Raspunderea internationala in domeniul mediului Raspunderea internationala in domeniul mediului

Raspunderea internationala in domeniul mediului

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: In stoc
Biblioteca UJ WK

Descriere

Prezenta lucrare "Raspunderea internationala in domeniul mediului" este consacrata unei teme de stringenta actualitate si de interes teoretic si practic deosebit atat pentru societatea internationala in ansamblu, pentru dreptul international care o guverneaza si deopotriva pentru ordinea juridica comunitara, precum si pentru cea nationala, ea constituindu-se intr-o valoroasa contributie la imbogatirea doctrinei de specialitate.

Importanta teoretica a lucrarii este intarita de faptul ca aceasta are caracter monografic, riguros fundamentata, iar planul ideatic, vast si coerent confera lucrarii, intre altele, o pronuntata nota de originalitate, daca o raportam la problematica protectiei mediului in general si, deopotriva, la lucrarile consacrate analizei raspunderii internationale in domeniul mediului.

De asemenea, lucrarea "Raspunderea internationala in domeniul mediului" pe langa valoarea teoretica pe care i-o confera continutul, poate reprezenta un real sprijin pentru cei care au preocupari in domeniul dreptului internațional al mediului.

Date tehnice

  • Titlu: Raspunderea internationala in domeniul mediului
  • Pret: 30,00 RON
  • ISBN: 978-973-127-106-4
  • Format: A5 14,5x20
  • Pagini: 352

Cuprins

Introducere. Consideratii generale........................................ 7
A. Istoric ............................................................................. 7
B. Principii .......................................................................... 12
B.1. Principiul dezvoltarii durabile ................................ 12
B.2. Principiul integrarii si caracterul orizontal al
protectiei mediului .................................................. 14
B.3. Suveranitatea statala si limitele acesteia impuse de
protectia mediului .................................................. 15
B.4. Principiul sic utere tuo ut alienum non laedas ....... 19
B.5. Principiile precautiei si prevenirii .......................... 22
B.6. Principiul cooperarii _ implicatii privind protectia
mediului .................................................................. 25
B.7. Principiul informarii si participarii publicului ........ 26
B.8. Principiul poluatorul plateste ................................. 27
B.9. Principiul raspunderii statului pentru prejudicii
ecologice. Evolutie. ................................................. 30
C. Functiile raspunderii ...................................................... 32
C.1. Functia preventiva, element esential in limitarea
cazurilor de raspundere ......................................... 32
C.2. Functia reparatorie ................................................ 33
D. Clasificarea (felurile) raspunderii internationale .......... 33
Capitolul I. Tehnici si instrumente in politicile de mediu ...... 35
1.1. Rolul masurilor de prevenire105............................... 36
1.1.1. Standardele de mediu: tipuri de standarde .......... 36
1.1.1.1. Standardele de calitate ................................... 38
1.1.1.2. Standardele de emisie ..................................... 39
1.1.1.3. Standardele de proces .................................... 40
1.1.1.4. Standardele de produs .................................... 40
1.1.2. Restrictii si interdictii, constrangeri specifice
protectiei mediului ................................................ 42
1.1.2.1. Sistemul listelor .............................................. 42
1.1.2.2. Reglementari privind folosirea terenurilor ..... 44
1.1.3. Procedura de autorizare ....................................... 46
1.1.3.1. Evaluarea impactului asupra mediului ........... 47
1.1.3.1.1. Domeniul de aplicare ................................ 50
1.1.3.1.2. Notificarea ................................................. 54
1.1.3.1.3. Consultarea ............................................... 57
1.1.3.1.4. Procedura in absenta notificarii ................ 59
1.1.3.1.5. Informarea si participarea publicului ....... 61
1.1.3.1.6. Analiza ulterioara realizarii proiectului
(analiza post-proiect) ................................ 67
1.1.3.2. Evaluarea de mediu si importanta acesteia
pentru nivelul strategic de luare a deciziilor .. 68
1.1.3.3. Revizuirea si retragerea autorizatiilor ............ 73
1.1.4. Schimbul de informatii in procedura de autorizare
....................................................................... 73
1.1.5. Procedura in situatii de urgenta ........................... 74
1.2. Masuri economico-financiare, instrumente comple
mentare in procesul de asigurare a conformarii activitatilor
...................................................................... 75
1.2.1. Taxe si plati .......................................................... 76
1.2.2. Instrumente financiare ......................................... 77
1.2.3. Comercializarea internationala a emisiilor .......... 78
1.2.4. Implementarea in comun (JI) ............................... 83
1.2.5. Mecanismul de dezvoltare curata (CDM) .............. 86
1.2.6. Transferul de tehnologie _ modalitate de realizare a
dezvoltarii durabile ............................................... 89
1.3. Masuri de implementare ........................................... 90
1.3.1. Supravegherea...................................................... 91
1.3.2. Raportarea privind indeplinirea cerintelor
normative.............................................................. 93
1.3.3. Monitorizarea ....................................................... 95
1.3.4. Inspectiile _ modalitatea de realizare a controlului
conformitatii ......................................................... 96
Capitolul II. Raspunderea statelor pentru fapte ilicite .......... 102
2.1. Istoric ........................................................................ 102
2.2. Conditii necesare pentru existenta unei fapte ilicite . 104
2.2.1. Imputabilitatea faptei ilicite ................................. 105
2.2.2. Incalcarea unei obligatii internationale ................ 105
2.3. Cauze care exclud caracterul ilicit al faptei .............. 107
2.3.1. Consimtamantul .................................................... 107
2.3.2. Legitima aparare .................................................. 109
2.3.3. Contramasurile ..................................................... 110
2.3.4. Forta majora ......................................................... 111
2.3.5. Starea de primejdie .............................................. 111
2.4. Consecintele juridice ale faptei ilicite ........................ 115
2.4.1. Indeplinirea obligatiei incalcate ........................... 116
2.4.2. Incetarea incalcarii si nerepetarea faptei ilicite ... 116
2.4.3. Repararea ............................................................. 117
2.5. Incalcarea obligatiilor rezultate din normele
peremptorii ale dreptului international public .......... 119
2.6. Titularul dreptului de a invoca raspunderea
unui stat ..................................................................... 121
2.6.1. Statul/statele lezate ............................................... 122
2.6.2. Alt stat decat cel lezat ........................................... 123
2.6.3. Comunitatea internationala a statelor .................. 124
2.7. Pluralitatea statelor responsabile.............................. 125
Capitolul III. Conditiile raspunderii pentru consecinte prejudiciabile
decurgand din activitati care nu sunt interzise de
dreptul international .............................................................. 128
3.1. Istoricul regimului general al raspunderii pentru
consecinte prejudiciabile elaborat de CDI ................. 128
3.2. Delimitari conceptuale .............................................. 129
3.3. Conditii necesare pentru existenta raspunderii ........ 131
3.3.1. Desfasurarea unei activitati permise de lege
care implica riscul cauzarii de prejudicii
transfrontiere semnificative ................................. 131
3.3.2. Existenta unui prejudiciu cu efect transfrontier ... 143
3.3.2.1. Definitia prejudiciului cu efect transfrontier .. 144
3.3.2.2. Efectele transfrontiera ale prejudiciului ......... 155
3.3.2.3. Prejudiciul sa fie semnificativ sau substantial 158
3.3.2.4. Prejudiciul sa fie cuantificabil si concret ........ 160
3.3.3. Legatura de cauzalitate ........................................ 165
Capitolul IV. Subiectele si consecintele raspunderii pentru
daunele transfrontiere decurgand din activitati care nu sunt
interzise de dreptul international .......................................... 169
4.1. Subiectul activ ........................................................... 170
4.1.1. Operatorul ............................................................ 170
4.1.2. Statul de origine.................................................... 176
4.1.3. Pluralitatea subiectelor active .............................. 179
4.2. Subiectul pasiv ........................................................... 184
4.3. Consecintele raspunderii de mediu ........................... 189
4.3.1. Masuri preventive ................................................. 189
4.3.2. Masuri de reparare ............................................... 196
4.3.2.1. Masuri de restabilire/remediere ..................... 197
4.3.2.2. Masuri de compensare .................................... 206
Capitolul V. Particularitati ale raspunderii internationale in
domeniul mediului ................................................................. 211
5.1. Cauze care inlatura raspunderea. Delimitari fata de
cauzele care exclud caracterul ilicit al faptei ............ 211
5.1.1. Cauze generale ..................................................... 213
5.1.1.1. Razboi, ostilitati, razboi civil, insurectie ......... 213
5.1.1.2. Fenomen natural avand un caracter
exceptional, imprevizibil si irezistibil .............. 217
5.1.1.3. Actul unei terte parti facut cu intentia de a cauza
o dauna ........................................................... 223
5.1.1.4. Conformarea cu un ordin sau o masura
obligatorie a unei autoritati publice................ 226
5.1.2. Cauze speciale ...................................................... 228
5.1.2.1. Poluarea la niveluri tolerabile conform
circumstantelor locale .................................... 228
5.1.2.2. Activitati periculoase desfasurate legal in
interesul persoanei care a suferit prejudiciul . 229
5.1.2.3. Neglijenta sau alta fapta ilicita a oricarui guvern
sau alta autoritate responsabila pentru mentinerea
semnalelor luminoase sau a altor
ajutoare de navigatie, aflata in exercitarea
functiunii sale. ................................................. 232
5.1.2.4. Nefurnizarea de informatii privind natura
periculoasa sau nociva a substantelor transportate
........................................................... 234
5.1.2.5. Activitatile al caror unic scop este de a sluji
apararea nationala sau securitatea internationala
............................................................. 235
5.1.2.6. Activitatile al caror unic scop este apararea
impotriva dezastrelor naturale ....................... 236
CUPRINS 347
5.1.2.7. Apararea vietii sau sigurantei umane ............. 237
5.1.2.8. Luarea actiunilor de raspuns in cazul unei
urgente de mediu ............................................ 238
5.2. Mijloace de aparare puse la dispozitia titularului unei
activitati periculoase ................................................. 243
5.2.1. Conformarea cu prevederile unei autorizatii ........ 243
5.2.2. Stadiul cunostintelor tehnice si stiintifice ............. 246
5.3. Protectia financiara in cazul producerii prejudiciului 248
5.3.1. Tipuri de regimuri juridice ................................... 248
5.3.2. Limitarea fondurilor destinate compensarii
daunelor (limitarea financiara) ............................ 257
5.3.3. Prescriptia extinctiva a actiunilor in despagubire
(limitarea in timp a cererilor de despagubire) ...... 260
Capitolul VI. Raspunderea in domeniul nuclear si in dreptul
marii....................................................................................... 266
6.1. Regimul international al raspunderii civile pentru
daune nucleare .......................................................... 266
6.1.1. Reglementari in domeniu ..................................... 267
6.1.1.1. Reglementari conventionale cu caracter
general ............................................................ 267
6.1.1.2. Reglementari internationale specifice ............ 268
6.2. Particularitatile angajarii raspunderii ....................... 269
6.2.1. Principiile raspunderii pentru daune nucleare ..... 270
6.2.2. Conditiile raspunderii ........................................... 270
6.2.2.1. Fapta cauzatoare de prejudicii ....................... 270
6.2.2.2. Titularul obligatiei de reparare a prejudiciului 272
6.2.2.3. Prejudiciul: definitie si natura ......................... 274
6.2.2.3.1. Garantarea repararii prejudiciului ........... 277
6.2.2.4. Forma vinovatiei ............................................. 283
6.2.3. Aspecte procedurale ............................................. 285
6.3. Regimul raspunderii internationale pentru daune in
dreptul marii ............................................................. 288
6.3.1. Reglementari in domeniu ..................................... 288
6.3.1.1. Reglementari cu caracter general .................. 288
6.3.1.2. Reglementari specifice .................................... 289
6.4. Particularitatile raspunderii internationale in dreptul
marii .......................................................................... 290
6.4.1. Conditiile raspunderii ........................................... 290
6.4.1.1. Fapta cauzatoare de prejudicii ....................... 291
6.4.1.2. Prejudiciul ....................................................... 294
6.4.1.3. Subiectul activ ................................................. 295
6.4.1.4. Forma vinovatiei ............................................. 295
6.4.2. Aspecte procedurale ............................................. 295
Capitolul VII. Aspecte procedurale........................................ 299
7.1. Principiile-proiect elaborate de CDI ............................ 299
7.2. Conventia de la Lugano ............................................... 301
7.3. Directiva 2004/35/CE ................................................... 304
7.4. Alte instrumente juridice internationale ..................... 308
Concluzii ................................................................................ 314
Bibliografie ............................................................................ 327
I. Tratate, monografii, cursuri ........................................... 327
II. Studii si articole ............................................................. 330
III. Tratare internationale .................................................. 331
IV. Documente si rapoarte internationale .......................... 332
V. Legislatie nationala ........................................................ 332
VI. Jurisprudenta CIJ si CPJI .............................................. 333
VII. Jurisprudenta arbitrala ............................................... 333
VIII. Jurisprudenta CJCE .................................................... 333
IX. Alte surse ...................................................................... 333

Pagina:

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: