Executarea silita. Dificultati si solutii practice. Volumul 1
Executarea silita. Dificultati si solutii practice. Volumul 1
Pret de coperta: 139,00
104,25 lei (-25%)
In afara colectiilor
Executarea silita. Dificultati si solutii practice. Volumul 1

Pret de coperta: 139,00

104,25 lei

Economisesti 25%

Disponibilitate: Nu este pe stoc

Rezerva

Vom depune toata diligenta in vederea gasirii cartii.

Rezerva acum si te vom anunta prin e-mail, in maxim 30 de zile, pentru ca tu sa o poti comanda imediat.

Termen de livrare

2 zile lucratoare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Optiuni de achizitiePerioada ulterioara intrarii in vigoare a noii reglementari procesual executionale a fost marcata de eforturi sustinute ale doctrinarilor si practicienilor pentru interpretarea si aplicarea noilor dispozitii privitoare la executarea silita. Mai mult, interventiile succesive ale Curtii Constitutionale si ale legiuitorului au reactivat si accentuat problematica unor aspecte esentiale ale executarii silite care pareau ca-si gasisera receptarea intr-o paradigma interpretativa, apta sa ofere si sa sustina praxisul executional.

Impusa de nevoia imperioasa de a se raspunde adecvat multiplelor probleme ivite in procedura executarii silite, lucrarea „Executarea silita. Dificultati si solutii practice. Volumul 1” ofera, intr-un context structurat si coerent, analiza si clarificarea unor chestiuni spinoase ale executarii silite.

Prin cele 75 de articole pe care le cuprinde, lucrarea valorifica expertiza in materia executarii silite a unui numar semnificativ de autori, care, alaturi de coordonatori, isi propun sa clarifice si sa ofere solutii concrete dificultatilor aparute in practica executionala.

Articolele care alcatuiesc lucrarea abordeaza – sintetic, dar intr-un consistent registru argumentativ – aspecte importante ale executarii silite care au suscitat controverse si care au relevat dificultati in activitatea practica de executare, inclusiv in materii specifice, cum sunt cele privind procedura fiscala, litigiile de munca, contenciosul administrativ, insolventa, litigiile cu profesionisti, minorii sau titlurile executorii straine.

De asemenea, continutul lucrarii este adaptat la succesiunea interventiilor si modificarilor operate in ultimii ani in reglementarea executarii silite, avand in vedere, in acest sens, deciziile Curții Constituționale prin care a fost constatata neconstituționalitatea unor dispoziții (inclusiv a art. 666 C. pr. civ., de data recenta), Legea nr. 138/2014 si ulterioara republicare a Codului de procedura civila, dar si deciziile pronuntate de instanta suprema in solutionarea recursurilor in interesul legii sau ca urmare a sesizarilor in vederea pronuntarii hotararilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Inspirata tematic din varietatea dificultatilor ivite in activitatea de executare, lucrarea ofera, asadar, prin contributia unor specialisti in materia executarii silite, raspunsuri si solutii corecte la problemele practice privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor executionale cu care se confrunta atat executorii judecatoresti sau fiscali, cat si avocatii, judecatorii si orice participant la executarea silita

____________________________________________________________________
COORDONATORI
Evelina OPRINA - profesor universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universitații Creștine „Dimitrie Cantemir” din București; judecator la Tribunalul Ilfov; director științific al Revistei Romane de Executare Silita; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Vasile BOZEȘAN - drd., Facultatea de Drept a Universitații din București; judecator la Tribunalul Teleorman; redactor-șef al Revistei Romane de Executare Silita

AUTORI
Razvan ANGHEL - judecator la Curtea de Apel Constanța, președinte Secția I civila; formator la Institutul Național al Magistraturii și Școala Naționala de Grefieri
Bogdan Alex ARGHIR - drd., Facultatea de Drept a Universitații din București; judecator, președinte al Judecatoriei Sectorului 2 București
Vasile BOZEȘAN - drd., Facultatea de Drept a Universitații din București; judecator la Tribunalul Teleorman; redactor-șef al Revistei Romane de Executare Silita
Traian Cornel BRICIU - profesor universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații din București; avocat; director al Institutului Național pentru Pregatirea și Perfecționarea Avocaților; vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din Romania; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Adrian CIRCA - conferențiar universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu
Claudiu Constantin DINU - lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații din București; avocat; arbitru și membru al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Romaniei; director al Departamentului de pregatire continua – Drept privat – din cadrul Institutului Național pentru Pregatirea și Perfecționarea Avocaților
Madalina DINU - lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații Titu Maiorescu; avocat
Claudiu DRAGUȘIN - judecator la Judecatoria Sectorului 4 București
Bogdan DUMITRACHE - executor judecatoresc; formator la Institutul Național al Magistraturii; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Gabriela Cristina FRENȚIU - judecator dr., președinte Secția I civila a Tribunalului Bistrița-Nasaud
Camelia GAGU - avocat dr., Baroul București; mediator; președinte al Centrului Mediatorilor Profesioniști București
Ioan GARBULEȚ - judecator dr., inspector judiciar la Inspecția Judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
Evelina OPRINA - profesor universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universitații Creștine „Dimitrie Cantemir” din București; judecator la Tribunalul Ilfov; director științific al Revistei Romane de Executare Silita; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Paul POP - avocat dr., Baroul București
Octavian POPESCU - drd., Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu”; avocat, Baroul București
Gabriela RADUCAN - profesor universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații Titu Maiorescu din București; avocat, Baroul București
Ruxandra SIRGHI - judecator la Judecatoria Sectorului 6 București
Roxana STANCIU - judecator la Tribunalul București
Mirela STANCU - lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații din București; judecator la Tribunalul București
Andreea TABACU - conferențiar universitar dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universitații din Pitești; judecator la Curtea de Apel Pitești
Delia Narcisa THEOHARI - drd., asistent de cercetare la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București; formator la Institutul Național al Magistraturii; judecator la Tribunalul București
Nicolae-Horia ȚIȚ - lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; avocat, Baroul Iași
Mircea URSUȚA - lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații din Oradea; avocat, Baroul Bihor; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila
Alice Cristina Maria ZDANOVSCHI - lector universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universitații Creștine „Dimitrie Cantemir” din București
Liviu Gheorghe ZIDARU - lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universitații din București; judecator la Curtea de Apel București; membru in Comisia de elaborare a Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila

  Tema nr. 1. Forme concrete ale disponibilitații parților in faza executarii silite (Vasile Bozeșan)
  Tema nr. 2. Ipoteze practice privind raportul dintre disponibilitatea parților și rolul activ al executorului judecatoresc (Vasile Bozeșan)

  TITLUL EXECUTORIU
  Tema nr. 3. Hotararea judecatoreasca, titlu executoriu potrivit noului Cod de procedura civila (Andreea Tabacu)
  Tema nr. 4. Importanța considerentelor hotararilor judecatorești in procedura executarii silite (Vasile Bozeșan)
  Tema nr. 5. Aspecte practice privind executarea cambiei sau a biletului la ordin (Traian Cornel Briciu)
  Tema nr. 6. Contractul de locațiune – titlu executoriu (Andreea Tabacu)
  Tema nr. 7. Caracterul executoriu al antecontractelor de vanzare-cumparare (Nicolae-Horia Țiț)
  Tema nr. 8. Executarea contractelor de asistența juridica - probleme practice (Octavian Popescu)
  Tema nr. 9. Aspecte privind aplicarea in practica de catre executorii judecatorești a titlurilor emise in procedura speciala prevazuta de Legea nr. 10/2001 și de alte legi reparatorii (Roxana Stanciu)
  Tema nr. 10. Semnatura olografa a agentului constatator și relevanța acesteia in faza executarii silite (Evelina Oprina)
  Tema nr. 11. Forța juridica a acordului de mediere (Camelia Gagu)

  TERȚII GARANȚI
  Tema nr. 12. Urmarirea silita a terților garanți dupa intrarea in insolvența a debitorului principal (Vasile Bozeșan)

  EXECUTORUL JUDECATORESC
  Tema nr. 13. Competența executorului judecatoresc in cazul urmaririi silite a unor debitori obligați solidar (Gabriela Cristina Frențiu)
  Tema nr. 14. Constatarea de urgența a unei stari de fapt in condițiile art. 364 C. pr. civ. In ce masura existența unui proces pe rol constituie o condiție pentru efectuarea constatarii? (Gabriela Raducan)
  Tema nr. 15. Compatibilitatea dintre profesia de executor judecatoresc și cea de mediator (Camelia Gagu)

  DECLANȘAREA EXECUTARII SILITE
  Tema nr. 16. Problema pluralitații de cereri de executare silita și de debitori in dosarul de executare (Evelina Oprina)
  Tema nr. 17. Modul de calcul al veniturilor accesorii și actualizarea creanței in faza executarii silite (Vasile Bozeșan)

  INCUVIINȚAREA EXECUTARII SILITE
  Tema nr. 18. Aspecte practice și problematici privind incuviințarea executarii silite in noul context legislativ (Gabriela Raducan)
  Tema nr. 19. Incuviințarea și desfașurarea executarii silite doar pe baza unui certificat de grefa, anterior redactarii (considerentelor) hotararii ce constituie titlul executoriu (Vasile Bozeșan)
  Tema nr. 20. Verificarea, in faza incuviințarii executarii silite, a necompetenței teritoriale a executorului judecatoresc (Bogdan Dumitrache)
  Tema nr. 21. (Im)posibilitatea instanței de a invoca, din oficiu, impedimentul existenței coproprietații sau codevalmașiei asupra imobilului supus urmaririi, in procedura incuviințarii executarii silite (Evelina Oprina și Vasile Bozeșan)

  CHELTUIELI DE EXECUTARE
  Tema nr. 22. Cheltuielile de executare – cele mai importante probleme practice (Evelina Oprina)
  Tema nr. 23. Executarea cheltuielilor de executare silita impotriva creditorului: posibilitați și limitari din perspectiva succesiunii de reglementari procesual civile (Bogdan Alex Arghir)

  EFECTUAREA ACTELOR DE EXECUTARE SILITA
  Tema nr. 24. Autorizare intrare in incaperi. Aplicabilitatea procedurii in cazul in care bunul aparține debitorului (Claudiu Dragușin)

  INTERVENȚIA ALTOR CREDITORI
  Tema nr. 25. Intervenția altor creditori in urmarirea silita (Mirela Stancu)
  Tema nr. 26. Aspecte procesuale cu privire la intervenția creditorilor in cursul executarii silite pornite de un alt creditor (Claudiu Constantin Dinu)
  Tema nr. 27. Cum se conciliaza procedura intervenției cu procedura depunerii titlurilor de creanța? (Evelina Oprina)
  Tema nr. 28. Intervenția creditorului in propria executare sau despre cat de greu este asociației de proprietari sa se simta (ca) la ea acasa (Bogdan Dumitrache)
  Tema nr. 29. Posibilitatea de intervenție a creditorilor titulari ai unor creanțe fiscale in procedura execuționala de drept comun (Evelina Oprina)
  Tema nr. 30. Admisibilitatea intervenției in materia popririi (Evelina Oprina și Roxana Stanciu)

  PERIMAREA EXECUTARII SILITE
  Tema nr. 31. O incercare de deslușire a unor aspecte practice ale perimarii executarii silite (Paul Pop)

  SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE
  Tema nr. 32. Suspendarea executarii silite la cererea creditorului fața de ceilalți creditori urmaritori, creditori intervenienți și debitor (Vasile Bozeșan)
  Tema nr. 33. (Im)posibilitatea creditorului de a solicita suspendarea executarii silite in cursul desfașurarii vanzarii bunului la licitație publica (Vasile Bozeșan)

  RESTRANGEREA EXECUTARII SILITE
  Tema nr. 34. Considerații cu privire la restrangerea executarii silite in lumina noului Cod de procedura civila (Claudiu Constantin Dinu și Madalina Dinu)

  PRESCRIPȚIA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITA
  Tema nr. 35. Invocarea prescripției extinctive in faza executarii silite (Liviu Gheorghe Zidaru)
  Tema nr. 36. Despre termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silita in cazul acțiunii in evacuare (Paul Pop)
  Tema nr. 37. Termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silita in cazul hotararilor judecatorești straine (Adrian Circa)

  CONTESTAȚIA LA EXECUTARE
  Tema nr. 38. Problematica apararilor de fond in cadrul contestației la executare (Evelina Oprina)
  Tema nr. 39. Posibilitatea invocarii pe calea contestației la executare a caracterului abuziv al clauzelor cuprinse in contractul incheiat intre creditor și debitor și care, potrivit legii, constituie titlu executoriu (Nicolae-Horia Țiț)
  Tema nr. 40. Aparari de fond in cadrul contestației la executare privind executarea silita a contractului de asistența juridica (Bogdan Alex Arghir)
  Tema nr. 41. Semnificația noțiunii de „cale procesuala specifica” prevazuta de art. 713 alin. (2) C. pr. civ. (Andreea Tabacu)
  Tema nr. 42. Coexistența pe rolul instanțelor judecatorești a unei cauze avand ca obiect declararea nulitații titlului executoriu, promovata pe calea contestației la executare, potrivit art. 713 alin. (2) C. pr. civ., și a unei alte cauze avand ca obiect declararea nulitații actului juridic ce constituie acel titlu executoriu, promovata pe calea dreptului comun. Admisibilitate. Lipsa incidenței litispendenței sau a conexitații. Autoritate de lucru judecat. Suspendarea judecații procesului (Delia Narcisa Theohari)
  Tema nr. 43. Contestație la executare versus plangere contravenționala (Mircea Ursuța)
  Tema nr. 44. Aspecte practice privind aplicarea dispozițiilor art. 717 alin. (2) C. pr. civ. vizand suportarea cheltuielilor ocazionate de comunicarea de catre executorul judecatoresc a copiilor certificate de pe actele dosarului de executare (Ruxandra Sirghi)
  Tema nr. 45. Soluțiile dispuse de instanța de control judiciar atunci cand constata ca o parte din motivele invocate pe calea contestației la executare nu au fost analizate de catre prima instanța (Liviu Gheorghe Zidaru)
  Tema nr. 46. Efectele soluționarii contestației la executare (Evelina Oprina)

  INTOARCEREA EXECUTARII
  Tema nr. 47. Calificarea cererii de restituire a unei plați efectuate voluntar in temeiul unui titlu executoriu desființat. Cerere privitoare la plata nedatorata sau intoarcerea executarii (Bogdan Dumitrache și Delia Narcisa Theohari)

  TAXE JUDICIARE DE TIMBRU ȘI CAUȚIUNI
  Tema nr. 48. Taxa judiciara de timbru in cazul cererilor in materia executarii silite (Gabriela Cristina Frențiu)
  Tema nr. 49. Obligația de plata a cauțiunii și dreptul de acces la justiție (Claudiu Dragușin)
  Tema nr. 50. Poprirea inființata asupra cauțiunii depuse in vederea suspendarii executarii silite (Bogdan Dumitrache)
  Tema nr. 51. Restituirea cauțiunii in contextul unei cereri de suspendare a executarii silite (Claudiu Dragușin)

  AMENZI, DESPAGUBIRI ȘI PENALITAȚI
  Tema nr. 52. Utilitatea practica a instrumentului privind amenzile, despagubirile și penalitațile in faza executarii silite (Evelina Oprina și Vasile Bozeșan)

  URMARIREA SILITA MOBILIARA
  Tema nr. 53. Se poate da prioritate instituției reluarii executarii silite fața de cea a restituirii bunurilor in cazul unui bun mobil sechestrat, dar nevalorificat pe cale silita, pentru a fi prevenita situația restituirii bunului catre un debitor care, in continuare, nu și-a achitat datoria? (Ioan Garbuleț)
  Tema nr. 54. Preluarea bunurilor urmaribile in contul creanței (Ioan Garbuleț)
  Tema nr. 55. Executarea parților sociale – probleme practice (Octavian Popescu)

  POPRIREA
  Tema nr. 56. Accesul debitorului poprit la sumele care alimenteaza contul sau pe perioada suspendarii executarii silite (Vasile Bozeșan)
  Tema nr. 57. Soarta cererilor de validare a popririi și a executarii silite impotriva terțului poprit dupa deschiderea procedurii insolvenței impotriva debitorului principal (Vasile Bozeșan)
  Tema nr. 58. Particularitațile procedurii de validare a popririi (Traian Cornel Briciu)

  URMARIREA SILITA IMOBILIARA
  Tema nr. 59. Este posibila o noua evaluare a imobilului in cursul urmaririi imobiliare, justificata de fluctuațiile pieței imobiliare? (Ioan Garbuleț)
  Tema nr. 60. Contestația impotriva procesului-verbal de licitație publica imobiliara (Ioan Garbuleț)
  Tema nr. 61. Legea aplicabila executarii actului de adjudecare emis sub incidența vechiului Cod de procedura civila și pus in executare silita dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila (Claudiu Dragușin)
  Tema nr. 62. Actul de adjudecare – act prin care se transmite proprietatea imobilului (Nicolae-Horia Țiț)
  Tema nr. 63. Creditorul, ca debitor (al obligației de plata a prețului de adjudecare) (Bogdan Dumitrache)
  Tema nr. 64. Punerea in posesie a imobilului in baza actului de adjudecare (Ioan Garbuleț)

  PROCEDURA PENALA ȘI EXECUTAREA SILITA
  Tema nr. 65. Executare silita versus masuri asiguratorii instituite potrivit Codului de procedura penala (Octavian Popescu)

  PROCEDURA FISCALA ȘI EXECUTAREA SILITA DE DREPT COMUN
  Tema nr. 66. Distincția dintre actul administrativ fiscal, titlul de creanța fiscala și titlul executoriu fiscal, precum și procedurile de contestare a acestora (Alice Cristina Maria Zdanovschi)
  Tema nr. 67. Executarea creanțelor bugetare in baza O.G. nr. 22/2002 (Gabriela Cristina Frențiu)
  Tema nr. 68. Analiza comparativa intre validarea de poprire de drept comun și menținerea popririi din procedura fiscala (Ruxandra Sirghi)

  PROCEDURA INSOLVENȚEI ȘI EXECUTAREA SILITA
  Tema nr. 69. Efectele deschiderii procedurii insolvenței prevazute de Legea nr. 85/2014 asupra actelor de executare intocmite la data deschiderii procedurii insolvenței (Andreea Tabacu)
  Tema nr. 70. Urmarirea terților garanți dupa modificarea creanței creditorului prin planul de reorganizare a societații debitoare (Vasile Bozeșan)

  CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ȘI EXECUTAREA SILITA
  Tema nr. 71. Aspecte practice privind executarea hotararilor in materia contenciosului administrativ (Andreea Tabacu)

  CONFLICTE DE MUNCA ȘI EXECUTAREA SILITA
  Tema nr. 72. Executarea silita a obligației de plata a despagubirilor egale cu drepturile salariale de care creditorul a fost lipsit ca urmare a concedierii nelegale (Razvan Anghel)
  Tema nr. 73. Executarea silita a unei hotarari judecatorești prin care angajatorul a fost obligat la plata unor diferențe de drepturi salariale sau a altor drepturi nascute in cadrul raporturilor de munca (Razvan Anghel)

  EXECUTAREA PRIVATA ȘI EXECUTAREA SILITA
  Tema nr. 74. Executarea silita versus executarea privata a ipotecii asupra conturilor – probleme practice (Octavian Popescu)

  DAREA IN PLATA
  Tema nr. 75. Considerații privind procedurile judiciare prevazute de Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (Nicolae-Horia Țiț)

   

 • Titlu: Executarea silita. Dificultati si solutii practice. Volumul 1
 • Pret: 139,00 RON
 • ISBN: 978-606-673-781-4
 • Format: Academic
 • Pagini: 792
Votul cititorilor: (1 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
UTILIZATOR: Doru Valean
DATA: 08 Noiembrie 2016
VOT:
TITLU: foarte multumit
Este o carte care nu trebuie sa lipseasca de pe raftul oricarui consilier juridic. Extrem de utila, bine structurata si argumentata temeinic de profesionisti ai dreptului.
Raspunde | Distribuie

Evelina Oprina
Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din București (1999-2004), absolvite cu distincția cum laude, materia Drept procesual civil, îndrumător științific prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu; curs postuniversitar de pregătire...

Citeste mai mult »

Vasile Bozesan
I. Educație și formare : doctorand, disciplina Drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea din București; absolvent al Institutului Național al Magistraturii (2011); master, specialitatea Drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2011); licență în...

Citeste mai mult »

Executarea silita. Dificultati si solutii practice. Volumul 1
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Copyright 2008-2024 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos