Pachet: Litigii fiscale vol  I; II; III; IV
Pachet: Litigii fiscale vol I; II; III; IV
Pret de coperta: 318,00
254,40 lei (-20%)
Jurisprudenta de buzunar
Pachet: Litigii fiscale vol I; II; III; IV
Practică judiciară relevantă

Pret de coperta: 318,00

254,40 lei

Economisesti 20%

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Termen de livrare

2 zile lucratoare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Optiuni de achizitie


75,00 71,25 lei
Economisesti 5.00%


Pachetul contine:

Litigii fiscale. Vol I -Cadrul normativ și conceptual specific litigiilor fiscale. Practica judiciara relevanta

Acest volum, primul din lucrarea intitulata „Litigii fiscale”, cuprinde cazuri relevante din practica judiciara recenta de la nivelul Inaltei Curți de Casație și Justiție, care pot contribui, in primul rand, la clarificarea anumitor probleme legate de interpretarea și aplicarea principalelor acte normative cu incidența in procedurile administrative și judiciare din domeniul fiscal, precum și la corecta ințelegere a noțiunilor și conceptelor de baza pentru procedura fiscala.

Dintre subiectele de interes practic și soluțiile identificate in cazurile relevante prezentate in acest volum, care au la baza inclusiv jurisprudența CJUE in domeniu, hotarari CEDO, decizii ale CCR și decizii obligatorii pronunțate de ICCJ in cadrul mecanismelor de unificare a practicii judiciare, pot fi exemplificate:

– interferența dintre normele generale din Legea nr. 554/2004 și normele de procedura fiscala in diferite situații și modul de rezolvare a conflictului de legi din domeniul fiscal in diverse cazuri;

– calitatea de subiect al raportului juridic fiscal și calitatea de persoana vatamata in sensul Legii nr. 554/2004;

– mecanismul și condițiile de verificare a incidenței principiului ne bis in idem, precum și aplicarea altor principii de baza, cum sunt principiul neretroactivitații legii fiscale, principiul securitații juridice, principiul accesorium sequitur principale, principiul proporționalitații, principiul unicitații inspecției fiscale;

– diferențierea dintre anularea de obligații fiscale, ca efect al aplicarii unor legi de amnistie fiscala (Legea nr. 209/2015, Legea nr. 72/2022), și anularea/nulitatea actelor administrative fiscale, precum și condițiile de ordin procedural in care poate interveni anularea obligațiilor fiscale;

– prevalența conținutului economic al unor operațiuni/tranzacții fața de forma lor juridica și excepțiile de la prevalența fondului asupra formei pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA;

– conceptele de optimizare fiscala și frauda fiscala, respectiv raspundere fiscala și raspundere penala, in cazul unor practici abuzive in materie de TVA și al unor mecanisme frauduloase privind deducerea ilegala de TVA.

Prezentarea cazurilor in modalitatea evidențierii elementelor relevante de drept procesual și de drept substanțial care au fundamentat soluțiile pronunțate s-a realizat in scopul de a asigura cititorilor un studiu rapid și eficient al problematicii și soluțiilor din practica judiciara de care sunt interesați.

Litigii fiscale. Vol II -Contestarea actelor administrative fiscale. Practica judiciara relevanta

Volumul II din lucrarea intitulata „Litigii fiscale” are ca tema de interes pentru specialiștii domeniului fiscal, juriști și economiști, problematica litigiilor fiscale de competența instanțelor de contencios administrativ și fiscal.

Volumul este structurat in trei capitole și cuprinde cazuri relevante din practica judiciara recenta de la nivelul Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la acțiunile de contestare a actelor administrative fiscale și cererile de suspendare a executarii acestora, precum și cazuri care privesc cererile formulate de contribuabili/platitori pentru repararea unor prejudicii și acordarea dobanzilor fiscale.

Dintre subiectele de interes practic și soluțiile identificate in cazurile relevante prezentate in acest volum, care au la baza inclusiv jurisprudența CJUE in domeniu, hotarari CEDO, decizii ale CCR și decizii obligatorii pronunțate de ICCJ in cadrul mecanismelor de unificare a practicii judiciare, pot fi exemplificate: cadrul procesual de soluționare a litigiilor fiscale și calitatea procesuala pasiva a autoritaților fiscale; probele in materie fiscala; problematica suspendarii procedurii de soluționare a contestației administrative; situațiile de excepție in care instanța de contencios administrativ se poate pronunța direct asupra fondului raportului juridic fiscal; cereri de revizuire intemeiate pe dispozițiile art. 21 din Legea nr. 554/2004; contenciosul subiectiv de plina jurisdicție in materie fiscala; condițiile de exercitare a dreptului la acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin actele administrative fiscale anulate și problema admisibilitații/inadmisibilitații capetelor de cerere privind restituirea sumelor achitate și plata dobanzilor fiscale; acordarea de dobanzi fiscale pentru rambursarea cu intarziere a TVA; suspendarea executarii actelor administrative fiscale și restituirea cauțiunii achitate de contribuabilii/platitorii care au solicitat suspendarea.

Aspectele de ordin procesual specifice procedurii judiciare de soluționare a cauzelor prezentate in acest volum și, in mod special, a recursurilor de competența Inaltei Curți de Casație și Justiție pot contribui la o mai buna cunoaștere și ințelegere a modului de interpretare și aplicare a normelor de procedura in soluționarea litigiilor fiscale.

Prezentarea cazurilor in modalitatea evidențierii elementelor relevante de drept procesual și de drept substanțial care au fundamentat soluțiile pronunțate s-a realizat in scopul de a asigura cititorilor un studiu rapid și eficient al problematicii și soluțiilor din practica judiciara de care sunt interesați.

Cazurile relevante din practica judiciara recenta care se refera la contestarea deciziilor de instituire a masurilor asiguratorii și a deciziilor de raspundere solidara au fost cuprinse in volumul III, in considerarea faptului ca aceste decizii privesc in mod direct activitatea de colectare a creanțelor fiscale și raspunderea civila delictuala in materie fiscala.

Litigii fiscale. Vol III -Recuperarea creanțelor fiscale și raspunderea civila delictuala in materie fiscala. Practica judiciara relevanta

Volumul III din lucrarea intitulata „Litigii fiscale” are ca tema de interes, in principal, problematica litigiilor fiscale de competența instanțelor civile, precum și a litigiilor in care sunt contestate deciziile de instituire a masurilor asiguratorii și deciziile de stabilire a raspunderii solidare.

Volumul este structurat in patru capitole și cuprinde cazuri relevante din practica judiciara recenta de la nivelul Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la stabilirea competenței in privința unor acțiuni judiciare specifice executarii silite a creanțelor fiscale (contestația la executare silita in materie fiscala, numirea curatorului fiscal pentru procedura de executare silita și menținerea popririi), masurile asiguratorii de natura fiscala și raspunderea solidara a altor persoane pentru obligațiile fiscale datorate de debitorii fiscali, acțiunile judiciare in raspundere civila delictuala derivate din cauzele penale de evaziune fiscala.

Dintre subiectele de interes practic și soluțiile identificate in cazurile relevante prezentate in acest volum, care au la baza inclusiv jurisprudența CJUE in domeniu, hotarari CEDO, decizii ale CCR și decizii obligatorii pronunțate de ICCJ in cadrul mecanismelor de unificare a practicii judiciare, pot fi exemplificate: stabilirea competenței materiale și teritoriale de soluționare a contestației la executare in materie fiscala in cazul unor conflicte negative de competența; inadmisibilitatea caii de atac a recursului; condiții de instituire a masurilor asiguratorii de natura fiscala; cazuri de anulare a unor decizii de instituire a masurilor asiguratorii de natura fiscala; interesul procesual al autoritaților fiscale in susținerea recursului raportat la ridicarea masurilor asiguratorii; condiții de antrenare a raspunderii solidare și condiții de contestare a deciziilor de stabilire a raspunderii solidare; cazuri de anulare a unor decizii de stabilire a raspunderii solidare; suspendarea executarii deciziei de angajare a raspunderii solidare.

Acest volum cuprinde și o cazuistica relevanta pentru soluționarea de catre instanțele civile a acțiunilor in raspundere civila delictuala derivate din cauzele penale de evaziune fiscala, acțiuni formulate de autoritațile fiscale pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului in diverse situații de lasare ca nesoluționata a acțiunii civile de catre instanțele penale, respectiv in caz de clasare a cauzei penale și de semnare a unui acord de recunoaștere a vinovației.

Prezentarea cazurilor in modalitatea evidențierii elementelor relevante de drept procesual și de drept substanțial care au fundamentat soluțiile pronunțate s-a realizat in scopul de a asigura cititorilor un studiu rapid și eficient al problematicii și soluțiilor din practica judiciara de care sunt interesați.

Aspectele de ordin procesual specifice procedurii judiciare de soluționare a cauzelor prezentate in acest volum și, in mod special, a recursurilor de competența Inaltei Curți de Casație și Justiție pot contribui la o mai buna cunoaștere și ințelegere a modului de interpretare și aplicare a normelor de procedura in soluționarea acestor categorii de litigii fiscale.

Litigii fiscale .Vol IV -Acțiuni civile exercitate de autoritațile fiscale in procesele penale de evaziune fiscala. Practica judiciara relevanta

Volumul IV din lucrarea intitulata „Litigii fiscale” are ca tema de interes principala problematica soluționarii laturii civile in procesele penale de evaziune fiscala.

Volumul cuprinde cazuri relevante privind infracțiunile de evaziune fiscala, aplicarea cauzei speciale de nepedepsire, introdusa prin Legea nr. 55/2021, și soluționarea contestațiilor formulate impotriva hotararilor judecatorești prin care s-a dispus instituirea sau, dupa caz, menținerea masurilor asiguratorii, astfel cum sunt reflectate in jurisprudența recenta a Inaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penala.

Dintre subiectele de interes practic și soluțiile identificate in cazurile relevante prezentate in acest volum, care au la baza inclusiv jurisprudența CJUE in domeniu, hotarari CEDO, decizii ale CCR și decizii obligatorii pronunțate de ICCJ in cadrul mecanismelor de unificare a practicii judiciare, pot fi exemplificate:

– cazuri de evaziune fiscala și modalitațile in care au fost savarșite infracțiunile de evaziune fiscala in diverse domenii de activitate;

– elemente și condiții in raport cu care se stabilește caracterul real ori fictiv al unei operațiuni economice;

– colaborarea organelor fiscale cu organele de urmarire penala și natura juridica a proceselor-verbale intocmite de organele fiscale;

– incetarea procesului penal de evaziune fiscala ca urmare a implinirii termenului general de prescripție a raspunderii penale;

– evaziunea fiscala privind TVA și spalarea de bani (crearea unui circuit comercial fictiv care sa genereze TVA deductibila și introducerea in circuitul financiar a sumelor obținute din evaziune fiscala, prin creditarea societații și retragerea ulterioara a acestor sume sub forma de restituire a creditarii);

– grup infracțional organizat și evaziune fiscala privind TVA (cauzarea unui prejudiciu bugetului statului mai mare de 500.000 de euro, reprezentand TVA – achitarea parțiala a prejudiciului in cursul judecații la fond și in apel și inaplicabilitatea prevederilor Legii nr. 55/2021);

– confiscare speciala intr-un caz de complicitate la evaziune fiscala prin punerea la dispoziția altor inculpați de facturi privind operațiuni fictive;

– radierea din registrul comerțului a societații implicate in mecanismul evazionist și lipsa de efecte in planul raspunderii civile delictuale a persoanelor vinovate de prejudicierea bugetului statului;

– admiterea/admiterea in parte/respingerea acțiunii civile exercitate de Statul Roman, prin ANAF, in cauzele penale de evaziune fiscala;

– recuperarea integrala a sumelor datorate bugetului general consolidat al statului și aplicarea cauzei speciale de nepedepsire prevazute de art. 10 alin. (11) și (12) din Legea nr. 241/2005.

Prezentarea cazurilor in modalitatea evidențierii elementelor relevante de drept procesual și de drept substanțial care au fundamentat soluțiile pronunțate s-a realizat in scopul de a asigura cititorilor un studiu rapid și eficient al problematicii și soluțiilor din practica judiciara de care sunt interesați.

 

  • Titlu: Pachet: Litigii fiscale vol I; II; III; IV
  • Pret: 318,00 RON
  • ISBN: 978-606-39-1357-0 ,978-606-39-1358-7 ,978-606-39-1359-4 ,978-606-39-1362-4
  • Format: A5
  • Pagini: 330,370,290,625
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Valentina Gherasim-Proca
Educaţie şi formare : titlul de doctor în Drept (2023); absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii (2010); licenţiat în Ştiinţe Juridice (2003); titlul de Magister/Master în profilul Economic, specializarea Management Financiar Bancar (1997); licenţiat în profilul economic,...

Citeste mai mult »

Pachet: Litigii fiscale vol  I; II; III; IV
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Copyright 2008-2024 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos