Evenimente 2014

Invitatie la Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor  editia a III–a - 'Reformarea dreptului afacerilor prin noile Coduri' 11 septembrie, 2014
Invitatie la Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor editia a III–a - "Reformarea dreptului afacerilor prin noile Coduri"

Facultatea de Drept a Universităţii Româno-Americană din Bucureşti şi Facultatea de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti organizează Şcoala de Vară şi Conferinţa Naţională de Dreptul Afacerilor ediţia a III–a. Tema din acest an este "Reformarea dreptului afacerilor prin noile Coduri".

Evenimentul va avea loc la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti în perioada 11 – 14 septembrie 2014.

Acreditare INPPA: în curs de aprobare.
Acreditare INPPI: 12 ore de pregătire profesională.

Manifestarea anuală îşi propune să răspundă cerinţelor specialiştilor în drept de a deţine informaţii privind noutăţile legislative, doctrinare şi jurisprudenţiale, precum şi cu privire la cele mai bune practici din domeniul dreptului afacerilor.

În prim planul dezbaterilor se vor afla Noile Coduri şi Codul Insolvenţei.

Intervenienţii sunt reputaţi specialişti ai Dreptului, profesori, magistraţi, cercetători, avocaţi, arbitri, practicieni în insolvenţă şi formatori, şi, pe parcursul a trei zile, vor susţine prelegeri pe teme de maxim interes pentru dreptul afacerilor.

Conferinţa se va desfăşura conform următorului program:

Joi, 11 septembrie
9:00 – 9:30 – Înregistrarea participanţilor;
9:30 – 10:00 – Deschiderea conferinţei;
Cuvânt de deschidere:
Prof. univ. dr. Ovidiu Folcuţ, Rector Universitatea Româno-Americană;
Prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Rector Universitatea "Nicolae Titulescu";
Conf. univ. dr. Mihaela Prună, Decan Facultatea de Drept a Universităţii Româno-Americane;
10:00 – 11.30 – Moderator – Luminiţa Tuleaşcă
Prof. univ. dr. hc. Stanciu D. Cărpenaru, Universitatea Bucureşti – "Domeniul de aplicare al procedurii insolvenţei în dreptul român".
Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Rector Universitatea "Titu Maiorescu" Bucureşti – "Regimul juridic al aporturilor asociaţilor la capitalul social al societăţilor".
Prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucureşti – "Unele probleme practice privind căile de atac în procesul civil".
Prof. univ. dr. Viorel Roş, Universitatea „Nicolae Titulescu" Bucureşti – "Arbitrajul în noua reglementare".
11:30 – 12:00 – Pauză de cafea.
12:00 –13:30 – Moderator: Vasile Nemeş;
Lect. univ. dr. avocat Ion Dragne, Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucureşti – "Căile procesuale de recuperare a creanţelor".
Prof. univ. dr. Augustin Fuerea, Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti – "Aplicarea Codului civil şi a Codului de procedură civilă în raport cu Dreptul internaţional şi cu Dreptul Uniunii Europene".
Avocat Simona Miloş, Preşedinte al Institutului Naţional de Pregatire a Practicienilor în Insolvenţă, avocat Andreea Deli - "Elementele de noutate în Codul Insolvenţei. Principiile şi implementarea acestora".
13:30– 14:30 – Pauză de masă.
14:30 – 17:00 – Moderator: Sergiu Golub
Conf. univ. dr. avocat Lucian Săuleanu, Universitatea din Craiova – "Codul civil – dreptul comun în materia societăţilor. Repere pentru o reconfigurare a materiei".
Lect. univ. dr. avocat Luminiţa Tuleaşcă, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti – Înstrăinarea patrimoniilor de afectaţiune".
Conf. univ. dr. avocat Vasile Nemeş, Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti – "Insolvenţa societăţilor de asigurare în actuala reglementare".
Asist. univ. dr. Sergiu Golub, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca – "Clauza de rezervă a proprietăţii. Codul civil vs. Codul insolvenţei".
Avocat Gabriel Biriş, Partener fondator Biriş Goran – "Contribuţiile sociale. Reducere vs. Reformă".
Lect. univ. dr. avocat Manole Ciprian Popa, Universitatea din Bucureşti – "Grupurile de societăţi în contextul noului Cod civil".

Vineri, 12 septembrie 20014
9:30 – 11:00 – Moderator: Gina Orga Dumitriu
Valentina Burdescu, Director Direcţia Buletinul procedurilor de Insolvenţă, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – "Implicaţiile Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă asupra registrului comerţului".
Prof. univ. dr. Mihai Şandru, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti – "Influenţa dreptului Uniunii Europene în Noul cod civil".
Conf. univ. dr. Mihaela Florentina Prună, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti – "Caracteristici ale comunicării nonverbale în afaceri".
Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii – "Aspecte privind executarea silită împotriva profesioniştilor".
11:00 – 11:30 – Pauză de cafea.
11:30 – 13:00 – Moderator: Bogdan Dumitrache
Judecător drd. Eugenia Voicheci, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia a II-a civilă – "Contractele în concepţia noilor coduri".
Lect. univ. dr. avocat Radu Rizoiu, Universitatea din Bucureşti, formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii – "Ipoteca asupra conturilor bancare la proba insolvenţei".
Prof. univ. dr. avocat Gheorghe Piperea, Universitatea din Bucureşti – "Noutăţile esenţiale ale legii insolvenţei".
13:00 – 14:00 – Pauză de masă.
14:00 – 15:30 – Moderator: Dan Alexandru Sitaru
Judecător Mădălina Elena Afrăsinie, Tribunalul Bucureşti – Preşedinte al Secţiei a VI-a civilă – "Intervenţia la Registrul Comerţului - un instrument de blocare a activităţii societăţilor comerciale; Impactul termenelor prevăzute de art. 200 – 201 C.proc.civ. în cazul litigiilor cu profesionişti".
Lect. univ. dr. judecător Diana Ungureanu, Curtea de Apel Piteşti, Secţia civilă şi de contencios-administrativ şi fiscal, formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii – "Rolul acţiunilor colective în aplicarea privată a dreptului concurenţei".
Judecător dr. Carla Anghelescu, Judecătoria Sector 1 Bucureşti – "Aspecte practice privind somaţia europeană de plată".
15:30 – 16:00 – Pauză de cafea.
16:00 – 17:30 – Moderator: Gabriela Fierbinţeanu
Lect. univ. dr. Gina Orga Dimitriu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu – "Controlul clauzelor abuzive – soluţii şi capcane".
Practician în insolvenţă ec. Eduard Pascal, Managing Partner Eurobusiness LRJ S.P.R.L. Iaşi – "De la faliment la reorganizare".
Lect. univ. dr. avocat Andrei Săvescu, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti – "Regimul juridic al motorului de căutare".
Lect. univ. dr. Horaţiu Răzvan Radu, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Agentul Guvernului României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – "Consideraţii privind jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene".

Sâmbătă, 13 septembrie 2014
9:30 – 11:00 – Moderator: Mihai Hotca
Prof. univ. dr. avocat Mihai Hotca, Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti – "Impactul noului Cod penal asupra dreptului afacerilor".
Procuror Cristina Voicu, Departamentul Naţional Anticorupţie – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror dr. Laurentiu Sorescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, formator în cadrul Institutului Naţional de Magistratură – "Standardul de probă în materia confiscării extinse".
Asist. univ. dr. avocat Tudor Valerică, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti – "Câteva probleme de aplicare a legii penale noi".
Judecător Claudia Jderu, Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală, formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii – "Mijloace de probă în procesul penal, examen jurisprudenţial al Curţii Europene a Drepturilor Omului".
11:00 – 11:30 – Pauză de cafea.
11:30 – 13:00 – Moderator: Manole Ciprian Popa
Avocat dr. Mihaela Mocanu, redactor-şef la Revista Română de Dreptul Afacerilor, avocat Cornel Popa, partener Ţuca Zbârcea & Asociaţii – "Stabilirea şi ajustarea preţului contractual de către un terţ".
Asist. univ. dr. Gabriela Fierbinţeanu, Universitatea „Nicolae Titulescu" Bucureşti – "Masele patrimoniale – avantaje şi dezavantaje în procedura insolvenţei".
Conf. univ. dr. Eugen Hurubă, Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş – "Aspecte privind poprirea conturilor bancare ale profesioniştilor".
Lect. univ. dr. avocat "Dan Alexandru Sitaru", Universitatea „Nicolae Titulescu" din Bucureşti – "Răspunderea membrilor organelor de conducere în procedura insolvenţei".

Manifestarea este destinată profesioniştilor dreptului şi studenţilor.

Perioada de inscriere: 23 iunie 2014 – 5 septembrie 2014.

Înscrierea se face prin email, prin completarea formularului electronic (click aici) şi transmiterea lui la următoarea adresa de email: scoaladevaradrept@rau.ro

Taxa de participare este de 200 lei/persoană, cu reducere pentru studenţi la: 150 lei/persoană, şi se plăteşte în contul bancar: RO75BRDE410SV98563894100, deschis la Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale, Agenţia Universitatea Româno-Americană, beneficiar Universitatea Româno-Americană, cu sediul în Bucureşti, B-dul Expoziţiei nr. 1B, CUI: 9081408, cu menţiunea "Taxă pentru Şcoala de Vară de Dreptul Afacerilor 2014".

Participanţii din alte localităţi, cu prioritate acordată studenţilor, vor fi cazaţi, la cerere şi contra-cost, în Căminul Hotel din Campusul Universităţii Româno-Americană din Bucureşti, B-dul Expoziţiei nr. 1B, sector 1.

Persoane de contact:
Asist. univ. dr. Gabriela Fierbinţeanu – tel: 0722.241.980;
Asist. univ. Claudia Son – tel: 0722.779.090.

Directori de proiect:
Lector univ. dr. Luminiţa Tuleaşcă;
Conf. univ. dr. Mihaela Prună;
Conf. univ. dr. Vasile Nemeş.

Sponsor al evenimentului:
Societatea de Avocatură Nemeş & Asociaţii.

Parteneri:
Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă;
Editura Universul Juridic;
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene;
Editura Wolters Kluwer.

Partener media: Juridice.ro

Pentru informaţii complete, vă rugăm să vizitaţi website-ul nostru – www.scoaladevaradrept.rau.ro/.


Vezi toate evenimentele »

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos