III a. Titlurile executorii
  1. Notiuni generale
  2. Hotararile instantelor judecatoresti
  3. Hotararile judecatoresti straine si tranzactiile judiciare incheiate in strainatate
  4. Hotararile arbitrale
  5. Titlurile executorii privind creantele fiscale 
  6. Actele autentificate de notarul public 
  7. Contractul de credit, inclusiv contractul de garantie reala sau personala incheiate de o institutie de credit 
  8. Contractul de credit, inclusiv contractul de garantie reala sau personala incheiate de o institutie financiara nebancara
  9. Actul de adjudecare 
  10. Actele de sanctionare in materia contraventiilor
  11. Cambia, cecul si biletul la ordin 
  12. Contractul de leasing 
  13. Incheierea/hotararea de expedient privind intelegerea partilor asupra platii in materia somatiei de plata sau a combaterii intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale; ordonanta de plata devenita irevocabila 
  14. Titlul constatator al creantei Oficiului de Recuperare a Creantelor Bancare 
  15. Contractele sau conventiile de credit ori alte titluri constatatoare ale creantelor A.V.A.S.
  16. Titlul executoriu potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  17. Hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului 
  18. Contractul de credit ipotecar si garantiile reale si personale in temeiul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare 
  19. Decizia casei teritoriale de pensii
  20. Contractul de vanzare cumparare, procesul verbal de predare primire a locuintei si contractul de imprumut potrivit Decretului lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
  21. Contractul de garantie reala mobiliara
  22. Contractele de imprumut incheiate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
  23. Decizia sau, dupa caz, dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului
  24. Contractul de asistenta juridica
  25. Contractele de arendare 
  26. Angajamentul de plata prevazut de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritati sau institutii publice ###
  27. Conventiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Nationala a Romaniei
  28. Angajamentele de plata semnate de membri sau persoanele care nu sunt membri ai unei organizatii de imbunatatiri funciare 
  29. Procesul verbal de stabilire a penalitatilor, neatacat, intocmit de personalul cu drept de control imputernicit de Administratia Nationala "Apele Romane" si procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare si/sau contractului
  30. Procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare si/sau contractului, incheiat potrivit Ordinului Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 798/31.08.2005 privind aprobarea abonamentului cadru de utilizare/exploatare
  31. Angajamentul scris al partii responsabile de indeplinirea obligatiei de plata a unei sume, potrivit Legii nr. 299/24.10.2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor 
  32. Contractele de finantare, impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii incheiate potrivit O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu 
  33. Contractele de vanzare cumparare de actiuni incheiate de Agentia Domeniilor Statului
  34. Contractele de concesiune a terenurilor cu destinatie agricola incheiate cu Agentia Domeniilor Statului
  35. Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
  36. Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului
  37. Decizia emisa de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor,de organele de pensii ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii
  38. Acordul incheiat intre fostii proprietari cu investitorii, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
  39. Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare ori agent de asigurare
  40. Titlul pentru plata despagubirilor, in temeiul Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante
  41. Contractele dintre beneficiarii grantului si terti furnizori si prestatori de servicii 
  42. Documentul intocmit de capitania de port, in temeiul art. 90 alin. 5 din O.G. nr. 42/1997 privind transportul naval, republicata 
  43. Ordinul de imputare emis de directorul penitenciarului 
  44. Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunii amenzii disciplinare 
  45. Dispozitia privind stabilirea cuantumului creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariatii angajatorului in stare de insolventa 
  46. Sentinta de confirmare a planului
  47. Decizia de recuperare emisa de directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti 
  48. Actele emise de catre Consiliul National al Audiovizualului sau de catre I.G.C.T.I., precum si de catre personalul de control anume imputernicit al persoanei juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control in domeniul telecomunicatiilor
  49. Procesul verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii intocmit de catre personalul imputernicit din cadrul C.N.P.A.S. sau de catre autoritatile publice abilitate potrivit legii. Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale
  50. Procesul verbal neatacat in termen intocmit de agentii de politie rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane
  51. Actele emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii sau I.G.C.T.I. 
  52. Decizia de aplicare a sanctiunilor emisa de presedintele autoritatii de reglementare in domeniul serviciilor postale
  53. Dispozitia de recuperare emisa de primar in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
  54. Angajamentul de plata privind obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali 
  55. Decizia de imputare emisa de comandantul sau seful unitatii militare care a efectuat cercetarea si angajamentul de plata pentru acoperirea pagubelor, precum si pentru restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate, recunoscute 
  56. Contractul pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de consolidare, evidenta, calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea, potrivit legii, a debitorilor restanti 
  57. Deciziile emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca/angajamentele beneficiarilor
  58. Facturile de energie electrica 
  59. Titlurile executorii emise de Comisia Europeana sau de Consiliul Uniunii Europene
  60. Titlul executoriu european
  61. Concluzii

  Sectiunea a IV a. Despre cautiuni
  1. Dispozitii generale 
  2. Dispozitii speciale cu privire la cautiuni in materia executarii silite
  3. Prevederi ale noului Cod de procedura civila 

  Sectiunea a V a. Cererea de executare silita 
  1. Cuprinsul cererii 
  2. Aspecte procedurale
  3. Prevederi ale noului Cod de procedura civila

  Sectiunea a VI a. Cheltuielile de executare

  Sectiunea a VII a. Instiintarea prealabila a debitorului
  1. Somatia primul act de executare
  2. Cuprinsul somatiei
  3. Caracterul somatiei
  4. Forma somatiei
  5. Dispozitii speciale cu privire la somatie
  6. Prevederi ale noului Cod de procedura civila

  CAPITOLUL IV. INCIDENTE PROCEDURALE IVITE IN CURSUL EXECUTÃRII SILITE

  Sectiunea I. Precizari prealabile

  Sectiunea a II a. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita
  1. Consideratii generale
  2. Termenele de prescriptie
  3. Suspendarea si intreruperea termenului de prescriptie
  4. Repunerea in termenul de prescriptie
  5. Constatarea implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

  Sectiunea a III a. Suspendarea executarii silite
  1. Suspendarea voluntara a executarii silite
  2. Suspendarea legala a executarii silite

  Sectiunea a IV a. Perimarea executarii silite
  1. Definitie si sediul materiei
  2. Conditiile perimarii
  3. Constatarea perimarii
  4. Efectele perimarii

  Sectiunea a V a. Proprietatea comuna asupra bunului urmarit si beneficiul de discutiune si de diviziune
  1. Proprietatea comuna
  2. Beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune

  Sectiunea a VI a. Intoarcerea executarii silite
  1. Notiune si reglementarea anterioara 
  2. Reglementarea actuala
  3. Restabilirea situatiei anterioare ###

  CAPITOLUL V. OBIECTUL EXECUTÃRII SILITE

  Sectiunea I. Precizari prealabile 

  Sectiunea a II a. Bunurile neurmaribile apartinand persoanelor fizice
  1. Bunuri exceptate de la urmarirea silita ca inalienabile 
  2. Bunuri alienabile exceptate de la urmarirea silita
  3. Bunuri neurmaribile in temeiul vointei partilor
  4. Limitari ale dreptului creditorului de a urmari imobilele debitorului

  Sectiunea a III a. Bunurile neurmaribile apartinand persoanelor juridice
  1. Bunurile proprietate publica 
  2. Bunurile din patrimoniul institutiilor publice 
  3. Bunurile din patrimoniul societatilor comerciale 

  CAPITOLUL VI. CONTESTATIA LA EXECUTARE 

  Sectiunea I. Consideratii generale

  Sectiunea a II a. Subiectele contestatiei la executare

  Sectiunea a III a. Obiectul contestatiei la executare
  1. Contestatia la executare propriu zisa
  2. Contestatia la titlu 

  Sectiunea a IV a. Natura juridica a contestatiei la executare 

  Sectiunea a V a. Competenta de solutionare a contestatiei la executare
  1. Hotararile pronuntate de instantele judecatoresti
  2. Titlurile executorii altele decat hotararile judecatoresti
  3. Refuzul organului de executare de a incepe executarea silita sau de a indeplini un act de executare

  Sectiunea a VI a. Termenul de exercitare a contestatiei la executare
  1. Reglementarea de drept comun 
  2. Termene speciale pentru exercitarea contestatiei la executare 
  3. Plangerea formulata in temeiul Legii nr. 188/2000 
  4. Concluzii

  Sectiunea a VII a. Procedura de judecata a contestatiei la executare
  1. Compunerea completului de judecata
  2. Cererea
  3. Taxa judiciara de timbru
  4. Partile contestatiei la executare
  5. Citarea partilor 
  6. Procedura de judecata
  7. Caile de atac

  Sectiunea a VIII a. Efectele hotararilor pronuntate in contestatia la executare
  1. Admiterea contestatiei la executare
  2. Respingerea contestatiei la executare
  3. Prevederi ale noului Cod de procedura civila

  Sectiunea a IX a. Contestatia la executare in materia creantelor fiscale
  1. Consideratii preliminarii
  2. Instanta competenta
  3. Termenul de exercitare a contestatiei la executare
  4. Suspendarea provizorie a executarii silite
  5. Procedura de solutionare a contestatiei la executare
  6. Efectele hotararii date asupra contestatiei la executare
  7. Contestatia la executare in conditiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

  Sectiunea a X a. Contestatia la executare in materia valorificarii unor active ale statului

  Sectiunea a XI a. Opozitia la executare prevazuta de Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

  Sectiunea a XII a. Opozitia la executare in materia cambiei, cecului si biletului la ordin
  1. Sediul materiei
  2. Consideratii generale
  3. Termenul
  4. Instanta competenta
  5. Aspecte particulare
  6. Partile
  7. Suspendarea executarii
  8. Masuri de asigurare
  9. Exceptiile cambiale
  10. Procedura de solutionare a opozitiei la executare

  Sectiunea a XIII a. Contestatia la executare reglementata de O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata si de O.U.G. nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
  1. Ordonanta de admitere in tot sau in parte a cererii creditorului
  2. Incheierea/hotararea de expedient privind intelegerea partilor asupra platii
  3. Aspecte particulare

  CAPITOLUL VII. INCETAREA SI RELUAREA EXECUTÃRII SILITE

  Sectiunea I. Consideratii generale

  Sectiunea a II a. Incetarea executarii silite 

  Sectiunea a III-a. Reluarea executarii silite 


  PARTEA A II A. PROCEDURILE EXECUTIONALE

  CAPITOLUL VIII. URMÃRIREA SILITÃ MOBILIARÃ

  Sectiunea I. Consideratii generale

  Sectiunea a II a. Identificarea si sechestrarea bunurilor mobile
  1. Somatia
  2. Identificarea bunurilor mobile urmaribile ale debitorului
  3. Sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale debitorului

  Sectiunea a III a. Procesul verbal de sechestru
  1. Continut
  2. Sanctiune

  Sectiunea a IV a. Incidente ce se pot ivi in cursul urmaririi silite mobiliare
  1. O alta urmarire facuta si averea mobila sub peceti sau sub paza de custode
  2. Incetarea sau suspendarea urmaririi

  Sectiunea a V a. Valorificarea bunurilor sechestrate
  1. Termenul de licitatie
  2. Publicitatea vanzarii
  3. Procedura licitatiei
  4. Efectele vanzarii silite a bunurilor mobile urmarite ale debitorului 
  5. Distribuirea sumelor obtinute din vanzare
  Sectiunea a VI a. Urmarirea bunurilor mobile in sistemul Codului de procedura fiscala
  1. Identificarea si sechestrarea bunurilor mobile urmaribile
  2. Procesul verbal de sechestru
  3. Custodele
  4. Valorificarea bunurilor ###

  CAPITOLUL IX. POPRIREA

  Sectiunea I. Notiune, reglementare, importanta si sediul materiei
  1. Notiune si reglementare
  2. Importanta
  3. Sediul materiei

  Sectiunea a II a. Subiectele popririi
  1. Creditorul popritor
  2. Debitorul poprit
  3. Tertul poprit

  Sectiunea a III a. Obiectul popririi
  1. Regula
  2. Limite
  3. Interdictii
  4. Titlurile la purtator si cele nominative
  5. Cambia, biletul la ordin si cecul
  6. Veniturile viitoare ale debitorului

  Sectiunea a IV a. Procedura popririi in dreptul comun
  1. Infiintarea popririi
  2. Executarea popririi
  3. Eliberarea si distribuirea sumei
  4. Validarea popririi
  5. Executarea hotararii de validare a popririi

  Sectiunea a V a. Procedura popririi in materia creantelor fiscale
  1. Obiectul popririi
  2. Competenta
  3. Infiintarea popririi 
  4. Executarea popririi 
  5. Eliberarea si distribuirea sumei
  6. Executarea silita a tertului poprit

  CAPITOLUL X. URMÃRIREA SILITÃ A FRUCTELOR NECULESE SI A RECOLTELOR PRINSE DE RÃDÃCINI 

  Sectiunea I. Consideratii generale si natura juridica a acestei proceduri

  Sectiunea a II a. Partile raportului juridic executional
  1. Creditorul urmaritor
  2. Debitorul urmarit

  Sectiunea a III a. Obiectul urmaririi

  Sectiunea a IV a. Procedura urmaririi silite a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
  1. Termenul in care se poate recurge la aceasta procedura
  2. Somatia
  3. Reguli de procedura

  Sectiunea a V a. Procedura urmaririi silite a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini in lumina Codului de procedura fiscala

  CAPITOLUL XI. URMÃRIREA SILITÃ IMOBILIARÃ

  Sectiunea I. Consideratii generale

  Sectiunea a II a. Bunurile imobile urmaribile

  Sectiunea a III a. Formalitatile premergatoare vanzarii la licitatie
  1. Identificarea imobilului urmarit si procesul verbal de situatie
  2. Somatia
  3. Conservarea bunurilor imobile urmarite
  4. Concursul de urmariri imobiliare
  5. Stabilirea pretului
  6. Publicatia de vanzare

  Sectiunea a IV a. Vanzarea silita la licitatie
  1. Conditiile pentru tinerea licitatiei
  2. Desfasurarea licitatiei
  3. Obligatiile adjudecatarului

  Sectiunea a V a. Actul de adjudecare
  1. Notiune si continut
  2. Efectele adjudecarii
  3. Cererea de evictiune 
  4. Desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare

  Sectiunea a VI a. Procedura de urmarire silita imobiliara in lumina Codului de procedura fiscala
  1. Conservarea bunurilor imobile urmaribile si instituirea administratorului sechestru
  2. Suspendarea executarii silite a bunurilor imobile
  3. Particularitati privitoare la vanzarea la licitatie a bunurilor imobile

  CAPITOLUL XII. ELIBERAREA SI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN EXECUTAREA SILITÃ

  Sectiunea I. Consideratii generale

  Sectiunea a II a. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita de drept comun
  1. Ordinea de preferinta
  2. Creditori care au asupra bunului vandut drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate in conditiile prevazute de lege
  3. Dobanzi, penalitati sau alte asemenea accesorii ale creantei principale
  4. Titlul care contine obligatia de plata a unei sume de bani in mod periodic 
  5. Creantele conditionale sau afectate de un termen suspensiv 
  6. Procedura de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare
  7. Contestarea modului de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare 
  8. Sanctiunea pentru creditorul care nu a cerut sa participe la distribuirea sumelor rezultate din executare sau pentru creditorul care nu si a depus titlul pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare

  Sectiunea a III a. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita in lumina Codului de procedura fiscala 
  1. Ordinea de distribuire 
  2. Creditorii fiscali care au un privilegiu 
  3. Accesoriile creantei
  4. Creditorii care au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi reale
  5. Creditorii care nu au participat la executarea silita
  6. Procedura de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare
  7. Sanctiunea pentru creditorul care nu a cerut sa participe la distribuirea sumelor rezultate din executare sau pentru creditorul care nu si a depus titlul pana la data intocmirii de catre organele de executare a procesului verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume ###

  CAPITOLUL XIII. EXECUTAREA SILITà DIRECTà

  Sectiunea I. Consideratii preliminarii

  Sectiunea a II a. Predarea silita a bunurilor mobile
  1. Somatia
  2. Deposedarea debitorului

  Sectiunea a III a. Predarea silita a bunurilor imobile
  1. Somatia
  2. Predarea bunului creditorului
  3. Situatia bunurilor mobile ce se gasesc in imobilul supus executiei
  4. Situatia evacuarilor in perioada 1 decembrie - 1 martie
  5. Prevederi ale Noului Cod de procedura civila

  Sectiunea a IV a. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
  1. Notiune si admisibilitate
  2. Executarea silita a obligatiilor de a face sau de a nu face ce nu implica faptul personal al debitorului 
  3. Executarea silita a obligatiilor de a face sau de a nu face ce implica faptul personal al debitorului
  4. Norme speciale care reglementeaza institutia amenzii cominatorii

  CAPITOLUL XIV. REGULI SPECIALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ A ACTIVELOR STATULUI SI A GARANTIILOR REALE MOBILIARE

  Sectiunea I. Reguli speciale privind executarea silita a activelor statului
  1. Consideratii generale
  2. Blocarea conturilor, sechestrarea actiunilor si instituirea administrarii speciale
  3. Reguli privind executarea silita

  Sectiunea a II a. Reguli speciale privind executarea silita a garantiilor reale mobiliare
  1. Consideratii generale 
  2. Reguli privind executarea silita

  CAPITOLUL XV. NEEXECUTAREA OBLIGATIILOR STABILITE PRIN HOTÃRARI JUDECÃTORESTI DEFINITIVE SI IREVOCABILE
  Sectiunea I. Dreptul intern

  Sectiunea a II a. Obligatii ce cad in sarcina statului
  1. Executarea hotararilor judecatoresti este garantata de articolul 6 al Conventiei
  2. Care sunt hotararile care trebuie executate
  3. Determinarea continutului obligatiei de a executa hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului 
  4. Concluzii 

  Sectiunea a III a. Jurisprudenta C.E.D.O.
  1. Hotararea in cauza Sabin Popescu impotriva Romaniei
  2. Hotararea in cauza Costin impotriva Romaniei
  3. Hotararea in cauza Sandor impotriva Romaniei
  4. Hotararea in cauza Ruianu impotriva Romaniei
  5. Hotararea in cauza Brumarescu impotriva Romaniei
  6. Hotararea in cauza Ignaccolo Zenide impotriva Romaniei
  7. Hotararea in cauza Pini si Bertani si Manera si Atripaldi impotriva Romaniei
  8. Hotararea in cauza Ghibusi impotriva Romaniei
  9. Hotararea in cauza Pop impotriva Romaniei
  10. Hotararea in cauza Ioachimescu si Ion impotriva Romaniei
  11. Hotararea in cauza Abaluta impotriva Romaniei 
  12. Hotararea in cauza Lafargue impotriva Romaniei
  13. Hotararea in cauza Dragne si altii impotriva Romaniei
  14. Hotararea in cauza Dan Strungariu impotriva Romaniei
  15. Hotararea in cauza Elisabeta Pantea impotriva Romaniei
  16. Hotararea in cauza Bratulescu impotriva Romaniei 
  17. Hotararea in cauza Butan si Dragomir impotriva Romaniei
  18. Hotararea in cauza Ceraceanu impotriva Romaniei
  19. Hotararea in cauza Ion Cetina si Ion impotriva Romaniei
  20. Alte condamnari ale Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului decurgand din neexecutarea hotararilor judecatoresti definitive

   

  Trimite

Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos