Cultura, ortodoxie si constitutionalism. Studii si eseuri
Cultura, ortodoxie si constitutionalism. Studii si eseuri
Pret de coperta: 60,00
48,00 lei (-20%)
Teologie
Cultura, ortodoxie si constitutionalism. Studii si eseuri

Pret de coperta: 60,00

48,00 lei

Economisesti 20%

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Transport gratuit

Pentru comenzile peste 300 Lei

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Istoria societăţii organizate statal și a regimurilor politice și de guvernare este cuprinsă în dialectica relaţiei dintre puterea statului iar pe de altă parte libertatea omului. În momentele istorice în care putere statului predomină, se manifestă în forme accentuate, uneori din partea unui singur om, iar libertăţile cetăţenești sunt proclamate formal, îngrădite sau limitate, se spune că suntem în prezenţa unui regim politic dictatorial, totalitar.
În situaţia în care regimul politic este constituţional și se bazează pe realitatea principiului supremaţiei legii și al egalităţii în faţa legii inclusiv pentru deţinătorii puterii statale, libertatea omului are un caracter predominant faţă de putere, este consacrată de constituţii și de legi, limitele libertăţilor sunt cele determinate de necesitatea convieţuirii sociale și de respectul reciproc între titularii acestor libertăţi, iar îngrădirile, condiţio-nările și restrângerile exercitării libertăţilor individuale au un caracter excepţional, există un regim politic democratic.

BIBLIOGRAFIE

Tratate, monografii, cursuri

-    Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui Nevăzut, Editura Basilica, București, 2016.

-    André Hauriou, Droit constitutionel et institution politiques, Editura

Montchrestien, Paris, 1972.

-    Aristotel, Etica Nichomatică, Editura Știinţifică, București, 1960.

-    Aristotel, Metafizica, Editura IRI, București, 1996.

-    John D. Barrow, Despre imposibilitate. Limitele științei și știința limitelor, Editura

Tehnică, București, 1999.

-    Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel,  Prelegeri  de estetică, Vol. 1 și 2, Editura

Academiei Române, 1967.

-    Georg, Wilhelm, Friederich Hegel, Principiile filosofiei dreptului, Editura

Academiei, București, 1969.

-    xxx - Istoria filozofie moderne. Omagiu profesorului I. Petrovici, Vol. III, București, 1938.

-    Constantin Noica,  Devenirea întru  ființă, Editura Știinţifică și Enciclopedică,

București, 1982.

-    Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească,   Editura

Humanitas, București, 1996.

-    Constantin Noica, Carte de înțelepciune, Editura Humanitas, București, 2009.

-    Constantin Noica, Manuscrisele de la Câmpulung, Editura Humanitas, București, 1997.

-    Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc, Editura Humanitas, București, 2014.

-    Sorin Lavric, Ontologia lui Noica –o exegeză, Editura Humatitas, București, 2005.

-    Gabriel Liiceanu, Despre limită, Editura Humanitas, București, 1994.

-    Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, Editura Eminescu, București,

1987, vol. 1 și 2.

-    xxx - Filocalia, Editura Humanitas, București, 2008, Vol. 10.

-    Antonie Plămădeală, Tatăl nostru. Nu suntem singuri, Editura Sofia București, 2016.

-    Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos. Lumina lumii și îndumnezeirea omului, Opere complete, vol. 6, Editura Basilica, București, 2014.

-    Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, Vol. 1, 2 și 3.

-    Dumitru  Stăniloae,  Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă, Editura

Institutului   Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004.

-    Dumitru  Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, Editura

Deisis, Sibiu, 2003.

-    Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004.

-    Nikolai Berdiaev,  Spirit şi libertate. Încercare de filozofie creștină, Editura

Paideia, București, 2009.

-    George Remete, Cunoașterea prin tăcere, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011.

-    Teofil Părăian, Calea spre bunătate, Editura Sofia, București, 2014.

-    Ioanichie Bălan, Convorbiri  duhovnicești, Editată de Episcopia Romanului  și

Hușilor, 1993.

-    Sfântul Ioan Gură de Aur, Predica de pe Munte, Editura Credinţa strămoșească, Episcopia Buzăului, 2010.

-    xxx  -  Din  Caietele  Arhiepiscopului  Justinian,  Editura  Episcopiei  Ortodoxe  a

Maramureșului și Sătmarului, Baia Mare, 2017, vol. 5.

-    Arhiepiscop  Justinian  Chira,  Trăiți  frumos  și  în  bucurie,  Editura  Nicodim

Caligraful, Sfânta Mânastire Putna, 2014.

-    Bogdan Eduard, Justinian, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006.

-    Teodosie Paraschiv, Maxime și cugetări filocalice, Editura Adenium, 2013.

-    xxx  -  Nouvelle  historie  des  idees  politiques, sous  la  direction de  Pascal  Ony, Editura Hachette, 2001.

-    Jean-Jaques Rousseau, Discurs asupra originii inegalității, Editura Știinţifică și

Pedagogică, București, 1960.

-    Jean-Jaques Rousseau, Discurs asupra științelor și artelor, Editura Știinţifică și

Pedagogică, București, 1960.

-    Jean-Jaques Rousseau, Contractul social, Editura Știinţifică, București, 1957.

-    Nicolae Popa,  Ion  Dogaru,  Gheorghe Dănișor,  Dan  Claudiu Dănișor,  Filosofia dreptului. Marile curente, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.

-    Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, Editura IRI, București, 1994.

-    Immanuel Kant, Critica rațiunii practice, Editura IRI, București, 2006.

-    Mircea Djuvara, Precis de filozofie juridică în sensul de filosofia dreptului, Editura

Trei, București, 1997.

-    Mircea  Djuvara,  Teoria  generală  a  dreptului. Drept rațional, izvoare și drept

pozitiv, Editura All Beck, București, 1999.

-    Pavel Chihaia, De la Negru Vodă la Neagoe Basarab. Interferențe literar-artistice

în cultura românească a evului de mijloc, Editura Academiei, București 1979.

-    Ion Dumitru-Snagov, Monumenta Romaniae Vaticana, București, 1996.

-    Neagoe  Basarab,  Învățături  către  Fiul  său  Teodosie,  Editura  Arhiepiscopiei

Curtea de Argeș, 2009.

-    Virgil Cândea, Divanul în cultura românească și în cultura europeană în Dimitrie Cantemir (1673-1723). Principe român și cărturar european, Editura Trinitas, Iași, 2003.

-    Tudor  Dinu,  Dimitrie  Cantemir  și  Nicolae  Mavrocordat,  Editura  Humanitas,

București, 2011.

-    Eugen Simion, Cantemir moralistul, în Dimitrie Cantemir, volum colectiv, Editura

Biblioteca Bucureștilor, București, 2011.

-    Dimitrie Cantemir, Divanul, ediţie îngrijită, studiu introductiv și comentarii de

Virgil Cândea, Editura Academiei Române, București, 1974.

-    xxx - Istoria filosofiei moderne, Editura Academiei, București, 1984.

-    Eugeniu Speranţia, Principii fundamentale de filozofie juridică, Cluj, 1936.

-    Tudor  Drăganu,  Drept  Constituțional  și  Instituții  Politice.  Tratat  elementar, Editura Lumina Lex, București, 1999, Vol. 1 și 2.

-    Antonie  Iorgovan, Tratat de Drept Administrativ, Editura Nemira, Bucureşti,

1996, vol 1 și 2.

-    Ion  Deleanu,  Drept Constituțional și Instituții Politice, Editura Europa Nova,

București, 1996.

-    Ion Deleanu, Instituții și proceduri constituționale - în dreptul român și comparat, Editura C.H. Beck, București.

-    Ion  Deleanu,  Drepturile  fundamentale ale părților în procesul civil, Editura

Universul Juridic, București, 2008.

-    Ioan Muraru, Protecția constituțională a libertăților de opinie, Editura Lumina

Lex, Bucureşti, 1999.

-    Ioan Muraru, Simina Elena Tănăsescu, Drept Constituțional și Instituții Politice, Editura All Beck, București, 2003.

-    Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu (coordonatori), Constituţia României, Comentarii pe articole, Editura All Bach, Bucureşti, 2008.

-    Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Curtea Constituțională a României, Editura

Albatros, București, 1997.

-    -Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, Interpretarea Constituției, Editura Lumina Lex, București, 2002.

-    Cristian Ionescu, Tratat de Drept Constituțional Contemporan, ediţia 3, Editura

C.H. Beck, București, 2019.

-    Cristian  Ionescu,  Constituția  României.  Titlul  I. Principii generale art.  1-14.

Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck, București, 2015.

-    Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, București, 1999.

-    Paul Roubier, Théorie générale du Droit, L.G.D.J., Paris, 1986.

-    Ion Craiovan, Tratat elementar de teorie generală a dreptului, Editura All Beck,

București, 2001.

-    Gheorghe Mihai, Teoria generală a dreptului, Editura Alma Mater, Timișoara, 1999.

-    Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalității în dreptul românesc, Editura All

Beck, București, 1999.

-    Marius Andreescu, Florin Mitrofan, Drept Constituțional. Teoria generală, Editura Universităţii din Piteşti, 2006.

-    Marius Andreescu, Principiul proporționalității în dreptul constituțional, Editura

C.H. Beck, București, 2007.

-    Marius Andreescu, Andra Puran, Drept Constituțional. Teoria generală și instituții constituționale, Editura CH. Beck, București, 2016.

-    Doina Micu, Garantarea drepturilor omului, Editura All Beck, București, 1998.

-    Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Revizuirea Constituției, Editura Lumina

Lex, București, 2002.

-    George Alexianu, Drept Constituțional, Editura Casei Școalelor, București, 1930.

-    Gheorghe  Iancu, Drept Constituțional și Instituții Politice, Editura All  Beck,

București, 2010.

-    André    Hauriou, Droit constitutionel et institution politiques, Editura

Montchrestien, Paris, 1972.

-    Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept Internațional

Contemporan, Editura All Beck, București, 2000.

 

Articole

-    Marius Andreescu, Biserica și libertatea de conștiință la vreme de încercare, în revista Porunca Iubirii, Editura Agaton, Făgăraș, aprilie, 2020.

-    Marius Andreescu, Cum este posibilă restrângerea exercițiului unor drepturi într-o

societate democratică? Aspecte teologice și constituționale, în revista

Porunca Iubirii, Editura Agaton, Făgăraș, iunie 2020.

-    Marius Andreescu, Proporționalitatea, principiu al dreptului Uniunii Europene, în

Curierul Judiciar nr. 10/2010.

-    Marius Andreescu, Constituționalitatea recursului în interesul legii și a deciziilor pronunțate, în Curierul Judiciar nr. 1/2011.

-    Antonie. Iorgovan, Revizuirea Constituției și bicameralismul, în Revista de Drept

Public nr. 1/2001.

-    Diacon Alexandru Briciu, Sfântul Voievod Neagoe Basarab, prinț al păcii, articol publicat la 26 septembrie 2009 în ziarul Lumina.

-    Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dimitrie

Cantemir – principe român și cărturar de talie europeană, București, 2016.

-    Genoveva Vrabie, Natura juridică a curților constituționale și locul lor în sistemul autorităților publice, în Revista de Drept Public, nr. 1/2010.

  • Titlu: Cultura, ortodoxie si constitutionalism. Studii si eseuri
  • Pret: 60,00 RON
  • ISBN: 978-606-26-1289-4
  • Format: Academic
  • Pagini: 392
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Cultura, ortodoxie si constitutionalism. Studii si eseuri
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Comanda prin telefon

0733.673.555

Copyright 2008-2021 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos