Evenimente 2016

 Invitatie la conferinta cu tema 'DECRET' - 2016 24 noiembrie, 2016
Invitatie la conferinta cu tema "DECRET" - 2016

În contextul aniversării a 25 de ani de la înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău și a unor manifestări științifice și profesionale care se dorește să devină tradiționale în cadrul acestei universități, Conferința națională cu participare internațională "Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective – DECRET“ reprezintă un eveniment organizat anual, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai eficace și eficiente modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi delincvenţă, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.

Perioada de desfășurare a celei de-a doua ediții: 24-25 noiembrie 2016
Loc de desfășurare: Universitatea "George Bacovia" din Bacău

Parteneri organizare conferință:
- Universitatea "George Bacovia" din Bacău - Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
- Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă Socială
- Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București
- Universitatea Româno-Americană din București
- Universitatea Transilvania din Brașov
- Universitatea Spiru Haret din Brașov
- Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
- Agenţia Naţională Antidrog
- Administraţia Naţională a Penitenciarelor
- Asociația Internațională a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)
- Inspectoratul Județean de Poliție Bacău
- Serviciul de Medicină Legală Bacău
- Inspectoratul Școlar Județean Bacău
- Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv - APACA Bacău
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
- Colegiul Asistenților Sociali - Filiala Bacău
- Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților - Centrul Teritorial Iași
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău
- Asociația Română de Științe Penale (A.R.S.P.)
- Editura Universul Juridic
- Instituția Prefectului - Județul Bacău
- Consiliul Județean Bacău
- Consiliul local Bacău
- Primăria municipiului Bacău

COMITET ȘTIINȚIFIC
Președinte:
Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU
- Vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România
- Director al publicațiilor Dreptul
- Consilier al Procurorului General al României

Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. Alexandru BOROI, Universitatea Titu Maiorescu, București
Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană, București
Conf. univ. dr. Mihaela TOMIȚA, Universitatea de Vest din Timișoara

Membri:
Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI, Universitatea Danubius din Galați
Prof. univ. dr. Ștefan COJOCARU, Universitatea A. I. Cuza din Iași
Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC, Universitatea A. I. Cuza din Iași
Prof. univ. dr. Ana-Elena IANCU, Universitatea Agora din Oradea
Prof. univ. dr. Alexandru IONAȘ, Universitatea Spiru Haret din Brașov
Prof. univ. dr. Tănase JOIȚA, Universitatea Spiru Haret din Brașov
Prof. univ. dr. Cristian JURA, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" București
Prof. univ. dr. Augustin LAZĂR, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Prof. univ. dr. Neculai LUPU, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA, Universitatea Transilvania din Brașov
Prof. univ. dr. Cezar Marius PANTEA, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București
Prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București
Prof. univ. dr. Tatiana PUIU, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați
Prof. univ. dr. Șerb STANCU, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București
Prof. Ph.D, Knut Magne STEN, HiST Sør Trøndelag University College, Trondheim, Norvegia
Prof. univ. dr. Costică VOICU, Asociația Internațională a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)
Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Conf. univ. dr. Nicoleta Elena BUZATU, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" București
Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Conf. univ. dr. Ramona FLOREA, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Conf. univ. dr. Andreia Simona MELNIC, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galați
Conf. univ. dr. Mihaela F. PRUNĂ, Universitatea Româno-Americană din București
Conf. univ. dr. Camil TĂNĂSESCU, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" București
Cerc. științific grad III, dr. Ion FLĂMÎNZEANU, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice
Cerc. științific grad III, dr. Ion IFRIM, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice
Chestor Sorin OPREA, Director Agenția Națională Antidrog
Judecător Mihail UDROIU, Curtea de Apel Oradea

COMITET DE ORGANIZARE
Președinte:
Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea "George Bacovia" din Bacău

Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană, București
Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați
Conf. univ. dr. Mihaela TOMIȚA, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA, Universitatea "George Bacovia" din Bacău

Membri:
Conf. univ. dr. Nicoleta ELENA BUZATU, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București
Conf. univ. dr. Daniel GHERASIM, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Conf. univ. dr. Adrian GHERASIM, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Conf. univ. dr. Radu FLOREA, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Conf. univ. dr. Andrei-Octavian PARASCHIVESCU, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galați
Lector univ. dr. Ovidiu BONTAȘ, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Lector univ. dr. Daniela-Gabriela BORDEIANU, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Lector univ. dr. Radu-Cristian BUCȘĂ, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Lector univ. dr.Mihai CĂPRIOARĂ, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Lector univ. dr. Gabriela FOTACHE, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Lector univ. dr.Ana Alina IONESCU-DUMITRACHE, Universitatea Danubius, Galați
Lector univ. dr. Florin RADU, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Lector univ. dr. Violeta URBAN, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău
Asistent univ. dr. Minodora-Ioana RUSU, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București
Asistent univ. dr. Bogdan BIRZU, Universitatea Titu Maiorescu, București;
Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Asistent univ. drd. Laurențiu NOVAC-DIACONU, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Dr. Marta BUTNARU, Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău
Colonel (r) Eugen GOLDAN, Expert criminalist
Comisar șef Mihai CANDET, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău
Comisar șef Daniela TĂNASE, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău
Comisar de penitenciare Geanina ȘTEFAN, Penitenciarul Bacău
Avocat Radu-Gabriel PATRICHE, Baroul Bacău
Avocat Maricica VĂLEANU, Baroul Bacău
Sorinel NOVAC, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Daniela CRISTEA, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Mihaela MASTACAN, Universitatea "George Bacovia" din Bacău
Nicoleta BOTEZ, Universitatea "George Bacovia" din Bacău

Scopul conferinței îl constituie:
- prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței;
- consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță;
- prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european;

Scopul final al conferinței, îl reprezintă:
- publicarea materialelor relevante prezentate în conferință într-un volum la Editura Universul Juridic;
- analiza și diseminarea celor mai valoroase date, informații și propuneri, către instituțiile abilitate ale statului;

Obiectivele generale ale conferinței vizează în principal:
- identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale;
- identificarea și prezentarea impactului politicilor antidrog din România;
- promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.;

Obiectivele specifice ale conferinței vizează în principal:
- constituirea unui cadru academic și instituțional organizat și stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, care să realizeze legătura între diferite teme de cercetare din domeniul devianței şi metodele de investigare a fenomenelor antisociale;
- susținerea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional, pentru facilitarea întâlnirii și dezbaterilor între specialiști, în vederea identificării bunelor practici, a ideilor inovatoare și a noilor abordări, cu scopul realizării schimburilor de experiență, al preluării și aplicării de know-how, precum și al realizării convergenței tematice între cercetarea științifică și aspectele practice din domeniul devianței și criminalității;
- analizarea practicilor și experiențelor care oferă cele mai bune rezultate și oportunități procesului de prevenire a fenomenelor infracționale, în legătură cu realitățile naționale și europene ale acestora;
- informarea asupra schimbărilor importante pe care le-a realizat România, de la un an la altul, în domeniul prevenirii și combaterii devianței și a criminalității, precum și dezbaterea viitoarelor scenarii specifice acestui domeniu, din perspectivă națională și europeană;

Secțiunile conferinței
1. Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității
2. Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog
3. Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței

Tematica orientativă a conferinței
 Devianță și criminalitate în mediul urban și rural
 Devianță și criminalitate în școală
 Forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței
 Mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe
 Corupția, forme ale acesteia și impacturi
 Consumul de droguri și impactul economico-social al acestuia
 Criminalitatea transfrontalieră
 Factori declanşatori ai devianţei şi criminalităţii
 Cercetări realizate în domeniul antidrog şi modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naţionale antidrog
 Teorii şi modele privind abuzul de substanţe
 Influenţa politicilor sociale şi a climatului social asupra devianţei şi criminalităţii
 Costurile sociale şi comunitare ale criminalităţii şi devianţei
 Criminalitatea şi excluderea socială
 Discriminarea din perspectiva sociologiei devianţei
 Adictologia - o perspectivă multidisciplinară
 Politici naţionale şi regionale privind criminalitatea și prevenirea acesteia
 Politici naţionale şi internaţionale referitoare la fenomenul drogurilor
 Metode şi modele de prevenire şi combatere a criminalităţii şi devianţei
 Intervenţii timpurii pentru prevenirea devianţei şi criminalităţii
 Provocări, succese și eșecuri în prevenirea și combaterea criminalității prin mijloace de politică penală și procesual penală
 Abordări naționale și internaționale, ca răspuns adecvat la formele noi și emergente ale criminalității, inclusiv în domeniul amenințărilor teroriste
 Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog
 Strategii anticorupție și impacturile acestora în plan național și internațional
 Modalităţi alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracţiuni
 Probaţiunea ca formă de asistenţă judiciară
 Modalităţi de evaluare psiho-socială a criminalilor
 Prevenirea şi asistenţa consumatorilor de droguri
 Prevenirea devianței și a consumului de droguri din perspectiva triadei familie, școală, comunitate;
 Tehnici de intervenție în asistenţa consumatorilor de droguri;
 Provocări pentru specialişti în tratarea dependenţei de droguri;
 Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri şi asistenţei consumatorilor de droguri;
 Perspective și tendințe psihosociale ale devianței și criminalității
 Acțiuni locale bazate pe o viziune globală în vederea implicării cetățenilor și a comunității la consolidarea prevenirii devianței și a criminalității
 Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi criminalităţii

Participanții la conferință
Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Înscrierea și participarea la conferință
La lucrările conferinței în plen și pe secțiuni poate participa orice persoană interesată în domeniul devianței și al criminalității.
Înscrierea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice se realizează prin completarea formularului de înregistrare care se transmite pe adresa de e-mail: nita_nelu@yahoo.com.
Formularul de înscriere poate fi găsit pe pagina de internet a Conferinței DECRET: http://decret2016.ugb.ro/home
Comunicările științifice vor fi transmise sub forma unui fișier în format word, pe aceeași adresă de e-mail, având menționat pe prima pagină sub titlul lucrării, numele și afilierea autorului/autorilor, precum și adresele de e-mail în vederea contactării.

Taxa de participare
Participarea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice este condiționată de plata unei taxe de participare în valoare de 100 lei de fiecare participant și pentru fiecare lucrare, care reprezintă cheltuieli pentru materiale ale conferinței, cafea, apă și pentru publicarea lucrărilor selectate, după caz, în Revista "Acta Universitatis George Bacovia.Juridica" sau într-un volum al conferinței la Editura Universul Juridic.

Informații privind plata taxei de participare
Plata se face în cont la BRD Bacău:
 Beneficiar: Universitatea George Bacovia din Bacău
 Cont IBAN: RO59 BRDE 040S V118 8294 0400
(În formular se va specifica: Suma reprezintă taxă de participare la Conferința "DECRET – Ediția 2/2016")

Rezumatul și conținutul comunicărilor
Rezumatele comunicărilor științifice vor fi redactate cu respectarea următoarelor cerințe:
a. Titlul lucrării: Times New Roman 14, bold;
b. Numele și prenumele autorului: Times New Roman 12 italic;
c. Rezumat: Times New Roman 10, Italic, maximum 10 rânduri;
d. Cuvinte cheie: 5 cuvinte cheie, separate prin punct și virgulă;

Structura orientativă a comunicării științifice, cuprinde:
- Introducere
- 3-4 capitole care să conțină: descrierea problemei, metodologia utilizată, sursa datelor și rezultatele obținute
- Concluzii
- Referințe bibliografice

Forma comunicării științifice
Conținutul comunicării științifice va fi prezentat în limba română și trebuie să corespundă următoarelor cerințe de formă:
a. Paginile vor avea format A4, margini: top, bottom, left and right de 2 cm;
b. Titlurile și subtitlurile vor fi scrise în Times New Roman 12, bold, iar textul în Times New Roman 12 regular;
c. Distanța dintre rânduri va fi de 1,5;
d. Tabelele şi graficele vor fi plasate după menţionarea lor în text.
e. Lucrarea va avea maximum 10 pagini;
În cazul publicării în Revista "Acta Universitatis George Bacovia.Juridica", revistă indexată în baze de date internaționale (BDI), lucrarea trebuie redactată și trimisă în limba română și în limba engleză.

Date importante și termene limită
- Data limită de transmitere a titlului cu rezumat și cuvinte cheie: 15 noiembrie 2016
- Recenzia științifică a comunicării: 01-17 noiembrie 2016
- Data limită de transmitere notificare de acceptare/neacceptare: 17 noiembrie 2016
- Plata taxei de participare: după notificarea de acceptare/neacceptare
- Înscrierea și înregistrarea participanților: 18 noiembrie 2016
- Data conferinței: 24-25 noiembrie 2016
- Trimiterea lucrării în extenso: 31 ianuarie 2017
- Publicarea în volum la Universul Juridic: 30 mai 2017


Vezi toate evenimentele »

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos