Noul Cod civil. Persoana fizica. Despre familie (art. 1-186, art. 252-534) Noul Cod civil. Persoana fizica. Despre familie (art. 1-186, art. 252-534) Cuprins

Noul Cod civil. Persoana fizica. Despre familie (art. 1-186, art. 252-534)

Comentarii si explicatii

Scrie o recenzie | Vezi toate recenziile
Disponibilitate: In stoc
Drept procesual penal - Traian Pop - Curs de drept penal - Ioan Tanoviceanu - Explicatiunea teoretica si practica a Dreptului Civil Roman - Dimitrie Alexandresco

Descriere

Nota. Ca urmare a modificarilor legislative survenite ulterior publicarii, autorul a actualizat unele aspecte cuprinse in lucrare. Descarcati documentul dand click pe linkul urmator:Actualizare Noul Cod civil. Persoana fizica. Despre familie (art. 1-186, art. 252-534). Comentarii si explicatii - 7.08.2012.

Lucrarea Noul Cod civil este necesara studentilor si practicienilor dreptului - juristi, magistrati, avocati, doctoranzi - pentru ca abordeaza aproape exhaustiv chestiunile de ordin teoretic si practic care se refera la persoana fizica si raporturile de familie.

Lucrarea poate fi un util instrument de initiere si pentru publicul larg, deoarece expliciteaza notiuni fundamentale de drept necesare oricarei, precum atributele de identificare ale persoanei fizice ori raporturile juridice specifice care se nasc in cadrul unei familii.

Lucrarea Noul Cod civil surprinde opiniile esentiale exprimate de cei mai prestigiosi autori romani cu privire la materia persoanei fizice si a familiei, atat in privinta doctrinei cu referire la Codul familiei cat si cu privire la sustinerile recente, evocate de literatura juridica dupa aparitia noului cod civil. Rezultatul unei serioase documentari, lucrarea evoca si practica judiciara relevanta-deciziile de speta-care isi va pastra actualitatea si dupa intrarea in vigoare a noului cod civil precum si cele mai semnificative decizii pronuntate de Curtea europeana a drepturilor omului.

Sunt aduse in atentie si tratate exhaustiv si notiuni care sunt des uzitate de publicul larg dar care sunt putin evocate in literatura juridica, precum codul numeric personal ori detalii, secrete ale meseriei, intalnite de autor in activitatea practica.

Date tehnice

  • Titlu: Noul Cod civil. Persoana fizica. Despre familie (art. 1-186, art. 252-534)
  • Pret: 139,00 RON
  • ISBN: 978-606-18-0023-0
  • Format: Academic 17x24
  • Pagini: 720

Spune-ne opinia ta!

Votul cititorilor: (102 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
 
Vot:
Numele tau:
Email (obligatoriu):
Titlu:
Parerea ta:
Introdu codul:
@Adrian
UTILIZATOR: Libraria UJmag.ro
DATA: 02 Noiembrie 2012
VOT:
Multumim, acum actualizarea contine documentul complet.

Raspunde | distribuie
 
actualizarea ujmag e incompleta....
UTILIZATOR: tanase adrian
DATA: 01 Noiembrie 2012
VOT:
acrualizarea de pe site ul dvs e mult mai mica, de circa 6 pagini, intre timp autorul a actualizat lucrarea in circa 70 de pagini, recomand a posta aceasta actualizare a lucrarii, completa, de pe site ul ch.beck. cu multumiri....

Raspunde | distribuie
 
@Adrian
UTILIZATOR: Libraria UJmag.ro
DATA: 01 Noiembrie 2012
VOT:
Aceasta actualizare se gaseste si mai sus, in sectiunea "Descriere", in cadrul Notei din primul paragraf si se poate descarca integral.

Raspunde | distribuie
 
actualizarile sunt mult mai ample.....
UTILIZATOR: tanase adrian
DATA: 31 Octombrie 2012
VOT:
pe site ul editurii care a tiparit cartea, C.H.Beck, exista o actualizare de circa 70 de pagini care aduce cartea la zi...recomand!
http://www.beckshop.ro/noul_cod_civil_persoana_fizica_despre_familie_art_1_186_art_252_534_comentarii_si_explicatii-p5948.html

Raspunde | distribuie
 
excelenta
UTILIZATOR: tanase adrian
DATA: 22 Aprilie 2012
VOT:
Cuvânt-înainte
Autorul ºi-a propus sã aducã în discuþie modul cum sunt reglementate anumite raporturi
juridice în Noul Cod civil, intrat de curând în vigoare, la 1 octombrie 2011, privitoare la:
a) Legea civilã – titlul preliminar (art. 1-24);
b) Persoane (Cartea I, art. 25-257);
c) Familie (Cartea a II-a, art. 258-534), fiind vorba de instituþiile juridice pentru care
vechea legislaþie a dovedit preocupare pentru cercetarea ºi aprofundarea lor.
Autorul supune atenþiei cititorului aspecte importante referitoare la:
a) Aplicarea, interpretarea ºi efectele legii civile;
b) Persoana fizicã: capacitate civilã (de folosinþã ºi de exerciþiu, cât ºi declararea judecãtoreascã
a morþii), identificarea persoanei juridice (nume, domiciliu, reºedinþã, actele de stare
civilã), ocrotirea persoanei fizice (tutela minorului, ocrotirea interzisului judecãtoresc, curatela)
ºi apãrarea drepturilor nepatrimoniale;
c) Familie: cãsãtoria (încheiere, condiþii de fond ºi formã, nulitatea absolutã ºi relativã),
drepturile ºi obligaþiile patrimoniale ale soþilor (regimul comunitãþii legale, al separaþiei de
bunuri, regimul comunitãþii convenþionale), desfacerea cãsãtoriei (cazurile ºi efectele divorþului),
rudenia (modul de stabilire a filiaþiei), adopþia (condiþii, efecte, încetare), autoritatea
pãrinteascã (drepturile ºi îndatoririle pãrinþilor) obligaþia de întreþinere etc.
Instituþiile de drept enunþate, în configurarea Noului Cod civil, au primit atenþia cuvenitã
din partea autorului, preocupat sã-ºi aducã contribuþia la explicarea ºi cercetarea noilor raporturi
juridice, unele considerate revoluþionare, ale Noului Cod civil. Când a fost vorba de o
noutate, de exemplu reproducerea umanã asistatã medical de un terþ donator, autorul a simþit
nevoia sã apeleze ºi sã facã trimitere la alte opinii exprimate în literatura juridicã de specialitate
ºi în practica judiciarã în materie. Aceastã activitate de cercetare ºi documentare meritorie
l-a ajutat sã-ºi exprime diverse puncte de vedere, binevenite, care fac sã creascã valoarea
ºtiinþificã a lucrãrii.
Edificator este faptul cã, în cadrul cercetãrii pe care ºi-a propus-o, autorul s-a folosit ºi
face trimitere la peste 200 speþe relevante din materia persoanei fizice ºi a familiei, majoritatea
pronunþate de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, Curtea Constituþionalã ºi Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. Prezentând sau referindu-se la asemenea speþe, a fãcut o bunã
îmbinare între teorie ºi practicã, dând lucrãrii un caracter pluridisciplinar teoretico-practic
care îi creºte valoarea ºtiinþificã, devenind un important instrument de lucru pentru teoreticieni
ºi practicienii dreptului.
În plus, elementele de noutate pe care le gãsim în noile reglementãri ale Codului civil au
fost deja semnalate, parte din ele examinate în câteva lucrãri de specialitate unde s-au exprimat
diverse pãreri, opinii, iar autorul le-a valorificat, fapt ce contribuie la sporirea valorii
acestui important instrument de lucru pentru teoreticienii ºi practicienii în domeniu.
Preocuparea autorului în domeniul cercetãrii mai aprofundate a instituþiilor juridice în discuþie
i-a fost uºuratã ºi de activitatea pe care o desfãºoarã la locul de muncã, concretizatã în
elaborarea a trei lucrãri de specialitate în acest domeniu, fapt ce constituie o garanþie în plus
a rigorii informaþiilor oferite în prezenta lucrare.

Lucrarea, conþinând un mare volum de informaþii (teoretice ºi practice) – peste 1.600 de
note de subsol – la care se face trimitere, poate înlocui cu succes cursuri în domeniile cercetate
ºi constituie un instrument permanent ºi util de lucru în special pentru lucrãtorii din cadrul
serviciilor publice comunitare de evidenþã a persoanelor, pentru studenþii facultãþilor de drept,
cât ºi pentru teoreticienii ºi practicienii dreptului – magistraþi, avocaþi, juriºti.
Dr. Constantin Criºu

Raspunde | distribuie
 
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc. UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Selecteaza cantitatea dorita:
| NU PRECOMAND »
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc. Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.

Doresc sa rezerv buc.
| NU REZERV »
Adauga in cos
Alege o carte pe care o vei primi gratuit odata cu comandarea acestei carti: