Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020
Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020
Pret de coperta: 75,00
56,25 lei (-25%)
Periodice
Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020

Pret de coperta: 75,00

56,25 lei

Economisesti 25%

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Fascinanta și, în același timp, tumultoasa ramură a dreptului civil – dreptul familiei ne conduce spre noi orizonturi, iar trecerea timpului nu face decât să ne scoată în evidență evoluția fulminantă a anumitor instituții care, în vremuri liniștite, poate, erau lăsate sub cupola nepăsării sau a lipsei întrebărilor.

Frumusețea acestei ramuri a dreptului rezidă în aceea că există posibilitatea unei analize neîngrădite a normelor juridice din diferite unghiuri, însă, cu toate acestea, figura centrală o reprezintă interesul superior al copilului.

De multe ori, răspunsul pe care îl căutăm atunci când navigăm prin labirintul legislativ aflat într-o continuă metamorfozare ne este oferit chiar de legiuitor, însă, având în vedere modul întortocheat de care a dat dovadă atunci când a ambalat dispozițiile legale sub cupola Codului civil, este nevoie de studii care, prin abnegația autorilor, să ne risipească incertitudinile.

 

Numărul 2/2020 al Revistei de Dreptul Familiei aduce în atenția Domniilor Voastre studii în care autorii, prin temeinice eforturi creative, reușesc să reunească teoria cu practica în materia dreptului familiei, transpunând astfel întreg volumul într-un lucrare cu un caracter preponderent aplicativ.

Chiar dacă unele explicații sau opinii exprimate nu vor fi unanim acceptate, cu siguranță acestea vor suscita discuții și dezbateri interesante într-un domeniu aflat în progres continuu.

 

Prezentul volum debutează cu editorialul „Singurătatea colectivă”, semnat de Domnul Cornel Udrea, scriitor și ziarist, în care ne este prezentată familia afectată de problemele și transformările actuale ale societății.

 

Articolul care deschide secțiunea „Studii” a acestui număr este semnat de Domnul avocat Vlad Ionuț Domocoș și reprezintă o continuare a celui apărut în paginile nr. 1/2020 al Revistei de Dreptul Familiei. Autorul, după introducerea desenată în Partea I a studiului, ne decriptează în articolul „Considerații privind instituția tutelei (II). Consiliul de familie – de la măreție la decădere tainele instituției consiliului de familiei, evidențiind atât evoluția acesteia, cât și inadvertențele aplicării dispozițiilor legale prin raportare la realitatea faptică.

Chiar dacă, uneori, legiuitorul pare a fi rigid, în ceea ce privește procedura notarială a divorțului dă dovadă de înțelegere, lăsând soților posibilitatea împăcării prin menționarea, în mod expres, a unui termen de reflecție. Acest termen instituit de legiuitor este analizat în studiul „Regimul juridic al termenului de reflecție din cadrul procedurii divorțului pe cale notarială”, ce poartă semnătura Domnului notar drd. Alexandru-Victor Doroș și care analizează, într-o manieră personală, regimul juridic al termenului de reflecție, prezentând, totodată, numeroase argumente care să evidențieze caracterul flexibil al acestuia.

 

Nici problematica dreptului copilului de a păstra legături personale cu părinții săi din perspectiva Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale nu rămâne în afara atenției. Doamna judecător Ioana-Anamaria Filote-Iovu, în articolul „Dreptul copilului de a avea legături personale cu părinții sau cu alte persoane, în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a celei naționale”, analizează modul de interpretare și aplicare de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de către instanțele judecătorești din România a normelor ce reglementează dreptul copilului de a avea legături personale cu părinții sau cu alte persoane cu care a dezvoltat relații de familie, subordonat principiului interesului superior al copilului.

 

Într-o manieră plină de originalitate și eleganță academică, Doamna prof. univ. dr. Emese Florian ne transpune, prin intermediul articolului „Despre fidelitate, ca îndatorire conjugală”, pe tărâmul fidelității, schițând trăsăturile acesteia, caracterul și sancțiunile care pot fi întreprinse atunci când această obligație conjugală este încălcată.

 Ținând cont de faptul că, atunci când între minor și ocrotitorul său legal există conflicte de interese, în practica judecătorească se pot ivi ipoteze în care este imperioasă desemnarea unui nou reprezentant legal pentru minor în situația infracțiunilor de violență în familie, prin studiul interdisciplinar „Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracțiunii de violență în familie”, Doamna judecător Gabriela-Aura Fodor scoate în evidență jurisprudența, analizând modul în care minorul, victimă a infracțiunilor de violență în familie, este reprezentat, precum și procedura de numire a curatorului special.

 

Domnul avocat Dorel Herinean, prin studiul „Tangențele dintre dreptul penal și procedura divorțului. O privire teoretică”, prezintă într-o manieră teoretică, cum însuși autorul menționează în titlu, conexiunea dreptului penal cu dreptul familiei din perspectiva instituției divorțului, evidențiind influența procedurii divorțului asupra aplicabilității anumitor instituții de drept penal și aducând în atenția cititorilor legătura existentă între faptele ce constituie infracțiuni și motivele de divorț. 

Prin studiul „Descargo de responsabilidad del patrimonio en el pacto antenupcial”, Profesorul brazilian Rolf Madaleno arată că legislația braziliană este prolifică în furnizarea și reglementarea mecanismelor contractuale în scopul transferului de proprietate între soți și/sau parteneri și de asemenea este bogată în instrumente juridice concepute tocmai pentru a „planifica” succesiunea patrimoniului, însă subliniază că acordurile maritale trebuie să aibă în vedere, respectând principiul libertății contractuale, posibilele întrebări privitoare la aspectele economice ale căsătoriei sau ale uniunii de fapt, permițând, totodată, ca efectele să aibă loc atât în timpul mariajului, cât și cu ocazia divorțului.

 

În aceste vremuri în care domnește incertitudinea, Domnul Bogdan Dumitru Moloman, în studiul „Pot fi virusate și puse în carantină relațiile de familie? Despre obligații și drepturi familiale în vremuri pandemice”, prezintă problematica implicațiilor pandemiei generate de SARS-CoV-2 asupra raporturilor de familie, autorul supunând atenției modul în care restricțiile impuse de către legiuitor interferează cu aceste raporturi și abordarea care s-ar impune din partea autorităților, în general, și a instanțelor judecătorești, în special.

În stilu-i deja consacrat, Domnul judecător dr. Ioan Ilieș Neamț ne prezintă, într-o analiză originală, exhaustivă și foarte bine argumentată, problematica raporturilor patrimoniale dintre soți și, în special, a regimului juridic al lucrărilor durabile construite de unul dintre soți pe terenul celuilalt. Articolul „Regimul juridic al lucrărilor autonome cu caracter durabil edificate de un soț pe terenul proprietatea exclusivă a celuilalt soț”, de o întindere considerabilă, analizează critic soluțiile avansate până în prezent de doctrină și jurisprudență în materia construcției edificate de un soț pe terenul proprietatea exclusivă a celuilalt soț și propune, pornind de la regimul juridic general al lucrărilor autonome și de la regulile în materie de superficie, o serie de soluții proprii.

 

În studiul „Unele considerații cu privire la reglementarea rudeniei ca impediment la căsătorie în legislația Republicii Moldova”, Domnul conf. univ. dr. Veaceslav Pînzari ne prezintă propunerile legislative de modificare a Codului familiei moldav cu privire la interzicerea mariajului între rude, Domnia Sa considerând, cu toate că nu este în totalitate în asentimentul modificărilor propuse, că este necesară o modificare a dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. b) C. fam., în sensul interzicerii căsătoriilor între rudele în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv.

Un alt studiu de real interes îl reprezintă cel semnat de Domnul conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki, „Se impune reglementarea legală a procedurii maternității surogat în România?”, unde autorul, după o trecere în revistă a definiției și a formelor acestei proceduri, analizează drepturile fătului și ale mamei surogat, fără a uita să aducă în atenția cititorilor principalele probleme cu care se confruntă maternitatea de surogat.

 

Pornind de la dimensiunea globală a pandemiei, Profesorul Flavio Tartuce ne prezintă, în studiul Domniei sale, „Coronavirus and the major challenges to the family law. The civil imprisonment of those who failed to make alimony payments”, implicațiile coronavirusului, din perspectiva dreptului brazilian, asupra pensiei de întreținere și sancțiunea neîndeplinirii obligațiilor, evidențiind, totodată, modul în care dispozițiile legale vor suferi modificări.

 

 Nici problematica locuinței familiei nu a rămas neanalizată în cuprinsul prezentului număr al Revistei. Domnul procuror drd. Alexandru-Radu Togan, în articolul „Locuința de familie – sau ce se înțelege în Codul civil prin familiarul termen «acasă». Cadru legal, probleme practice, publicitate”, după o disecare a dispozițiilor legale privitoare la această instituție a dreptului familiei, trece la o analiză a problematicii aplicabilității acestora, printre care implicațiile lipsei consimțământului la notarea în cartea funciară a unui imobil drept locuință a familiei și modul în care are loc protecția locuinței familiei.

 

Conștienți fiind de importanța practicii în lămurirea unor instituții juridice, în cadrul secțiunii Jurisprudență rezumată” Revista aduce în atenție o serie de hotărâri judecătorești și ale instanței de contencios constituțional referitoare la: neconstituționalitatea dispozițiilor art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011; imposibilitatea consfințirii acordului de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei; competența judecătoriei în procedura divorțului; modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu propriul copil în perioada pandemiei; solidaritatea obligației părinților de a presta întreținere; modalitatea de achitare a pensiei de întreținere.

 

În paginile nr. 2/2020 al Revistei de Dreptul Familiei, în cadrul secțiunii „Restitutio”, sunt aduse la lumină articole care tratează probleme încă actuale apărute sub condeiul marilor doctrinari prof. univ. dr. Ioan Albu („Despre cerința ca viitorii soți să-și comunice reciproc starea sănătății”) și prof. univ. dr. Dan Chirică („Natura juridică și valorificarea drepturilor constructorului pe terenul unui terț”).

 

De asemenea, ca o continuare a „Codexului Bibliografic” apărut în paginile nr. 1/2020 al Revistei, Domnul Bogdan Dumitru Moloman prezintă o listă cu lucrări publicate în străinătate, în țări precum Belgia, Brazilia, Franța, Italia, Peru și Spania, fără însă a se dori ca acest demers să fie unul exhaustiv.

 

În cadrul secțiunii „Recenzii”, Doamna prof. univ. dr. Emese Florian ne invită să răsfoim lucrarea „Dreptul familiei” (Editura Solomon, București, 2020), semnată de către Doamna conf. univ. dr. Cristina Nicolescu, descriind-o drept „o călăuză prețioasă” datorită vastității informației admirabil structurate, expunerii clare și precise a ideilor.

 

Rubrica „Eveniment” aduce în atenția cititorilor atât distincții acordate membrilor consiliului științific al Revistei (e.g., acordarea premiului „Mihail Eliescu” de către Uniunea Juriștilor din România Domnului prof. univ. dr. HC Liviu Pop, membru corespondent al Academiei Române), cât și desfășurarea unor evenimente de marcă în domeniul dreptului familiei, cum ar fi ediția a III-a a „Conferinței Naționale de Drept civil. Familia”.

 

  • Titlu: Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020
  • Pret: 75,00 RON
  • ISBN: 2668-569802002
  • Format: Academic
  • Pagini: 392
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Calina Jugastru
Studii: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1993); doctor în drept (drept civil), 2000 (teza de doctorat Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, în coordonarea prof. univ. dr. Mircea Mureșan); stagiu de cercetare în cadrul programului Tempus Phare...

Citeste mai mult »

Ioan Ilies Neamt
Studii: - absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, precum și al masterului „Dreptul național și european al afacerilor” din cadrul aceleiași universități clujene; - absolvent al Institutului Național al Magistraturii;...

Citeste mai mult »

Bogdan Dumitru Moloman
Studii: - absolvent atât al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, cât şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comu¬nicării din cadrul aceleiaşi universităţi clujene; - absolvent al masterului...

Citeste mai mult »

Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos