Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021
Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021
Pret de coperta:
75,00 lei
Periodice
Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021

Pret de coperta:

75,00 lei

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Numărul 1/2021 al Revistei de Dreptul Familiei constituie o nouă pledoarie pentru dezbatere, argumentare și clarificare, pe marginea actualității naționale și transfrontaliere. Materialele acestui prim număr reflectă interesul publicului de specialitate și dinamismul relațiilor de familie, care obligă constant la interacțiune științifică.

Editorialul este semnat de către domnul Cristian Bence-Muk – compozitor, conferențiar universitar doctor, director al Departamentului de Compoziție muzicală și Dirijat din cadrul Facultății Teoretice a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Familia, în cheile „sol” și „fa” pune în lumină rolul familiei în destinul marilor compozitori. Partiturile nepieritoare au rămas în clepsidra timpului datorită geniului autorilor, dar și ca expresie a desăvârșirii umane, emoționale, în cadrul familial ori, dimpotrivă, în absența interacțiunii specifice membrilor familiei: „Familia a asigurat, pentru o parte dintre acești muzicieni, echilibrul și stabilitatea necesare concretizării unei opere fundamentale, nepieritoare, iar pentru alții, tocmai absența familiei a potențat, alături de personalitatea fiecărui creator în parte, sensibilitatea și zbuciumul caracteristice astăzi pentru întreaga lor creație sau a oferit libertatea necesară și dorită de acțiune pentru dedicarea totală, în plan artistic”.

Secțiunea Studii conține materiale de analiză aprofundată, într-un registru critic și contributiv, grefat pe actualitatea relațiilor de familie.

Intimitatea vieții private beneficiază de protecție sub semnul drepturilor personalității, în context național și european. Datele privind starea de sănătate a minorului se află la confluența dreptului pacientului la confidențialitate și a obligației cadrului medical de a obține consimțământul informat, în vederea efectuării procedurilor terapeutice. Studiul Secretul medical al minorului și exercitarea autorității părintești (articolul 487 din Codul civil): protecție sau prejudiciu? (Maria Aluaș) analizează modalitățile de armonizare a drepturilor pacientului cu obligațiile medicului, astfel încât să fie garantată respectarea principiului interesului superior al minorului. Argumentarea teoretică este ilustrată cu situații speciale în care exercitarea autorității părintești nu pare să fie cea mai bună alegere pentru o anumită condiție medicală a minorului.

În cadrul studiului Divorțul prin acordul soților dintr-o perspectivă istorică, trecut-prezent (Oana-Elena Buzincu) sunt reunite dispozițiile legale referitoare la divorț, în intenția de a realiza (cum precizează autoarea) o „imagine la scară redusă” a unei instituții controversate social și legislativ. Cu accent pe divorțul prin consimțământ, analiza parcurge primele reguli ale desfacerii căsătoriei în antichitate, perioada normativizării divorțului pe teritoriul românesc și în Transilvania secolelor XV-XIX, precum și regimul juridic instituit de cele trei coduri – Codul civil de la 1864, Codul familiei (1953) și actualul Cod civil, intrat în vigoare în anul 2011.

Studiul Ordinul de protecție provizoriu. Discuții privind competența (Vlad Ionuț Domocoș) examinează critic aspectele de competență pe care le implică ordinul de protecție provizoriu, ca instrument asociat conduitei preventive în lupta împotriva violenței domestice. Autorul valorifică ideea că rațiunea reglementării ordinului de protecție provizoriu rezidă în principiul celerității, întrucât trecerea unui timp cât mai scurt de la momentul sesizării comportamentului apt a reprezenta violența în familie și până la luarea unei măsuri concrete de protecție de către stat este reclamată, cu titlu obligatoriu, în documentele internaționale în materie. Propunerile de lege ferenda au ca premisă soluții considerate ca fiind discutabile sau chiar neavenite, din perspectiva competenței emiterii măsurii, pe baza evaluării riscului și pe baza unor criterii obiective, nu doar pe temeiul împrejurărilor relatate de către presupusa victimă.

În cadrul studiului Violența domestică – provocări, dificultăți și divergențe jurisprudențiale (Ioana-Anamaria Filote-Iovu) sunt puse în dezbatere o serie de aspecte problematice generate de complexul de reglementări în materia violenței domestice, adoptat începând cu anul 2003. În condițiile modificărilor legislative succesive și pe fondul practicii judiciare neunitare, soluțiile avansate privesc derogările de la principiul disponibilității – în ceea ce privește introducerea acțiunii civile, situațiile în care părțile nu sunt „membri de familie”, modalitatea de interpretare a dispozițiilor legale privind termenul de soluționare a cauzei, renunțarea la judecată, posibilitatea dezlegării pricinii fără citarea părților, amendarea victimei pentru abuz de drept procesual, precum și suportarea onorariilor avocaților desemnați din oficiu pentru asistarea părților.

Studiul intitulat Principios constitucionales en derecho de familia (Aníbal Guzmán Ávalos) analizează, cu argumente atent selectate din doctrină și din practica judiciară, impactul revizuirii Constituției Federale a Mexicului (în anul 2011) asupra dreptului familiei. „Constituționalizarea dreptului familiei” este un proces care a generat modificări ale instituțiilor clasice, în scopul punerii acestora în acord cu particularitățile societății mexicane în secolul XXI. Astfel, principii cum sunt demnitatea și libera dezvoltare a personalității, nediscriminarea, egalitatea, interesul superior al copilului, dreptul la identitate au fost încorporate constituțional și se repercutează, în mod specific, asupra căsătoriei, divorțului, concubinajului, filiației, autorității părintești, obligației de întreținere ș.a.

Frecvența și complexitatea litigiilor în care se invocă, în fața instanțelor canonice, nulitatea căsătoriei sunt determinate de particularitățile normelor destinate acestui tip de cauze. Studiul Organizarea judiciară a tribunalelor de primă instanță în cazul proceselor canonice privind declararea nulității căsătoriei în dreptul canonic romano-catolic și în dreptul catolic oriental (Marius Liviu Harosa) prezintă competența ratione materiae a instanțelor ecleziale din Biserica Catolică, structura acestor instanțe și procedura pe care o urmează în înfăptuirea actului de justiție. Incursiunea documentată în ceea ce înseamnă unicitatea Tainei Căsătoriei este de natură să justifice existența, competența și opozabilitatea acestor instanțe pentru membrii Bisericii Catolice de ambele rituri (Romane și Orientale).

„Aranjamentele parentale de tip birdnesting răspund cel mai bine interesului superior al copilului? Reduc impactul negativ al divorțului asupra acestuia? Contribuie la menținerea și dezvoltarea armonioasă a relațiilor părinți-copii după divorț? Presupun părinți mai implicați din perspectiva responsabilităților acestora? Putem recunoaște în temeiul art. 400 C. civ. aranjamentele de tip birdnesting?” Aceste întrebări primesc răspunsuri complex argumentate în cadrul studiului Birdnesting – o nouă abordare a divorțului și despre cum putem adapta prevederile articolului 400 din Codul civil (Lucia Irinescu). Soluția birdnesting-ului ar putea să își dovedească viabilitatea în contextul nevoii de stabilitate a copiilor după divorțul părinților și în considerarea principiului interesului superior.

Dreptul regimurilor matrimoniale rămâne în actualitate, printr-o nouă reglementare europeană și prin legiferări moderne, la nivelul unora dintre statele naționale. Regulamentul (UE) 2016/1103 oferă în premieră, în dreptul european, calificarea autonomă a noțiunii de „regim matrimonial”. Definiția normativă se inspiră consistent din jurisprudența Curții de la Luxemburg și pune în evidență o structură tripartită a regimului matrimonial, cu note de originalitate în raport cu calificările consacrate din dreptul intern al statelor europene. Studiul Regimul matrimonial cu implicații transfrontaliere – delimitări conceptuale, lex causae (Călina Jugastru) analizează conceptul de „regim matrimonial”, din perspectiva regulilor aplicabile în conflictele de legi, prin prisma dreptului european și a dreptului internațional privat român.

Studiul Obligația de întreținere a copilului major. Analiza condițiilor referitoare la persoana creditorului și o privire specială asupra noțiunii de „stare de nevoie” (Paula-Alina Lupu) valorifică tezele de doctrină și practica instanțelor de judecată (atât cele anterioare actualului Cod civil, cât și cele contemporane acestuia). Este adevărat că fundamentul obligației de întreținere între părinți și copii este legătura de filiație – așa încât, se poate afirma că fundamentul întreținerii se naște și dispare odată cu aceasta. Totuși, copilul major aflat în continuarea studiilor va putea pretinde întreținere, fără a împovăra traiul părintelui debitor, numai dacă întrunește cumulativ condițiile pe larg argumentate în studiu.

Studiul Uniones convivenciales (Leandro Merlo) ne oferă o analiză a concubinajului și a uniunilor civile astfel cum acestea sunt reglementate în Republica Argentina. Autorul, recurgând la o analiză critică a dispozițiilor Codului civil și comercial, ne evidențiază de ce actualul cadru normativ este ambiguu. Cu toate că legiuitorul prevede o paletă largă de drepturi și obligații, autorul consideră că astfel de uniuni nu ar trebui să beneficieze de o reglementare legală specială, întrucât „persoanele care nu doresc să opteze pentru încheierea unei căsătorii o fac tocmai pentru a-și păstra libertatea personală și patrimonială, evitând astfel, în mod voluntar, efectele juridice care derivă din căsătorie”. Totodată, spre finalul studiului, autorul prezintă succinte aspecte privind uniunile civile reglementate la nivelul altor state (e.g., Franța, Germania, Spania, Olanda, Regatul Unit, Italia și Elveția), evidențiind și faptul că în România parteneriatele civile sunt prohibite de actualul Cod civil.

În cadrul studiului Succinte aspecte privind rolul și importanța anchetei (psiho)sociale efectuate de autoritatea tutelară (Bogdan Dumitru Moloman) sunt analizate în detaliu aspectele esențiale ale anchetei (psiho)sociale, în contextul procesului de divorț sau al unor cereri ce vizează minorii. Astfel, sunt examinate, din perspectivă practică, poziția procesuală a autorității tutelare, conținutul și natura juridică a anchetei (psiho)sociale și contestarea anchetei (psiho)sociale a autorității tutelare. De asemenea, autorul exprimă puncte de vedere în ceea ce privește persoanele care ar trebui să întocmească o nouă anchetă socială, în ipoteza contestării celei inițiale (alte persoane decât reprezentantul autorității tutelare care a întocmit primul raport).

Studiul Locuința alternantă. Sau când „interesele superioare ale părinților” sunt mascate sub forma interesului superior al copilului. O analiză critică (Ioan Ilieș Neamț) constituie o abordare aprofundată a problematicii locuinței alternante a copilului. Din perspectiva legalității locuinței alternante, autorul menționează că, „indiferent de modalitatea de interpretare adoptată, locuința alternantă pare a contraveni dreptului pozitiv intern, singura ipoteză, extrem de improbabilă, în care ar putea fi considerată legală fiind cea în care ar decurge din tratatele și convențiile internaționale semnate de România, iar acestea s-ar aplica cu prioritate”. Din perspectiva interesului superior al copilului, concluzia este „aceea că cele două sunt incompatibile aproape întotdeauna și că locuința alternantă vine în realitate să servească intereselor părinților, iar nu intereselor copilului”.

Pandemia de COVID-19 a generat necesitatea de a identifica alternative la educația tradițională – una dintre acestea fiind școlarizarea la domiciliu (homeschooling). Unele sisteme de învățământ au experimentat această opțiune, anterior crizei sanitare, în timp ce în alte state școlarizarea la domiciliu nu este consacrată legislativ. Studiul Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la educația copiilor lor. Studiu de caz: școlarizarea la domiciliu din perspectivă internațională (Ioana Nicolae, Georgeta-Bianca Spîrchez) abordează, pe de o parte, asigurarea dreptului la educație și exercitarea autorității părintești (reglementările naționale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în împrejurări în care părinții au fost privați de anumite drepturi în exercitarea autorității părintești, întrucât nu și-au îndeplinit obligația de a asigura pentru copiii lor frecventarea obligatorie a învățământului de stat). Pe de altă parte, sunt verificate condițiile care trebuie avute în vedere, în considerarea unei viitoare reglementări a unor forme complementare surselor educaționale clasice.

Principiul interesului superior al copilului în dreptul Uniunii Europene. De la consacrare teoretică la recunoaștere jurisprudențială în contexte cu elemente de extraneitate (Mihaela-Adriana Oprescu) prezintă analitic evoluția jurisprudenței CJUE în materia dreptului la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii Europene al copiilor cetățenilor europeni și a membrilor de familie ai acestora. Optica instanței europene a fost modificată, iar abordarea centrată exclusiv pe dreptul la cetățenie cu derivatele acestuia (prevăzute de art. 20 TFUE) a fost înlocuită cu o abordare fundamentată pe dreptul la viața de familie prevăzut de art. 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în final, pe interesul superior al copilului, la care se referă art. 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Codul civil al Republicii Moldova a fost reformat în anul 2018, una dintre materiile care a suferit modificări fiind moștenirea. O viziune critică asupra intervenției legiuitorului este expusă în studiul Câteva aspecte ce vizează dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova (Veaceslav Pînzari). Analizele privind dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor în temeiul rudeniei și decăderea soțului supraviețuitor din dreptul de a moșteni sunt destinate atât evitării interpretărilor teoretice diferite, cât și unificării practicii judiciare.

Clauza de preciput (în temeiul căreia bunurile dobândite în devălmășie sau în coproprietate pot fi preluate, fără plată, înainte de partajul moștenirii, de către soțul supraviețuitor) reprezintă un mecanism aparte, a cărui natură juridică este dificil de identificat. În cadrul studiului Clauza de preciput – cel din urmă „cadou” matrimonial pentru soțul supraviețuitor (Alexandru Radu Togan) sunt decelate caracterele, natura juridică și modalitățile de implementare și operare a clauzei, bunurile ce pot fi vizate de aceasta, situația preciputului în raport cu existența unor credite restante, ipoteza înstrăinării bunului ce face obiectul unei astfel de clauze, efectele juridice ale clauzei de preciput. De asemenea, în cuprinsul studiului este reliefată o scurtă, însă utilă, comparație între clauza de preciput care vizează locuința familiei și dreptul de abitație special al soțului supraviețuitor, precum și aspecte privitoare la modul de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce fac obiectul clauzei.

Dreptul familiei și dreptul responsabilității civile interferează în materia reparării prejudiciului. O analiză cu elemente inedite se regăsește în studiul La responsabilidad civil y el derecho de las familias ¿Es viable la aplicación de la norma general de la responsabilidad extracontractual frente a los daños derivados de las relaciones familiares? (Marco Andrei Torres Maldonado). În măsura în care sunt întrunite condițiile răspunderii civile, autorul argumentează posibilitatea reparării prejudiciului patrimonial și a prejudiciului moral generat pe terenul raporturilor de familie (împrejurarea că prejudiciul este generat în cadrul familial nu valorează cauză justificativă).

 Studiul Recunoașterea hotărârilor străine pronunțate în materia dreptului familiei (Anca-Magda Voiculescu, Flavius George Păncescu) abordează un segment al problematicii eficacității hotărârilor străine, respectiv recunoașterea acestora. Analizele privesc recunoașterea hotărârilor străine pe teritoriul României, ca stat al forului, cu accent pe aplicarea dispozițiilor Codului de procedură civilă. Sunt sintetizate principalele aspecte teoretice și jurisprudențiale referitoare la recunoașterea hotărârilor străine în materia dreptului familiei, analizele putând fi încadrate în două tipare adecvate tematicii: fie aspectele de practică judiciară neunitară constituie premisa dezbaterii și identificării soluțiilor, fie aspectele teoretice controversate ale recunoașterii hotărârilor străine sunt ilustrate cu jurisprudență relevantă. Îmbinarea aspectelor de teorie cu practica judiciară în materie oferă un cadru util specialiștilor, iar observațiile efectuate pe marginea hotărârilor pronunțate și argumentele pro sau contra soluțiilor pot constitui repere în activitatea practicienilor și în ajustarea textelor, de lege ferenda.

Rubrica Jurisprudență CEDO (Stela Stoicescu) cuprinde un amplu și argumentat comentariu, pe marginea unei hotărâri ale cărei efecte pentru statul român sunt multiple, urmând a se manifesta pe termen scurt, mediu și lung fără a se limita la materia dreptului familiei. Așa cum precizează autoarea în Cauza X și Y împotriva României. Identitatea de gen. Implicații și consecințe practice, este necesară intervenția urgentă a legiuitorului, prin adoptarea unei reglementări clare și previzibile a procedurii privind schimbarea de sex, pentru tranșarea explicită atât a condițiilor de drept substanțial, cât și a condițiilor de drept procesual aplicabile în cazul unei cereri privind autorizarea schimbării de sex și modificarea actelor de stare civilă.

Rubrica Jurisprudență rezumată (Bogdan Dumitru Moloman) include un examen al practicii judiciare referitoare la: punerea sub interdicție [aspecte de neconstituționalitate/art. 164 alin. (1) C. civ.]; exercitarea autorității părintești în comun (motive care nu pot determina, ele însele, acordarea autorității părintești în mod exclusiv); exercitarea autorității părintești (raportarea circumstanțelor de fapt la interesul superior al minorului); respingerea cererii de divorț (culpă exclusivă; persoana pusă sub interdicție judecătorească); competența instanțelor române (divorț, pensie de întreținere); motive temeinice pentru încuviințarea păstrării numelui după divorț.

Două studii de referință sunt readuse în atenția specialiștilor, în secțiunea Restitutio: Efectele încuviințării înfierii asupra numelui înfiatului căsătorit (Radu I. Motica) a fost publicat în Revista Română de Drept nr. 5/1983, iar Prezumția legală de paternitate a copilului conceput în timpul căsătoriei, dar născut după încetarea, desfacerea sau desființarea acesteia (Mircea Mureșan, Ioan Bohotici) a fost publicat în Revista Română de Drept nr. 7/1988.

Rubrica Recenzii aduce în atenție una dintre lucrările semnificative ale dreptului familiei. Cele patru volume ale lucrării Tratado de derecho de familia (2a edicion, Instituto Pacífico y Universidad de Lima, Lima, 2020) au fost recenzate de către domnul Bogdan Dumitru Moloman. Autorul Enrique Varsi Rospigliosi – profesor de renume la Universitatea din Lima și la Universitatea Națională din San Marcos (Peru), avocat – oferă publicului o ediție actualizată și revizuită a tratatului, abordând noua teorie instituțională și juridică a familiei (primul volum), căsătoria și uniunea stabilă (al doilea volum), dreptul familiei, relațiile patrimoniale și economice, instituțiile suplimentare, protecția familiei (al treilea volum) și rudenia (al patrulea volum).

Invitația la lectură oferă cititorului abordări ample, documentate, cu valențe interdisciplinare. Universul familiei constituie un teren fertil controverselor și soluțiilor care tind a veni în întâmpinarea vremurilor. Acesta este, de altfel, rostul Revistei de Dreptul Familiei – să ofere dezbatere și soluții viabile, venind în întâmpinarea vremurilor.

  • Titlu: Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021
  • Pret: 75,00 RON
  • ISBN: 2668-569802101
  • Format: Academic
  • Pagini: 592
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Calina Jugastru
Studii: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1993); doctor în drept (drept civil), 2000 (teza de doctorat Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, în coordonarea prof. univ. dr. Mircea Mureșan); stagiu de cercetare în cadrul programului Tempus Phare...

Citeste mai mult »

Ioan Ilies Neamt
Studii: - absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, precum și al masterului „Dreptul național și european al afacerilor” din cadrul aceleiași universități clujene; - absolvent al Institutului Național al Magistraturii;...

Citeste mai mult »

Bogdan Dumitru Moloman
Studii: - absolvent atât al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, cât şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comu¬nicării din cadrul aceleiaşi universităţi clujene; - absolvent al masterului...

Citeste mai mult »

Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos