Practica judiciara si legislatie in materia dreptului international privat
Practica judiciara si legislatie in materia dreptului international privat
Pret de coperta: 115,00
103,50 lei (-10%)
Practica judiciara si legislatie in materia dreptului international privat
Practica judiciara si legislatie in materia dreptului international privat

Pret de coperta: 115,00

103,50 lei

Economisesti 10%

Disponibilitate: Nu este pe stoc

Rezerva

Vom depune toata diligenta in vederea gasirii cartii.

Rezerva acum si te vom anunta prin e-mail, in maxim 30 de zile, pentru ca tu sa o poti comanda imediat.

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online
Raportul juridic de drept international privat prezinta anumite trasaturi caracteristice prin care se deosebeste de obiectul altor ramuri de drept, cea mai importanta dintre acestea elementul de extraneitate.
Prezenta elementului de extraneitate obliga instanta sa rezolve doua probleme majore de drept international privat: mai intai, problema conflictului de legi, prin a identifica si cunoaste care dintre cele doua legi, romana sau straina, guverneaza raportul juridic dedus atii; apoi problema de ordin procesual a conftictului de jurisdictii, prin a determina instanta competenta sa solutioneze litigiul si, dupa caz, procedura aplicabila.
Fara ca jurisprudenta sa reprezinte un izvor de drept, ea contribuie la "elaborarea" ului, realizand nu doar o simpla interpretare a legii, ci si "extinderea" aplicarii ei la situatii de fapt, neavute in vedere de legiuitor la momentul adoptarii actului normativ.

   

  Sectiunea I. Norme conflictuale

  1. Norme conflictuale in materie comerciala. Contract de vanzare-cumparare incheiat intre un comercial roman si unul strain. Cerere pentru emiterea somatiei de plata. Legea aplicabila contractului. Legea aplicabila litigiului

  2. Conflict de jurisdictii. Contract comercial cu parteneri externi. Actiune pentru acordarea de despagubiri pentru savarsirea unui delict civil. Competenta jurisdictionala

  3. Norme conflictuale in materia dreptului comercial. Legea apli­cabila in materia anularii unei marci. Marca, componenta a fon­dului de comert

  4. Norme conflictuale in materie comerciala. Instanta competenta sa solutioneze litigiul cu privire la un contract de vanzare-cum-parare. Inserarea unei clauze cu privire la instanta competenta. Consecinte

  5. Norme conflictuale in materie comerciala. Legea aplicabila daca partile nu au ales prin consens o astfel de lege. Supunerea contractului legii statului cu care prezinta legaturile cele mai stranse

  6. Norme conflictuale in materia mostenirii. Stabilirea legii aplica­bile. Aplicarea legii locului unde a fost intocmit testamentul

  7. Norme conflictuale in materia mostenirii. Certificat de mosteni­tor eliberat in Germania cu privire la un imobil situat in Romania

  8. Norme conflictuale in materia faptelor juridice ilicite. Aplicarea principiul lex loci delicti commisi

  9. Norme conflictuale in materia contractului de asigurare. Stabi­lirea instantei competente. Stabilirea legii aplicabile. Aplicarea legii de la sediul asiguratorului

   

   

  referitoare la instanta competenta sa judece o cerere de desfacerea casatoriei stabilite in baza Legii nr. 105/1992

  Sectiunea a ll-a. Conflictul de jurisdictii

  12. Conflict de jurisdictii. Competenta. Actiune in instanta pentru constatarea disparitiei unui cetatean strain. Aplicarea principiului lexpatriae

  13. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine prin care s-a incuviintat adoptia unui cetatean roman. Verificarea competentei instantei straine

  14. Conflict de jurisdictii. Hotararea arbitrala straina. Recunoasterea acesteia. Clauza compromisorie referitoare la competenta tribunalului arbitrai

  15. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea de plin drept a hotararilor referitoare la statutul civil al persoanelor. Hotarare prin care a fost suplinit consimtamantul unuia dintre parinti la adoptie

  16. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine referitoare la stabilirea cuantumului pensiei la intretinere. Opunerea la incuviintarea si executarea hotararii. Imposibilitatea examinarii pe fond a hotararii straine

  17. Conflict de jurisdictii. Executarea hotararilor straine. Conditii pentru exequatur. Prescriptia executarii silite a hotararii

  18. Conflict de jurisdictii. Competenta. Actiune pentru restituirea imprumutului. Competenta instantei in raport cu resedinta paratului

  19. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine. Conditii. Continutul cererii si inscrisurile doveditoare

  20. Conflict de jurisdictii. Procedura de solutionare a cererii de recunoastere a hotararilor judecatoresti straine. Persoanele care trebuie citate

  solutionat cauza

  23. Conflict de jurisdictii. Competenta materiala. Exceptia necom- | petentei generale a instantelor romane. Inexistenta unui ele­ment de extraneitate

  24. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararii judecatoresti straine. intelesul notiunii de "hotarare straina". Hotarare straina pronuntata in cadrul procedurii necontencioase

  25. Conflict de jurisdictii. Contract comercial cu parteneri externi. | Actiune pentru acordarea de despagubiri pentru savarsirea unui delict civil. Competenta jurisdictionala

  26. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararilor arbitrate straine. | Existenta unei clauze compromisorii. Interpretarea acesteia

  27. Conflict de jurisdictii. Hotararea arbitrala straina. incuviintarea p. executarii silite a acesteia in Romania. Legea aplicabila pentru dovedirea caracterului definitiv al acesteia

  28. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararii straine. Conditii. p. Depunerea copiei legalizate a hotararii straine a carei recunoas­tere se solicita ###

  29. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararii arbitrale straine. p. Conditii. Depunerea copiei legalizate a hotararii straine a carei recunoastere se solicita si a traducerii acesteia

  30. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine. Pre- p. existenta unei hotarari data de o instanta din Romania. Admite­rea cererii

  31. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararilor judecatoresti p. straine Conditia reciprocitatii. Prezumtia legala a existentei acesteia

  1. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararilor straine. Condi- p. tia referitoare la verificarea competentei instantei straine care a pronuntat hotararea. Neindeplinirea acesteia. Efecte

   35. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararii instantei straine privitoare la adoptia unui cetatean roman. Posibilitatea refuzului recunoasterii

  36. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine.

  Aparari de fond formulate in fata instantei investite cu cererea de exequatur. Inadmisibilitate

  37. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararii straine. Notiunea de "hotarare straina". Certificat prin care s-a dispus schimbarea numelui

  38. Conflict de jurisdictii. Competenta. Actiuni reciproce de divort ale sotilor cu domiciliul in strainatate. Casatorie incheiata in Romania. Instanta competenta

  39. Conflict de jurisdictii. Competenta. Actiune avand ca obiect stabilirea de relatii personale cu minorul pe calea ordonantei presedintiale. Necompetenta instantelor romanesti

  40. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine. No­tiunea de "hotarare straina". Recunoasterea unui act jurisdic-tional numit "notificare de executie", pronuntat in cadrul unei proceduri necontencioase

  41. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine.

  Conditia referitoare la caracterul definitiv al hotararii straine. Respingerea cererii

  42. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine. Con­ditia caracterului definitiv al hotararii. Legea aplicabila pentru verificarea acestei conditii

  43. Conflict de jurisdictii. incuviintarea executarii hotararilor straine.

  Caracterul definitiv sau irevocabil al hotararii de recunoastere. Relevanta

  44. Conflict de jurisdictii. incuviintarea executarii unei hotarari arbi­trale. Contestatie la executare. Desfiintarea titlului executoriu

  acesteia

  47. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararilor straine. Cazuri de refuz al recunoasterii. Existenta unei fraude in cadrul proce­durii din strainatate

  48. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unui certificat de mosteni­tor emis de catre instanta straina. Cazuri in care recunoasterea poate fi refuzata

  49. Conflict de jurisdictii. Actiune in raspundere civila delictuala in­dreptata impotriva unui stat strain. Competenta de solutionare a cauzei

  50. Conflict de jurisdictii. incuviintarea executarii unei hotarari straine. Prescriptia dreptului de a solicita executarea silita. Data de la care incepe sa curga termenul de prescriptie

  51. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea hotararilor straine. Notiunea de "hotarare straina". Documente emise de catre un notar

  52. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari de adoptie. Cazuri in care recunoasterea poate fi refuzata. Conditia referitoare la faptul ca adoptia incuviintata de o instanta straina trebuie sa indeplineasca conditiile de fond prevazute de legea adoptatului

  53. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine. Cazuri in care recunoasterea poate fi refuzata. Pronuntarea hotararii straine in lipsa partii care a pierdut procesul

  54. Conflict de jurisdictii. Competenta de solutionare a unui litigiul avand ca obiect partaj succesoral. Competenta speciala instituita de art. 155 din Legea nr. 105/1992

  1. Conflict de jurisdictii. Recunoasterea unei hotarari straine referitoare la desfacerea casatoriei dintre doi cetateni romani. Verificarea competentei instantei straine

  2. 72. Regimul strainilor in Romania. Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainul intrat in Romania in scopul desfasu­rarii de activitati comerciale. Desfasurarea activitatii comerciale in conformitate cu planul de afaceri

  73. Regimul strainilor in Romania. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Interzicerea acestei masuri. Acordarea tolerarii ramanerii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii la incetarea motivelor de tolerare ###

  74. Regimul strainilor in Romania. Regimul indepartarii strainilor de pe teritoriul Romaniei. Expulzare. Cazuri in care expulzarea nu poate fi dispusa

  75. Regimul strainilor in Romania. Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainul intrat in Romania in scop de munca. Necesitatea detinerii unei autorizatii de munca valabile

  76. Regimul strainilor in Romania. Tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei. Cazuri. Imposibilitatea obiectiva a strainului de a parasi temporar Romania

  77. Regimul strainilor in Romania. Returnarea strainilor. Interzicerea indepartarii de pe teritoriul Romaniei. Casatoria cu un cetatean roman. Casatoria de convenienta. Elemente de apreciere

  78. Regimul strainilor in Romania. Dreptul de sedere permanenta. Conditii de acordare. indeplinirea cumulativa a acestora

  79. Regimul strainilor in Romania. Dreptul de sedere permanenta.

  Conditii de acordare. Strain care prezinta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala. Criterii pentru aprecierea pericolului pentru "siguranta nationala"

  80. Regimul strainilor in Romania. Tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei. Conditii. Imposibilitatea obiectiva a strainului de a parasi temporar Romania. Art. 8 din Conventie referitor la res­pectarea vietii private si de familie

  solutioneze o asnei ae cerere. maamisiDiircaiea actiunii aaresate direct instantei de judecata pentru obligarea autoritatii publice la emiterea acestei vize

  83. Dreptul la libera circulatie pe teritoriul Uniunii Europene a unui | cetatean roman. Restrangerea acestui drept. Conflict intre norma interna si norma comunitara

  84. Regimul strainilor in Romania. Solicitarea prelungirii dreptului p de sedere temporara. Inaplicabilitatea acestui drept pentru strainii cu sedere ilegala in Romania

  85. Regimul strainilor in Romania. Solicitarea prelungirii dreptului | de sedere temporara in scop de munca. Necesitatea formularii unei astfel de cereri inainte de data incetarii dreptului de sedere

  86. Regimul strainilor in Romania. Dreptul de sedere permanenta. p Conditii de acordare. Strain care prezinta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala. Respingerea cererii

  87. Regimul strainilor in Romania. Sederea strainilor in Romania. p Acordarea dreptului de sedere permanenta. Inadmisibilitatea actiunii adresate direct instantei de judecata pentru obligarea autoritatii publice la aplicarea unor anumite prevederi legale intr-o eventuala procedura de solutionare a unei astfel de cereri ###

  88. Regimul strainilor in Romania. indepartarea strainilor de pe te- p ritoriul Romaniei. Prelungirea masurii de luare in custodie publi­ca. Lipsa documentului de calatorie

  89. Regimul strainilor in Romania. Interzicerea indepartarii straini- p lor de pe teritoriul Romaniei. Tolerarea. Cazuri in care aceasta se acorda. Imposibilitatea obiectiva de parasire a teritoriului. Para­sirea teritoriului tarii de catre strain in cursul procedurii. Efecte

  90.Regimul strainilor in Romania. Dreptul de sedere permanenta. p Interpretarea conditiei "sedere continua si legala". Cerere respinsa pentru recunoasterea statutului de refugiat. Formularea unei noi cereri. Relevanta pentru interpretarea notiunii de "sedere legala"

  1. teritoriul Romaniei. Expulzarea. Luarea in custodie publica. Instanta competenta. Procedura de solutionare

  93. Regimul strainilor in Romania. Regimul indepartarii strainilor de pe teritoriul Romaniei. Prelungirea masurii de luare in custodie publica. Formularea unei noi cereri de azil in alta tara membra a Uniunii Europene. Relevanta

  94. Regimul strainilor in Romania. Interzicerea indepartarii strainilor de pe teritoriul Romaniei. Tolerarea. Cazuri in care aceasta se acorda. Imposibilitatea obiectiva de parasire a teritoriului Romaniei. inteles

  95. Regimul strainilor in Romania. Sederea strainilor in Romania.

  Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei. Conditii. Nece­sitatea detinerii unui permis de sedere temporara valabil un an

  96. Regimul strainilor in Romania. Regimul indepartarii strainilor de pe teritoriul Romaniei. Luarea in custodie publica. Motive obiec­tive care au facut imposibila punerea in aplicare a masurii de indepartare sub escorta. Legalitatea masurii in raport de preve­derile art. 25 din Constitutia Romaniei referitoare la libertatea de circulatie

  97. Dreptul la libera circulatie pe teritoriul Uniunii Europene al unui cetatean roman. Restrangerea acestui drept. Conditii

  98. Regimul strainilor in Romania. Regimul indepartarii strainilor de pe teritoriul Romaniei. Emiterea deciziei de returnare sub es­corta. Instanta competenta sa solutioneze plangerea indreptata impotriva unei astfel de masuri. Strain cu sedere ilegala a carui identitate nu a putut fi stabilita

  99. Regimul strainilor in Romania. Regimul indepartarii strainilor de pe teritoriul Romaniei. Emiterea deciziei de returnare sub escor­ta. Anularea dreptului de sedere pentru folosirea de documente false. Legalitatea masurii

  ###

  101. Azilul in Romania. Analizarea unei noi cereri de acordare a unei forme de protectie. Conditii prealabile de admisibilitate. Conditia prezentarii de elemente si imprejurari noi care sa nu fi fost prezentate din motive neimputabile solicitantului

  102. Azilul in Romania. Procedura ordinara de solutionare a cererii. Analizarea informatiilor din tara de origine si a situatiei din tara care a acordat o forma de protectie solicitantului

  103. Azilul in Romania. Procedura ordinara de solutionare a cererii. Formularea plangerii in nume propriu si ca reprezentant legal al minorilor. Cetateni irakieni. Grup vulnerabil. Acordarea protectiei umanitare conditionate

  104. Azilul in Romania. Analizarea cererii in procedura ordinara. De­finirea persecutiei. Criterii de apreciere a existentei unei temeri bine intemeiate de persecutie. Acordarea protectiei umanitare conditionate

  105. Azilul in Romania. Procedura ordinara de solutionare a cererii. Persecutia pe motive politice si etnice. Analizarea cererii in raport de toate motivele invocate. Acordarea statutului de refugiat

  106. Azilul in Romania. Analizarea unei noi cereri de acordare a acce­sului procedura de azil. Conditia de admisibilitate referitoare la analizarea transformarilor din tara de origine. Inexistenta auto­ritatii de lucru judecat

  107. Azilul in Romania. Procedura de anulare a unei forme de protec­tie. Conditii. Existenta unor declaratii false pe baza carora a fost obtinuta forma de protectie

  108. Azilul in Romania. Strain depistat cu sedere ilegala. Formularea cererii de azil dupa depistarea acestuia cu sedere ilegala. Lipsa de credibilitate a declaratiilor

  109. Azilul in Romania. Analizarea cererii in etapa administrativa de catre functionarul anume desemnat. intelesul notiunii de "agent de persecutie". Lipsa de credibilitate a declaratiilor. Respingerea cererii

  112. Azilul in Romania. Etapa administrativa de analizare a unei cereri de azil. Analizarea solicitarii de protectie in cadrul procedurii accelerate. Neinvocarea vreunei temeri de persecutie. Migrant economic

  113. Azilul in Romania. Procedura accelerata de acordarea unei for­me de protectie. Conditii pentru analizarea unei cereri in cadrul acestei proceduri. Prezumtia de buna credinta. Sarcina probei ###

  114. Azilul in Romania. Etapa administrativa. Accesul la o noua procedura de acordare a unei forme de protectie. Conditii de admisibilitate. Elemente generale. Relevanta

  115. Azilul in Romania. Procedura ordinara de acordare a statutului de refugiat. Persecutia pe motive politice. Situatia solicitantului care a parasit legal tara de origine, dar nu se poate reintoarce. Refugiat "sur place"

  116. Azilul in Romania. Procedura ordinara de acordare a unei forme de protectie. Persecutia pe motive etnice. Prezumtia de buna credinta. Conditiile de acordare a acesteia

  117. Azilul in Romania. Acordarea accesului la o noua procedura de acordare a unei forme de protectie. Conditii de admisibilitate. Examinarea cu prioritate a acestora. Nelegalitatea cercetarii in aceasta etapa a indeplinirii conditiilor de fond pentru acordarea unei forme de protectie

  118. Azilul in Romania. Procedura administrativa de analizare a ac­cesului la procedura de azil. Neindeplinirea conditiilor legale referitoare la existenta elementelor noi si la modificari in tara de origine. Momentul fata de care se face analizeaza situatia din tara de origine

  119. Azilul in Romania. Procedura ordinara de solutionare a cererii.

  Temere bine intemeiata de persecutie. Analiza elementului subiectiv si a celui obiectiv. Persecutia datorita apartenentei la un grup social si datorita genului. Admitere

  HOTÃRAREA Nr. 518 din 10 iulie 1995 privind uneledrepturi si obligatii p ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

  ORDONANTA Nr. 60 din 21 august 1998 privind infiintarea de p extensiuni universitare ale Romaniei in strainatate

  ORDONANTA DE URGENTÃ Nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind p regimul strainilor in Romania

  LEGEA Nr. 189 din 13 mai 2003 privind asistenta judiciara p internationala in materie civila si comerciala

  LEGEA Nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobandirea dreptului p de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine

  LEGE Nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulatii a p cetatenilor romani in strainatate

  LEGE Nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul in Romania p

  HOTÃRARE Nr. 1251 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea Nor- p melor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

  HOTÃRAREA Nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor p metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

  ORDONANTA DE URGENTÃ Nr. 56 din 20 iunie 2007 privind p incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

  Partea a ll-a Acte normative internationale

  REGULAMENTUL (CE) NR. 2201/2003 AL CONSILIULUI din 27 p noiembrie 2003

  LEGEA Nr. 361 din 11 decembrie 2007 pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia copiilor, adoptata la Haga la 19 octombrie 1996

  LEGE Nr. 362 din 13 decembrie 2005 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind statutul apatrizilor, adoptata la New York la 28 septembrie 1954

  LEGE Nr. 46 din 4 iulie 1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind statutul refugiatilor, precum si la Protocolul privind statutul refugiatilor

  REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71 AL CONSILIULUI din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii care desfasoara activitati independente si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii (8) (9) (10) (11)

  REGULAMENTUL (CE) Nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolventa

  REGULAMENTUL (CE) NR. 44/2001 AL CONSILIULUI din 22 decem­brie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala

  REGULAMENTUL (CE) Nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si execu­tarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere

  INDEX ###

 • Titlu: Practica judiciara si legislatie in materia dreptului international privat
 • Pret: 115,00 RON
 • ISBN: 973191160-x
 • Format: 14 x 21
 • Pagini: 978
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Dan Lupascu
Experiență relevantă Activitate îndelungată în domeniul juridic, atât în calitate de practician ( judecător – 1990 - 2016, avocat – 2016 - la zi), cât și de cadru didactic universitar (din 1993 - la zi). A exercitat funcții de conducere la Judecătoria sectorului 5 ,...

Citeste mai mult »

Practica judiciara si legislatie in materia dreptului international privat
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos