Campanii in desfasurare pe anul 2018!


Regulament campanie CARTEA ZILEI

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei CARTEA ZILEI 2017 este S.C. UNIVERSUL JURIDIC MAGAZIN S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp C, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr: J40/4645/2008, avand cod unic de inregistrare 23487984, atribut fiscal RO si punct de lucru in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp C, sector 6.

2. Durata campaniei si aria de desfasurare
2.1 Reducere de 28% aplicata unui titlu. Lucrarea ce va intra in oferta va fi diferita de la zi la zi si va fi anuntata zilnic la ora 10:00 pe pagina de facebook UJmag.ro
2.2. Perioada in care se va desfasura campania #carteazilei este zilnica, timp de 24 de ore din momentul postarii ofertei.
2.3. Campania se desfasoara pe site-ul web www.ujmag.ro si pe pagina de facebook UJmag.ro/pe paginile editurilor asociate grupului Universul Juridic;
2.4. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

3. Participanti si produse participante
3.1. La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si cele juridice.
3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana si sa aiba peste 18 ani. 3.3. Participantii, garanteaza ca datele furnizate sunt corecte, complete si conforme cu realitatea.
3.3. Campania se adreseaza exclusiv utilizatorilor finali si nu se cumuleaza cu alte oferte sau promotii!

4. Informatii privind produsele implicate in campanie
Produsele implicate in Campanie: toate produsele de pe site-ul www.ujmag.ro participante la campanie sunt semnalizate prin pagina speciala dedicata campaniei.
Produsele aflate in oferta Campaniei sunt valabile in limita stocului disponibil!

5. Raspundere
5.1. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promotionale.
5.2. Organizatorul Campaniei promotionale si celelalte persoane fizice si/sau juridice implicate in organizarea acesteia nu este responsabil pentru/de situatiile in care un participant nu poate accesa campania din motive care tin de functionalitatea site-ului www.ujmag.ro precum cele care deriva din: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator.
5.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

6. Incetarea Campaniei promotionale
6.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).
7.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.
7.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.
7.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.
7.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior
7.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

8. Litigii
8.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.
8.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
8.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.
8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru atat prin intermediul website-ului www.ujmag.ro.

 
Sus

Regulament campanie HAPPY HOURS!

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei HAPPY HOURS 2017 este S.C. UNIVERSUL JURIDIC MAGAZIN S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp C, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr: J40/4645/2008, avand cod unic de inregistrare 23487984, atribut fiscal RO si punct de lucru in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp C, sector 6.

2. Durata campaniei si aria de desfasurare
2.1. Reducere aplicata lucrarilor unei singure colectii/categorii, cu o valoare de 25% pentru totalitatea lucrarilor din oferta;
2.2. Perioada in care se va desfasura campania #happyhours este in fiecare zi de miercuri, intre orele 10:00 - 12:00
2.3. Campania se desfasoara pe site-ul web www.ujmag.ro, pe pagina de facebook UJmag.ro si pe paginile editurilor asociate grupului Universul Juridic;
2.4. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

3. Participanti si produse participante
3.1. La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si cele juridice.
3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana si sa aiba peste 18 ani. 3.3. Participantii, garanteaza ca datele furnizate sunt corecte, complete si conforme cu realitatea.
3.3. Campania se adreseaza exclusiv utilizatorilor finali si nu se cumuleaza cu alte oferte sau promotii!

4. Informatii privind produsele implicate in campanie
Produsele implicate in Campanie: toate produsele de pe site-ul www.ujmag.ro participante la campanie sunt semnalizate prin pagina speciala dedicata campaniei.
Produsele aflate in oferta Campaniei sunt valabile in limita stocului disponibil!

5. Raspundere
5.1. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promotionale.
5.2. Organizatorul Campaniei promotionale si celelalte persoane fizice si/sau juridice implicate in organizarea acesteia nu este responsabil pentru/de situatiile in care un participant nu poate accesa campania din motive care tin de functionalitatea site-ului www.ujmag.ro precum cele care deriva din: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator.
5.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

6. Incetarea Campaniei promotionale
6.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).
7.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.
7.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.
7.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.
7.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior
7.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

8. Litigii
8.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.
8.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
8.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.
8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru atat prin intermediul website-ului www.ujmag.ro.

 
Sus

Revistele de specialitate pe anul 2017

Beneficii
Valoare comanda sub 1.000 lei:
- 1 abonament gratuit la Revista LEGAL POINT 2018 (2 numere)
- Voucher cu reducere de 30% la un abonament PREMIUM pe www.universuljuridic.ro, valabil 30 de zile de la momentul primirii (reducere de 144 lei din pretul intreg de 480 lei, pret fara TVA)
Valoare comanda intre 1.000 si 2.000 lei:
- 1 abonament la Revista LEGAL POINT pe anul 2018 (2 numere)
- Voucher cu reducere de 50% la un abonament PREMIUM pe www.universuljuridic.ro, valabil 30 de zile de la momentul primirii (reducere de 240 lei din pretul intreg de 480 lei, pret fara TVA)
- 200 de carti de vizita tiparite gratuit*

Valoare comanda peste 2.000 lei:
- 1 abonament la Revista LEGAL POINT pe anul 2018 (2 numere)
- 1 abonament PREMIUM gratuit pe www.universuljuridic.ro, valabil 1 an de zile (pretul intreg de 480 lei, pret fara TVA)
- 20% reducere pentru abonamentele Editurii Universul Juridic
- 200 de carti de vizita tiparite gratuit*
Regulament:
• Campanie disponibila între 1 noiembrie 2017 si 28 februarie 2018.
• Voucherul pentru abonamentul PREMIUM este netransmisibil, poate fi folosit doar pentru a obtine o reducere la achizitia unui acces premium la portalul www.universuljuridic.ro si are valoarea maxima de 30% sau, dupa caz, 50% din pretul de lista valabil la momentul utilizarii.
• Oferta este valabila in limita stocului disponibil si nu se cumuleaza cu alte campanii si oferte. Costul final al comenzii pentru realizarea pragului se face strict din costul/abonament.

* Cartile de vizita si mapele se realizeaza cu design primit din partea clientilor, noi executam doar tiparul.
Format standard al cartii de vizita: 90 x 500 mm, carton 300 gr. DCM/DCL, fara plastifiere, policromie fata/verso.

 
Sus

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: