Revista romana de jurisprudenta nr. 2/2014 Revista romana de jurisprudenta nr. 2/2014 Cuprins

Revista romana de jurisprudenta nr. 2/2014

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: Nu este pe stoc

Aboneaza-te la aceasta revista

Abonament Revista romana de jurisprudenta (an 2017 - 6 numere) 300,00 lei
Abonament Revista romana de jurisprudenta (an 2018 - 4 numere) 300,00 lei
Abonament Revista romana de jurisprudenta (an 2019 - 4 numere) 300,00 lei
Abonament Revista romana de jurisprudenta (an 2020 - 6 numere) 390,00 lei
Drept procesual penal - Traian Pop - Curs de drept penal - Ioan Tanoviceanu - Explicatiunea teoretica si practica a Dreptului Civil Roman - Dimitrie Alexandresco

Descriere

Numarul 2 debuteaza, in rubrica Anatomie juridica, cu un articol scris de prof. univ. emerit dr. Ion Deleanu, si anume „Unele aspecte cu privire la ordonanta presedintiala”, in care autorul aduce in atentia cititorilor noi perspective de abordare ale institutiei ordonantei presedintiale, una dintre cele mai frecventate institutii procesuale.

In continuare, in rubrica MJurisprudenta sunt reunite hotarari judecatoresti, majoritatea insotite de comentarii, ce privesc probleme actuale, controversate sau neobisnuite din practica instantelor. Acestea sunt ordonate pe sectiuni, in functie de materia tratata. Dintre acestea amintim hotararile insotite de comentarii:
- Actiune in rectificare de carte funciara introdusa pe cale principala, fara formularea unui capat de cerere, avand ca obiect constatarea nulitatii titlului in baza caruia s-a efectuat inscrierea. Necesitatea analizarii acestei probleme pe cale incidentala, ca o chestiune prealabila – judecator Traian Darjan
- Actiunea in anularea hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari. Competenta, conform noului Cod de procedura civila – judecator dr. Gabriela Cristina Frențiu
- Revizuire. Inscris fals. Hotarare de constatare a nulitatii absolute. Neindeplinirea conditiilor impuse de art. 322 pct. 4 C. pr. civ. 1865 – judecator dr. Mihaela Cristina Mocanu
- Calitatea procesuala a unitatii administrativ-teritoriale. Lipsa de calitate procesuala a consiliului local decurgand din lipsa personalitații juridice – avocatNora Andreea Daghie, avocat Dragos-Mihail Daghie și avocat stagiar Catalin Munteanu
- Excluderea unui asociat. Conditii de admisibilitate, din perspectiva dispozitiilor art. 222 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 – avocat Dan Claudiu Ciobanu
- Sucursala unei persoane juridice – subiect activ al unei contraventii. Nulitatea procesului-verbal contraventional pentru insuficienta descriere a faptei – lector univ. dr. Mircea Ursuta
- Conditiile in care se restituie cheltuielile cu formare profesionala din perioada rezidentiatului. Inadmisibilitatea restituirii drepturilor salariale in temeiul art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009 – judecator Oana Cristina Niemesch
- Grup infractional organizat. Art. 8 din Legea nr. 39/2003. Abrogare. Dezincriminare –judecator dr. Rodica Cosma
- Evaziune fiscala. Criterii avute in vedere la solutionarea cererii de liberare sub control judiciar – judecator dr. Camelia Bogdan
- Hotarare penala pronuntata de o instanta dintr-un stat membru UE. Trebuie recunoscuta sau este suficient ca instanta sesizata sa dispuna doar executarea in Romania a pedepsei aplicate de instanta statului emitent? – judecator Mircea Șelea
- Amanarea aplicarii unei pedepse. Necesitatea existentei unui acord pozitiv de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii. Stabilire, aplicare (condamnare), doua stagii distincte in cadrul procesului sanctionator – avocat Alexandru Risnita

In rubrica Dezbateri RRDJ autorii trateaza probleme intalnite frecvent in practica instanelor judecatoresti. Astfel, in acest numar veti putea citi urmatoarele articole:
- Executarea silita in natura a obligațiilor – lector dr. Lucia Uța
- Limite ale libertatii contractuale in raporturile juridice de familie – lector univ. drd. Sorana Popa
- Implicatiile unor decizii ale curtii constitutionale in solutionarea pe cale administrativ-jurisdictionala a litigiilor din materia achizitiilor publice si a unor litigii din materia fondului funciar – lector univ. dr. Oliviu Puie
- Analiza dispozitiilor alin. (2) al art. 150 NCC. Problematica instituirii curatelei in situatia inexistentei contrarietatii de interese intre minor si reprezentantul sau legal – avocat Lazar-Ciprian Ureche și Bogdan Dumitru Moloman

Date tehnice

  • Titlu: Revista romana de jurisprudenta nr. 2/2014
  • Pret: 50,00 RON
  • ISBN: 1844-645001402
  • Format: Academic
  • Pagini: 188

Cuprins

CUPRINS

I. ANATOMIE JURIDICA
Unele aspecte cu privire la ordonanța președințiala (Prof. univ. emerit dr. Ion Deleanu)

II. JURISPRUDENTA
A. DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Acțiune in rectificare de carte funciara introdusa pe cale principala, fara formularea unui capat de cerere, avand ca obiect constatarea nulitații titlului in baza caruia s-a efectuat inscrierea. Necesitatea analizarii acestei probleme pe cale incidentala, ca o chestiune prealabila (comentariu critic de judecator Traian Darjan)
2. Acțiunea in anularea hotararii adunarii generale a asociației de proprietari. Competența, conform noului Cod de procedura civila (comentariu de judecator dr. Gabriela Cristina Frențiu)
3. Revizuire. Inscris fals. Hotarare de constatare a nulitații absolute. Neindeplinirea condițiilor impuse de art. 322 pct. 4 C. pr. civ. 1865 (comentariu de judecator dr. Mihaela Cristina Mocanu)
4. Calitatea procesuala a unitații administrativ-teritoriale. Lipsa de calitate procesuala a consiliului local decurgand din lipsa personalitații juridice (comentariu de avocat Nora Andreea Daghie, avocat Dragoș-Mihail Daghie și avocat stagiar Catalin Munteanu)
5. Conflict pozitiv de competența ivit intre lichidator și executorul judecatoresc. Cerere de soluționare a incidentului procedural. Inadmisibilitate (magistrat-asistent Oana Stan)
6. Contestație in anulare intemeiata pe dispozițiile art. 318 teza a II-a C. pr. civ. Interpretarea noțiunii de „omisiune din greșeala” (judecator Eugenia Voichici)
7. Acțiune in anularea unui contract de vanzare-cumparare intemeiata pe principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis. Schimbarea de catre instanța de apel a cauzei actului juridic. Consecințe (judecator Roxana Popa)
8. Acțiunea in rezilierea unui contract de arenda. Instanța competenta teritorial sa soluționeze cauza (judecator dr. Marian Buda)

B. DREPTUL AFACERILOR
9. Excluderea unui asociat. Condiții de admisibilitate, din perspectiva dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 (comentariu aprobativ de avocat Dan Claudiu Ciobanu)
10. Contract de imprumut incheiat de un administrator cu puteri depline in nume personal și in numele societații. Atragerea caracterului solidar al raspunderii (judecator dr. Nela Petrișor)
11. Acțiune in excluderea asociatului, intemeiata pe dispozițiile art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990. Condiții și efecte (judecator dr. Minodora Condoiu)
12. Acțiune in raspundere intemeiata pe dispozițiile art. 155 din Legea nr. 31/1990. Promovarea acțiunii de administrator in numele societații. Lipsa mandatului special. Consecințe (judecator dr. Veronica Magdalena Danaila)
13. Acțiune in obligarea la incheierea unui contract de vanzare-cumparare. Condiții de admisibilitate din perspectiva prevederilor art. 13 din Legea nr. 346/2004 (judecator Mirela Polițeanu)
14. Noțiunea de „risc asigurat”. Neexecutarea obligațiilor contractuale. Previzibilitatea riscului. Efecte (judecator Tatiana Nastase)
15. Inchiderea procedurii insolvenței. Onorariu lichidator și cheltuieli de procedura stabilite prin sentința de inchidere a procedurii (judecator dr. Andreea Tabacu)

10 C. DREPT ADMINISTRATIV
16. Sucursala unei persoane juridice – subiect activ al unei contravenții. Nulitatea procesului-verbal contravențional pentru insuficienta descriere a faptei (comentariu de lector univ. dr. Mircea Ursuța)
17. Dreptul de apreciere conferit Executivului, prin lege, in privința emiterii unei hotarari de Guvern cu un anumit conținut. Limitele exercitarii dreptului de apreciere. Controlul efectuat de instanța de contencios administrativ (magistrat-asistent șef Bogdan Georgescu)
18. A. Revizuire intemeiata pe incalcarea principiului prioritații dreptului european. Repunerea in vigoare a prevederilor art. 21 alin. (2) teza intai din Legea nr. 554/2004. Termenul in care se introduce cererea de revizuire
B. TVA aferenta achiziționarii unor construcții demolate in vederea realizarii unui proiect imobiliar. Drept de deducere. Hotararea preliminara pronunțata de CJUE in cauza Gran Via Moinești (C-257/11) (magistrat-asistent șef Bogdan Georgescu)

D. DREPTUL MUNCII ȘI DREPTUL SECURITAȚII SOCIALE
19. Condițiile in care se restituie cheltuielile cu formare profesionala din perioada rezidențiatului. Inadmisibilitatea restituirii drepturilor salariale in temeiul art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009 (comentariu explicativ de judecator Oana Cristina Niemesch)
. 20. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarșitul perioadei de proba. Discriminare pe criteriul handicapului (judecator dr. Lucia Uța)
21. Sancționarea neindeplinirii obligației angajatorului de intocmire și inaintare catre casa de pensii teritoriala a dosarului administrativ de pensionare al angajatului inscris in grad de invaliditate (judecator Alina Diana Ștefan)
22. Membru cooperator. Incetarea mandatului de președinte al societații cooperative meșteșugarești. Efecte (judecator Adela-Cosmina Bodea)

E. DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL
23. Grup infracțional organizat. Art. 8 din Legea nr. 39/2003. Abrogare. Dezincriminare (comentariu de judecator dr. Rodica Cosma)
24. Evaziune fiscala. Criterii avute in vedere la soluționarea cererii de liberare sub control judiciar (comentariu de judecator dr. Camelia Bogdan)
25. Hotarare penala pronunțata de o instanța dintr-un stat membru UE. Trebuie recunoscuta sau este suficient ca instanța sesizata sa dispuna doar executarea in Romania a pedepsei aplicate de instanța statului emitent? (comentariu de judecator Mircea Șelea)
26. Amanarea aplicarii unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o munca neremunerata in folosul comunitații. Stabilire, aplicare (condamnare), doua stagii distincte in cadrul procesului sancționator (comentariu de avocat Alexandru Rișnița)

F. HOTARARI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT
27. Inalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, dosarul nr. 2/1/2013/HP, publicata in M. Of. nr. 260 din 9 aprilie 2014
28. Inalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru soluționarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, dosarul nr. 3/1/2013/HP, publicata in M. Of. nr. 257 din 9 aprilie 2014

III. DEZBATERI RRDJ
1. Executarea silita in natura a obligațiilor (lector dr. Lucia Uța)
2. Limite ale libertații contractuale in raporturile juridice de familie (lector univ. drd. Sorana Popa)
3. Implicațiile unor decizii ale curții constituționale in soluționarea pe cale administrativjurisdicționala a litigiilor din materia achizițiilor publice și a unor litigii din materia fondului funciar (lector univ. dr. Oliviu Puie)
4. Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 NCC. Problematica instituirii curatelei in situația inexistenței contrarietații de interese intre minor și reprezentantul sau legal (avocat Lazar-Ciprian Ureche și Bogdan Dumitru Moloman)

Pagina:

Despre autori:

Gheorghe Buta Domnul Gheorghe Buta s-a afirmat în cei 37 de ani de activitate în domeniul juridic, atât ca practician de frunte, cât și în calitate de cercetător și teoretician al dreptului, în principal al dreptului civil, comercial și procesual civil. În ceea ce privește activitatea sa ca... Citeste mai mult >
Nicoleta Tandareanu Studii: Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept – Specializarea Drept, cursuri de zi (1985-1989); Doctor în Drept: Specializarea Drept Comercial, Universitatea din Bucureşti, 2000, tema tezei „Procedura reorganizării judiciare”. Activitate profesională:... Citeste mai mult >

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (9 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: