Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021
Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021
Pret de coperta:
75,00 lei
Periodice
Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021

Pret de coperta:

75,00 lei

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

2 zile lucrătoare

Termen de livrare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Aboneaza-te la aceasta revistaNumarul 1/2021 al Revistei de Dreptul Familiei constituie o noua pledoarie pentru dezbatere, argumentare și clarificare, pe marginea actualitații naționale și transfrontaliere. Materialele acestui prim numar reflecta interesul publicului de specialitate și dinamismul relațiilor de familie, care obliga constant la interacțiune științifica.

Editorialul este semnat de catre domnul Cristian Bence-Muk – compozitor, conferențiar universitar doctor, director al Departamentului de Compoziție muzicala și Dirijat din cadrul Facultații Teoretice a Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Familia, in cheile „sol” și „fa” pune in lumina rolul familiei in destinul marilor compozitori. Partiturile nepieritoare au ramas in clepsidra timpului datorita geniului autorilor, dar și ca expresie a desavarșirii umane, emoționale, in cadrul familial ori, dimpotriva, in absența interacțiunii specifice membrilor familiei: „Familia a asigurat, pentru o parte dintre acești muzicieni, echilibrul și stabilitatea necesare concretizarii unei opere fundamentale, nepieritoare, iar pentru alții, tocmai absența familiei a potențat, alaturi de personalitatea fiecarui creator in parte, sensibilitatea și zbuciumul caracteristice astazi pentru intreaga lor creație sau a oferit libertatea necesara și dorita de acțiune pentru dedicarea totala, in plan artistic”.

Secțiunea Studii conține materiale de analiza aprofundata, intr-un registru critic și contributiv, grefat pe actualitatea relațiilor de familie.

Intimitatea vieții private beneficiaza de protecție sub semnul drepturilor personalitații, in context național și european. Datele privind starea de sanatate a minorului se afla la confluența dreptului pacientului la confidențialitate și a obligației cadrului medical de a obține consimțamantul informat, in vederea efectuarii procedurilor terapeutice. Studiul Secretul medical al minorului și exercitarea autoritații parintești (articolul 487 din Codul civil): protecție sau prejudiciu? (Maria Aluaș) analizeaza modalitațile de armonizare a drepturilor pacientului cu obligațiile medicului, astfel incat sa fie garantata respectarea principiului interesului superior al minorului. Argumentarea teoretica este ilustrata cu situații speciale in care exercitarea autoritații parintești nu pare sa fie cea mai buna alegere pentru o anumita condiție medicala a minorului.

In cadrul studiului Divorțul prin acordul soților dintr-o perspectiva istorica, trecut-prezent (Oana-Elena Buzincu) sunt reunite dispozițiile legale referitoare la divorț, in intenția de a realiza (cum precizeaza autoarea) o „imagine la scara redusa” a unei instituții controversate social și legislativ. Cu accent pe divorțul prin consimțamant, analiza parcurge primele reguli ale desfacerii casatoriei in antichitate, perioada normativizarii divorțului pe teritoriul romanesc și in Transilvania secolelor XV-XIX, precum și regimul juridic instituit de cele trei coduri – Codul civil de la 1864, Codul familiei (1953) și actualul Cod civil, intrat in vigoare in anul 2011.

Studiul Ordinul de protecție provizoriu. Discuții privind competența (Vlad Ionuț Domocoș) examineaza critic aspectele de competența pe care le implica ordinul de protecție provizoriu, ca instrument asociat conduitei preventive in lupta impotriva violenței domestice. Autorul valorifica ideea ca rațiunea reglementarii ordinului de protecție provizoriu rezida in principiul celeritații, intrucat trecerea unui timp cat mai scurt de la momentul sesizarii comportamentului apt a reprezenta violența in familie și pana la luarea unei masuri concrete de protecție de catre stat este reclamata, cu titlu obligatoriu, in documentele internaționale in materie. Propunerile de lege ferenda au ca premisa soluții considerate ca fiind discutabile sau chiar neavenite, din perspectiva competenței emiterii masurii, pe baza evaluarii riscului și pe baza unor criterii obiective, nu doar pe temeiul imprejurarilor relatate de catre presupusa victima.

In cadrul studiului Violența domestica – provocari, dificultați și divergențe jurisprudențiale (Ioana-Anamaria Filote-Iovu) sunt puse in dezbatere o serie de aspecte problematice generate de complexul de reglementari in materia violenței domestice, adoptat incepand cu anul 2003. In condițiile modificarilor legislative succesive și pe fondul practicii judiciare neunitare, soluțiile avansate privesc derogarile de la principiul disponibilitații – in ceea ce privește introducerea acțiunii civile, situațiile in care parțile nu sunt „membri de familie”, modalitatea de interpretare a dispozițiilor legale privind termenul de soluționare a cauzei, renunțarea la judecata, posibilitatea dezlegarii pricinii fara citarea parților, amendarea victimei pentru abuz de drept procesual, precum și suportarea onorariilor avocaților desemnați din oficiu pentru asistarea parților.

Studiul intitulat Principios constitucionales en derecho de familia (Aníbal Guzmán Ávalos) analizeaza, cu argumente atent selectate din doctrina și din practica judiciara, impactul revizuirii Constituției Federale a Mexicului (in anul 2011) asupra dreptului familiei. „Constituționalizarea dreptului familiei” este un proces care a generat modificari ale instituțiilor clasice, in scopul punerii acestora in acord cu particularitațile societații mexicane in secolul XXI. Astfel, principii cum sunt demnitatea și libera dezvoltare a personalitații, nediscriminarea, egalitatea, interesul superior al copilului, dreptul la identitate au fost incorporate constituțional și se repercuteaza, in mod specific, asupra casatoriei, divorțului, concubinajului, filiației, autoritații parintești, obligației de intreținere ș.a.

Frecvența și complexitatea litigiilor in care se invoca, in fața instanțelor canonice, nulitatea casatoriei sunt determinate de particularitațile normelor destinate acestui tip de cauze. Studiul Organizarea judiciara a tribunalelor de prima instanța in cazul proceselor canonice privind declararea nulitații casatoriei in dreptul canonic romano-catolic și in dreptul catolic oriental (Marius Liviu Harosa) prezinta competența ratione materiae a instanțelor ecleziale din Biserica Catolica, structura acestor instanțe și procedura pe care o urmeaza in infaptuirea actului de justiție. Incursiunea documentata in ceea ce inseamna unicitatea Tainei Casatoriei este de natura sa justifice existența, competența și opozabilitatea acestor instanțe pentru membrii Bisericii Catolice de ambele rituri (Romane și Orientale).

„Aranjamentele parentale de tip birdnesting raspund cel mai bine interesului superior al copilului? Reduc impactul negativ al divorțului asupra acestuia? Contribuie la menținerea și dezvoltarea armonioasa a relațiilor parinți-copii dupa divorț? Presupun parinți mai implicați din perspectiva responsabilitaților acestora? Putem recunoaște in temeiul art. 400 C. civ. aranjamentele de tip birdnesting?” Aceste intrebari primesc raspunsuri complex argumentate in cadrul studiului Birdnesting – o noua abordare a divorțului și despre cum putem adapta prevederile articolului 400 din Codul civil (Lucia Irinescu). Soluția birdnesting-ului ar putea sa iși dovedeasca viabilitatea in contextul nevoii de stabilitate a copiilor dupa divorțul parinților și in considerarea principiului interesului superior.

Dreptul regimurilor matrimoniale ramane in actualitate, printr-o noua reglementare europeana și prin legiferari moderne, la nivelul unora dintre statele naționale. Regulamentul (UE) 2016/1103 ofera in premiera, in dreptul european, calificarea autonoma a noțiunii de „regim matrimonial”. Definiția normativa se inspira consistent din jurisprudența Curții de la Luxemburg și pune in evidența o structura tripartita a regimului matrimonial, cu note de originalitate in raport cu calificarile consacrate din dreptul intern al statelor europene. Studiul Regimul matrimonial cu implicații transfrontaliere – delimitari conceptuale, lex causae (Calina Jugastru) analizeaza conceptul de „regim matrimonial”, din perspectiva regulilor aplicabile in conflictele de legi, prin prisma dreptului european și a dreptului internațional privat roman.

Studiul Obligația de intreținere a copilului major. Analiza condițiilor referitoare la persoana creditorului și o privire speciala asupra noțiunii de „stare de nevoie” (Paula-Alina Lupu) valorifica tezele de doctrina și practica instanțelor de judecata (atat cele anterioare actualului Cod civil, cat și cele contemporane acestuia). Este adevarat ca fundamentul obligației de intreținere intre parinți și copii este legatura de filiație – așa incat, se poate afirma ca fundamentul intreținerii se naște și dispare odata cu aceasta. Totuși, copilul major aflat in continuarea studiilor va putea pretinde intreținere, fara a impovara traiul parintelui debitor, numai daca intrunește cumulativ condițiile pe larg argumentate in studiu.

Studiul Uniones convivenciales (Leandro Merlo) ne ofera o analiza a concubinajului și a uniunilor civile astfel cum acestea sunt reglementate in Republica Argentina. Autorul, recurgand la o analiza critica a dispozițiilor Codului civil și comercial, ne evidențiaza de ce actualul cadru normativ este ambiguu. Cu toate ca legiuitorul prevede o paleta larga de drepturi și obligații, autorul considera ca astfel de uniuni nu ar trebui sa beneficieze de o reglementare legala speciala, intrucat „persoanele care nu doresc sa opteze pentru incheierea unei casatorii o fac tocmai pentru a-și pastra libertatea personala și patrimoniala, evitand astfel, in mod voluntar, efectele juridice care deriva din casatorie”. Totodata, spre finalul studiului, autorul prezinta succinte aspecte privind uniunile civile reglementate la nivelul altor state (e.g., Franța, Germania, Spania, Olanda, Regatul Unit, Italia și Elveția), evidențiind și faptul ca in Romania parteneriatele civile sunt prohibite de actualul Cod civil.

In cadrul studiului Succinte aspecte privind rolul și importanța anchetei (psiho)sociale efectuate de autoritatea tutelara (Bogdan Dumitru Moloman) sunt analizate in detaliu aspectele esențiale ale anchetei (psiho)sociale, in contextul procesului de divorț sau al unor cereri ce vizeaza minorii. Astfel, sunt examinate, din perspectiva practica, poziția procesuala a autoritații tutelare, conținutul și natura juridica a anchetei (psiho)sociale și contestarea anchetei (psiho)sociale a autoritații tutelare. De asemenea, autorul exprima puncte de vedere in ceea ce privește persoanele care ar trebui sa intocmeasca o noua ancheta sociala, in ipoteza contestarii celei inițiale (alte persoane decat reprezentantul autoritații tutelare care a intocmit primul raport).

Studiul Locuința alternanta. Sau cand „interesele superioare ale parinților” sunt mascate sub forma interesului superior al copilului. O analiza critica (Ioan Ilieș Neamț) constituie o abordare aprofundata a problematicii locuinței alternante a copilului. Din perspectiva legalitații locuinței alternante, autorul menționeaza ca, „indiferent de modalitatea de interpretare adoptata, locuința alternanta pare a contraveni dreptului pozitiv intern, singura ipoteza, extrem de improbabila, in care ar putea fi considerata legala fiind cea in care ar decurge din tratatele și convențiile internaționale semnate de Romania, iar acestea s-ar aplica cu prioritate”. Din perspectiva interesului superior al copilului, concluzia este „aceea ca cele doua sunt incompatibile aproape intotdeauna și ca locuința alternanta vine in realitate sa serveasca intereselor parinților, iar nu intereselor copilului”.

Pandemia de COVID-19 a generat necesitatea de a identifica alternative la educația tradiționala – una dintre acestea fiind școlarizarea la domiciliu (homeschooling). Unele sisteme de invațamant au experimentat aceasta opțiune, anterior crizei sanitare, in timp ce in alte state școlarizarea la domiciliu nu este consacrata legislativ. Studiul Drepturile și indatoririle parinților cu privire la educația copiilor lor. Studiu de caz: școlarizarea la domiciliu din perspectiva internaționala (Ioana Nicolae, Georgeta-Bianca Spirchez) abordeaza, pe de o parte, asigurarea dreptului la educație și exercitarea autoritații parintești (reglementarile naționale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, in imprejurari in care parinții au fost privați de anumite drepturi in exercitarea autoritații parintești, intrucat nu și-au indeplinit obligația de a asigura pentru copiii lor frecventarea obligatorie a invațamantului de stat). Pe de alta parte, sunt verificate condițiile care trebuie avute in vedere, in considerarea unei viitoare reglementari a unor forme complementare surselor educaționale clasice.

Principiul interesului superior al copilului in dreptul Uniunii Europene. De la consacrare teoretica la recunoaștere jurisprudențiala in contexte cu elemente de extraneitate (Mihaela-Adriana Oprescu) prezinta analitic evoluția jurisprudenței CJUE in materia dreptului la libera circulație și ședere pe teritoriul Uniunii Europene al copiilor cetațenilor europeni și a membrilor de familie ai acestora. Optica instanței europene a fost modificata, iar abordarea centrata exclusiv pe dreptul la cetațenie cu derivatele acestuia (prevazute de art. 20 TFUE) a fost inlocuita cu o abordare fundamentata pe dreptul la viața de familie prevazut de art. 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, in final, pe interesul superior al copilului, la care se refera art. 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Codul civil al Republicii Moldova a fost reformat in anul 2018, una dintre materiile care a suferit modificari fiind moștenirea. O viziune critica asupra intervenției legiuitorului este expusa in studiul Cateva aspecte ce vizeaza dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor in reglementarea Codului civil al Republicii Moldova (Veaceslav Pinzari). Analizele privind dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor in temeiul rudeniei și decaderea soțului supraviețuitor din dreptul de a moșteni sunt destinate atat evitarii interpretarilor teoretice diferite, cat și unificarii practicii judiciare.

Clauza de preciput (in temeiul careia bunurile dobandite in devalmașie sau in coproprietate pot fi preluate, fara plata, inainte de partajul moștenirii, de catre soțul supraviețuitor) reprezinta un mecanism aparte, a carui natura juridica este dificil de identificat. In cadrul studiului Clauza de preciput – cel din urma „cadou” matrimonial pentru soțul supraviețuitor (Alexandru Radu Togan) sunt decelate caracterele, natura juridica și modalitațile de implementare și operare a clauzei, bunurile ce pot fi vizate de aceasta, situația preciputului in raport cu existența unor credite restante, ipoteza instrainarii bunului ce face obiectul unei astfel de clauze, efectele juridice ale clauzei de preciput. De asemenea, in cuprinsul studiului este reliefata o scurta, insa utila, comparație intre clauza de preciput care vizeaza locuința familiei și dreptul de abitație special al soțului supraviețuitor, precum și aspecte privitoare la modul de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce fac obiectul clauzei.

Dreptul familiei și dreptul responsabilitații civile interfereaza in materia repararii prejudiciului. O analiza cu elemente inedite se regasește in studiul La responsabilidad civil y el derecho de las familias ¿Es viable la aplicación de la norma general de la responsabilidad extracontractual frente a los daños derivados de las relaciones familiares? (Marco Andrei Torres Maldonado). In masura in care sunt intrunite condițiile raspunderii civile, autorul argumenteaza posibilitatea repararii prejudiciului patrimonial și a prejudiciului moral generat pe terenul raporturilor de familie (imprejurarea ca prejudiciul este generat in cadrul familial nu valoreaza cauza justificativa).

 Studiul Recunoașterea hotararilor straine pronunțate in materia dreptului familiei (Anca-Magda Voiculescu, Flavius George Pancescu) abordeaza un segment al problematicii eficacitații hotararilor straine, respectiv recunoașterea acestora. Analizele privesc recunoașterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei, ca stat al forului, cu accent pe aplicarea dispozițiilor Codului de procedura civila. Sunt sintetizate principalele aspecte teoretice și jurisprudențiale referitoare la recunoașterea hotararilor straine in materia dreptului familiei, analizele putand fi incadrate in doua tipare adecvate tematicii: fie aspectele de practica judiciara neunitara constituie premisa dezbaterii și identificarii soluțiilor, fie aspectele teoretice controversate ale recunoașterii hotararilor straine sunt ilustrate cu jurisprudența relevanta. Imbinarea aspectelor de teorie cu practica judiciara in materie ofera un cadru util specialiștilor, iar observațiile efectuate pe marginea hotararilor pronunțate și argumentele pro sau contra soluțiilor pot constitui repere in activitatea practicienilor și in ajustarea textelor, de lege ferenda.

Rubrica Jurisprudența CEDO (Stela Stoicescu) cuprinde un amplu și argumentat comentariu, pe marginea unei hotarari ale carei efecte pentru statul roman sunt multiple, urmand a se manifesta pe termen scurt, mediu și lung fara a se limita la materia dreptului familiei. Așa cum precizeaza autoarea in Cauza X și Y impotriva Romaniei. Identitatea de gen. Implicații și consecințe practice, este necesara intervenția urgenta a legiuitorului, prin adoptarea unei reglementari clare și previzibile a procedurii privind schimbarea de sex, pentru tranșarea explicita atat a condițiilor de drept substanțial, cat și a condițiilor de drept procesual aplicabile in cazul unei cereri privind autorizarea schimbarii de sex și modificarea actelor de stare civila.

Rubrica Jurisprudența rezumata (Bogdan Dumitru Moloman) include un examen al practicii judiciare referitoare la: punerea sub interdicție [aspecte de neconstituționalitate/art. 164 alin. (1) C. civ.]; exercitarea autoritații parintești in comun (motive care nu pot determina, ele insele, acordarea autoritații parintești in mod exclusiv); exercitarea autoritații parintești (raportarea circumstanțelor de fapt la interesul superior al minorului); respingerea cererii de divorț (culpa exclusiva; persoana pusa sub interdicție judecatoreasca); competența instanțelor romane (divorț, pensie de intreținere); motive temeinice pentru incuviințarea pastrarii numelui dupa divorț.

Doua studii de referința sunt readuse in atenția specialiștilor, in secțiunea Restitutio: Efectele incuviințarii infierii asupra numelui infiatului casatorit (Radu I. Motica) a fost publicat in Revista Romana de Drept nr. 5/1983, iar Prezumția legala de paternitate a copilului conceput in timpul casatoriei, dar nascut dupa incetarea, desfacerea sau desființarea acesteia (Mircea Mureșan, Ioan Bohotici) a fost publicat in Revista Romana de Drept nr. 7/1988.

Rubrica Recenzii aduce in atenție una dintre lucrarile semnificative ale dreptului familiei. Cele patru volume ale lucrarii Tratado de derecho de familia (2a edicion, Instituto Pacífico y Universidad de Lima, Lima, 2020) au fost recenzate de catre domnul Bogdan Dumitru Moloman. Autorul Enrique Varsi Rospigliosi – profesor de renume la Universitatea din Lima și la Universitatea Naționala din San Marcos (Peru), avocat – ofera publicului o ediție actualizata și revizuita a tratatului, abordand noua teorie instituționala și juridica a familiei (primul volum), casatoria și uniunea stabila (al doilea volum), dreptul familiei, relațiile patrimoniale și economice, instituțiile suplimentare, protecția familiei (al treilea volum) și rudenia (al patrulea volum).

Invitația la lectura ofera cititorului abordari ample, documentate, cu valențe interdisciplinare. Universul familiei constituie un teren fertil controverselor și soluțiilor care tind a veni in intampinarea vremurilor. Acesta este, de altfel, rostul Revistei de Dreptul Familiei – sa ofere dezbatere și soluții viabile, venind in intampinarea vremurilor.

  • Titlu: Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021
  • Pret: 75,00 RON
  • ISBN: 2668-569802101
  • Format: Academic
  • Pagini: 592
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Calina Jugastru
Studii: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1993); doctor în drept, 2000 (teza de doctorat Repararea prejudiciilor nepatrimoniale ); stagiu de cercetare în cadrul programului Tempus Phare (2000, Rennes I, Franța); studii postdoctorale (2010-2013) în...

Citeste mai mult »

Ioan Ilies Neamt
Studii: - absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, precum și al masterului „Dreptul național și european al afacerilor” din cadrul aceleiași universități clujene; - absolvent al Institutului Național al Magistraturii;...

Citeste mai mult »

Bogdan Dumitru Moloman
Studii: - absolvent atât al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, cât şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comu¬nicării din cadrul aceleiaşi universităţi clujene; - absolvent al masterului...

Citeste mai mult »

Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Copyright 2008-2022 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos