Contractul de transport international de marfuri pe sosele Contractul de transport international de marfuri pe sosele Cuprins

Contractul de transport international de marfuri pe sosele

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: Nu este pe stoc
Drept procesual penal - Traian Pop - Curs de drept penal - Ioan Tanoviceanu - Explicatiunea teoretica si practica a Dreptului Civil Roman - Dimitrie Alexandresco

Descriere

 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere si mobilitatea mare a autovehiculelor au determinat, cu deosebire la finele secolului trecut si inceputul noului mileniu, un avant major al transportului de marfuri pe sosele in detrimentul transportului feroviar, transportul rutier castigand mereu teren in lumea comertului international dat fiind raportul pret-rapiditate, net favorabil acestuia.

Aceasta dezvoltare a transportului de marfuri pe sosele a determinat, data fiind nevoia de certitudine a tuturor celor interesati: expeditorul marfii, carausilor si destinatarul aceleasi marfi - elaborarea de norme uniforme, deopotriva legale, cuprinse in conventii interstatale multilaterale, dar si contractuale, elaborate de asociatiile internationale de transportatori rutieri, in principal.

Se adauga instrumentelor internationale evocate conventii interstatale recente, de factura punctuala, sau acte legislative de drept derivat ale Uniunii Europene, reglementand aspecte adiacente transportului international de marfuri pe sosele si pe care Romania fie le-a ratificat, fie le aplica in calitatea sa de membru al Uniunii Europene.
Este contextul in care tema aleasa de autoare se impune si isi dovedeste cu prisosinta actualitatea si importanta stiintifica si practica.

Trebuie subliniat dintru inceput ca lucrarea de fata, rezultat al investigarii atente si minutioase a doctrinei romane si straine si a jurisprudentei domeniului, dar si al fructificarii indelungatei experiente de judecator a autoarei, se prezinta ca o cercetare de factura monografica, originala si care se impune prin concluziile incitante si propunerile de lege ferenda avansate, ca si prin luari de pozitie doctrinara care invita la reflectie.

Punand in evidenta realele calitati de cercetator ale autoarei care probeaza o solida cultura juridica, lucrarea se infatiseaza ca un demers stiintific laborios, structurat cu respectarea tuturor rigorilor unei lucrari monografice.

Dupa o introducere in care autoarea evoca politica transporturilor in Uniunea Europeana si in Romania - ca stat membru - si organizarea activitatii de transporturi in contextul rolului major si al importantei economice in crestere a transportului de marfuri in promovarea comertului mondial, in Capitolul I prezinta contractul de transport international de marfuri, in reperele sale generale, cu sublinierea controverselor - inca existente in doctrina - cu privire la caracterul real al acestuia, dar si clasificarea transporturilor internationale de marfuri, cu infatisarea unora dintre modalitatile tehnice de realizare a lor.

Apreciem modul in care, in paginile acestui capitol, autoarea infatiseaza aspecte referitoare la dreptul aplicabil contractului international de transport marfuri, surprinzand, atat cadrul uniform legal, cat si cadrul uniform contractual al contractului de transport international de marfuri pe sosele, aplecandu-se atat asupra conventiei CMR, cat si asupra Actului Uniform elaborat de OHADA sau asupra Conventiei CIDIP de la Montevideo referitoare la acelasi contract de transport, analize prezente pentru prima data in doctrina romana.

Capitolul al II-lea al lucrarii "Contractul de transport international de marfuri pe sosele" este rezervat cercetarii contractului de transport de marfuri pe sosele, asa cum este acesta reglementat in Conventia CMR - in evolutia acesteia, cu analiza scrisorii de trasura si naturii acesteia, asa cum rezulta atat din Conventia de la Geneva, cat si din scrisoarea de trasura tip, elaborata de IRU.

Absolut necesar in logica tratarii, in Capitolul al III-lea se analizeaza drepturile si obligatiile partilor implicate in contractul international de marfuri pe sosele, autoarea oprindu-se mai ales asupra obligatiilor carausului, inclusiv ale carausilor succesivi cand acestia exista.

Substanta lucrarii "Contractul de transport international de marfuri pe sosele" este data, in special, de capitolul al IV-lea, de o intindere importanta, afectat infatisarii raspunderii carausului pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea contractului de transport de marfuri pe sosele, autoarea cercetand minutios formele raspunderii carausului si natura acesteia, cu surprinderea corecta a specificitatii raspunderii carausului rutier si a raspunderii solidare a carausilor succesivi si cu analiza pertinenta a cauzelor de exonerare de raspundere, sau de limitare a acesteia, ori chiar de agravare a ei. In preocuparea pentru o cercetare exhaustiva a raspunderii carausului rutier, autoarea se opreste si asupra problemei raspunderii acestuia in cazul transportului combinat, sau efectuat sub acoperirea carnetelor TIR si ATA.

In paginile aceluiasi capitol, in profitul unei tratari unitare, autoarea se apleaca si asupra aspectelor esentiale ale raspunderii expeditorului marfii in contractul de transport rutier, ca si ale raspunderii destinatarului marfii, cu cercetarea atenta a problematicii dreptului de retentie al carausului asupra marfii transportate, ca privilegiu al acestuia asupra marfii in cauza.

In mod logic - si firesc pentru noutatea cercetarii intreprinse - autoarea se ocupa in capitolul al V-lea de problematica solutionarii litigiilor nascute din executarea necorespunzatoare sau neexecutarea contractului de transport international de marfuri pe sosele, oprindu-se inclusiv asupra solutionarii lor pe calea arbitrajului, cu surprinderea specificitatii locului reclamatiei administrative impotriva carausului si a procedurii acesteia in mecanismul de solutionare a litigiilor mentionate. Remarcam ca deosebit de pertinenta cercetarea, in cuprinsul capitolului si a regimului prescriptiei extinctive, asa cum rezulta acesta din Conventia de la Geneva reglementand contractul international de transport de marfuri pe sosele.

In mod firesc, pentru o lucrare de cercetare stiintifica, monografia se finalizeaza cu formularea de concluzii extrem de judicioase, precum si cu propuneri pertinente de lege ferenda, pe care autoarea le avanseaza si fundamenteaza, pe masura analizei intreprinse, dar le concentreaza - in sinteza - in ultimele pagini, oferind astfel un extrem de util instrument pentru cititor.

Subliniind directiile posibile si necesare de modificare - in perspectiva - a Conventiei de la Geneva  din anul 1956, prin compararea si corelarea prevederilor acesteia cu ale celorlalte conventii interstatale multilaterale ulterioare, adoptate in materie de transport international de marfuri, precum si cu actele legislative - in domeniu - elaborate de Uniunea Europeana, autoarea propune extinderea reglementarii CMR si la raporturile dintre client si expeditorul marfii acestuia, in calitate de comisionar al sau, ca si extinderea cauzelor de exonerare de raspundere a carausului rutier, cu includerea cazurilor de defectiune a autovehiculului pentru vicii ascunse de fabricatie, sau a cazului de insotire a marfii periculoase de catre un consilier specializat.

Autoarea apreciaza - in aceeasi ordine de gandire - ca, pentru asigurarea echilibrului contractual in conditii de concurenta, s-ar impune inlaturarea limitarii cuantumului despagubirii datorate de caraus, cum se prevede inca in prezent in CMR. Este de retinut si propunerea vizand realizarea unei reglementari unitare a efectelor reclamatiei administrative impotriva carausului, cu prioritate asupra suspendarii cursului prescriptiei extinctive, ca si propunerea avansata, in baza unei analize comparative a CMR cu Conventia CIDIP din 15 iulie 1989 de la Montevideo privind contractele de transport rutier international de marfuri si cu Actul Uniform OHADA din 22 martie 2002 relativ la contractul de transport de marfuri pe sosele, de a se accepta si de a se trece si in statele parti las Conventia de la Geneva la utilizarea scrisorii de trasura intocmita in forma electronica.

Si numai eflorarea continutului de idei al lucrarii "Contractul de transport international de marfuri pe sosele" convinge asupra valorii incontestabile a acesteia, cercetarea intreprinsa impunandu-se teoreticianului si practicianului ca prima monografie din doctrina juridica romana afectata analizei complexe a contractului de transport international de marfuri pe sosele, aceasta reprezentand un demers laborios, incitant, care invita la reflectie.
 

Prof. univ. dr.
Brandusa STEFÃNESCU

 

Date tehnice

  • Titlu: Contractul de transport international de marfuri pe sosele
  • Pret: 34,00 RON
  • ISBN: 978-973-127-335-8
  • Format: A5 14,5 x 20
  • Pagini: 392

Cuprins


Abrevieri

CONSIDERATII INTRODUCTIVE

§ 1. Rolul si importanta economica a transportului de marfuri in promovarea schimburilor comerciale internationale

§ 2. Politica transporturilor in Uniunea Europeana. Politica Romaniei in domeniul transporturilor dupa aderarea la Uniunea Europeana

§ 3. Organizarea nationala si internationala a activitatii de transport. Institutii nationale si internationale implicate

Capitolul I - CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MÃRFURI. PREZENTARE GENERALA

Sectiunea I - Notiuni generale

§ 1. Notiunea contractului de transport international de marfuri

§ 2. Caractere juridice

§ 3. Specificitate

§ 4. Internationalitatea

Sectiunea II - Clasificari ale transporturilor internationale  de mǎrfuri. Modalitǎti tehnice de transport

§ 1. Clasificarea transporturilor internationale de marfuri

1.1. In functie de caile de transport utilizate (infrastructura) deosebim:

1.2. In functie de diversitatea categoriilor de mijloace de transport folosite deosebim:

1.3. In functie de ritmicitatea transporturilor deosebim:

1.4. In functie de numarul de teritorii statale implicate deosebim:

1.5. In functie de interesul deservit deosebim:

§ 2. Modalitati tehnice de transport al marfurilor

Sectiunea III - Dreptul aplicabil contractului de transport international de marfuri

§ 1. Legea aplicabila contractului de transport international de marfuri

§ 2. Necesitatea si caile de uniformizare a dreptului material aplicabil contractelor de transport international de marfuri

2.1. Cadrul uniform contractual. Reglementari elaborate in cadrul organizatiilor internationale de profil neguvernamentale

2.2. Cadrul uniform legal

2.2.1. Conventii internationale multilaterale

2.2.2. Conventiile interstatale bilaterale

§ 3. Dreptul uniform aplicabil transportului international rutier de marfuri

Sectiunea IV - Solutii de drept conflictual in transporturile internationale de marfuri

§ 1. Solutii de drept conflictual in sistemele de drept ale statelor care nu sunt parte la conventiile multilaterale in materie

1.1. Solutii uniforme de drept conflictual

§ 2. Situatii de conflict intre dispozitiile acordurilor interstatale bilaterale si conventiile multilaterale incheiate de aceleasi state in materia transportului international de marfuri

Capitolul II - CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MÃRFURI PE SOSELE  IN LUMINA CONVENTIEI CMR

Sectiunea I - Domeniul de aplicare al conventiei CMR

§ 1. Transporturi supuse CMR

§ 2. Transporturi excluse CMR

Sectiunea II - Negocierea si incheierea contractului de transport international de marfuri pe sosele

§ 1. Consideratii generale

1.1. Notiune

1.2. Partile contractului

1.3. Caractere juridice

1.4. Forma contractului

§ 2. Scrisoarea de trasura

2.1. Repere istorice. Consideratii generale

2.2. Scrisoarea de trasura tip CMR

2.2.1. Forma si numar exemplare

2.2.2. Persoana careia ii incumba obligatia intocmirii scrisorii de trasura

2.2.3. Semnarea scrisorii de trasura

2.2.4. Limba in care se intocmeste scrisoarea de trasura

2.3. Cuprinsul scrisorii de trasura

2.3.1. Mentiuni absolut obligatorii

2.3.2. Mentiuni obligatorii, dupa caz

2.3.3. Mentiuni facultative

2.4. Rezervele transportatorului

2.4.1. Elementele ce pot forma obiectul formularii rezervelor

2.4.2. Conditiile formularii rezervelor

2.4.3. Consecintele acceptarii rezervelor

2.5. Absenta, neregularitatea sau pierderea scrisorii de trasura. Consecinte

2.5.1. Absenta scrisorii de trasura

2.5.2. Neregularitatea scrisorii de trasura

2.5.3. Pierderea scrisorii de trasura

2.6. Nulitatea scrisorii de trasura

2.7. Natura juridica a scrisorii de trasura tip CMR

2.7.1. Functiile scrisorii de trasura

2.7.2. Rolul scrisorii de trasura

2.7.3. Valoarea probatorie a scrisorii de trasura

2.8. Anexele contractului de transport si natura lor juridica

2.8.1. Documente referitoare la conducatorul auto

2.8.2. Documente referitoare la autovehicul

2.8.3. Documente referitoare la marfa

Capitolul III - CONTINUTUL CONTRACTULUI DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MÃRFURI PE SOSELE

Precizari prealabile

Sectiunea I - Drepturile si obligatiile expeditorului

§ 1. Drepturile expeditorului

1.1. Dreptul de a dispune asupra marfii pe toata durata transportului

1.2. Dreptul de a solicita transportatorului verificarea greutatii brute a incarcaturii sau a cantitatii acesteia, precum si verificarea continutului coletelor

§ 2. Obligatiile expeditorului

2.1. Obligatia de a comanda transportatorului un mijloc de transport adecvat marfii ce urmeaza a fi transportate

2.2. Obligatia de a verifica mijlocul de transport pus la dispozitie de catre transportator, inainte de incarcare

2.3. Obligatia de a ambala, incarca si stivui marfa in mijlocul de transport

2.4. Obligatia predarii marfii in vederea transportului

2.5. Obligatia de a pune la dispozitia transportatorului documentele necesare vamuirii si sa-i furnizeze toate informatiile necesare si utile

2.6. Obligatia de a plati transportatorul si de a suporta cheltuielile de transport

Sectiunea II - Drepturile si obligatiile carausului

§ 1. Drepturile carausului

1.1. Dreptul de a fi remunerat pentru executarea transportului

1.2. Dreptul de a formula rezerve la primirea marfii pentru transport

1.3. Dreptul de a cere plata cheltuielilor efectuate cu verificarea greutatii brute a marfii sau a cantitatii acesteia astfel exprimate precum si cu verificarea continutului coletelor

1.4. Dreptul la rambursarea cheltuielilor legate de solicitarea si executarea instructiunilor in parcurs

§ 2. Obligatiile carausului

Enumerare si etapizare

2.1. Obligatia de a pune la dispozitie un mijloc de transport adecvat

2.1.1. Obligatia de a verifica starea autovehiculului in raport de specificitatea transportului

2.1.2. Obligatia de a procura documentele autovehiculului

2.1.3. Obligatia de a pune la dispozitie echipaj conducatori auto conform conventiilor internationale

2.1.4. Obligatia de a asigura documentele necesare deplasarii conducatorului auto

2.1.5. Obligatia de a asigura carburanti si lubrifianti pentru autovehicul

2.2. Obligatia de a procura autorizatiile de transport international

2.2.1. Procedura eliberarii autorizatiilor de transport

2.3. Obligatia de a incarca sau - dupa caz - de a supraveghea incarcarea marfii in mijlocul de transport

2.4. Obligatia de a lua in primire marfa

2.4.1. Verificarea modului de incarcare si stivuire a marfii in autovehicul si respectarea de catre expeditor a declaratiei din documentul de transport privind natura marfii

2.4.2. Verificarea greutatii si cantitatii marfii precum si a modului de cantarire

2.4.3. Luarea efectiva in primire a marfii

2.5. Obligatia de a participa la vamuirea marfii

2.5.1. Obligatia de a participa si verifica intocmirea documentelor de vama si de frontiera

2.5.2. Obligatia de a participa la vamuire

2.6. Obligatia de a executa transportul conform clauzelor contractuale. Modificarea contractului de transport in parcurs

2.6.1. Respectarea rutei

2.6.1.1. Exercitarea dreptului de dispozitie asupra incarcaturii in parcurs

2.6.1.2. Impiedicari la transport si obstacole ivite in parcurgerea rutei

2.6.1.3. Obligatia de a cere instructiuni

2.6.1.4. Obligatia de executare a instructiunilor primite

2.6.1.5. Obligatiile carausului atunci cand nu primeste instructiuni sau cand nu le poate cere

2.6.2. Respectarea duratei transportului

2.7. Obligatia de a asigura paza marfii si de a o conserva pe durata transportului

2.7.1. Obligatia de a conserva fizic marfa

2.7.2. Obligatia de a nu deteriora marfa pe parcurs

2.7.3. Obligatia de a asigura marfa

2.8. Obligatia de eliberare a marfii la destinatie

2.8.1. Avizarea destinatarului

2.8.2. Locul si data eliberarii marfii

2.8.3. Proba eliberarii marfii

2.8.4. Consecintele eliberarii marfii

2.8.5. Impiedicare la eliberarea marfii si consecintele impiedicarii

2.8.6. Termenele eliberarii marfii si consecintele nerespectarii lor

2.8.6.1. Obligatiile carausului cand exista un interes special la transport

2.9. Obligatia incasarii rambursului pretului si a cheltuielilor de transport, potrivit clauzelor contractului

2.10. Obligatii posibile in functie de specificitatea transportului

2.10.1. Obligatiile carausilor succesivi

Sectiunea III - Drepturile si obligatiile destinatarului

§ 1. Drepturile destinatarului

1.1. Dreptul de a dispune asupra marfii

1.2. Dreptul de a solicita eliberarea marfii si remiterea scrisorii de trasura

§ 2. Obligatiile destinatarului

2.1. Obligatia de a verifica incarcatura

2.2. Obligatia de a prelua si receptiona marfa dupa descarcarea ei din autovehicul

2.3. Obligatia de a elibera carausului dovada de primire a marfii

2.4. Obligatii posibile, daca au fost convenite

2.4.1. Obligatia de a descarca marfa din mijlocul de transport

2.4.2. Obligatia de a achita sumele "ramburs" sau a cheltuielilor de transport in cazul unei plati transmise

Pagina: 1

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: