Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2005 Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2005

Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2005

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: In stoc
Biblioteca UJ WK

Descriere

EXTRAS:

Consilieri juridici. Forme de asociere prevazute de lege.

Potrivit dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 26/1990 sunt supuse publicitatii doar societatile comerciale constituite in temeiul acestor acte normative de catre comercianti persoane fizice sau juridice care desfasoara activitatea de comert in mod profesional.

Din aceasta perspectiva activitatea juridica asa cum este detaliata de cod CAEN 7411 nu poate fi incadrata in dispozitiile art. 3 si 4 C. com. care enumera actele si faptele de comert, chiar daca aceste dispozitii au un caractere enuntiativ.

 Activitatea de consultanta juridica poate fi desfasurata doar in conditiile reglementate prin legi speciale.

 

 Prin incheierea nr. 4729 din 19 noiembrie 2004, pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in dosarul nr. 20902/2004 s-a admis cererea formulata de SC S. L. C. SRL privind autorizarea constituirii si inmatricularea in Registrul Comertului a acestei societati avand ca activitate principala codul CAEN 7411-activitati juridice.  

Pentru a pronunta aceasta solutie, judecatorul delegat a retinut in esenta ca sunt indeplinite cerintele legale prevazute de art. art. 39 din Legea nr. 31/1990 modificata ale Legii nr. 359/2004, si art. 6 si 14 din Legea nr. 26/1990, astfel incat a admis cererea, a autorizat constituirea societatii si a dispus inmatricularea acesteia la Oficiul Registrului Comertului.

Impotriva acestei solutii au formulat recurs Baroul de Avocati B. N. solicitand admiterea acestuia si respingerea cererii de inmatriculare a societatii invocandu-se faptul ca s-au incalcat dispozitiile art. 2 si 3 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

Potrivit acestor dispozitii, exercitarea profesiei de consilier juridic se poate desfasura exclusiv in baza unui raport de munca - fie prin incheierea unui contract de munca potrivit codului muncii, fie prin perfectarea unui raport de serviciu in conditiile Legii 188/1990. O societate comerciala poate fi constituita doar in vederea efectuarii unor acte de comert, iar activitatile juridice prin esenta lor nu au acest caracter.

Al doilea motiv de recurs vizeaza incalcarea dispozitiilor art. 1 alin. 2 din Legea nr. 255/2004 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat conform carora, aceasta profesie poate fi exercitata doar de catre avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, ceea ce nu este in mod evident cazul consilierilor juridici.

Pe de alta parte, exercitarea profesiei de avocat are caracterul unui serviciu public care poate fi desfasurat doar pe baza unei legi speciale, respectiv cea privind exercitarea profesiei de avocat si de catre un corp profesional care este selectat si care functioneaza dupa reguli stabilite de lege.

Examinand recursul formulat prin prisma motivelor invocate, probelor administrate in cauza, dispozitiilor art. 39 din Legea nr. 31/1990, 6 si 14 din Legea nr. 26/1990, 2, 4 din Legea nr. 514/2003, art. 3 si 4 C. com. Curtea constata ca aceasta este intemeiat admitandu-l ca atare, in temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ.

Astfel, potrivit dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 26/1990 sunt supuse publicitatii doar societatile comerciale constituite in temeiul acestor acte normative de catre comercianti persoane fizice sau juridice care desfasoara activitatea de comert in mod profesional.

Din aceasta perspectiva activitatea juridica asa cum este detaliata de cod CAEN 7411 nu poate fi incadrata in dispozitiile art. 3 si 4 C. com. care enumera actele si faptele de comert, chiar daca aceste dispozitii au un caractere enuntiativ.

Activitatea de consultanta juridica poate fi desfasurata doar in conditiile reglementate prin legi speciale, respectiv Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat sau alte profesiuni liberale, respectiv Legea nr. 36/1995 referitoare la activitatea notarilor publici.

Aceste profesiuni liberale desfasurate de avocati si notari sunt incompatibile cu exercitarea nemijlocita a faptelor materiale de comert, existand dispozitii exprese in acest sens, in art. 14 lit. c din Legea nr. 51/1995 modificata.

In acelasi sens, sunt si dispozitiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic care prevede la art. 2-4 ca, consilierul juridic isi desfasoara profesia fie ca salariat, in baza contractului de munca incheiat cu angajatorul persoana juridica de drept privat, fie ca functionar public in baza numirii in functie la o persoana juridica de drept public. Art. 20 din acelasi act normativ prevede ca forma de asociere al consilierilor juridici doar asociatiile cu caracter profesional, care au ca scop apararea intereselor acestora si nu obtinerea de profit care este de esenta unei societati comerciale.

In aceasta ordine de idei, critica formulata de recurent cu privire la interpretarea gresita de catre judecatorul delegat, a dispozitiilor referitoare la organizarea si functionarea societatilor comerciale, caracterul comercial al activitatii de consultanta juridica desfasurate de consilierii juridici sunt fondate.

Nu se poate sustine ca activitatea juridica desfasurata de consilierii juridici organizati in asociatii cu caracter profesional este o activitate comerciala, iar forma de organizare este aceea a unei societati comerciale supusa formelor de publicitate prevazuta de Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 26/1990.

O astfel de concluzie nu se poate desprinde din dispozitiile Legii nr. 514/2003 care nu prevede ca forma de exercitare a profesiei de consilier juridic aceea de organizare a acestora intr-o societate comerciala.

Dispozitia cuprinsa in art. 21 din Statutul profesiei de consilier juridic conform careia "persoana juridica infiintata in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, constituita de catre unul sau mai multi consilieri juridici inscris si in Tabloul tinut de colegiile teritoriale are caracter de societate profesionala", nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 514/2003 care asa cum in mod corect a retinut si judecatorul delegat prevede in mod expres la art. 2 si 4 modalitatile in care poate fi exercitata profesia de consilier juridic. Intre aceste modalitati nu sunt enumerate si societatile comerciale constituite in temeiul Legii nr. 31/1990.

De altfel, aceasta dispozitie nu este conforma nici cu Legea nr. 31/1990 care, prevede in mod expres ca se aplica doar comerciantilor, astfel incat faptul ca in statutul profesional este asimilata societatea profesionala cu o societate comerciala nu poate modifica indirect dispozitiile Legii nr. 31/1990 si nu poate produce consecinte pe plan juridic.

Pentru toate acestea considerente retinand ca judecatorul delegat a facut o gresita interpretare si aplicare a dispozitiilor legale anterior mentionate, pronuntand o solutie nelegala si netemeinica, aceasta va fi modificata ca efect al admiterii recursului in sensul respingerii cererii de inregistrare formulata de S. V. D. de autorizarea constituirii si inmatricularii in Registrul Comertului a SC S. L. C. SRL.

Date tehnice

  • Titlu: Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudentei 2005
  • Pret: 63,00 RON
  • ISBN: 1583-6886005
  • Format: Academic
  • Pagini: 860

Cuprins1.     DREPT CIVIL.. 26

1.1.      DREPTURI  REALE. 26

1.   CONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE. TEREN INTRAVILAN AVAND DESTINATIA DE GRÃDINÃ AFERENTÃ CASEI DE LOCUIT. 26

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1931/R din 7 septembrie 2005. 26

2.   RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE. CERERI FORMULATE NUMAI IN BAZA LEGII nr. 169/1997  29

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 456/R din 9 februarie 2005. 29

3.   TEREN CUPRINS IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI. NEINDEPLINIREA DE CÃTRE AGENTIA DOMENIILOR STATULUI A OBLIGATIEI DE PREDARE A TERENULUI CÃTRE COMISIA LOCALÃ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATÃ ASUPRA TERENURILOR. CONSECINTE. 31

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2769/R din 2 decembrie 2005. 31

4.   INVESTITII EFECTUATE IN SCOP DE EXPLOATARE AGRICOLÃ PE TERENUL DOBANDIT DE LA C.A.P. CA LOT IN FOLOSINTÃ. DREPT DE DEZDÃUNARE, CONFORM ART.25 DIN LEGEA nr. 18/1991 REPUBLICATÃ. INTELESUL NOTIUNII DE INVESTITII 34

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2760/R din 2 decembrie 2005. 34

5.   LEGEA nr. 18/1991. RECONSTITUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE. DREPTUL SE DOBANDESTE IN BAZA ACESTEI LEGI, FÃRÃ A MAI FI NECESARÃ, PENTRU OBTINEREA EFECTULUI CONSTITUTIV, INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARÃ. 37

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1523/R din 13 iunie 2005. 37

6.   ANULAREA TITLULUI DE PROPRIETATE. SITUATIA IN CARE IMOBILUL ESTE REVENDICAT DE DOI SOLICITANTI, RESPECTIV DE FOSTUL PROPRIETAR SI DE PERSOANA IMPROPRIETÃRITÃ. 42

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 119/R din 14 ianuarie 2005. 42

7.   ACTIUNE CIVILÃ IN CONSTATAREA NULITÃTII TITLULUI DE PROPRIETATE EMIS PENTRU UN ALT AMPLASAMENT DECAT ACELA AL VECHII PROPRIETÃTI. EDIFICARE DE CONSTRUCTII PE VECHIUL AMPLASAMENT  44

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2191/R din 12 octombrie 2005. 44

8.   LEGEA nr. 112/1995. OBLIGATIILE COMISIEI PENTRU APLICAREA LEGII nr. 112/1995 REFERITOARE LA SOLICITAREA DE RELATII IN VEDEREA REZOLVÃRII CERERII DE ACORDARE A DESPÃGUBIRILOR. POSIBILITATEA COMPLETÃRII PROBATIUNII CU OCAZIA JUDECÃRII PLANGERII IMPOTRIVA HOTÃRARII COMISIEI JUDETENE  49

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2397/R din 27 octombrie 2005. 49

9.   REVENDICARE IMOBIL CE INTRÃ SUB INCIDENTA LEGII nr. 501/2002. INADMISIBILITATEA ACTIUNII PRIN CARE SE SOLICITÃ, DIRECT IN INSTANTÃ, REVENDICAREA UNUI ASTFEL DE IMOBIL. 53

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1148/R din 25 aprilie 2005. 53

10.  LEGEA nr. 10/2001. PRESCRIPTIA DREPTULUI LA ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITÃTII SAU PENTRU ANULAREA CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPÃRARE. NECUNOASTEREA LEGII. CONSECINTE. 56

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2388/R din 27 octombrie 2005. 56

11.  ACTIUNE AVAND CA OBIECT CONSTATAREA NULITÃTII ABSOLUTE A CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPÃRARE A IMOBILELOR PRELUATE DE STAT FÃRÃ TITLU VALABIL. REPUNERE IN TERMENUL DE PRESCRIPTIE. CONDITII 59

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2213 din 13 octombrie 2005. 59

12.  ACTIUNE INTEMEIATÃ PE PREVEDERILE LEGII nr. 10/2001. DOVADA CALITÃTII DE PROPRIETAR AL IMOBILULUI LA DATA PRELUÃRII 63

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 84/A din 31 ianuarie 2005. 64

13.  ACTIUNE IN INOPOZABILITATEA CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPÃRARE A IMOBILELOR PRELUATE DE STAT FÃRÃ TITLU, INSCRISE IN CARTEA FUNCIARÃ DUPÃ NOTAREA ACTIUNII IN REVENDICARE DE DREPT COMUN, INCHEIATE ANTERIOR NOTÃRII ACTIUNII 66

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2395 din 27 octombrie 2005. 66

14.  IMOBIL PRELUAT IN BAZA DECRETULUI nr. 223/1974. LEGEA nr. 10/2001. BUNÃ CREDINTÃ A CHIRIASILOR CUMPÃRÃTORI. CRITERII DE APRECIERE. 72

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 117/R din 14 ianuarie 2005. 72

15.  LEGEA nr. 10/2001. DISPOZITIE EMISÃ DE PRIMAR. IMPOSIBILITATEA REVOCÃRII EI DE CÃTRE EMITENT  75

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 663/A din 17 iunie 2005. 75

16.  TEREN CU DESTINATIA DE CURTE INTERIOARÃ. IMPOSIBILITATE A RESTITUIRII IN NATURÃ CONFORM LEGII nr. 10/2001, SOLICITANTUL AVAND DREPTUL LA MÃSURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT. PREROGATIVELE INSTANTEI CU PRIVIRE LA ACORDAREA MÃSURILOR REPARATORII 76

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 491/A din 27 aprilie 2005. 76

17.  ACTIUNE EXERCITATÃ IN BAZA LEGII nr. 10/2001. STABILIREA DREPTULUI LA MÃSURI REPARATORII PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE DEVENITE IMOBILE PRIN INCORPORARE. STABILIREA CUANTUMULUI DESPÃGUBIRILOR. 80

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 749/A din 16 septembrie 2005. 81

18.  LEGEA nr. 10/2001. COMPETENTA INSTANTEI DE JUDECATÃ DE A SE PRONUNTA ASUPRA MÃSURILOR REPARATORII PRIN ECHIVALENT, DUPÃ INTRAREA IN VIGOARE A LEGII nr. 247/2005. 82

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 813/A din 31 octombrie 2005. 82

19.  LEGEA nr. 10/2001. MÃSURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT IN LUMINA NOILOR REGLEMENTÃRI IMPUSE DE LEGEA nr. 247/2005. 84

Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 847/A din 4 noiembrie 2005. 84

20.  ENTITÃTI INVESTITE CU SOLUTIONAREA NOTIFICÃRILOR FORMULATE IN BAZA LEGII nr. 10/2001. EMITEREA UNOR DISPOZITII SUCCESIVE CU PRIVIRE LA ACELASI IMOBIL. CONSECINTE JURIDICE. 87

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 594/A din 26 mai 2005  88

21.  IMOBIL PRELUAT ABUZIV. ACTIUNE AVAND CA OBIECT RESTITUIREA IN NATURÃ FÃRÃ CA IN PREALABIL SÃ SE FI CERUT SI OBTINUT ANULAREA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPÃRARE CÃTRE CHIRIASI 89

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2326/R din 21 octombrie 2005. 90

22.  LOCUINTÃ ACHIZITIONATÃ DE O REGIE AUTONOMÃ DE STAT DIN FONDURILE PROPRII, LA O DATÃ ULTERIOARÃ INTRÃRII IN VIGOARE A LEGII nr. 85/1992. LIPSA OBLIGATIEI PROPRIETARULUI A VINDE ACEASTÃ LOCUINTÃ, LA CEREREA CHIRIASULUI, PE TEMEIUL ART.7 ALIN. (1) DIN LEGEA nr. 85/1992. 92

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2482/R din 9 noiembrie 2005. 92

23.  DREPT DE PROPRIETATE. CONDITII PRIVITOARE LA NASTEREA LUI. LIPSA LEGÃTURII JURIDICE CU ACCESIUNEA IMOBILIARÃ ARTIFICIALÃ. 95

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2318/R din 21 octombrie 2005. 95

24.  COOPERATIVÃ DE CONSUM. CONSTRUCTIE EDIFICATÃ ANTERIOR ANULUI 1989 PE UN TEREN PUS LA DISPOZITIE DE CÃTRE STAT. REGIM JURIDIC. 99

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2771/R din 2 decembrie 2005. 99

25.  TEREN INTRAVILAN EXPROPRIAT. MODALITATEA RESTABILIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE  101

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2478/R din 9 noiembrie 2005. 101

26.  EXPROPRIERE. ACTIUNE AVAND CA OBIECT CADUCITATEA ACESTEI MÃSURI. ADMISIBILITATEA ACTIUNII ATUNCI CAND PARTEA NU A CUNOSCUT EXISTENTA EXPROPRIERII DECAT DUPÃ IMPLINIREA TERMENELOR STABILITE DE LEGILE SPECIALE CU CARACTER REPARATORIU. 103

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 799/A din 23 septembrie 2005. 103

27.  SCHIMBAREA DESTINATIEI LOCUINTELOR SAU A SPATIILOR CU ALTÃ DESTINATIE SITUATE IN CLÃDIRI COLECTIVE. CONDITII. REFUZUL UNORA DINTRE PROPRIETARI DE A-SI DA ACORDUL. 105

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 55 din 21 ianuarie 2005  106

28.  ACTIUNE IN GRÃNITUIRE. CERERE DE RECTIFICARE A CÃRTII FUNCIARE CU PRIVIRE LA SUPRAFATA INSCRISÃ. CONDITII 107

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2069/R din 29 septembrie 2005. 107

29.  ACTIUNE IN GRÃNITUIRE. RECONSTITUIREA VECHIULUI HOTAR. PROBATIUNE. COMISIE DE EXPERTI SI EXPERTI ASISTENTI 110

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 92/R din 12 ianuarie 2005. 110

30.  ACTIUNE IN GRÃNITUIRE. CRITERII PENTRU STABILIREA LINIEI DE GRANITÃ INTRE FONDURILE VECINE  111

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 254/A din 4 martie 2005. 112

31.  SERVITUTE DE TRECERE. TEREN IN STARE DE INDIVIZIUNE. PARTAJ VOLUNTAR. ADMISIBILITATEA CERERII 115

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2151/R din 7 octombrie 2005. 115

32.  SERVITUTE DE TRECERE. CALITATEA PROCESUALÃ ACTIVÃ IN ACTIUNEA CONFESORIE DE SERVITUTE  117

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2340/R din 24 octombrie 2005. 117

33.  SERVITUTE DE TRECERE. FOND ASERVIT AFLAT IN COPROPRIETATE. CONSECINTE. NECHEMAREA IN JUDECATÃ A TUTUROR COPROPRIETARILOR. 120

Sectia civila de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2394/R din 27 octombrie 2005. 120

34.  NOTAREA UNEI ACTIUNI GREVEAZÃ IN CONTINUARE PARCELELE ASUPRA CÃRORA S-A EFECTUAT, INDIFERENT DE ALIPIRILE SI DEZLIPIRILE ULTERIOARE. 122

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia civila nr. 2442 din 3 noiembrie 2005. 122

1.2.      OBLIGATII 125

35.  ACTIUNE IN RESTITUIRE INTEMEIATÃ PE IMBOGÃTIREA FÃRÃ JUSTÃ CAUZÃ. LIPSA UNUI CONTRACT INTRE PÃRTI. ADMISIBILITATE. 125

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2284/R din 19 octombrie 2005. 125

36.  SIMULATIE. PROBA EI DE CÃTRE PÃRTILE CONTRACTANTE. 130

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2839/R din 9 decembrie 2005. 130

37.  FAPTÃ ILICITÃ CAUZATOARE DE PREJUDICII CONSTAND IN FOLOSIREA FÃRÃ DREPT A TERENULUI RECLAMANTILOR. DREPT DE RETENTIE STABILIT IN FAVOAREA PARATEI PANÃ LA DESPÃGUBIREA SA DE CÃTRE RECLAMANTI IN CONDITIILE ART.494 C.CIV. ACTIUNE IN OBLIGARE LA DESPÃGUBIRI. CONDITII 131

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 637/R din 25 februarie 2005. 131

1.3.      CONTRACTE. 135

38.  NULITATEA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPÃRARE INCHEIAT IN URMA DIZOLVÃRII DE DREPT, PENTRU NEMAJORAREA CAPITALULUI, A UNEI ASOCIATII INTERCOOPERATISTE TRANSFORMATÃ IN SOCIETATE COMERCIALÃ, IN CAZUL NEINVITÃRII FOSTILOR PROPRIETARI AI TERENURILOR SÃ DEVINÃ ACTIONARI. 135

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia civila nr. 17 din 7 ianuarie 2005. 135

39.  CONTRACT DE VANZARE-CUMPÃRARE. CONCUBINAJ. IMORALITATEA CAUZEI. CONDITII 137

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2844/R din 9 decembrie 2005. 137

40.  CONTRACTE. NULITATE RELATIVÃ. NEASISTAREA PERSOANEI VARSTNICE LA INCHEIEREA UNUI ACT DE INSTRÃINARE A BUNURILOR CE-I APARTIN. 140

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 43/A din 21 ianuarie 2005. 140

41.  PROMISIUNE DE VANZARE-CUMPÃRARE. EXISTENTA FRAUDEI - FRAUS OMNIA CORRUMPIT. SANCTIUNE  141

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 144/R din 14 ianuarie 2005. 141

42.  CONVENTIE DE VANZARE-CUMPÃRARE. ACT SUB SEMNÃTURÃ PRIVATÃ. DENUNTARE UNILATERALÃ. CONSECINTE. 145

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2658/R din 24 noiembrie 2005. 145

43.  CONTRACTE. INSTRÃINAREA UNUI SPATIU, PARTE INDIVIZÃ COMUNÃ. INTERDICTIA VANZÃRII PANÃ LA SCHIMBAREA LEGALÃ A DESTINATIEI SPATIULUI 147

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2842/R din 9 decembrie 2005. 148

44.  ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITÃTII ABSOLUTE A CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPÃRARE. CALITATE PROCESUALÃ ACTIVÃ. 150

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2410/R din 28 octombrie 2005. 150

45.  CONTRACT DE VANZARE-CUMPÃRARE AVAND CA OBIECT UN IMOBIL PRELUAT DE STAT PRIN NATIONALIZARE, AVAND O ALTÃ DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTÃ SI APARTINAND UNUI CULT RELIGIOS. NULITATE  152

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 595/A din 27 mai 2005  152

46.  ACTIUNE PRIVIND ANTRENAREA GARANTIEI DE EVICTIUNE IN CAZUL CONSTÃRII NULITÃTII ABSOLUTE A CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPÃRARE. INADMISIBILITATE. 154

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2302 din 20 octombrie 2005. 154

47.  NULITATEA ABOLUTÃ A DONATIEI FÃCUTE UNEI PERSOANE JURIDICE IN LIPSA AUTORIZÃRII. SARCINA PROBATIUNII. 158

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 678 din 1 martie 2005  158

48.  CONTRACT DE IMPRUMUT. NULITATE ABSOLUTÃ PENTRU LIPSA CAUZEI. SARCINA PROBEI 161

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2588/R din 18 noiembrie 2005. 161

49.  NULITATEA ABSOLUTÃ A CLAUZEI PENALE DIN CONTRACTELE DE IMPRUMUT. ADMISIBILITATEA ACTIUNII DE DREPT COMUN PENTRU CONSTATAREA NULITÃTII ABSOLUTE, CHIAR DUPÃ PRONUNTAREA UNEI SOMATII DE PLATÃ. 162

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2669 din 24 noiembrie 2005. 163

50.  CONTRACT DE INCHIRIERE. PROTECTIA CHIRIASILOR. ACORD EXPRES CU PRIVIRE LA DURATA INCHIRIERII 166

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2316/R din 21 octombrie 2005. 166

51.  CONTRACT DE INTRETINERE. EXECUTAREA OBLIGATIEI DE INTRETINERE PRIN INTERMEDIAR. CONSECINTE JURIDICE. 167

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2732/R din 30 noiembrie 2005. 168

1.4.      SUCCESIUNI 171

52.  SUCCESIUNE. CERERE PENTRU CONSTATAREA CALITÃTII DE MOSTENITORI ACCEPTANTI. LIPSÃ DE INTERES  171

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1069/R din 15 aprilie 2005. 171

53.  MOSTENIRE. ACCEPTARE TACITÃ. ACTE CARE VALOREAZÃ ACCEPTAREA TACITÃ A MOSTENIRII 173

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1017/R din 11 aprilie 2005. 174

54.  SUCCESIUNE. SISTAREA INDIVIZIUNII. TERENURI CUPRINSE IN TITLUL DE PROPRIETATE. TESTAMENT AUTENTIC. EFECTE ASUPRA DEVOLUTIUNII 177

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 760/R din 11 martie 2005. 177

55.  TESTAMENT OLOGRAF. CONDITII AD VALIDITATEM.. 179

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2400/R din 27 octombrie 2005. 179

2.     DREPT PROCESUAL CIVIL.. 182

2.1.      COMPETENTA. 182

56.  COMPETENTA MATERIALÃ. ADMISIBILITATEA SOLUTIONÃRII DE CÃTRE INSTANTA DE JUDECATÃ A CONTESTATIILOR FORMULATE IMPOTRIVA HOTÃRARILOR EMISE DE O PERSOANÃ JURIDICÃ INFIINTATÃ IN BAZA O. G. nr. 26/2000. 182

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1900/R din 5 septembrie 2005. 182

57.  ACTIUNE IN REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPÃRARE. INSTANTA COMPETENTà 184

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2817 din 7 decembrie 2005. 184

58.  COMERCIANTI. NATURA COMERCIALÃ A LITIGIULUI PRIVIND OBLIGATIILE ASUMATE DE ACESTIA PRIN CONVENTII 186

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 16 din 31 ianuarie 2005  186

59.  COMPETENTA INSTANTEI SESIZATE. PROROGARE CONVENTIONALÃ. CONDITII IN CARE OPEREAZà 187

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1251/R din 13 mai 2005. 187

60.  CONDITII LEGALE ALE CONFLICTULUI DE COMPETENTÃ. 192

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, sentinta nr. 39/DC din 23 martie 2005. 192

61.  CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTÃ. PARTAJ JUDICIAR. 193

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, sentinta nr. 37 din 23 martie 2005  194

62.  ACTIUNE IN EXECUTAREA UNUI CONTRACT DE IMPRESARIERE ARTISTICÃ INCHEIAT CU O SOCIETATE COMERCIALÃ. LITIGIU CIVIL SAU COMERCIAL. COMPETENTA DE SOLUTIONARE. 195

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, sentinta nr. 171/DC din 7 decembrie 2005. 195

2.2.      PÃRTILE. 197

63.  REPREZENTARE IN JUDECATÃ. CONDITII 197

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 722/A din 31 august 2005. 197

64.  DREPT PROCESUAL CIVIL. CERERE DE CHEMARE IN JUDECATÃ FORMULATÃ PRIN MANDATAR. CONDITII 199

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 361 din 7 martie 2005  200

65.  ACTIUNE IN EVACUARE AVAND CA OBIECT UN IMOBIL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL. CAPACITATEA PROCESUALÃ A PRIMÃRIEI 201

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 574/A din 20 mai 2005  201

2.3.      DISPOZITII GENERALE DE PROCEDURÃ. CERERILE. CITAREA PÃRTILOR. 203

66.  CERERE DE CHEMARE IN JUDECATÃ CARE NU MENTIONEAZÃ NUMELE PÃRTILOR. CONSECINTE  203

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2767/R din 2 decembrie 2005. 203

67.  LEGEA nr. 10/2001. CARACTERUL OBLIGATORIU AL FAZEI ADMINISTRATIVE DE SOLUTIONARE A NOTIFICÃRII. PARTICULARITÃTI 205

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 859/A din 4 noiembrie 2005. 205

68.  LEGEA nr. 10/2001. CARACTERUL OBLIGATORIU AL FAZEI ADMINISTRATIVE DE SOLUTIONARE A NOTIFICÃRII. INADMISIBILITATEA SESIZÃRII DIRECTE A INSTANTEI CU SOLUTIONAREA PE FONDUL EI A CERERII DE ACORDARE A MÃSURILOR REPARATORII 208

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 321/A din 18 martie 2005. 208

69.  CITAREA PÃRTILOR. APLICAREA DISPOZITIILOR ART.90 SI 98 C. PR. CIV. 210

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 529 din 31 martie 2005  210

2.4.      JUDECATA. 212

70.  JUDECATA. ROLUL ACTIV AL INSTANTEI. CALIFICAREA JURIDICÃ A CERERII 212

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1309/R din 20 mai 2005. 212

71.  CERERE DE CHEMARE IN JUDECATÃ. CALIFICAREA JURIDICÃ A UNEI ACTIUNI DE CARTE FUNCIARÃ. ROL ACTIV AL INSTANTEI 215

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2479/R din 9 noiembrie 2005. 215

72.  SOLUTIONAREA EXCEPTIILOR. EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITATE. OBLIGATIA INSTANTEI 218

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2143/R din 7 octombrie 2005. 218

73.  LITISPENDENTÃ. CONDITIILE ADMISIBILITÃTII EXCEPTIEI DE LITISPENDENTÃ. 219

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 613/A din 6 iunie 2005  220

74.  AUTORITATEA LUCRULUI JUDECAT. CONDITII DE ADMISIBILITATE. IDENTITATE DE CAUZà 222

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 867/A din 11 noiembrie 2005. 222

75.  ACTIUNE. INVOCAREA PUTERII DE LUCRU JUDECAT. 224

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 496/A din 27 aprilie 2005. 225

76.  ACTIUNE. AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. INADMISIBILITATEA ACTIUNII 228

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 135/R din 14 ianuarie 2005. 228

77.  PROBE. DOVADA CU INSCRISURI. IMPOSIBILITATEA MORALÃ DE A PRECONSTITUI UN INSCRIS  230

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1982/R din 16 septembrie 2005. 230

78.  PROBA CU EXPERTIZÃ. OPUNEREA RECLAMANTILOR LA ADMITEREA ACESTEI PROBE, INSOTITÃ DE ARÃTAREA REFUZULUI DE A FACE PLATA EXPERTULUI. CONSECINTE. 235

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2152/R din 7 octombrie 2005. 235

79.  PROBA CU EXPERTIZA. DECÃDEREA DIN DREPTUL DE A ADMINISTRA PROBA. 237

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11898 din 14 decembrie 2005  237

80.  CASARE CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE. NEADMINISTRAREA TUTUROR PROBELOR NECESARE CERCETÃRII FONDULUI CAUZEI 238

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1394/R din 27 mai 2005. 238

81.  APLICAREA SANCTIUNII PROCEDURALE A PERIMÃRII, IN ABSENTA PÃRTILOR LITIGANTE SI FÃRÃ A SE FI INDEPLINIT PROCEDURA DE CITARE. CONSECINTE JURIDICE. 241

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2060/R din 29 septembrie 2005. 242

2.5.      HOTÃRAREA. 245

82.  CHELTUIELI DE JUDECATÃ. APLICAREA ART.274 C. PR. CIV. 245

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 98 din 16 martie 2005  245

83.  ONORARIU AVOCATIAL. REDUCERE A LUI. ADMISIBILITATE. 247

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 53/A din 21 ianuarie 2005. 247

84.  TAXÃ JUDICIARÃ DE TIMBRU. REEXAMINARE. INADMISIBILITATEA ATACÃRII MODULUI DE STABILIRE A TAXELOR DE TIMBRU SI ODATÃ CU FONDUL. 248

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2050/R din 28 septembrie 2005. 248

85.  CERERE DE COMPLETARE A HOTÃRARII. ADMISIBILITATE. 250

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2405/R din 28 octombrie 2005. 250

86.  CERERE DE INDREPTARE A ERORILOR MATERIALE DIN HOTÃRARE. SFERA NOTIUNII DE EROARE MATERIALÃ. APEL IMPOTRIVA INCHEIERII DE INDREPTARE. PERSOANE INDREPTÃTITE LA PROMOVAREA ACESTUIA  251

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2209/R din 13 octombrie 2005. 251

2.6.      CÃILE DE ATAC. 253

87.  ACTIUNE AVAND CA OBIECT OBLIGAREA PARATULUI LA A INCHEIA CONTRACT DE VANZARE-CUMPÃRARE. CALE DE ATAC SI COMPETENTA DE SOLUTIONARE. 253

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 985/R din 6 aprilie 2005. 253

88.  CERERE DE APEL CARE INDICÃ IN MOD ERONAT NUMÃRUL DOSARULUI IN CARE S-A PRONUNTAT HOTÃRAREA ATACATÃ. CONSECINTE. 255

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2321/R din 21 octombrie 2005. 255

89.  SUBIECTII CE AU CALITATEA DE A EXERCITA CÃILE DE ATAC. MOMENTUL RÃMANERII DEFINITIVE SI IREVOCABILE A HOTÃRARII 258

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 59/A din 21 ianuarie 2005. 258

90.  RECURS. TARDIVITATEA CERERII DE REPUNERE IN TERMEN. CONSECINTE. 259

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 308 din 24 februarie 2005  259

91.  RECURS. NEMOTIVARE IN TERMEN. CONSECINTE. 261

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 197 din 10 februarie 2005  262

92.  MOTIVE DE RECURS. ART.304 PCT.5 C. PR. CIV. INTELES. 264

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2411/R din 28 octombrie 2005. 265

93.  RECURS. MOTIVE. REAPRECIEREA PROBELOR. INADMISIBILITATE. 266

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2229/R din 20 octombrie 2005. 266

94.  RENUNTARE LA JUDECAREA RECURSULUI. NATURA JURIDICÃ. REVOCAREA CERERII DE RENUNTARE. INADMISIBILITATE. 268

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2322/R din 21 octombrie 2005. 268

95.  RECURS. NON REFORMATIO IN PEJUS. 271

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2364/R din 25 octombrie 2005. 271

96.  RECURS. LIMITELE INVESTIRII INSTANTEI 273

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 9725 din 15 septembrie 2005  274

97.  LITIGIU FINANCIAR. RECURS TARDIV. LITISCONSORTIU PROCESUAL PASIV. EXTINDEREA EFECTELOR FAVORABILE ALE DECIZIEI FATÃ DE TOTI COPARTICIPANTII 275

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11864 din 7 decembrie 2005  276

98.  LEGEA nr. 10/2001. INSTANTA COMPETENTÃ IN SOLUTIONAREA RECURSULUI 281

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2502 din 11 noiembrie 2005. 281

99.  REVIZUIRE. CONDITII DE ADMISIBILITATE. 283

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2860/R din 12 decembrie 2005. 283

100.                                          CERERE DE REVIZUIRE. CONDITII DE ADMISIBILITATE. 284

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580 din 7 aprilie 2005  284

101. REVIZUIRE. CONDITII SPECIFICE DE ADMISIBILITATE. INCIDENTA ART.1081 ALIN.1, PCT.1 LIT. a) C. PR. CIV. 286

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia civila nr. 11809 din 24 noiembrie 2005  286

102.                CONTESTATIE IN ANULARE. CONDITII DE EXERCITARE. INADMISIBILITATE. 288

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 201 din 10 februarie 2005  288

103.                                                     CONTESTATIE IN ANULARE. ADMISIBILITATE. 290

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3644 din 23 iunie 2005  290

104. CONTESTATIE IN ANULARE. PROCEDURA DE CITARE NEINDEPLINITÃ POTRIVIT CERINTELOR LEGII. ADMISIBILITATE. 291

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3017 din 21 aprilie 2005  291

105.  CONTESTATIE IN ANULARE. NELEGALA CITARE. INVOCAREA EI DE CÃTRE ALTE PÃRTI 293

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 309/R din 28 ianuarie 2005. 293

106. CONTESTATIE IN ANULARE. NEINDEPLINIREA PROCEDURII DE CITARE. PARTEA CARE O POATE INVOCA  295

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 485 din 24 martie 2005  296

107. CONTESTATIE IN ANULARE. CONDITII. INTERPRETAREA PROBELOR. INADMISIBILITATE. 297

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1083/R din 18 aprilie 2005. 297

2.7.      EXECUTAREA SILITÃ. 300

108. INCUVIINTAREA EXECUTÃRII SILITE. INADMISIBILITATEA CERCETÃRII LEGALITÃTII TITLULUI 300

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 69/RC din 8 decembrie 2005. 300

109. CONTESTATIE LA EXECUTARE. TARDIVITATE. MOMENTUL DE LA CARE SE CALCULEAZÃ TERMENUL PENTRU PROMOVAREA CONTESTATIEI PREVÃZUTE DE ART.401 ALIN. (2) C. PR. CIV. ADMISIBILITATEA REPUNERII IN TERMEN   301

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2857/R din 12 decembrie 2005. 302

110. CONTESTATIE LA EXECUTARE AVAND CA OBIECT O HOTÃRARE A SECTIEI COMERCIALE A TRIBUNALULUI, PRONUNTATÃ IN SOLUTIONAREA UNEI CONTESTATII LA EXECUTAREA UNEI HOTÃRARI ARBITRALE. COMPETENTA DUPÃ MATERIE. 306

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, sentinta nr. 55/DC din 23 mai 2005. 306

111. OBLIGATIE DE A FACE. DAUNE COMINATORII PENTRU CONSTRANGEREA DEBITORULUI LA EXECUTAREA IN NATURÃ A OBLIGATIEI. ADMISIBILITATEA LOR SI DUPÃ INTRODUCEREA SECTIUNII A IV-A DIN CAPITOLUL VI AL CÃRTII V  IN CODUL DE PROCEDURÃ CIVILÃ. 309

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1362/R din 25 mai 2005. 309

2.8.      PROCEDURI SPECIALE. 311

112.                                 ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ. CONDITII DE ADMISIBILITATE. 311

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1010 din 16 mai 2005  311

113.                                     PARTAJ. ATRIBUIRE DE LOTURI. CRITERII DE PREFERINTÃ. 312

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 643/R din 25 februarie 2005. 313

3.     DREPTUL FAMILIEI. PROTECTIA COPILULUI. 315

114. LEGEA nr. 272/2004. PLANGERE IMPOTRIVA HOTÃRARII COMISIEI JUDETENE PENTRU PROTECTIA COPILULUI, PRIN CARE S-A DISPUS INCADRAREA MINORULUI IN GRAD DE HANDICAP. OBLIGATIVITATEA PARTICIPÃRII PROCURORULUI LA SOLUTIONAREA ACESTOR CAUZE. 315

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1632/R din 27 iunie 2005. 315

115. PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI. INTERESUL SUPERIOR AL A COPILULUI. CRITERII DE APRECIERE. 317

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2145/R din 7 octombrie 2005. 317

116. DIVORT. OBLIGATIA INSTANTEI DE A SE PRONUNTA ASUPRA MÃSURII INCREDINTÃRII TUTUROR MINORILOR REZULTATI DIN CÃSÃTORIA PÃRTILOR. 318

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2565/R din 17 noiembrie 2005. 318

117. INCREDINTAREA COPIILOR MINORI UNUIA DINTRE PÃRINTI. INTELESUL NOTIUNII DE INTERES AL COPILULUI MINOR. 321

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 969/R din 6 aprilie 2005. 322

4.     DREPTUL MUNCII SI SECURITÃTII SOCIALE.. 325

118. DREPT DE OPTIUNE ASUPRA CATEGORIEI DE PENSIE. INADMISIBILITATEA CUMULÃRII PENSIEI DE INVALIDITATE CU PENSIA DE LIMITÃ DE VARSTÃ. 325

Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 2536/R din 15 noiembrie 2005. 325

119. PRINCIPIUL "NON REFORMATIO IN PEJUS" REMUNERAREA PERSOANELOR ALESE IN FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICÃ. 327

Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 2546/R din 15 noiembrie 2005. 328

120.                                                PERIOADE ASIMILATE PERIOADEI CONTRIBUTIVE. 330

Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 2311/R din 20 octombrie 2005. 330

121. RÃSPUNDERE DISCIPLINARÃ. DREPTUL EXCLUSIV CONFERIT ANGAJATORULUI IN APRECIEREA GRAVITÃTII ABATERII DISCIPLINARE A ANGAJATULUI SI IN INDIVIDUALIZAREA SANCTIUNII APLICABILE. NATURA TERMENULUI DE 30 DE ZILE DE LA CARE ANGAJATORUL A LUAT CUNOSTINTÃ DESPRE SÃVARSIREA ABATERII 331

Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 2000/R din 22 septembrie 2005. 332

122. ADÃUGAREA LA STAGIUL DE COTIZARE A PERIOADEI LUCRATE ULTERIOR PENSIONÃRII. POSIBILITATE DOAR IN CONDITIILE IN CARE ACEASTA ESTE DE MINIM 12 LUNI. DETERMINAREA PUNCTAJULUI MEDIU ANUAL PENTRU PENSIONARII IESITI LA PENSIE IN BAZA LEGISLATIEI ANTERIOARE. 336

Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 2189/R din 11 octombrie 2005. 336

123. STABILIRE PENSIE. VENITURI REALIZATE IN URMA DESFÃSURÃRII UNEI ACTIVITÃTI CONCERTATE LA O FIRMÃ STRÃINÃ DE CÃTRE UN ANGAJAT A UNEI FIRME ROMANE, NESUPUSÃ RETINERII CONTRIBUTIEI PENTRU FONDUL DE PENSII IN ROMANIA. INADMISIBILITATEA LUÃRII IN CONSIDERARE LA STABILIREA CUANTUMULUI PENSIEI 340

Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, decizia nr. 2139/R din 6 octombrie 2005. 340

5.     CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV SI FISCAL.. 345

124.                                           ACTIUNEA IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBIECT. 345

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 41 din 2 februarie 2005  345

125. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTÃ INTRE JUDECÃTORIE SI TRIBUNAL - SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CRITERII PENTRU DIFERENTIEREA CONTRACTELOR ASIMILATE ACTELOR ADMINISTRATIVE DE DISPOZITIILE ART.2 LIT. C DIN LEGEA nr. 554/2004 SI CONTRACTELE DE SERVICII DESTINATE PUBLICULUI 346

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 239 din 5 iulie 2005  346

5.1.      ACTE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE. 349

126.                                PRIMARUL. ATRIBUTII. ART.68 LIT. B) DIN LEGEA nr. 215/2001. 349

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 443 din 17 martie 2005  349

127. DELIMITAREA DOMENIULUI PUBLIC DE CEL PRIVAT AL STATULUI. INSTANTA COMPETENTà 351

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 235 din 22 septembrie 2005  351

128. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TRECEREA UNUI BUN DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI IN CEL AL UNITÃTII ADMINISTRATIV TERITORIALE. CONDITII. PROCEDURA. 352

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 440 din 17 martie 2005  353

129. HOTÃRARE DE VALIDARE A MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI. CONDITIILE IN CARE SE POATE AJUNGE LA INVALIDAREA ALEGERII UNUI CONSILIER. 354

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10171 din 26 septembrie 2005. 354

130. ADOPTAREA UNEI HOTÃRARI A CONSILIULUI LOCAL. INCÃLCAREA CONDITIILOR SI FORMELOR PROCEDURALE. CONSECINTE. 358

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11711 din 3 noiembrie 2005  359

131.            LEGEA nr. 42/1990. REVOLUTIONAR. DREPTUL LA INCHIRIEREA UNUI SPATIU. 364

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 235 din 16 februarie 2005  364

132. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGATIVITATEA RESPECTÃRII ETAPELOR IMPUSE DE LEGEA nr. 550/2002. INTERVENTIA INSTANTEI DE JUDECATÃ. 366

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 619 din 18 aprilie 2005  366

133. LEGEA nr. 550/2002. CONTRACT DE ASOCIERE INCHEIAT ULTERIOR APARITIEI LEGII. CERERE DE INCLUDERE A UNUI SPATIU COMERCIAL PE LISTA SPATIILOR SUPUSE VANZÃRII. ADMISIBILITATE. 368

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 482 din 24 martie 2005  369

134. CONDITII PENTRU RETROCEDAREA IMOBILELOR IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 94/2000  371

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 150 din 14 martie 2005  371

135. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACTIUNEA IN ANULAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NELEGALÃ. LEGITIMARE PROCESUALÃ ACTIVÃ. 374

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 17 din 12 ianuarie 2005  374

5.2.      ALTE ACTE ADMINISTRATIVE. 375

136. CETÃTEAN STRÃIN AFLAT LA STUDII IN ROMANIA. REVOCAREA DREPTULUI DE SEDERE TEMPORARÃ SI EMITEREA DISPOZITIEI DE PÃRÃSIRE A TERITORIULUI ROMANIEI. CONDITII 375

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 545 din 19 septembrie 2005  376

137. DISPOZITIE DE PÃRÃSIRE A TERITORIULUI ROMANIEI. CERERE DE SUSPENDARE. INADMISIBILITATE  381

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 268 din 21 aprilie 2005  381

138. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LIBERUL ACCES AL PERSOANELOR LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC  382

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 6542 din 29 septembrie 2005  382

139. DECIZII EMISE DE DIRECTIA DE MUNCÃ, SECURITATE SOCIALÃ SI FAMILIE IN TEMEIUL DECRETULUI-LEGE nr. 118/1990. INEXISTENTA EXCEPTIEI AUTORITÃTII DE LUCRU JUDECAT. 383

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3642 din 23 iunie 2005  384

140. CADRU DIDACTIC UNIVERSITAR. CONDITIILE EXERCITÃRII DREPTULUI SÃU LEGITIM DE A EXAMINA, DE A EVALUA SI A ATRIBUI STUDENTILOR NOTE IN CADRUL SISTEMULUI NATIONAL DE INVÃTÃMANT. 385

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10171 din 26 septembrie 2005. 385

141.     INSTITUTII DE INVÃTÃMANT. FUNCTII DIDACTICE AUXILIARE. CONSILIER JURIDIC. 388

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 169 din 17 martie 2005  388

142. CORPUL DE REZERVÃ AL FUNCTIONARILOR PUBLICI. ART.88 ALIN. (2) LIT. A) AL LEGII nr. 188/1999  390

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 301 din 24 februarie 2005  390

143.      POLITIST. SANCTIUNE DISCIPLINARÃ. SISTAREA PLÃTII DREPTURILOR SALARIALE. 392

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 100 din 22 februarie 2005  392

5.3.      CONTENCIOS FISCAL. 399

144.                 OBLIGATII BUGETARE. DATA NASTERII DREPTULUI DE CREANTÃ FISCALÃ. 399

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11845 din 5 decembrie 2005  399

145.                                                    CREANTE BUGETARE. COMPENSARE DE DREPT. 401

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 354 din 3 martie 2005  402

146. CONTENCIOS FISCAL. MAJORÃRI DE INTARZIERE AFERENTE CREANTELOR BUGETARE. ADMISIBILITATE  404

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 114 din 31 ianuarie 2005  405

147. CONTENCIOS FISCAL. CREANTE BUGETARE NERECUPERATE DE CÃTRE ORDONATORII DE CREDITE. CONSECINTE  406

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 116 din 31 ianuarie 2005  406

148. MICROINTREPRINDERE. CONDITII LEGALE DE INCADRARE. CONSECINTE ASUPRA OBLIGATIILOR BUGETARE  407

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11177 din 17 octombrie 2005  407

149. CONTENCIOS FISCAL. EXERCITAREA DREPTULUI DE DEDUCERE A TAXEI PE VALOAREA ADÃUGATÃ. CONDITII 409

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 57 din 19 ianuarie 2005  409

150. PERSOANÃ JURIDICÃ TITULARÃ A OPERATIUNII VAMALE. MANDAT ACORDAT PERSOANEI FIZICE PENTRU ADUCEREA UNUI AUTOTURISM DIN STRÃINÃTATE. LIPSA CALITÃTII PROCESUALE ACTIVE A ACESTUIA PENTRU ATACAREA IN JUSTITIE A ACTELOR CONSTATATOARE A NERESPECTÃRII REGIMULUI SUSPENSIV SI A CONSECINTELOR CE DECURG DIN ACEASTA. 411

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1009 din 16 mai 2005. 411

151. CONTENCIOS FISCAL. CERTIFICAT EUR 1 ELIBERAT ULTERIOR IMPORTULUI BUNULUI LA CARE SE REFERà 414

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11790 din 21 noiembrie 2005  414

152. REGIM VAMAL DE PERFECTIONARE ACTIVÃ TRANSPORTUL MÃRFURILOR DE LA UN OPERATOR LA ALTUL  416

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3795 din 27 iunie 2005  416

153. CONTENCIOS FISCAL. BUNURI IMPORTATE IN REGIM DE SCUTIRE VAMALÃ. NERESPECTAREA ACESTUI REGIM. CONSECINTE. 419

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 257 din 21 februarie 2005  419

154. INSTRÃINAREA BUNULUI IMPORTAT IN REGIM DE SCUTIRE DE LA PLATA TAXELOR VAMALE. CONSECINTE  421

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 748 din 9 mai 2005  421

155.                                                              TAXE VAMALE DE IMPORT. FACILITÃTI 422

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 481 din 23 martie 2005  422

156.                                          CONTENCIOS FISCAL. INCADRARE TARIFARÃ. REGULI 424

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 70 din 10 februarie 2005  424

6.     PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SI FISCAL.. 431

157. PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV. CARACTERUL FACULTATIV AL JURISDICTIILOR SPECIALE ADMINISTRATIVE. DREPTUL DE OPTIUNE. 431

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 9831 din 19 septembrie 2005  431

158. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CARACTERUL FACULTATIV AL PROCEDURII ADMINISTRATIV JURISDICTIONALE; EXERCITAREA DREPTULUI DE OPTIUNE. CONSECINTE. 434

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 662 din 25 aprilie 2005  434

159.                                       CONTENCIOS ADMINISTRATIV. INSTANTA COMPETENTÃ. 435

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 396 din 10 martie 2005  435

160. SUSPENDAREA HOTÃRARII CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII. COMPETENTA JUDECÃRII CERERII DE SUSPENDARE. CALEA PROCEDURALÃ. 439

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia 812 din 28 decembrie 2005  439

161.     ACTIUNE IN ANULAREA HOTÃRARII CONSILIULUI LOCAL. INSTANTA COMPETENTÃ. 441

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 450 din 29 iunie 2005  441

162. LEGEA nr. 544/2001. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENTA MATERIALÃ. LIMITELE EXERCITÃRII CONTROLULUI ADMINISTRATIV. 443

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 952 din 12 mai 2005  443

163. EXCEPTIE DE NELEGALITATE INVOCATÃ SUB IMPERIUL LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV nr. 29/1990. INSTANTA COMPETENTÃ. 446

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 107 din 27 ianuarie 2005  446

164. NELEGALITATEA NORMELOR DE APLICARE A LEGII nr. 10/2001. ESTE SAU NU NECESARÃ SESIZAREA INSTANTEI DE CONTENCIOS, DACÃ SE CONSTATÃ INCÃLCAREA ART.1 ALIN.1 DIN PROTOCOLUL nr. 1 CEDO?  450

Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia civila nr. 719 din 24 august 2005. 450

165. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. EXCEPTIE DE NELEGALITATE A UNOR DISPOZITII NORMATIVE ADOPTATE PRIN HOTÃRAREA GUVERNULUI. EFECTE. 453

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 17 din 15 noiembrie 2005  453

166. CONTENCIOS FISCAL. CADRU PROCESUAL. ROLUL ACTIV AL JUDECÃTORULUI FONDULUI. INTELES SI CONSECINTE. 457

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 245 din 17 februarie 2005  457

167.                           CONTENCIOS ADMINISTRATIV. AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. 459

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2864 din 15 iunie 2005  459

168.          CERERE DE SUSPENDARE A ACTULUI ADMINISTRATIV. INSTANTA COMPETENTÃ. 460

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 229 din 29 iunie 2005  460

169. ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ. CONDITII DE ADMISIBILITATE. NON REFORMATIO IN PEJUS  461

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 165 din 7 februarie 2005  461

170. SUSPENDAREA ACTULUI ADMINISTRATIV ATACAT. CONDITII. INAPLICABILITATEA DISPOZITIILOR ART.581 C. PR. CIV. 463

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10867 din 13 octombrie 2005  463

171. COMPETENTÃ TERITORIALÃ. SOCIETATE CU SEDIU SECUNDAR. SUCURSALÃ. ART.6 ALIN. (1) AL LEGII nr. 29/1990 SI ART.43 ALIN. (1) DIN LEGEA nr. 31/1990. 465

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, incheierea nr. 141 din 10 martie 2005  465

172. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CONTENCIOS FISCAL. PROCES-VERBAL DE CONTROL EMIS DE DIRECTIA REGIONALÃ VAMALÃ. CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTÃRII ACTULUI ADMINISTRATIV ATACAT, IN TEMEIUL ART.14 DIN LEGEA nr. 554/2004. COMPETENTÃ. APLICABILITATEA DISPOZITIILOR ART.184 DIN O. G. nr. 92/20003  466

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, incheiere nr. 176 din 31 mai 2005  467

173. CONTENCIOS FISCAL. APLICAREA NORMELOR TRANZITORII PREVÃZUTE DE ART.196 DIN CODUL DE PROCEDURÃ FISCALÃ (ART.205 ALIN.1 IN FORMA REPUBLICATÃ IN ANUL 2005) 468

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 588 din 7 aprilie 2005  468

174. PROCEDURA CONTENCIOSULUI FISCAL. ULTRAACTIVITATEA DISPOZITIILOR O.U.G. nr. 13/2001 PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR IMPOTRIVA MÃSURILOR DISPUSE PRIN ACTELE DE CONTROL SAU IMPUNERE INTOCMITE DE ORGANELE MINISTERULUI FINANTELOR. CONDITII 471

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10876 din 12 decembrie 2005. 471

7.     DREPT COMERCIAL.. 475

7.1.      COMERCIANTII 475

175. DREPT COMERCIAL. COMERCIANTI. TITLUL LEGAL NECESAR PENTRU INSCRIEREA SEDIULUI SECUNDAR IN REGISTRUL COMERTULUI. CONSECINTELE LIPSEI ACESTUIA. 475

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11845 din 14 noiembrie 2005  475

176.                                   CONDITII PENTRU VALIDITATEA CONVENTIEI DE ASOCIERE. 477

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 157 din 11 mai 2005  477

177.                           CONSILIERI JURIDICI. FORME DE ASOCIERE PREVÃZUTE DE LEGE. 478

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 397 din 10 martie 2005  478

178.                           CONSILIERI JURIDICI. FORME DE ASOCIERE PREVÃZUTE DE LEGE. 480

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 198 din 10 februarie 2005  481

179. SPATIU COMERCIAL SITUAT INTR-UN IMOBIL CU MAI MULTE APARTAMENTE. CONDITII DE FUNCTIONARE  484

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 945 din 12 mai 2005  484

180. DIZOLVAREA SOCIETÃTII COMERCIALE IN TEMEIUL ART.228 DIN LEGEA nr. 31/1990. CERERE DE NUMIRE A LICHIDATORULUI FORMULATÃ DE UN CREDITOR. ADMISIBILITATE. 485

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 452 din 21 martie 2005  485

7.2.      EFECTE DE COMERT. CONTRACTE COMERCIALE. 489

181. CAMBIA. ACTIUNE REZULTAND DIN CAMBIE IMPOTRIVA ACCEPTANTULUI. PRESCRIPTIE. REFUZ DE ACCEPTARE. CONSECINTE PRIVIND FORMULAREA ACTIUNII INTEMEIATE PE LEGEA nr. 64/1995 INVOCANDU-SE CAMBIA A CÃREI EXECUTARE ESTE PRESCRISÃ CA TITLU CARE CONSTATÃ CREANTA. 489

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11516/R din 25 octombrie 2005  489

182.               PLATÃ NEDATORATÃ. CONDITII. TAXÃ DE PEIAJ PLÃTITÃ/INCASATÃ DUBLU. 492

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 577 din 7 aprilie 2005  493

183.                                                                                     DREPT DE RETENTIE. 496

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 109 din 23 martie 2005  496

184. JUDECÃTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI. ATRIBUTII IN PRIVINTA CONTROLULUI LEGALITÃTII ACTELOR SAU FAPTELOR CARE POTRIVIT LEGII SE INREGISTREAZÃ IN REGISTRUL COMERTULUI 498

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10836 din 10 octombrie 2005  498

185. RÃSPUNDERE CONTRACTUALÃ. CLAUZÃ PENALÃ STIPULATÃ IN FACTURÃ. VALIDITATE. CONSECINTE  501

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 583 din 7 aprilie 2005  501

186. CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE. CONTRACT ADMINISTRATIV. DEOSEBIRI. CONSECINTE IN PLANUL COMPETENTEI MATERIALE A INSTANTEI JUDECÃTORESTI SI SUB ASPECTUL PROCEDURII DE SOLUTIONARE A CAUZEI 505

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11786 din 17 noiembrie 2005  505

187.                       TRANSPORTURI FEROVIARE. RÃSPUNDEREA CÃRÃUSULUI. CONDITII 510

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 437 din 17 martie 2005  510

188. ASIGURÃRI. SUBROGAREA ASIGURÃTORULUI IN DREPTURILE ASIGURATULUI. CONTINUTUL RAPORTURILOR DINTRE ASIGURÃTORUL DE RÃSPUNDERE CIVILÃ SI ASIGURAT. 513

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 533 din 31 martie 2005  513

189. CONCURENTÃ NELOIALÃ. FAPTE INCLUSE IN SFERA NOTIUNII. CALITATE PROCESUALÃ PASIVÃ. TEMEI CONTRACTUAL SAU DELICTUAL AL ACTIUNII 514

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 340 din 21 decembrie 2005  514

7.3.      INSOLVENTA. 517

190.                          CEREREA CREDITORULUI. CREANTÃ CERTÃ, LICHIDÃ SI EXIGIBILÃ. 517

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 339 din 1 martie 2005  518

191. CEREREA CREDITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII. CREDITOR BUGETAR. CREANTÃ CERTÃ. CREANTÃ CONTESTATÃ PE CALE ADMINISTRATIVÃ. CONTESTATIE NESOLUTIONATÃ. CREANTÃ INCERTÃ. 519

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 268 din 22 februarie 2005  519

192. CEREREA DEBITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII. CERERE PREMATURÃ INTRODUSÃ CU REA-CREDINTÃ. CERERE FONDATÃ SI LEGALÃ. 520

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 271 din 22 februarie 2005  520

193. CEREREA DEBITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII. CONTESTATIA DEBITORULUI. CERTITUDINEA CREANTEI. EXIGIBILITATEA ACESTEIA. NEPLATA LA SCADENTÃ CA EFECT AL INCAPACITÃTII DEBITORULUI DE A PLÃTI DATORIA. 521

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10175/R din 27 septembrie 2005  521

194. CEREREA CREDITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII. CONTESTATIA DEBITORULUI. PREZUMTIA DE INSOLVENTÃ. 523

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 7 din 11 ianuarie 2005  523

195. CEREREA CREDITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII. CONTESTATIA DEBITORULUI. CUANTUMUL CREANTEI. PREZUMTIA DE INSOLVENTÃ. 524

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10518 din 4 octombrie 2005  524

196. STAREA DE INSOLVENTÃ. INCETAREA PLÃTILOR. PLATA IN CUANTUM NESEMNIFICATIV. TERMEN DE COMPARATIE PENTRU DETERMINAREA INSOLVENTEI DEBITORULUI 525

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 551 din 5 aprilie 2005  525

197. DESCHIDEREA PROCEDURII. SUSPENDARE. COMPETENTA. ORDONANTA JUDECÃTORULUI-SINDIC. NELEGALITATE. 526

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 377 din 8 martie 2005  527

198. DESCHIDEREA PROCEDURII. EFECTE. SUSPENDAREA REGLEMENTATÃ DE ART.42. CONSTATAREA EFECTULUI. REFUZUL INSTANTEI SESIZATE. RECURS, ADMISIBILITATE. 528

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 603 din 12 aprilie 2005  528

199.                                     DESCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI. CONSECINTE. 531

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11723/R din 8 noiembrie 2005  531

200. SUSPENDAREA PROCEDURII. NELEGALITATE. INCOMPATIBILITATEA SUSPENDÃRII CU CELERITATEA  533

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 43 din 18 ianuarie 2005  533

201. JUDECÃTOR-SINDIC. NEAPLICAREA DISPOZITIILOR CODULUI DE PROCEDURÃ CIVILÃ PRIVIND INCOMPATIBILITATEA. NULITATEA ACTELOR DEBITORULUI EFECTUATE DUPÃ DESCHIDEREA PROCEDURII 534

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 325 din 1 martie 2005  535

202. DESEMNAREA LICHIDATORULUI. OPTIUNILE JUDECÃTORULUI-SINDIC. CRITERIUL OPTIMIZÃRII LICHIDÃRII 537

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 272 din 22 februarie 2005  537

203. ADMINISTRATOR JUDICIAR. DESEMNARE DE CÃTRE JUDECÃTORUL-SINDIC. MODALITATEA DE STABILIRE A REMUNERATIEI 540

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11771/R din 15 noiembrie 2005  540

204. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI/LICHIDATORULUI. CRITERII LEGALE. INEXISTENTÃ. APRECIEREA SUVERANÃ A ADUNÃRII CREDITORILOR SAU A JUDECÃTORULUI-SINDIC. 543

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 4 din 11 ianuarie 2005  543

205. ADMINISTRATOR. DESEMNAREA PERSOANEI DE SPECIALITATE. APROBAREA DE CÃTRE JUDECÃTORUL-SINDIC A DESEMNÃRII SI A RETRIBUTIEI PERSOANEI. RETRIBUTIE, REMUNERATIE, ONORARIU. DISTINCTIE SI NU ASIMILARE. ONORARIUL AVOCATULUI NU SE CONFUNDÃ CI RETRIBUTIA PERSOANEI DE SPECIALITATE. 544

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 38 din 18 ianuarie 2005  544

206. ADMINISTRATOR. INLOCUIRE. TEMEI LEGAL. MOTIVE. APRECIEREA JUDECÃTORULUI-SINDIC. APRECIEREA INSTANTEI DE RECURS. 545

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 375 din 8 martie 2005  546

207.             LICHIDATOR. CERERE DE INLOCUIRE. HOTÃRAREA JUDECÃTORULUI-SINDIC. 547

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10188/R din 27 septembrie 2005  547

208. INLOCUIREA LICHIDATORULUI. MOTIVE. NEDEPUNEREA RAPOARTELOR LUNARE. MENTINEREA UNOR CONTRACTE. CONTRACT EXECUTAT SUBSTANTIAL. CONTRACT IN CURS DE EXECUTARE. ACTIUNI PENTRU ANULAREA ACTELOR DEBITORULUI EXECUTATE. STABILIREA REMUNERATIEI LICHIDATORULUI. CRITERII 549

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 336 din 1 martie 2005  549

209.                            INSOLVENTÃ. INLOCUIREA LICHIDATORULUI JUDICIAR. MOTIVE. 551

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 667 din 26 aprilie 2005  551

210. PROCEDURA INSOLVENTEI. RECURGEREA LICHIDATORULUI LA SERVICIILE EXECUTORULUI JUDECÃTORESC. CONDITII. LIPSA TEMEIULUI LEGAL. CONSECINTE. 552

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 366 din 8 martie 2005  552

211. AMENDÃ JUDICIARÃ APLICATÃ ADMINISTRATORULUI JUDICIAR AL DEBITOAREI DE JUDECÃTORUL-SINDIC. COMPETENTA JUDECÃRII CERERII DE RECURS. CALEA PROCEDURALÃ. 553

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 9049 din 6 septembrie 2005  553

212. LICHIDATOR. AMENDÃ. RECURS IMPOTRIVA INCHEIERII PRIN CARE S-A LUAT MÃSURA AMENZII. INADMISIBILITATE. 554

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3951 din 28 iunie 2005  554

213. INSCRIEREA CREANTELOR BUGETARE PRELUATE DE AVAS BUCURESTI IN TABLOUL CREDITORILOR, CONSOLIDATE IN USD. DISPOZITII SPECIALE DEROGATORII DE LA PREVEDERILE LEGII nr. 64/1995  555

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 598/R din 12 aprilie 2005  556

214. PROCEDURA INSOLVENTEI. CREANTÃ BUGETARÃ GARANTATÃ CU IPOTECÃ LEGALÃ CONSTITUITÃ INAINTE DE DESCHIDEREA PROCEDURII. CONSECINTE. 557

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1122 din 17 mai 2005  557

215. RIDICAREA SUSPENDÃRII. EXECUTAREA SILITÃ INCEPUTÃ ANTERIOR DESCHIDERII PROCEDURII. NEINCEPEREA EXECUTÃRII SILITE. APLICAREA ART.43 AL LEGII nr. 64/1995 IN AMBELE IPOTEZE. 560

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 273 din 22 februarie 2005  560

216. TABEL PRELIMINAR AL CREANTELOR. CONTESTAREA CREANTEI DE CÃTRE DEBITOR, PRIN CEREREA DE RECURS  561

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 9846 din 20 septembrie 2005  562

217.           INSOLVENTA. CERERE DE COMPLETARE A DECLARATIEI DE CREANTÃ. TERMEN. 562

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3952 din 28 iunie 2005  562

218. TABLOUL DEFINITIV AL CREANTELOR. CEREREA CREDITORULUI BUGETAR DE A SE ADMITE MAJORAREA CREANTEI SALE CU DOBANZI SI PENALITÃTI CALCULATE DUPÃ DATA DESCHIDERII PROCEDURII 565

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3328 din 21 iunie 2005  565

219. ACTIUNE PENTRU ANULAREA ACTELOR FRAUDULOASE INCHEIATE DE DEBITOR IN DAUNA DREPTURILOR CREDITORILOR. TERMEN DE PRESCRIPTIE. 566

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 370 din 8 martie 2005  567

220. SITUATIA UNOR ACTE JURIDICE ALE DEBITORULUI. CONTRACTE EXECUTATE. ANULAREA UNOR TRANSFERURI PATRIMONIALE. DREPTUL LA ACTIUNE AL ADMINISTRATORULUI/LICHIDATORULUI. CERERE DE INTERVENTIE IN INTERESUL PROPRIU A UNUI CREDITOR. INADMISIBILITATE. RECURS. INADMISIBILITATE. 568

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 74 din 25 ianuarie 2005  568

221. ANULAREA UNOR ACTE JURIDICE ALE DEBITORULUI. CEREREA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR  569

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 471 din 22 martie 2005  570

222. ANULAREA UNOR ACTE JURIDICE ALE DEBITORULUI. CEREREA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR  571

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, 465 din 22 martie 2005  571

223. SITUATIA UNOR BUNURI DIN AVEREA DEBITORULUI. TRANSFER PATRIMONIAL. ANULARE. RESTABILIREA SITUATIEI ANTERIOARE. CERERE RECONVENTIONALÃ. CONDITIA BUNEI-CREDINTE. INADMISIBILITATE. CERERE PENTRU INREGISTRAREA CREANTEI 572

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 33 din 18 ianuarie 2005  573

224. PROCEDURA PLANULUI DE REORGANIZARE. AMENDAREA PLANULUI CONFIRMAT. LIPSA TEMEIULUI LEGAL  574

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 167 din 8 februarie 2005  574

225. PLAN DE REORGANIZARE NECONFIRMAT. CEREREA UNUI CREDITOR DE INTRARE IN FALIMENT A DEBITOAREI MOTIVAT DE FAPTUL CÃ DESFÃSURAREA ACTIVITÃTII ACESTEIA ADUCE PIERDERI AVERII SALE  576

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10842 din 11 octombrie 2005  576

226. DEBITOR AFLAT IN PROCEDURÃ DE REORGANIZARE. CONTRACT DE CESIUNE DE CREANTÃ INCHEIAT FÃRÃ AUTORIZAREA JUDECÃTORULUI-SINDIC. CONSECINTE. 579

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 9494/R din 13 septembrie 2005  579

227. NORMELE CODULUI DE PROCEDURÃ CIVILÃ PRIVIND LICITATIILE. APLICARE IN PROCEDURA FALIMENTULUI. ADJUDECATAR. NEPLATA PRETULUI. OBLIGATIA PLÃTII DIFERENTEI DE PRET, INTRE CELE DOUÃ LICITATII. RETINERE CU PRECÃDERE DIN CAUTIUNE. 581

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 475 din 22 martie 2005  581

228. PROCEDURA FALIMENTULUI. VANZARE IMOBILE. NEAPLICAREA DISPOZITIILOR CODULUI DE PROCEDURÃ CIVILÃ. PRINCIPIUL CELERITÃTII 583

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10510 din 4 octombrie 2005  583

229. VANZARE DIRECTÃ DE BUNURI IMOBILE APARTINAND DEBITOAREI AFLATE IN PROCEDURA REORGANIZÃRII JUDICIARE. NERESPECTAREA PROCEDURII PREVÃZUTE DE ART.116 AL LEGII nr. 64/1995. INCIDENTA PREVEDERILOR ART.92 ALIN. (5) DIN ACEEASI LEGE. 584

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 9050 din 6 septembrie 2005  584

230. SUSPENDAREA PROCEDURII DE VANZARE LA LICITATIE PUBLICÃ A UNOR BUNURI IMOBILE PROPRIETATEA UNEI SOCIETÃTI COMERCIALE AFLATE IN PROCEDURA LICHIDÃRII VOLUNTARE. INADMISIBILITATEA UNEI ASTFEL DE CERERI PE CALEA ORDONANTEI PRESEDINTIALE. 587

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 605/R din 12 aprilie 2005  587

231.   INSOLVENTÃ. RAPORTUL FINAL AL LICHIDATORULUI. MODALITÃTI DE CONTESTARE. 589

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3956 din 28 iunie 2005  589

232. RÃSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. STABILIREA RÃSPUNDERII INAINTE DE INCHIDEREA PROCEDURII. CITAREA TUTUROR CREDITORILOR. 590

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 554 din 5 aprilie 2005  590

233.          RÃSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. DREPT LA ACTIUNE. 591

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 10856 din 11 octombrie 2005  591

234. SUPORTAREA PASIVULUI DEBITORULUI, PERSOANÃ JURIDICÃ, AJUNS IN STARE DE INSOLVENTÃ, DE CÃTRE MEMBRII ORGANELOR DE CONDUCERE. AUTORITATEA DE LUCRU JUDECAT A SENTINTEI JUDECÃTORULUI-SINDIC. STABILIREA UNOR NOI OBLIGATII DE SUPORTARE PRIN SENTINTA DE INCHIDERE A PROCEDURII 594

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 274 din 22 februarie 2005  594

235. RÃSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. SFERA PERSOANELOR RÃSPUNZÃTOARE  595

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 9496 din 13 septembrie 2005  595

236. RÃSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. ACTIONARII NU SUNT VIZATI DE DISPOZITIILE ART.137 AL LEGII nr. 64/1995. 596

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 127 din 1 februarie 2005  596

237. RÃSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. FAPTELE CARE POT ATRAGE RÃSPUNDEREA. CONJUNCTURA ECONOMICÃ NEFAVORABILÃ, LIPSA EXPERIENTEI MANAGERIALE, LIPSA CAPITALULUI CIRCULANT PROPRIU NU CONSTITUIE MOTIVE LEGALE PENTRU STABILIREA RÃSPUNDERII 597

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 170 din 8 februarie 2005  597

238. RÃSPUNDEREA ORGANELOR DE CONDUCERE. LIMITELE RÃSPUNDERII. O PARTE A PASIVULUI DEBITORULUI. DETERMINAREA "PÃRTII" DIN PASIV. 598

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 505 din 29 martie 2005  598

239. RÃSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. DETERMINAREA RÃSPUNDERII INDIVIDUALE A ADMINISTRATORULUI DEBITOAREI 599

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3325 din 21 iunie 2005  599

240. RÃSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. FAPTE CARE ATRAG RÃSPUNDEREA. CARACTERUL LIMITATIV AL ENUMERÃRII. EXTINDERE PRIN ANALOGIE. NELEGALITATE. NEPLATA IMPOZITELOR  601

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 133 din 1 februarie 2005  601

241. RÃSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. MÃRIREA FICTIVÃ A PASIVULUI. NEPLATA CREANTELOR BUGETARE. MÃRIREA EFECTIVÃ A PASIVULUI. NEAPLICAREA ART.137. 602

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 600 din 12 aprilie 2005  602

242. SECHESTRU ASIGURÃTOR. LEGITIMARE PROCESUALÃ. PROCEDURA DE DREPT COMUN. PROCEDURA INSOLVENTEI. MÃSURI PREVÃZUTE LA ART.137 AL LEGII nr. 64/1995. 603

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 329 din 1 martie 2005  603

243. FALIMENTUL SOCIETÃTII CU RÃSPUNDERE LIMITATÃ UNIPERSONALE. TRANSMISIUNEA UNIVERSALÃ A PATRIMONIULUI. CONDITII 604

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 224 din 15 februarie 2005  604

244. FALIMENTUL SOCIETÃTII CU RÃSPUNDERE LIMITATÃ UNIPERSONALE. TRANSMISIUNEA UNIVERSALÃ A PATRIMONIULUI. CONDITII. 605

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 372 din 8 martie 2005  606

245. FALIMENTUL SOCIETÃTII CU RÃSPUNDERE LIMITATÃ UNIPERSONALE. TRANSMISIUNEA UNIVERSALÃ A PATRIMONIULUI. CONDITII. 607

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 373 din 8 martie 2005  607

246. INCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI DEBITORULUI IN IPOTEZA EXISTENTEI UNUI SINGUR CREDITOR CARE SI-A DECLARAT CREANTA IN PROCEDURÃ. REVOCAREA HOTÃRARII DE DESCHIDERE A PROCEDURII 610

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1674 din 31 mai 2005  610

247. INCHIDEREA PROCEDURII. CARACTERUL COLECTIV. SITUATIA IN CARE A RÃMAS UN SINGUR CREDITOR  611

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 420 din 15 martie 2005  612

248. INCHIDEREA PROCEDURII. NEPRONUNTAREA ASUPRA CERERII CREDITORULUI PENTRU APLICAREA DISPOZITIILOR ART.124 AL LEGII nr. 64/1995. CASARE CU TRIMITERE. 613

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 49 din 18 ianuarie 2005  613

249. INCHIDEREA PROCEDURII. NESOLUTIONAREA PREALABILÃ A CERERII PENTRU APLICAREA DISPOZITIILOR ART.137. NELEGALITATE. 613

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 169 din 8 februarie 2005  613

250. INCHIDEREA PROCEDURII. ABSENTA BUNURILOR. INEXISTENTA OBIECTULUI PROCEDURII. CEREREA CREDITORULUI DE AMANARE A INCHIDERII PROCEDURII PANÃ LA IMPLINIREA TERMENULUI DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVÃ A DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITÃ. RESPINGERE. URMÃRIREA ASOCIATULUI UNIC DUPÃ INCHIDEREA PROCEDURII 614

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 77 din 25 ianuarie 2005  615

251. INCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI. RADIEREA DEBITORULUI. ACOPERIREA INTREGULUI PASIV. DISTINCTIA INTRE IPOTEZA REGLEMENTATÃ DE ART.131 ALIN. (2) SI DE ART.132. CONSECINTE CU PRIVIRE LA RADIERE. 616

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5 din 11 ianuarie 2005  616

8.     PROCEDURA IN MATERIE COMERCIALÃ.. 619

252. INSCRIEREA MENTIUNILOR LA OFICUL REGISTRULUI COMERTULUI. RECURS. PERSOANÃ CE JUSTIFICÃ UN INTERES LEGITIM. CONSECINTE. 619

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1199 din 19 mai 2005  619

253. CERERE DE ANULARE A HOTÃRARII A. G. A. INSTANTA COMPETENTÃ DIN PUNCT DE VEDERE TERITORIAL (RATIONE LOCI) 622

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 9724 din 15 septembrie 2005  623

254.                                                     ANULAREA HOTÃRARII A. G. A. TARDIVITATE. 625

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 107 din 2 iunie 2005  625

255. AUTORIZAREA DE CÃTRE INSTANTÃ IN VEDEREA CONVOCÃRII AGA. APEL TARDIVITATE. 628

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 108 din data de 2 iunie 2005  628

256. SUSPENDAREA HOTÃRARII AGA. APLICAREA ART.161 ALIN.1 C. PR. CIV. ANULAREA RECURSULUI 629

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 105 din 27 ianuarie 2005  630

257. HOTÃRARE ARBITRALÃ. CERERE DE SUSPENDARE. TEMEI LEGAL. CALIFICARE CA ORDONANTÃ PRESEDINTIALÃ. ULTRA PETITA. 632

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11547 din 27 octombrie 2005  632

258.             TRIBUNAL ARBITRAL. SUSPENDAREA SOLUTIONÃRII ACTIUNII. CÃI DE ATAC. 633

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 159 din 3 februarie 2005  633

259. INVESTIRE CU FORMULÃ EXECUTORIE. TITLU EXECUTORIU PENTRU CARE NU ESTE OBLIGATORIE ACEASTÃ PROCEDURÃ. 635

Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 29 din 13 ianuarie 2005  635

260. ORDONANTA PRESEDINTIALÃ. EVACUARE. CONDITII DE ADMISIBILITATE. INSTANTA COMPETENTÃ. 637

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 11787 din 18 noiembrie 2005  637

261. SOMATIE DE PLATÃ. HOTARARE PRIN CARE S-A ADMIS CEREREA IN ANULARE. RECURS INADMISIBIL  640

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 573 din 6 aprilie 2005  640

9.     DREPT PENAL.. 642

9.1.      PARTEA GENERALÃ. 642

262.                                                      LEGITIMÃ APÃRARE. PROVOCARE. CONDITII 642

Sectia penala si de minori, decizia nr. 107 din 1 martie 2005. 642

263. APLICAREA DISPOZITIILOR ART.181 C. PEN. IN CAZUL INFRACTIUNII PREVÃZUTE DE ART.79 AL O. U. G. nr. 195/2002. 644

Sectia penala si de minori, decizia nr. 469/R din 7 septembrie 2005. 645

264. APLICAREA DISPOZITIILOR ART.181 C. PEN. IN CAZUL INFRACTIUNII PREVÃZUTE DE ART.79 ALIN. (1) DIN O. U. G. nr. 195/2002. 647

Sectia penala si de minori, decizia nr. 235/R din 27 aprilie 2005. 647

265. PEDEAPSÃ COMPLIMENTARÃ A INTERZICERII UNOR DREPTURI. CONDITIA PREVÃZUTÃ DE ART.65 ALIN. (1) C. PEN. CU PRIVIRE LA CUANTUMUL PEDEPSEI PRINCIPALE. NECESITATEA INDEPLINIRII SI IN CAZUL IN CARE APLICAREA PEDEPSEI PREVÃZUTE IN ACEL ALINEAT ESTE OBLIGATORIE. 649

Sectia penala si de minori, decizia nr. 14 din 24 ianuarie 2005. 649

266. INDIVIDUALIZAREA SANCTIUNILOR APLICABILE INCULPATULUI MINOR CONFORM ART.100 C. PEN. 652

Sectia penala si de minori, decizia nr. 713 din 7 decembrie 2005. 652

267. CONFISCARE SPECIALÃ. NATURA JURIDICÃ. ACHITAREA INCULPATULUI IN BAZA ART.11 PCT.2 LIT. A) RAPORTAT LA ART.10 LIT. B1) C. PR. PEN. 655

Sectia penala si de minori, decizia nr. 240 din 28 aprilie 2005. 655

268.                                                 GRATIEREA UNOR SANCTIUNI ADMINISTRATIVE. 657

Sectia penala si de minori, decizia nr. 72/R din 9 februarie 2005. 657

269. REABILITARE DE DREPT. ADMISIBILITATEA CERERII PRIN CARE SE SOLICITÃ SÃ SE CONSTATE PE CALE JUDECÃTOREASCÃ INTERVENIREA REABILITÃRII DE DREPT. IMPLINIREA TERMENULUI DE REABILITARE IN CURSUL SOLUTIONÃRII IN RECURS A CERERII DE REABILITARE. 661

Sectia penala si de minori, decizia nr. 646 din 8 noiembrie 2005. 661

9.2.      DREPT PENAL. PARTEA SPECIALÃ. 663

270. VÃTÃMARE CORPORALÃ DIN CULPÃ PREVÃZUTÃ DE ART.184 ALIN. (2) SI (4) C. PEN. SLUTIRE. DAUNE MORALE. RÃSPUNDERE SOLIDARÃ CU INCULPATUL LA PLATA DESPÃGUBIRILOR CIVILE A B. A. A. R SI C. S. A. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR CERUTE DE LEGE SI PREVÃZUTE DE ART.61 DIN LEGEA nr. 136/1995  663

Sectia penala si de minori, decizia nr. 718/R din 13 decembrie 2005. 663

271. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI DE NEINCEPERE A URMÃRIRII PENALE IN MOD GRESIT RESPINSÃ. EXAMINAREA PROBELOR ADMINISTRATE IN CURSUL URMÃRIRII PENALE. INDICII PRIVIND SÃVARSIREA INFRACTIUNII DE VIOL. ADMITEREA PLANGERII IN RECURS SI TRIMITEREA CAUZEI PARCHETULUI PENTRU REDESCHIDEREA URMÃRIRII PENALE. 668

Sectia penala si de minori, decizia nr. 625/R din 1 noiembrie 2005. 668

272. FURT. INTRUNIREA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII SI IN SITUATIA IN CARE NU SE CUNOASTE PROPRIETARUL BUNULUI. INEXISTENTA CONSIMTÃMANTULUI PERSOANEI VÃTÃMATE SAU A DETENTORULUI BUNULUI. EXISTENTA ATAT A LATURII SUBIECTIVE CAT SI A LATURII OBIECTIVE. 674

Sectia penala si de minori, decizia nr. 663/R din 15 noiembrie 2005. 674

273. TALHÃRIE. FURT. INSUSIRE PRIN SMULGEREA BUNULUI AFLAT ASUPRA PERSOANEI VÃTÃMATE  677

Sectia penala si de minori, decizia nr. 237/A din 8 noiembrie 2005. 677

274. TALHÃRIE. DUBIU IN CE PRIVESTE AGRESAREA PÃRTII VÃTÃMATE IN CONDITIILE IN CARE INCULPATUL RECUNOASTE SÃVARSIREA INFRACTIUNII DE FURT. CONDAMNARE PENTRU SÃVARSIREA INFRACTIUNII DE FURT PRIN SCHIMBAREA INCADRÃRII JURIDICE. DEOSEBIRI INTRE INFRACTIUNEA DE FURT SI CEA DE ABUZ DE INCREDERE. 681

Sectia penala si de minori, decizia nr. 265/A din 13 decembrie 2005. 681

275. TALHÃRIE. VIOLENTE. FAPTÃ SÃVARSITÃ DE O PERSOANÃ AVAND ASUPRA SA O SUBSTANTÃ PARALIZANTÃ. 684

Sectia penala si de minori, decizia nr. 219/A din 25 octombrie 2005. 684

276. TALHÃRIE. PERICOL SOCIAL. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARÃ A SANCTIUNII. CRITERII DE INCADRARE A FAPTEI IN ART.211 ALIN.1, ALIN.2 LIT. C SI ALIN.21 LIT. E, COD PENAL. 687

Sectia penala si de minori, decizia nr. 192 din 23 august 2005. 687

277. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI DE NEINCEPERE A URMÃRIRII PENALE. PROBE PRIVIND SÃVARSIREA INFRACTIUNII DE INSELÃCIUNE. ADMITEREA PLANGERII IN RECURS SI TRIMITEREA CAUZEI PARCHETULUI PENTRU REDESCHIDEREA URMÃRIRII PENALE. 690

Sectia penala si de minori, decizia nr. 288/R din 24 mai 2003. 691

278. ANULARE INSCRISURI FALSIFICATE IN CONFORMITATE CU ART.348 C. PR. PEN. IN CAZUL INFRACTIUNII DE FALS IN INSCRISURI SUB SEMNÃTURÃ PRIVATÃ PREVÃZUTÃ DE ART.290 C. PEN. 696

Sectia penala si de minori, decizia nr. 594/R din 19 octombrie 2005. 696

9.3.      INFRACTIUNI PREVÃZUTE IN LEGI SPECIALE. 702

279. SUBOFITER DE POLITIE. CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE. INFRACTIUNILE DE CONDUCERE PE DRUMURILE PUBLICE A UNUI AUTOVEHICUL DE CÃTRE O PERSOANÃ CÃREIA EXERCITAREA ACESTUI DREPT I-A FOST SUSPENDATÃ SI TOTODATÃ AVAND IN SANGE O IMBIBATIE ALCOOLICÃ DE 1,25‰. EXISTENTA PERICOLULUI SOCIAL. RELEVANTÃ. 702

Sectia penala si de minori, decizia nr. 199 din 12 septembrie 2005. 703

280. INFRACTIUNI PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR INCADRATE IN MUNCÃ. NEDEPUNEREA DE CÃTRE ANGAJATOR A CONTRIBUTIEI LA BUGETUL ASIGURÃRILOR SOCIALE DE SÃNÃTATE. ABROGAREA NORMEI DE INCRIMINARE. REINCRIMINAREA FAPTEI CA INFRACTIUNE DE EVAZIUNE FISCALÃ INTR-O LEGE NOUÃ. CONSECINTE. 705

Sectia penala si de minori, decizia nr. 709 din 6 decembrie 2005. 706

281. INFRACTIUNEA PREVÃZUTÃ DE ART.266 ALIN. (1) SI (2) DIN LEGEA nr. 31/1990. INCETAREA PROCESULUI PENAL PENTRU LIPSA PLANGERII PENALE IMPOTRIVA INCULPATULUI FORMULATÃ DE ADUNAREA ASOCIATILOR SAU ACTIONARILOR A SOCIETÃTII PARTE VÃTÃMATÃ. 712

Sectia penala si de minori, decizia nr. 424/R din 2 august 2005. 712

10.       DREPT PROCESUAL PENAL.. 720

10.1.    COMPETENTA. 720

282. COMPETENTA MATERIALÃ DE SOLUTIONARE A CERERII DE REVOCARE A SUSPENDÃRII CONDITIONATE A EXECUTÃRII PEDEPSEI INTEMEIATE PE DISPOZITIILE ART.84 C. PEN. IN CONFORMITATE CU ART.447 C. PR. PEN. 720

Sectia penala si de minori, sentinta nr. 39 din 12 iulie 2005. 720

283. LIBERAREA MINORULUI DINTR-UN CENTRU DE REEDUCARE INAINTE DE A DEVENI MAJOR. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTÃ. INSTANTA COMPETENTÃ. 722

Sectia penala si de minori, sentinta nr. 12 din 21 februarie 2005. 722

284. INFRACTIUNI DE CORUPTIE SÃVARSITE DE ALTE CATEGORII DE PERSOANE DECAT CELE PREVÃZUTE IN LEGEA nr. 78/2000. COMPUNEREA INSTANTEI 724

Sectia penala si de minori, decizia nr. 203 din 22 septembrie 2005. 724

285. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTÃ. CERERE FORMULATÃ IN BAZA ART.449 C.PR. PEN. 729

Sectia penala si de minori, sentinta nr. 16 din 16 martie 2005. 729

286.   RECUZARE. ART.47 ALIN. (2) C. PR. PEN. RESPINGEREA UNEI CERERI IN PROBATIUNE. 730

Sectia penala si de minori, incheierea nr. 27 din 18 mai 2005. 730

10.2.    PÃRTILE. REPREZENTARE. CITARE. 731

287. CITAREA IN PROCES A PERSOANEI VÃTÃMATE PRIN INFRACTIUNE. OBLIGATIVITATE PRIN PRISMA DISPOZITIILOR ART.291 C. PR. PEN. RAP. LA ART.15(2) C. PR. PEN. SI ART.320 C. PR. PEN. 731

Sectia penala si de minori, decizia nr. 490/R din 14 septembrie 2005. 732

288. REPREZENTAREA PÃRTILOR IN PROCESUL PENAL. INFRACTIUNE DE REPRODUCERE FÃRÃ DREPT A UNEI OPERE PREVÃZUTÃ DE ART.142 LIT. A) DIN LEGEA nr. 8/1996. NECESITATEA PLANGERII PREALABILE A PÃRTII CIVILE  737

Sectia penala si de minori, decizia nr. 651/R din 8 noiembrie 2005. 738

289. EVAZIUNE FISCALÃ. NERESPECTAREA DISPOZITIILOR PROCEDURALE REFERITOARE LA CITAREA SI INTRODUCEREA IN PROCES A TUTUROR PÃRTILOR INTERESATE. NEAPLICAREA ART.7 DIN LEGEA nr. 26/1990. CONSECINTE. 742

Sectia penala si de minori, decizia nr. 445 din 23 august 2005. 743

10.3.    PROBELE SI MIJLOACELE DE PROBÃ. 752

290. EXPERTIZE MEDICO-LEGALE. CONTRADICTII. AVIZUL COMISIEI DE CONTROL SI AVIZARE  752

Sectia penala si de minori, decizia nr. 119/A din 16 mai 2005. 752

291. EXPERTIZÃ MEDICO-LEGALÃ INCOMPLETÃ. NECESITATEA REFACERII. NELEGALITATEA HOTÃRARII BAZATE PE EXPERTIZA MEDICO-LEGALÃ INCOMPLETÃ. TRIMITERE SPRE REJUDECARE. 759

Sectia penala si de minori, decizia nr. 316/R din 7 iunie 2005. 759

10.4.    MÃSURI PREVENTIVE. 763

292. MENTINEREA MÃSURII ARESTÃRII PREVENTIVE. RECURS. NESEMNAREA INCHEIERII DE CÃTRE PRESEDINTELE COMPLETULUI DE JUDECATÃ. NULITATE RELATIVÃ. 763

Sectia penala si de minori, decizia nr. 675/R din 16 noiembrie 2005. 763

293. MENTINEREA STÃRII DE AREST IN CURSUL JUDECÃTII. PUNEREA IN DISCUTIA PÃRTILOR A STÃRII DE AREST A INCULPATILOR. NEASCULTAREA PROCURORULUI, A APÃRÃTORULUI INCULPATULUI SI A INCULPATULUI. NULITATEA ABSOLUTÃ A INCHEIERII PRIN CARE S-A MENTINUT MÃSURA. 765

Sectia penala si de minori, decizia nr. 407 din 19 iulie 2005. 765

294.                     MENTINEREA MÃSURII ARESTÃRII PREVENTIVE. RECURS. RESPINGERE. 766

Sectia penala si de minori, decizia nr. 691/R din noiembrie 2005. 767

295. RECURS DECLARAT IMPOTRIVA INCHEIERII PRIN CARE S-A REVOCAT MÃSURA ARESTÃRII PREVENTIVE. ADMITERE. 769

Sectia penala si de minori, decizia nr. 542/R din 28 septembrie 2005. 769

296. TERMEN REZONABIL PREVÃZUT DE ART.5 PAR.3 CEDO. INLOCUIREA MÃSURII ARESTÃRII PREVENTIVE CONFORM ART.139 C. PR. PEN. 770

Sectia penala si de minori, decizia nr. 115/R din 2 martie 2005. 771

297.                                                 LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR. 774

Sectia penala si de minori, decizia nr. 556 din 4 octombrie 2005. 775

10.5.    URMÃRIREA PENALÃ. 775

298. PLANGERE IMPOTRIVA ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR PREVÃZUTÃ DE ART.2781 C. PR. PEN. NEURMAREA PROCEDURII DE ATACARE A REZOLUTIEI LA PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR. INADMISIBILITATEA PLANGERII INTRODUSE DIRECT IN INSTANTÃ. 775

Sectia penala si de minori, sentinta nr. 80 din 22 decembrie 2005. 776

299. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. PLANGERE ADRESATÃ INSTANTEI. LIPSA PLANGERII LA PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR. CONSECINTE. 777

Sectia penala si de minori, decizia nr. 74 din 29 noiembrie 2005. 777

300. PLANGERE IMPOTRIVA ACTELOR DE URMÃRIRE PENALÃ. SFERA ACTELOR IMPOTRIVA CÃRORA SE POATE FORMULA PLANGEREA. 778

Sectia penala si de minori, sentinta nr. 55 din 11 octombrie 2005. 779

301. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI DE NEINCEPERE A URMÃRIRII PENALE. INVOCAREA DE CÃTRE PETENT A DISPOZITIILOR ART.6 DIN CEDO SI ART.6 C. PR. PEN. 780

Sectia penala si de minori, decizia nr. 702 din 6 decembrie 2005. 780

10.6.    JUDECATA. 782

302. ROL ACTIV IN AFLAREA ADEVÃRULUI. SARCINA PROBEI. ERORI IN OPERATIUNEA DE APRECIERE A PROBELOR. ROLUL SI FUNCTIILE PROBELOR STRANSE IN CURSUL URMÃRIRII PENALE. 782

Sectia penala si de minori, decizia nr. 692 din 24 noiembrie 2005. 783

303.               PROCEDURA IN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI. SEDINTA DE JUDECATÃ. 816

Sectia penala si de minori, decizia nr. 234 din 3 noiembrie 2005. 816

304. JUDECATÃ. INCULPAT MINOR LIPSA LA SOLUTIONAREA CAUZEI IN FOND. CONSECINTE. 817

Sectia penala si de minori, decizia nr. 266 din 13 decembrie 2005. 818

305. SCHIMBAREA INCADRÃRII JURIDICE DATÃ FAPTEI. OBLIGATIA INSTANTEI DE A LUA MÃSURILE PREVÃZUTE DE ART.334 C. PR. PEN. NERESPECTARE. CASAREA HOTÃRARII CU TRIMITEREA CAUZEI SPRE REJUDECARE  821

Sectia penala si de minori, decizia nr. 403/R din 19 iulie 2005. 822

10.7.    CÃILE DE ATAC. 825

306. MINUTÃ NESEMNATÃ DE UNUL DINTRE JUDECÃTORII CE COMPUN COMPLETUL DE JUDECATÃ IN APEL. NULITATE ABSOLUTÃ CE ATRAGE CASAREA HOTÃRARII CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE. 825

Sectia penala si de minori, decizia nr. 719 din 13 decembrie 2005. 825

10.8.    Caile extraordinare de atac. 828

307.                     RECURS INADMISIBIL. CONTESTATIE IN ANULARE. INADMISIBILITATE. 828

Sectia penala si de minori, decizia nr. 489 din 14 septembrie 2005. 828

308.                              REVIZUIRE. CAZUL REGLEMENTAT DE ART.394 LIT. A C. PR. PEN. 829

Sectia penala si de minori, decizia nr. 750 din 28 decembrie 2005. 829

309. CONTESTATIE IN ANULARE. COMPUNEREA COMPLETULUI DE JUDECATÃ INVESTIT CU SOLUTIONAREA CONTESTATIEI 831

Sectia penala si de minori, decizia nr. 22/A din 25 ianuarie 2005. 831

10.9.    PROCEDURI SPECIALE. 833

310.                                                     EXTRÃDARE ACTIVÃ. ANULAREA EXTRÃDÃRII 833

Sectia penala si de minori, sentinta nr. 44 din 2 august 2005. 833

311. ARESTARE PROVIZORIE IN VEDEREA EXTRÃDÃRII. EXTRÃDARE ACTIVÃ. INSTANTA COMPETENTÃ A SOLICITA ARESTAREA PROVIZORIE. 835

Sectia penala si de minori, decizia nr. 206/R din 12 aprilie 2005. 835

312. PROCEDURI SPECIALE. EXTRÃDARE. SOLICITAREA EXTRÃDÃRII IN VEDEREA EXECUTÃRII UNEI PEDEPSE PRIVATIVE DE LIBERTATE. EXTRÃDARE VOLUNTARÃ. 837

Sectia penala si de minori, sentinta nr. 78 din 20 decembrie 2005. 838

313.                     RECUNOASTEREA PE CALE PRINCIPALÃ A HOTÃRARII JUDECÃTORESTI 839

Sectia penala si de minori, sentinta nr. 36 din 22 iunie 2005. 840

INDEX ALFABETIC: 842

 

Pagina:

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: