Dan Lupascu

LUPAȘCU, DAN
S-a născut la 19 noiembrie 1962, în com. Zvoriștea, județul Suceava.

Studii: Universitatea din București, Facultatea de Drept – Specializarea Drept, Lucrare de diplomă la disciplina Drept procesual civil, cu tema „Competența materială și teritorială în procesul civil”, coordonator științific: prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu (1985-1990; șef de promoție); Doctor în Drept: Specializarea Drept procesual penal, Universitatea din București, 2001, tema tezei „Aspecte teoretice și de practică judiciară privind punerea în executare a pedepselor principale”, conducător științific: prof. univ. dr. Ion Neagu.

Activitate juridică (practică): judecător, Judecătoria sectorului 5 (22 octombrie 1990-14 decembrie 1994); vicepreședinte, Judecătoria sectorului 5 (15 decembrie 1994-31 august 1997); președinte, Tribunalul București (1 septembrie 1997-16 mai 1999); președinte, Curtea de Apel București (17 mai 1999-16 mai 2003); președinte, Curtea de Apel București (17 mai 2003-31 decembrie 2006); secretar general, Consiliul Superior al Magistraturii (7 mai 2003-11 ianuarie 2005); președinte, Consiliul Superior al Magistraturii (12 ianuarie 2005-12 ianuarie 2006); membru ales, Consiliul Superior al Magistraturii (12 ianuarie 2005-6 ianuarie 2011); membru ales, Consiliul Superior al Magistraturii (7 ianuarie 2011-2 februarie 2011); președinte, Curtea de Apel București (3 februarie 2011-3 iulie 2012); judecător, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală (4 iulie 2012-31 ianuarie 2016); exercitarea funcției de judecător, management judiciar, exercitarea funcției de reprezentare în Consiliul Superior al Magistraturii (22 octombrie 1990-31 ianuarie 2016); avocat în Baroul București (1 mai 2016-prezent).

Activitate didactică: cadru didactic asociat (asistent universitar), Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative – specializarea Drept civil (Teoria generală a obligațiilor; Drepturi reale) (1 octombrie 1993-30 septembrie 1995); magistrat expert (cadru didactic asociat, lector), Institutul Național al Magistraturii – specializarea Drept civil (1 octombrie 1993-30 iunie 2003); cadru didactic asociat (asistent universitar), Universitatea din București, Facultatea de Drept – specializarea Drept civil (Teoria generală a obligațiilor; Drepturi reale) (1 octombrie 1994-30 septembrie 1995); cadru didactic asociat (suplinitor conferențiar universitar), Universitatea „Nicolae Titulescu” București, Facultatea de Drept, Facultatea de Administrație Publică – specializarea Dreptul familiei (1 octombrie 2002-30 septembrie 2003); susținere cursuri și/sau seminare, coordonare lucrări de licență și lucrări de disertație, participare în comisii (licență, masterat, doctorat, ocupare posturi didactice în învățământul superior etc.) (1 octombrie 1993-prezent); formator la Institutul Național al Magistraturii – Specializarea Drept civil (1 iulie 2003-prezent); profesor universitar, Universitatea „Nicolae Titulescu” București, Facultatea de Drept – specializări: Dreptul familiei, Drept internațional privat, Organizare judiciară (master) (1 octombrie 2014-prezent).

Activitate științifică: elaborat (singur sau, după caz, în colaborare) ori coordonat elaborarea unui număr impresionant de lucrări științifice, respectiv: articole, note, monografii, culegeri de acte normative, culegeri de practică judiciară etc. (1991-prezent); membru în echipa de cercetare la contractul de cercetare științifică (obținut prin competiție internațională) nr. 395/18.02.2008, având ca obiect elaborarea lucrării „Răspunderea penală a persoanei juridice” - lucrare publicată în broșură (2008); membru în echipa de cercetare în grantul „Valorificarea practicii judiciare și armonizarea cu jurisprudența CEDO, imperativ al înfăptuirii justiției. Propuneri legislative privind asigurarea unei practici judiciare unitare”; lucrare publicată în 3 volume la Editura „Universul Juridic”, București (2008-2011); corespondent național pentru proiectul JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0049 - „Study on the service of documents - Comparative legal analysis of the Member States, relevant provision and practices and minimum standards”, DMI Asociates, Lyon-France, beneficiar Comisia Europeană (2015).

Recunoaștere științifică: premiul „Paul C. Vlachide” pentru deontologie profesională – Uniunea Juriștilor din România (1996); Ordinul Național „Steaua României” în grad de „ofițer”, acordat pentru „merite deosebite în elaborarea jurisprudenței, reformarea justiției și corecta aplicare a legilor” – Președintele României (2000); Diploma de onoare pentru activitatea depusă – Inspectoratul General al Poliției Române (2000); Brevetul - medalie aniversară 1953-2003 - acordat în semn de înaltă considerație pentru contribuția adusă la dezvoltarea arbitrajului comercial – Curtea de arbitraj comercial internațional București (2003); Diploma „cetățean de onoare” al comunei Zvoriștea, județul Suceava – Autoritățile administrative locale, comuna Zvoriștea, județul Suceava (2003); Diploma de onoare acordată Institutului Național al Magistraturii pentru lucrarea „Ghidul de bune practici în materie penală”, colectiv de autori (coordonator Dan Lupașcu) – Uniunea Juriștilor din România (2005); Diploma „membru fondator de onoare” al Centrului Academic de Formare, Pregătire și Perfecționare a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România – Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România (2005); Diplomă de apreciere pentru „remarcabilul ajutor oferit Biroului avocatului-judecător al Centrului de comandă europeană al SUA, Ambasadei SUA, Biroului de Apărare și Cooperare din București și proiectului de studiu juridic din decembrie 2004” – Centrul European de Comandă al Statelor Unite ale Americii (2005); Diplomă de excelență pentru întreaga activitate desfășurată în calitate de membru și președinte al acestei instituții – Consiliul Superior al Magistraturii (2006); Diplomă de onoare pentru întreaga activitate desfășurată în slujba comunității, acordată cu ocazia inaugurării Palatului de Justiție al județului Călărași – Primăria Municipiului Călărași (2007); Premiul „Andrei Rădulescu” acordat Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române pentru lucrarea „Noul Cod civil - studii și comentarii (art. 1-534)”, colectiv de autori, inclusiv Dan Lupașcu (coordonator prof. univ. dr. Marilena Uliescu) – Uniunea Juriștilor din România (2012); Emblema de onoare a Poliției Române acordată pentru contribuția adusă la dezvoltarea cooperării interinstituționale – Inspectoratul General al Poliției Române (2015).

Citări: peste 200 de citări ale lucrărilor menționate în cărți de specialitate și în articole din reviste.

Alte activități: membru în Consiliul de Conducere (Consiliul Științific), Institutul Național al Magistraturii (1996-2003); coordonatorul colecției „Jurisprudență”, Ed. All Beck, București (1998-2000); membru în comisii de elaborare a subiectelor de concurs, comisii de examinare și, respectiv, comisii de contestații la Institutul Național al Magistraturii, Ministerul Justiției (1998-2003); membru în comisii de elaborare a unor proiecte de acte normative în domeniile: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, drept comercial, drept administrativ, organizare judiciară – Ministerul Justiției; Centrul de Resurse Juridice; Apador – Comitetul Helsinki (1999-2001); coordonatorul colecției de practică judiciară, Ed. Rosetti, București (2001-2002); membru în Colegiul de Redacție al Revistei „Pandectele Române”, Ed. Rosetti (2001-2005) și Ed. Wolters Kluwer, București (2006-prezent); lider de proiect al țării candidate pentru implementarea Convenției de twinning dintre România și Germania, având ca obiectiv: „Consolidarea funcționării sistemului judiciar din România și a organului său reprezentativ – Consiliul Superior al Magistraturii” (Proiectul PHARE 2002, finanțat de Uniunea Europeană) (2003-2005); coordonatorul colecției de practică judiciară, Ed. Brilliance, Piatra-Neamț (2003-2006); membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”, București (2004-2011); Membru în: comisii de licență; comisii pentru susținerea lucrărilor de disertație; comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; comisii de doctorat (referent) (2004-prezent); membru în Consiliul Științific al Revistei „Caiete de drept penal”, Ed. Rosetti (2005-2006) și Ed. Wolters Kluwer, București (din 2006); coordonatorul colecției „Jurisprudența de buzunar”, Ed. Universul Juridic, București (2006-prezent); membru în comisii de doctorat (referent), Universitatea din București, Facultatea de Drept; Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” (2007-2008); redactor-șef al Revistei „Justiția în actualitate”, elaborată de către Consiliul Superior al Magistraturii începând cu anul 2007 (2007-2010); coordonatorul Comisiei juridice a Consiliului Superior al Magistraturii, membru în Comisia pentru unificarea practicii judiciare (2007-2010), membru în comisii de contestații la concursuri pentru admiterea în profesie și, respectiv, definitivarea în funcție, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România (2008-2011); membru în comisie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri (2009); membru în comisia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, Universitatea „Petre Andrei”, Iași, Facultatea de Drept (2009); membru în comisie de doctorat (referent), Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice (2010); referent științific al Revistei „Jurnalul de Studii Juridice”, Universitatea „Petre Andrei”, Iași, Facultatea de Drept, Ed. Lumen (2010-prezent); membru în Consiliul Științific al Revistei de Note și Studii Juridice, www.juridice.ro (2010-prezent); membru în comisii de elaborare a subiectelor și comisii de contestații la diverse concursuri sau examene, Institutul Național al Magistraturii (2012-prezent); membru în Consiliul Consultativ Științific, Ministerul Justiției (2013-2015); membru în comisie de contestații pentru ocuparea unui post didactic, Universitatea din București, Facultatea de Drept (2015); membru în Senatul Universități și în Consiliul Profesoral al Facultății de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”, București (2016-prezent); director al Departamentului de Drept Privat al Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu”, București ( 1 iulie 2016-prezent).

Dan Lupascu

Nu pierde

NOUTATILE!

Aboneaza-te la newsletter pentru a fi la curent cu ultimele carti publicate de Dan LupascuAdaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: