Revista romana de jurisprudenta nr. 6/2012 Revista romana de jurisprudenta nr. 6/2012 Cuprins

Revista romana de jurisprudenta nr. 6/2012

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: In stoc

Aboneaza-te la aceasta revista

Abonament Revista romana de jurisprudenta (an 2017 - 6 numere) 300,00 lei
Abonament Revista romana de jurisprudenta (an 2018 - 4 numere) 300,00 lei
Abonament Revista romana de jurisprudenta (an 2019 - 4 numere) 300,00 lei
Abonament Revista romana de jurisprudenta (an 2020 - 6 numere) 390,00 lei
Drept procesual penal - Traian Pop - Curs de drept penal - Ioan Tanoviceanu - Explicatiunea teoretica si practica a Dreptului Civil Roman - Dimitrie Alexandresco

Descriere

Editura Universul Juridic anunta aparitia numarului 6 pe anul 2012 al Revistei Romane de Jurisprudenta.

Editorialul acestui numar, intitulat „Reforma justitiei penale: prezent si perspective”, poarta semnatura ilustrului penalist Mihail Udroiu. Recomandam cititorilor nostri acest editorial in care autorul prezinta clar si punctual logica si dimensiunea iminentei reforme a dreptului penal romanesc, relevand succint dezideratele legiuitorului si etapele realizarii acestei reforme.

Ca de obicei, prima parte a revistei, sectiunea Jurisprudenta, reuneste hotarari judecatoresti deosebite – insotite de comentarii aprobative, critice sau explicative – privind probleme noi, neobisnuite sau controversate din practica instantelor nationale. In acest sens, semnalam:

- in cadrul rubricii de drept civil si drept procesual civil, o decizie a Curtii de Apel Cluj pe tema raspunderii parintesti si a necompetentei generale a instantei nationale, decizie insotita de amplul comentariu aprobativ realizat de dna judecator Gabriela Cristina Frentiu;
- tot in materie civila, remarcam o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie abordand subiectul inadmisibilitatii unei actiuni directe in justitie pentru desfiintarea totala sau partiala a unui mijloc de proba care ar contine declaratii false si a unor acte procedurale considerate false, decizie care beneficiaza de comentariul aprobativ elaborat de dl judecator Filip Pavel;
- in cadrul aceleasi rubrici de drept civil si drept procesual civil, veti regasi un material prezentand doua hotarari pronuntate de Judecatoria Timisoara vizand problemele incuviintarii executarii silite si a litigiilor purtate intre un profesionist si un simplu particular (neprofesionist), completat de comentariul explicativ al dlui lector univ. dr. Traian Briciu;
- rubrica de drept civil si drept procesual civil se incheie cu o serie de decizii recente din jurisprudenta nationala, pronuntate asupra unor probleme de drept precum: revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 4 C. pr. civ. si exercitata impotriva unei hotarari care nu evoca fondul; cererea de interventie voluntara, intervenient decedat inainte de discutarea admisibilitatii in principiu si dovada calitatii de mostenitor; competenta teritoriala si aplicarea legii civile in timp;
- in materia dreptului afacerilor, va recomandam comentariul critic semnat de dna judecator Nicoleta Tandareanu asupra unei decizii a Curtii de Apel Craiova abordand problema clauzelor abuzive;
- in cadrul aceleasi rubrici de drept al afacerilor, semnalam, de asemenea, o serie de decizii interesante abordand subiecte precum: cazuri speciale de incompatibilitate a administratorului judiciar; procedura insolventei si planul de distribuire asupra fondurilor obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie; contestatia la tabelul preliminar al creantelor si termenul de contestare; obligatia de plata a chiriei supusa unei conditii suspensive pur potestative care depinde de vointa chiriasului; trecerea bunului din domeniul privat in domeniul public al statului si actiunea in pretentii formulata de noul proprietar; nerespectarea de catre lichidatorul judiciar a dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 85/2006; hotarari pronuntate de comisiile din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal; creantele comerciale preluate de AVAS, contestatie la titlu si competenta materiala in aceasta situatie;
- in cadrul rubricii dedicate contenciosului administrativ, supunem atentiei cititorilor nostri o decizie a Curtii de Apel Cluj intr-un litigiu in care au fost abordate probleme de drept adminstrativ precum cea a ridicarii de autovehicule, a sanctiunii contraventionale complementare si a inadmisibilitatii stabilirii acesteia prin hotarare de consiliu local, decizie insotita de comentariul aprobativ al dlui avocat Mircea Ursuta;
- aceeasi rubrica supune atentiei cititorilor nostri decizii recente ale Curtii de Apel Pitesti – abordand probleme de drept precum: solicitarea de clarificari si exercitarea discriminatorie a facultatii autoritatii contractante de a solicita clarificari; trasaturile ordinului de aprobare a structurii unei autoritati publice, ca act administrativ cu caracter individual; valabilitatea autorizatiei de construire si autorizarea lucrarilor de constructie in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie – furnizate redactiei de dna judecator Andreea Tabacu si doua decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie vizand declinarea de competenta si competenta materiala in cazul unui litigiu de solutionare a cererii de reintegrare in tabloul expertilor contabili formulata pe calea ordonantei presedintiale;
- in cadrul rubricii de drept al muncii si drept al securitatii sociale, va recomandam comentariul explicativ semnat de dna judecator Lucia Uta asupra unei decizii pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti intr-un litigiu privind suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare efectuate asupra angajatului;
- de asemenea, in aceeasi rubrica se regasesc decizii recente ale Curtii de Apel Bucuresti pronuntate in litigii de munca pentru solutionarea a diverse probleme de drept precum: stabilirea raspunderii salariatilor in raport de masura in care au contribuit la producerea pagubei; raspundere disciplinara a salariatului pentru fapta personala savarsita in legatura cu munca sa; munca la domiciliu, transmiterea prin mijloace electronice a hotararii instantei de fond si comunicarea acesteia; clauza de fidelitate prevazuta in contractul de munca; plata de daune morale catre angajat pentru emiterea cu intarziere a deciziei de pensionare sau a adeverintei privind activitatea prestata de salariat.
- rubrica de drept penal si procesual penal va propune amplul comentariu explicativ al dnei judecator Mihaela Vasiescu, cu nenumarate exemple din jurisprudenta CEDO, asupra unei decizii a Curtii de Apel Targu-Mures pronuntata intr-un litigiu vizand problema rejudecarii cauzei dupa extradare sau predare;
- aceeasi rubrica supune atentiei cititorilor nota critica realizata de dna judecator Mihaela Vasiescu asupra unei decizii penale a Curtii de Apel Targu-Mures privind cazurile de admitere a contestatiei in anulare; nota critica a dnei judecator Delia Purice la o decizie a Curtii de Apel Cluj abordand problema de drept a interpretarii probelor in cazul unui omor deosebit de grav si nota aprobativa a aceleasi doamne magistrat la o decizie a Curtii de Apel Cluj pronuntata in solutionarea unui litigiu privind aplicarea legii penale mai favorabile.

Rubrica de Recursuri in interesul legii a acestui numar al revistei reuneste ultimele decizii in interesul legii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii noiembrie. Cititorii vor avea astfel prilejul sa afle opinia exprimata de Inalta Curte asupra urmatoarelor probleme de drept semnalate prin recursuri in interesul legii:
- interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 1 alin. (3) din acelasi act normativ si art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania;
- calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara conform dispozitiilor art. 252 alin. (1) C. mun., republicat, respectiv momentul de la care incepe sa curga acest termen;
- neexistenta in jurisprudenta nationala a unui punct de vedere unitar cu privire la incompatibilitatea judecatorului in materie penala – daca judecatorul care a solutionat cauza prin aplicarea dispozitiilor art. 3201 C. pr. pen. cu privire la unii dintre inculpati devine sau nu incompatibil, conform art. 47 alin. (2) C. pr. pen., sa judece actiunea penala si civila cu privire la ceilalti inculpati, in ipoteza in care trimiterea in judecata a tuturor inculpatilor s-a facut prin acelasi rechizitoriu, pentru infractiuni intre care exista stare de conexitate sau indivizibilitate?

Rubrica Dezbateri RRDJ contine aprecieri doctrinare, cu aplicare practica imediata, asupra unor probleme intalnite frecvent in jurisprudenta instantelor sau a unor probleme de drept actuale, generate de textele noilor Coduri. In acest sens, enumeram urmatoarele articole, al caror continut este evocat sugestiv de chiar titlul lor:
- Avocat dr. Mihaela Adriana Oprescu, Judecator dr. Mugurel Marius Oprescu, Locuinta familiei in Codul civil (partea a II-a);
- Prof. univ. dr. Cristian Ionescu, Reflectii privind dreptul Presedintelui Romaniei de a adresa mesaje Parlamentului.

Date tehnice

  • Titlu: Revista romana de jurisprudenta nr. 6/2012
  • Pret: 40,00 RON
  • ISBN: 1844-6450-01206
  • Format: Academic
  • Pagini: 320

Cuprins

Editorial: Reforma justitiei penale: prezent si perspective (Judecator dr. Mihail Udroiu)

I. JURISPRUDENTA

A. DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Raspundere parinteasca. Necompetenta generala a instantei romane (comentariu aprobativ de Judecator dr. Gabriela Cristina Frentiu)
2. Inadmisibilitatea unei actiuni directe in justitie pentru desfiintarea totala sau partiala a unui mijloc de proba care ar contine declaratii false si a unor acte procedurale considerate false, pe temeiul art. 184 C. pr. civ. (comentariu aprobativ de Judecator dr. Filip Pavel)
3. Incheieri de incuviintare a executarii silite. Litigiu purtat intre un profesionist si un simplu particular (neprofesionist) (comentariu critic si explicativ de Lector. univ. dr. Traian Cornel Briciu)
4. Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 4 C. pr. civ. exercitata impotriva unei hotarari care nu evoca fondul
5. Cerere de interventie voluntara – intervenient decedat inainte de discutarea admisibilitatii in principiu. Dovada calitatii de mostenitor
6. Competenta teritoriala. Aplicarea legii civile in timp

B. DREPTUL AFACERILOR
7. Clauze abuzive. Clauza de ajustare a ratei dobanzii in raport de „schimbarile semnificative pe piata monetara” (comentariu explicativ de Judecator dr. Nicoleta Tandareanu)
8. Incompatibilitatea administratorului judiciar. Cazuri speciale
9. Competenta exclusiva, potrivit Regulamentului comunitar nr. 44/2001 si conventiei partilor. Cerere ce nu revine in competenta instantelor romane
10. Contestatie plan distribuire. Procedura insolventei. Plan de distribuire asupra fondurilor obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie in conditiile art. 121 din Legea nr. 85/2006. Caracterul normei
11. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Termenul de contestare. Exigibilitatea creantei
12. Contract de inchiriere. Obligatia de plata a chiriei supusa unei conditii suspensive pur potestative care depinde de vointa chiriasului. Efecte
13. Contract de inchiriere. Trecerea bunului din domeniul privat in domeniul public al statului. Actiune in pretentii formulata de noul proprietar. Analiza exceptiei lipsei calitatii procesuale active prin prisma art. 364 lit. i) C. pr. civ.
14. Insolventa. Nerespectarea de catre lichidatorul judiciar a dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 85/2006. Cerere de repunere in termenul de prescriptie. Conditii de admisibilitate
15. Hotarari pronuntate de comisiile din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal. Actiune in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 364 C. pr. civ. Inadmisibilitate
16. Creante comerciale preluate de AVAS. Contestatie la titlu. Competenta materiala
17. Deconectarea consumatorului de la reteaua electrica in cazul consumului fraudulos. Actiune in obligarea la reluarea furnizarii energiei. Calitate procesuala pasiva

C. DREPT ADMINISTRATIV
18. Actiune privind suspendarea unui act administrativ intemeiata pe dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004. Sentinta prin care se respinge actiunea. Termenul legal de formulare a recursului. Tardivitate (comentariu critic de Sergiu Gherdan)
19. Ridicare autovehicul. Sanctiune contraventionala complementara. Inadmisibilitatea stabilirii acesteia prin hotarare de consiliu local (comentariu aprobativ de Avocat dr. Mircea Ursuta)
20. Solicitare de clarificari. Facultate a autoritatii contractante. Exercitare discriminatorie
21. Ordin de aprobare a structurii unei autoritati publice. Act administrativ cu caracter individual. Trasaturi
22. Valabilitatea autorizatiei de construire. Autorizarea lucrarilor de constructie in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie. Avizul pentru recunoasterea calitatii de cult a unei asociatii religioase. Distinctie
23. Hotarare pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care este declinata in favoarea unei alte instante competenta materiala de solutionare a cauzei in prima instanta. Natura juridica similara regulatorului de competenta
24. Societate pe actiuni avand ca unic actionar un consiliu local. Natura juridica a hotararii adoptate in aceasta calitate
25. Cerere de reintegrare in tabloul expertilor contabili formulata pe calea ordonantei presedintiale. Natura juridica a litigiului. Competenta materiala

D. DREPTUL MUNCII SI DREPTUL SECURITATII SOCIALE
26. Suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare (comentariu explicativ de Judecator dr. Lucia Uta)
27. Conditiile suspendarii facultative a judecatii, in baza art. 1551 C. pr. civ. Vina partii reclamante. Stabilirea raspunderii salariatilor in raport de masura in care au contribuit la producerea pagubei
28. Raspundere disciplinara. Fapta personala a salariatului savarsita in legatura cu munca sa. Motivarea in fapt si in drept a deciziei de sanctionare
29. Munca la domiciliu. Transmiterea prin mijloace electronice a hotararii instantei de fond. Data comunicarii hotararii, de la care se calculeaza termenul de recurs
30. Clauza de fidelitate
31. Emiterea cu intarziere a deciziei de pensionare. Daune morale acordate beneficiarului drepturilor de pensie
32. Adeverinta privind activitatea prestata de salariat eliberata cu intarziere de angajator. Daune morale acordate salariatului

E. DREPT PENAL SI DREPT PROCESUAL PENAL
33. Contestatie in anulare. Cazuri. Admisibilitate (nota critica de Judecator Mihaela Vasiescu)
34. Rejudecarea cauzei dupa extradare sau predare (comentariu explicativ de Judecator Mihaela Vasiescu)
35. Omor deosebit de grav. Interpretarea probelor. Erori si incertitudini in raportul de constatare al politiei. Lipsa profilelor genetice ale inculpatilor pe corpurile delicte. In dubio pro reo. Achitare (nota explicativa de Judecator Delia Purice)
36. Inselaciune in conventii. Elemente constitutive. Inexistenta temeiurilor de achitare. Repararea de catre inculpat, a prejudiciului, in cursul judecatii la prima instanta. Aplicarea art. 741 C. pen. ca lege penala mai favorabila (nota aprobativa de Judecator Delia Purice)

F. RECURSURI IN INTERESUL LEGII
37. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 15 din 12 noiembrie 2012, dosarul nr. 12/2012, publicata in M. Of. nr. 837 din 12 decembrie 2012
38. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012, dosarul nr. 15/2012, publicata in M. Of. nr. 817 din 5 decembrie 2012
39. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 17 din 12 noiembrie 2012, dosarul nr. 17/2012, publicata in M. Of. nr. 820 din 6 decembrie 2012

II. DEZBATERI RRDJ
1. Locuinta familiei in Codul civil (Partea a II-a) (Avocat dr. Mihaela Adriana Oprescu, Judecator dr. Mugurel Marius Oprescu)
2. Reflectii privind dreptul Presedintelui Romaniei de a adresa mesaje Parlamentului (Prof. univ. dr. Cristian Ionescu)

Pagina:

Despre autori:

Gheorghe Buta Domnul Gheorghe Buta s-a afirmat în cei 37 de ani de activitate în domeniul juridic, atât ca practician de frunte, cât și în calitate de cercetător și teoretician al dreptului, în principal al dreptului civil, comercial și procesual civil. În ceea ce privește activitatea sa ca... Citeste mai mult >

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: