Dreptul la un proces echitabil
Dreptul la un proces echitabil
Pret de coperta: 40,00
36,00 lei (-10%)
Dreptul la un proces echitabil
Biblioteca de drept public (monografii si teze de doctorat)
Dreptul la un proces echitabil

Pret de coperta: 40,00

36,00 lei

Economisesti 10%

Disponibilitate: Nu este pe stoc

Rezerva

Vom depune toata diligenta in vederea gasirii cartii.

Rezerva acum si te vom anunta prin e-mail, in maxim 30 de zile, pentru ca tu sa o poti comanda imediat.

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online
La acest moment, dreptul la un proces echitabil apare ca dreptul fundamental cel mai frecvent invocat atat in fata instantelor de judecata romane, cat si in plangerile adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului. Prezenta lucrare se doreste a fi un ghid al celor mai importante solutii care au fost promovate pentru asigurarea respectarii acestui drept cu toate garantiile pe care le implica, incepand cu dreptul de acces la justitie si terminand cu dreptul la o procedura contradictorie.

In principal, lucrarea are ca scop prezentarea jurisprudentei instantei europene in materie, dar si a practicii romane, insistandu-se pe acele domenii in care compatibilitatea intre cele doua este redusa. Ea se adreseaza astfel tuturor persoanelor implicate in activitatea judiciara: magistratilor, care trebuie sa asigure respectarea drepturilor partilor la o procedura; avocatilor, care trebuie sa isi reprezinte si sa isi apere clientii; justitiabililor, care trebuie sa fie constienti de drepturile de care beneficiaza in procedurile judiciare.

   

  1. Introducere
  1.1. Locul dreptului la un proces echitabil in sistemul statului de drept
  1.2. Definirea notiunii de "proces echitabil"
  1.3. Natura juridica a dreptului la un proces echitabil
  1.4. Reglementarea legislativa a dreptului la o procedura echitabila
  1.4.1. Raportul intre prevederile dreptului international si cele de drept intern
  2. Instanta de judecata
  2.1. Rolul instantei de judecata. Organe ce sunt instante de judecata
  2.2. Caracterele instantei
  2.2.1. Legalitatea instantei de judecata
  2.2.2. Neutralitatea instantei de judecata
  2.2.2.1. Teoria aparentei
  2.2.2.2. Independenta instantei de judecata
  2.2.2.3. Impartialitatea instantei de judecata
  2.2.2.3.1. Impartialitatea personala a instantei de judecata
  2.2.2.3.2. Impartialitatea functionala a instantei de judecata
  2.2.2.4. Catre garantii obiective ale neutralitatii
  3. Dreptul la un proces echitabil in materie civila
  3.1. Determinarea caracterului civil al unui litigiu
  3.1.1. Existenta unui drept sau a unei obligatii
  3.1.2. Caracterul civil al dreptului sau al obligatiei
  3.1.2.1. Criterii generale
  3.1.2.2. Litigiile privind proprietatea, raspunderea contractuala si delictuala a persoanei
  3.1.2.2.1. Litigiile in raspundere delictuala nascute in urma comiterii unei infractiuni
  3.1.2.3. Litigiile privind persoana, capacitatea si starea sa civila
  3.1.2.4. Litigiile privind cariera si raspunderea disciplinara
  3.1.2.4.1. Litigiile privind cariera in cadrul profesiilor liberale
  3.1.2.4.2. Litigiile privind cariera functionarilor publici
  3.1.2.5. Litigiile privind raporturile unei persoane cu administratia
  3.1.2.5.1. Litigiile privind proprietatea si situatia personala
  3.1.2.5.2. Litigiile privind prestatiile sociale
  3.1.2.5.3. Litigiile fiscale si vamale
  3.1.2.5.4. Litigiile privind activitatea societatilor comerciale la confluenta raporturilor lor cu puterea publica
  3.1.2.6. Litigiile privind cetatenia, drepturi si obligatii de natura politica sau alte drepturi de natura constitutionala
  3.1.2.7. Litigiile privind administrarea justitiei
  3.1.2.8. Concluzii
  3.1.3. Existenta unei contestatii asupra unui drept cu caracter civil
  3.1.3.1. Existenta contestatiei
  3.1.3.2. Obiectul contestatiei
  3.1.3.3. Realitatea si seriozitatea contestatiei
  3.1.4. Concluzii privitoare la aplicabilitatea art. 6 din Conventie in materie civila
  3.2. Dreptul de acces la justitie in materie civila
  3.2.1. Natura juridica a dreptului de acces la justitie
  3.2.2. Caracterele dreptului de acces la justitie
  3.2.2.1. Efectivitatea
  3.2.2.1.1. Principiul securitatii raporturilor juridice civile
  3.2.2.1.2. Eficacitatea accesului la justitie
  3.2.2.1.2.1. Obligatia de a asigura executarea hotararii judecatoresti
  3.2.2.1.3. Plina jurisdictie a instantei
  3.2.2.1.4. Accesul real la justitie
  3.2.2.1.4.1. Ajutorul judiciar in materie civila
  3.2.2.2. Caracterul non-absolut
  3.2.2.2.1. Conditiile de forma
  3.2.2.2.2. Conditii privind termenele
  3.2.2.2.3. Conditii privind plata ori consemnarea unor sume de bani
  3.2.2.2.4. Existenta unor imunitati###
  3.2.2.2.5. Conditii privind impunerea unor proceduri prealabile sesizarii instantei
  3.2.2.2.6. Piedici de fond in calea promovarii unei actiuni in instanta
  3.2.2.2.7. Alte conditii
  3.3. Neutralitatea instantei in materie civila
  3.4. Dreptul la o durata rezonabila a procesului civil
  3.4.1. Natura juridica a obligatiei statului
  3.4.2. Calculul termenului unei proceduri
  3.4.3. Criterii de apreciere a caracterului rezonabil al procedurii
  3.4.3.1. Natura cauzei
  3.4.3.2 Comportamentul reclamantului
  3.4.3.3. Comportamentul autoritatilor
  3.4.3.4. Importanta cauzei pentru partile acesteia
  3.4.4. Cauze ale duratei excesive a procedurii
  3.4.4.1. Suspendarea unui proces pentru a se astepta solutionarea altui proces.
  3.4.4.2. Expertizele
  3.4.4.3. Comportamentul celeilalte parti
  3.4.4.4. Refacerea anumitor faze procedurale
  3.4.4.5. Situatii obiective
  3.4.5. Remedii impotriva unei durate excesive a procedurii
  3.4.6. Durata procedurilor in dreptul roman
  3.4.7. Concluzii
  3.5. Caracterul echitabil al procedurii in materie civila
  3.5.1. Contradictorialitatea proceduri
  3.5.1.1. Garantii ale unei proceduri contradictorii
  3.5.1.1.1. Judecata in absentia in materie civila
  3.5.1.1.2. Dreptul la un interpret in materie civila
  3.5.1.1.3. Oralitatea procedurii
  3.5.1.1.4. Obligativitatea motivarii hotararii judecatoresti
  3.5.2. Egalitatea armelor. Pozitia statului in cadrul procedurii in materie civila
  3.5.3. Publicitatea procedurii
  3.5.4. Administrarea echitabila a probelor###
  4. Dreptul la un proces echitabil in materie penala
  4.1. Determinarea caracterului penal al unui litigiu
  4.1.1. Proceduri penale pe fond
  4.1.1.1. Criterii de determinare a caracterului penal al unui litigiu
  4.1.1.1.1. Criteriul principal. Criteriul calificarii interne
  4.1.1.1.2. Criteriile subsidiare. Criteriul naturii faptei si cel al naturii si severitatii sanctiunii
  4.1.1.2. Existenta unei acuzatii
  4.1.1.3. Calificarea penala in anumite ipoteze speciale
  4.1.1.3.1. Calificarea contraventiilor
  4.1.1.3.1.1. Situatia speciala a contraventiilor rutiere
  4.1.1.3.1.2. Situatia speciala a contraventiilor fiscale
  4.1.1.3.1.3. Calificarea contraventiilor in dreptul roman
  4.1.1.3.2. Calificarea delictelor disciplinare
  4.1.2. Proceduri penale adiacente
  4.1.3. Situatia speciala a victimei unei infractiuni
  4.2. Garantii procedurale recunoscute in favoarea inculpatului in cadrul procedurilor penale pe fond
  4.2.1. Dreptul de acces la justitie al inculpatului
  4.2.2 Dreptul la un dublu grad de jurisdictie
  4.2.3. Aspecte speciale ale dreptului inculpatului la o instanta neutra
  4.2.3.1. Cumularea functiei de instructie cu cea de judecata
  4.2.3.2. Cumularea functie de judecator asupra starii de detentie cu cea de judecator al fondului
  4.2.4. Dreptul inculpatului la o judecata intr-un termen rezonabil
  4.2.4.1. Calculul duratei
  4.2.4.2. Criterii de apreciere a rezonabilitatii duratei unei proceduri penale
  4.2.4.3. Remedii impotriva duratei excesive a procedurilor penale
  4.2.5. Prezumarea nevinovatiei###
  4.2.5.1. Domeniul de incidenta al prezumtiei
  4.2.5.2. Raportul intre prezumarea nevinovatiei si rolul organelor de urmarire penala
  4.2.5.3. Efecte ale prezumarii nevinovatiei
  4.2.5.3.1. Sarcina probei. In dubio pro reo
  4.2.5.3.2. Dreptul la tacere
  4.2.5.3.2.1. Natura juridica a dreptului la tacere
  4.2.5.3.2.2. Continutul dreptului la tacere
  4.2.5.3.2.3. Dreptul la tacere al martorului
  4.2.5.3.3. Obligatiile statului in lipsa unei hotarari de condamnare
  4.2.5.3.4. Interdictia dublei condamnari. Principiul non bis in idem
  4.2.6. Caracterul echitabil al procedurii privind fondul unei acuzatii penale
  4.2.6.1. Contradictorialitatea procedurii
  4.2.6.1.1. Garantii pentru asigurarea procedurii contradictorii
  4.2.6.1.1.1. Asigurarea prezentei inculpatului la propriul proces. Judecata in contumacie
  4.2.6.1.1.2. Dreptul la un interpret
  4.2.6.1.2. Asigurarea informarii inculpatului cu privire la procedura
  4.2.6.2. Administrarea echitabila a probelor
  4.2.6.3. Egalitatea armelor procedurale intre inculpat si procuror
  4.2.6.4. Publicitatea procedurii
  4.2.6.5. Dreptul la asistenta juridica
  4.2.6.5.1. Dreptul la un aparator
  4.2.6.5.2. Dreptul de a dispune de timpul si facilitatile necesare asigurarii apararii
  4.2.7. Dreptul condamnatului la despagubiri in caz de eroare judiciara
  4.3. Garantii procedurale recunoscute unui acuzat penal in cadrul unor proceduri adiacente
  4.3.1. Garantii procedurale in cazul arestarii sau a altor forme de privare de libertate impusa in cadrul unor proceduri cu caracter penal
  4.3.1.1. Conditiile procedurale ale unei arestari legitime
  4.3.1.1.1. Obligatia informarii cu privire la motivele privarii de libertate
  4.3.1.1.2. Drepturile celui arestat preventiv
  4.3.1.1.2.1. Notiunea de "magistrat"
  4.3.1.1.2.2. Celeritatea si automaticitatea prezentarii in fata unui magistrat
  4.3.1.2. Durata arestarii
  4.3.1.3. Garantii procedurale in cadrul procedurilor de punere in libertate
  4.3.2. Accesul la justitie al victimei unei privari de libertate ilegitime
  4.3.3. Garantii procedurale in cazul expulzarii
  4.3.4. Garantii procedurale in cazul internarii medicale
  4.4. Situatia speciala a victimei unei infractiuni
  5. Garantii procedurale incorporate in protectia unor drepturi substantiale
  5.1. Garantii procedurale atasate unor drepturi substantiale. Metode de a asigura protectia procedurala a unor drepturi substantiale in lipsa unor garantii de procedura expres prevazute
  5.1.1. Protectia procedurala atasata calitatii legislatiei Interne
  5.1.2. Protectia procedurala atasata proportionalitatii unei masuri
  5.1.3. Protectia procedurala prin obligativitatea realizarii unei anchete eficace
  5.1.3.1. Domeniul de incidenta al obligatiei de a realiza o ancheta eficace
  5.1.3.2. Conditiile unei anchete eficace
  5.1.4. Protectia procedurala realizata prin obligativitatea existentei unui remediu intern impotriva incalcarii drepturilor din Conventie (art. 13 din Conventie)
  5.1.4.1. Domeniul de incidenta al dreptului la un remediu intern
  5.1.4.2. Continutul obligatiei statului
  5.2. Violari implicite ale unor drepturi substantiale deduse din violarea unor garantii procedurale
  5.3. Dreptul de acces la jurisdictia CEDO
  6. Concluzii
  6.1. Concluzii generale
  6.2. Romania: un stat de drept?

   

 • Titlu: Dreptul la un proces echitabil
 • Pret: 40,00 RON
 • ISBN: 978-973-127-015-9
 • Format: A5 - 14,5x20
 • Pagini: 472
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Dreptul la un proces echitabil
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos