Elemente de drept procesual penal european
Elemente de drept procesual penal european
Pret de coperta: 15,00
13,50 lei (-10%)
Elemente de drept procesual penal european
Stiinte juridice
Elemente de drept procesual penal european

Pret de coperta: 15,00

13,50 lei

Economisesti 10%

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Bibliografie

 

Articole

 1. Bogdan Gheorghe Bîrzu, Participarea în procedurile penale a victimelor criminalității în Uniunea Europeană. Opinii critice și propuneri de lege ferenda, în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volume 5, Issue 1, 2016, p. 75-90.
 2. Minodora-Ioana Rusu, Furnizarea de  informații și  acordarea sprijinului victimelor criminalității în Uniunea Europeană. Unele opinii critice, în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volume 5,  Issue 1,  2016, 91-114.
 3. Alina Ioana Szabo, Efectele condamnării României la CEDO în cauza I.C. contra României cu privire la drepturile victimelor - persoane cu dizabilități – în dreptul procesual penal român, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, nr. 1, vol. 8, 2019, p. 73-88, ISSN 2285-0171  -  print  edition;  2285  –  1933  -  online edition.
 1. Alina Ioana Szabo, Protecția persoanelor cu dizabilități în dreptul penal și procesual penal român, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Vol  6  nr.  2, 2017, p. 429-450, ISSN 2285-0171 -  print edition; 2285 – 1933 - online edition.
 1. Alina Ioana Szabo, Săvârșirea de către minori a infracțiunii de pornografie infantilă prin  sisteme informatice, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, nr. 2, vol. 7, 2018, p. 429-444, ISSN 2285-0171 -  print edition; 2285 – 1933 - online edition.

 

Capitole din cărți

 1. Alina Ioana Szabo, Drepturi procedurale pentru persoane suspectate sau acuzate de săvârșirea unor infracțiuni. 

Implementarea lor în dreptul procesual penal român, in ”The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, GIDNI 7, Social Sciences, Editors I. Boldea, C. Sigmirean, Arhipelag XXI  Press, Tg-Mureș 2020, ISBN 978-606-8624-10-5, p. 189-199.

 1. Nelu Niţă, Drepturile minorilor din perspectiva codului penal și procesual penal român, în „Identity and Dialogue in the Era of Globalization”, Social Sciences, Editors I. Boldea, C. Sigmirean, Arhipelag  XXI Press, 2019, ISBN 978-606-8624-19-3, p. 162-169.
 2. Alina Ioana Szabo, Criminal Sanctions in case of Persons with Disabilities According to Romanian Law. Legal Guaranties for Non-Discrimination în Proceedings of SPECTO 2018 International Conference, Timisoara, Romania, Filodiritto Publisher, ISBN 978-88-85813- 25-0, p. 211-216.
 1. Alina Ioana Szabo, Statutul și rolul victimelor conform noului cod de procedură penală, în Lucrările conferinţei naţionale cu participare internaţională „Devianţă și criminalitate. Evoluţie, tendinţe și perspective”, 09-

10  noiembrie  2017,  Bacău,  Vol.  III,  Ediţia  a  III-a, Editura   Universul Juridic, București 2018, ISSN 2559-4915 p. 392-400.

 1. Alina Ioana Szabo, Ordinul de protecție: instrument de prevenire și combatere a violenței în familie. La granița dintre civil și  penal,  în  Lucrările  conferinţei  naţionale  cu participare internaţională „Devianţă și criminalitate. Evoluţie, tendinţe și perspective”, 09-10 noiembrie 2017, Bacău, Vol. III, Ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, București 2018, ISSN 2559-4915, p. 386-392.

 

Legislație națională

 1. Codul de procedură penală.
 2. Legea nr. 174 din 13 iulie 2018 privind modificarea și completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie, publicată în M.Of. nr. 618 din 18 iulie 2018.
 1. Legea nr. 183/2020, privind modificarea și completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie, publicată în M.Of. nr. 758 din 19.08.2020.

 1. Legea nr. 30 din 17.03.2016 publicată în M.Of. nr.  224/ 25.03.2016 privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenţei împotriva femeilor și a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.
 1. Legea nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie precum și pentru modificarea și comple- tarea unor acte normative, publicată în M.Of. 545 din 20 iulie 2016.
 1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul  procesului  penal,  M.Of.  514/ 14.08.2013.
 1. Legea nr.  255/2013  pentru punerea în  aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, M.Of. nr. 515/14.08.2013.
 1. Legea  nr. 217 din 22   mai 2003 pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice, republicată în M.Of. 2015 din 24 martie 2014.
 1. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţio- nală în materie penală, M.Of. nr. 594/01.07.2004, republicată în M.Of. 411/27.05.2019.
 2. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecţiei victimelor infracţiunilor, M.Of. nr. 505/14.06.2004.
 1. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului  de  persoane,  modificată,  M.Of.  nr.  783/ 11.12.2001.
 1. OUG 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286 /2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31. alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, M.Of. 389/23.05.2016.
 1. OUG nr. 24 din 3.04.2019, M.Of. nr. 274/10.04.2019.

 

Legislație europeană/Documente

 1. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
 2. Convenţia Europeană de extrădare adoptată de către Consiliul Europei la 13 decembrie 1957.
 1. Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor fundamentale, Roma, 4.XI.1950, amendată de Protocoalele 11 și 14.
 2. 4. Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenţei împotriva femeilor și a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.
 3. Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre.
 4. Decizia - cadru 2009/299/JAI de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI și 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor și de încurajare a aplicării principiului recunoașterii reciproce cu privire la deciziile pronunţate în absenţa persoanei în cauză de la proces.
 1. Directiva 2010/64/EU a Parlamentului European  și  a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale.
 2. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European  și  a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei- cadru 2002/629/JAI a Consiliului.
 1. Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European  și  a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului.
 2. Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecţie.
 3. Directiva 2012/13/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale.
 1. Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecţia victimelor criminalităţii și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.
 1. Directiva 2013/48/EU   a    Parlamentului   European    și    a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terţe și cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate.
 2. Directiva (UE) 2016/1919  a  Parlamentului  European  și  a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenţa juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare.
 3. Directiva (UE) 2016/343  a Parlamentului  European și a

Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

 1. Directiva (UE) 2016/800  a   Parlamentului  European  și   a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penal.
 2. European Commission, Decision of 17.11.2016, Infringement no. 20140192.
 3. Green Paper from the Commission - Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings throughout the European Union, 2003.
 1. Recomandarea Comisiei Europene  din   27.11.2013  privind garanţiile procedurale pentru persoanele vulnerabile suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, 2013/C 378/02.
 1. Rezoluţia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, 2009.

 

Jurisprudență europeană

 1. 1. C. contra României, CEDO (36934/08). Hotărâre din 24.05.2016.
 2. Bălșan contra României, CEDO (49645/09). Hotărâre din 23 mai 2017.
 1. Vizgirda contra Slovacia (59868/08). Hotărâre din 28 august 2018.
 1. Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  (Camera  a doua), 5 septembrie 2019, Cauza C377/18 AH a.o.

 

Jurisprudență națională

 1. 1. CCR, Decizia nr. 90/2017, publicată în M.O nr. 291/25.04.2017
 2. 2. CCR, Decizia nr. 264/2017, publicată în Of. nr. 468/22.06.2017
 3. 3. CCR, Decizia nr. 102/2018 publicată în Of. nr. 400/10.05.2018
 4. 4. CCR, Decizia nr. 236/2020, publicată în Of. nr. 597/08.07.2020
 5. Judecătoria Gheorgheni, Sentinţa penală nr. 66/21.03.2019.
 6. Tribunalul Dâmboviţa, Sentinţa penală nr. 671/29 mai 2017.
 7. 7. Curtea de Apel Oradea, Sentinţa penală 13/PI/2020/26.02020.
 8. Judecătoria Sibiu, Sentinţa penală nr. 347/12.09.2018.
 9. Tribunalul Suceava, Încheiere nr. 169/22 iunie 2018.
 10. Curtea de Apel Brașov, Decizia nr. 13/26 februarie 2020.
 11. Judecătoria Adjud, Sentinţa penală nr. 38/30.03.2020.
 12. Tribunalul Bucureşti, Decizia penală 1305/30 iulie 2014.
 13. Curtea de Apel Craiova, Decizia penală nr. 873/12 iunie 2018.
 14. Curtea de Apel Brașov, Decizia 63/09 noiembrie 2019.
 15. Curtea de Apel Cluj, Decizia nr. 465/17 aprilie 2019.
 16. Curtea de Apel Cluj, Decizia penală nr. 567/06 aprilie 2017.
 17. Judecătoria Baia de Aramă, Sentinţa penala nr. 35/17.12.2019.
 18. Judecătoria Câmpulung, Sentinţa penală nr. 69/21 martie 2017
 19. 19. Curtea de Apel Timișoara, Sentinţa penală nr. 81 PI/14.04.2020.
 20. Judecătoria Botoșani, Sentinţa penală nr. 1794/19.12.2017.
 21. 21. Judecătoria Medgidia, Sentinţa penală 2856/05 decembrie 20
 22. Tribunalul Arad, Sentinţa penală nr. 506/28 noiembrie 2017.
 23. Curtea de Apel Brașov, Decizia nr. 123/20.02.2015.
 24. Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 122/18 decembrie 2017.
 25. Curtea de Apel Suceava, Decizia nr. 54/26.02.2020.
 26. Judecătoria Pogoanele, Sentinţa nr. 35/24.03.2020.
 27. Tribunalul Galaţi, Sentinţa nr. 738/15decembrie 2016.
 28. Portal jurisprudenţă: www.sintact.ro
 • Titlu: Elemente de drept procesual penal european
 • Pret: 15,00 RON
 • ISBN: 978-606-26-1276-4
 • Format: A5
 • Pagini: 106
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Elemente de drept procesual penal european
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos