Privacy Policy


Prezentul document reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientilor cu ocazia vizitei acestora si a efectuarii unei comenzi pe site-ul www.ujmag.ro (?Site-ul?), precum si in vederea integrarii de servicii ce maresc functionalitatea Site-ului.

?

Prezentul document se completeaza cu Termeni si conditii si cu Conditii generale de vanzare, care fac parte integranta din acesta si pe care te rugam sa le consulti.

?

?

1. IDENTITATEA OPERATORULUI

2. OBIECT

3. CE DATE COLECTAM DE LA TINE

4. SCOPUL COLECTARII DATELOR

5. FACULTATIVITATEA FURNIZARII DATELOR SI CONSECINTELE REFUZULUI DE A LE FURNIZA

6. MODALITATEA PRELUCRARII

7. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTR?

8. CUM PROTEJAM DATELE DUMNEAVOASTR?

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI EXERCITAREA ACESTORA

10. STOCAREA DATELOR

11. SCOPUL GESTION?RII DATELOR

12. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCR?RII DATELOR

13. MODIFICARI

?

1. IDENTITATEA OPERATORULUI

?

Operatorul se indentifica prin Universul Juridic Magazin S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Iuliu Maniu, nr. 7, corp C, parter, spa?iul B16, Bucuresti, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4645/2008, CUI RO 23487984, denumit in cele ce urmeaza ?ujmag?, ?UJmag.ro?, ?noi?, ?Site?.

?

2. OBIECT

?

Prezentul document reflecta preocuparea constanta pe care UJmag.ro o are fata de interesele dumneavoastr? personale, fiind unul dintre modurile prin care intelegem sa iti v? ar?t?m c? apreciem increderea acordata, astfel incat vizita dumneavoastr? pe Site sa fie cat mai placuta si lipsita de consecinte pe care nu le pute?i prevedea.

?

V? stam la dispozitie pentru orice intrebare sau neclaritate referitoare la termenii si continutul prezentului document si v? rugam sa sa ne contacta?i la urmatoarea adresa de e-mail: gdpr[at]universuljuridic.ro.

?

V? informam ca acest document a fost intocmit cu respectarea normelor legale in vigoare privitoare la protectia datelor cu caracter personal si se completeaza cu acestea.

?

3. CE DATE COLECTAM DE LA DUMNEAVOASTR?

?

UJmag.ro foloseste urmatoarele modalitati de colectare a datelor cu caracter personal (denumite, in continuare, ?date?): rapoarte de trafic inregistrate de serverul care gazduieste Site-ul (date de navigare), furnizarea voluntara de catre utilizator, cookie-uri.

?

3.1. Date de navigare

?

Sistemele informatice si procedurile software pe care se bazeaza functionarea Site-ului achizitioneaza, in cursul normalei lor functionari, cateva informatii a caror colectare si transmitere este necesara pentru buna functionare a protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informatii nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecti identificabili, dar, prin natura lor, ar putea ca in cazuri speciale prevazute de lege, sa conduca la identificarea utilizatorilor.

?

In aceasta categorie de date intra adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URI ale resurselor accesate, orarul vizitei utilizatorului, metoda utilizata pentru a interoga serverul, dimensiunea fisierului accesat, codul numeric care indica stadiul interogarii serverului (accesat, eroare etc.) si alti parametri referitori la sistemul de operare si la mediul informatic al utilizatorului.

?

V? informam ca atunci cand vizita?i Site-ul, serverul inregistreaza automat toate aceste date, asa cum se intampla in cazul tuturor operatorilor.

?

Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informatii statistice anonime in legatura cu folosirea Site-ului, si pentru a-i putea controla corecta functionare. Datele ar putea sa fie utilizate de ujmag si in vederea stabilirii raspunderii in cazul savarsirii unor infractiuni informatice, cu scopul principal de a va garanta securitatea si siguranta in timpul navigarii.

?

3.2. Date furnizate voluntar de dumneavoastr?

?

Dumneavoastr? ve?i putea sa ne furniza?i voluntar propriile date personale, ori de cate ori veti dori sa efectuati comenzi on-line sau in cazul in care doriti doar sa va inscrieti la serviciul ?newsletter?. Tipul de informatii colectate de la dumneavoastr? prin intermediul Site-ului se va face in conformitate cu finalitatile indicate la punctul 4, intitulat ?Scopul colectarii datelor?. Unele din datele colectate in acest mod pot sa aiba caracter obligatoriu, fiind indispensabile pentru a putea raspunde solicitarii facute de dumneavoastr?. Datele cu caracter obligatoriu sunt evidentiate cu un asterisc [*] fata de cele cu caracter facultative, nemarcate.

?

Furnizarea voluntara a datelor dumneavoastr? implica si acordarea consimtamantului in vederea utilizarii acestora pentru scopurile pentru care au fost colectate, in lipsa acestuia noi neputand onora comanda pe care o face?i.

?

3.3. Cookie-uri

?

Ujmag nu foloseste pentru colectarea datelor dumneavoastr? asa-numitele ?cookie-uri persistente?, de nici un tip, pentru a urmari utilizatorii. V? informam ca ujmag ar putea folosi cookie-uri si alte informatii tehnice pentru a personaliza accesul dumneavoastr? la Site.

?

Ujmag se foloseste si de asa- numitele ?cookie-uri de sesiune?, ce nu sunt memorate de calculatorul dumneavoastr? in mod persistent si care sunt eliminate odata cu inchiderea browser-ului, cu scopul de a v? pune la dispozitie cu toate functionalitatile Site-ului si pentru v? face navigarea mai usoara.

?

Folosirea acestor cookie-uri este strict limitata la transmiterea identificatorilor de sesiune (numere cauzale generate de server), necesari in vederea atingerii scopului prevazut in paragraful precedent.

?

4. SCOPUL COLECTARII DATELOR

?

Scopul colectarii datelor este exclusiv acela de a putea raspunde solicitarii dumneavoastr?, eficient si promp, in toate etapele procedurii de achizitie: verificarea corectitudinii datelor introduse de dumneavoastr? in formularul de comanda, verificarea comenzii dumneavoastr?, emiterea facturii pentru produse comandate de dumneavoastr?, precum si pentru a v? putea contacta in situatia in care apar neclaritati in legatura cu ducerea la bun sfarsit a comenzii.De asemenea, furnizarea voluntara a datelor dumneavoastr? implica si acordarea consimtamantului asupra prelucrarii acestora de catre UJmag.ro.

?

Operatorul gestioneaz? ?i proceseaz? datele pentru a-i servi ?n urm?toarele scopuri:

4.1. Scopurile gestion?rii datelor: a) efectuarea comenzilor (nume, adres? de livrare); b) controlul execut?rii serviciului (nume, num?r de telefon, adres? de e-mail); c) prevenirea abuzurilor (nume, num?r de telefon, adres? de e-mail); d) identificarea Utilizatorilor ?i diferen?ierea ?ntre ace?tia (numele, num?rul de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numele de utilizator); e) contact (nume, num?r de telefon, adresa de e-mail); f) prezentarea statisticilor (pseudonimie) g) marketing direct (nume, e-mail); h) exercitarea drepturilor privind relatia juridica cu utilizatorii (clientii) (numele, adresa de facturare, numarul de telefon, adresa de e-mail) i) indeplinirea obligatiilor (nume, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa postala); j) emiterea facturilor (numele, adresa de facturare).

?

4.2. Utilizatorii ??i pot da consim??m?ntul personal sau electronic prin utilizarea Website-ului ?i prin ?nscrierea la buletinul informativ/verificarea c?su?ei ?n timpul procesului de ?nregistrare/efectuare a comenzilor/solicitarea de informa?ii ale Utilizatorului pentru a-i contacta ?n scopul marketingului direct sau al publicit??ii electronice (newsletter, e-mail, SMS, etc.) utiliz?nd contactele furnizate. Consim??m?ntul poate fi retras oric?nd, f?r? vreo tax?, limitare sau justific?re; ?n plus, consim??m?ntul poate fi retras ?ntr-un mod care este stabilit ?n fiecare newsletter. De asemenea, consim??m?ntul poate fi retras printr-o declara?ie trimis? la sediul Operatorului. ?n cazul unei comenzi ?n a?teptare, retragerea consim??m?ntului prev?zut ?n acest Punct (cu privire la newsletter) nu afecteaz? executarea comenzii. ?n conformitate cu Art. 7 Punctul (3) ?i Art. 13 Punctul (2) lit. (c) din GDPR, retragerea consim??m?ntului nu afecteaz? legalitatea gestion?rii ?i prelucr?rii anterioare a datelor pe baza consimtamantului dat ?n trecut.

?

4.3. ?n toate cazurile ?n care Operatorul inten?ioneaz? s? utilizeze datele personale furnizate ?n alte scopuri dec?t scopul original al ?nregistr?rii, acesta trebuie s? ?l informeze pe utilizator ?i s? primeasc? consim??m?ntul direct prealabil al acestuia, oferind ?n plus utilizatorului posibilitatea de a interzice utilizarea datelor sale personale.

?

4.4. Plasarea comenzilor pe Website nu necesit? implicit o ?nregistrare. ?n func?ie de nevoile utilizatorilor, exist? dou? niveluri de utilizare a site-ului:

?

11.4.1. Pentru utilizatori ne?nregistra?i: Numele Prenumele E-mail Num?rul de telefon Parola Profesia Jude? Adresa de livrare Adresa de facturare

?

Domeniul de aplicare al datelor gestionate ?i prelucrate este determinat de executarea ordinului (nume, adres? de livrare), contact (nume, num?r de telefon, e-mail) ?i emiterea facturii (numele, adresa de facturare).

?

11.4.2. Pentru utilizatori ?nregistra?i: Numele Prenumele E-mail Num?rul de telefon Parola Profesia Jude? Adresa de livrare Adresa de facturare

?

Domeniul de aplicare al datelor gestionate ?i prelucrate este determinat de executarea ordinului (nume, adres? de livrare), contact (nume, num?r de telefon, e-mail) ?i emiterea facturii (numele, adresa de facturare).

?

5. CARACTERUL FACULTATIV AL FURNIZARII DATELOR SI CONSECINTELE REFUZULUI DE A LE FURNIZA

?

UJmag.ro va informeaza ca sunteti liber sa ne furnizati sau nu datele dumneavoastra in formularul de comanda de pe Site sau oricum indicate in solicitarile pe care ni le adresati in mod direct.

?

De asemenea, va informam ca nefurnizarea datelor dumneavoastra in mod voluntar si liber, atrage imposibilitatea ca sa obtineti ceea ce ati solicitat sau sa nu puteti efectua comanda dorita.

?

Ujmag va colecta de la dumneavoastr? doar datele strict necesare finalizarii comenzii sau transmiterii unui raspuns la solicitari facuta de dumneavoastr?.

?

6. MODALITATEA PRELUCRARII

?

Datele dumneavoastr? personale sunt prelucrate prin intermediul instrumentelor automatizate si pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.

?

Masuri specifice de siguranta sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale si abuzive a datelor dumneavoastr?, precum si impotriva accesului neautorizat si pierderii acestora. In acest sens, sesiunile securizate vor fi usor identificate prin:

?

  • aparitia simbolului unui lacat inchis de culoare galbena si
  • prin colorarea intr-o nuanta de galben inchis a campului specific adresei URL.

?

7. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTR?

?

Datele colectate de la dumneavoastr? vor fi prelucrate numai cu scopul prevazut in acest document si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

?

Universul Juridic Magazin nu va dezvalui nici un fel de data personala a dumneavoastr?, care sa permita unor terte persoane sa va indentifice si nu va permite accesul tertilor la aceste date fara consimtamantul dumneavoastr? prealabil si expres exprimat in scris.

?

Universul Juridic Magazin poate dezvalui, insa, datele dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care dezvaluirea este impusa de lege.

?

Va informam ca la datele dumneavoastr? vor putea avea acces angajatii ujmag, cu unicul scop de a executa in mod corect toate operatiunile necesare gestionarii comenzii si solicitarilor dumneavoastr?. Lista acestor persoane va poate fi pusa la dispozitie numai in urma unei solicitari exprese exprimata in scris de dumneavoastr?, datata si semnata, in atentia ?Universul Juridic Magazin? S.R.L., Bucuresti, bd. I. Maniu, nr. 7, corp C, parter, spatiul B16, sector 6. De asemenea, la anumite date furnizate de dumneavoastr? pot avea acces societatile comerciale imputernicite ale UJMAG, precum si angajati ai acestora - curierat rapid sau Posta Romana ? in vederea si ca urmare a procesului de manipulare a comenzilor efectuate de dumneavoastr?, pentru indeplinirea scopului descris la art. 4.

?

8. CUM PROTEJAM DATELE DUMNEAVOASTR?

?

Universul Juridic Magazin se angajeaza sa mentina un standard ridicat de siguranta in ceea ce priveste protectia si confidentialitatea datelor dumneavoastr?, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cu ajutorul noile dezvoltari tehnologice.

?

Protocoale criptografice 1. Prin utilizarea protocolului de securitate SSL asigur?m securitatea datelor dvs cu caracter personal prin criptarea informatiilor pe care le furniza?i. 2. Asigur?m protejarea informa?iilor despre carduri bancare, parole ?i orice date cu caracter personal pe care dvs le furniza?i ?mpotriva intercept?rii ori a folosirii de c?tre o ter?? parte prin intermediul certificatului SSL. 3. Furnizorul certificatului SSL: GoDaddy.com, LLC, 14455 N Hayden Rd Ste 226 Scottsdale, AZ 85260-6993, Email: support@godaddy.com. Tel: 020 7084 1810

?

Deoarece siguranta absoluta in cadrul transmisiilor de date prin intermediul internetului nu este absoluta si nici nu poate fi garantata de nimeni, ujmag va sfatuieste sa pastrati in loc sigur parolele si datele de acces la Site-ul nostru, sa nu le dezvalui altor persoane si sa iesi din orice sesiune de lucru folosind optiunea ?Sign Out?, ?Log Out?, ?Iesire?, atunci cand va aflati intr-un punct public de acces la internet.

9. Exercitarea drepturilor persoanei vizate

?

9.1. ?n cazul ?n care un Utilizator ?i solicit? Operatorului s? ?tearg? datele sale personale din registru, Operatorul efectueaz? f?r? ?nt?rziere aceast? ?tergere a datelor furnizate de c?tre Utilizator ?n trecut.

?

9.2. Cererea de ?tergere a datelor/de a fi uitat poate fi depus? ?n format electronic prin intermediul adresei de e-mail gdpr [arond] universuljuridic.ro sau ?n format tip?rit la punctul de lucru al operatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia S.C. ?Universul Juridic Magazin? S.R.L., Bucuresti, bd. I. Maniu, nr. 7, corp C, cladirea Apaca, sector 5.

?

9.2.1. ?n cazul cererii de ?tergere a informa?iilor (retragerea consim??m?ntului pentru gestionarea datelor), datele stocate de Operator nu mai pot fi gestionate ?i prelucrate ?ncep?nd cu ziua ?n care a fost primit? cererea.

?

9.2.2. ?n cazul cererii de a fi uitat, Operatorul va ?terge din registru toate leg?turile c?tre datele prelucrate legal, care au fost furnizate ?nainte de primirea cererii, profilul Utilizatorului ?i deciziile sale automate.

?

9.3. Dac? au existat modific?ri ale datelor furnizate ?n trecut, Utilizatorul are dreptul s? solicite modificarea datelor sale ?n baza de date. Cererea de modificare poate fi depus? ?n mod electronic prin intermediul adresei de e-mail gdpr [arond] universuljuridic.ro sau ?n format tip?rit la sediul operatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia ?Universul Juridic Magazin? S.R.L., Bucuresti, bd. I. Maniu, nr. 7, corp C, parter , spatiul B16, sector 6.

?

9.4. Datele personale vor fi blocate ?n loc de ?tergere de c?tre Operator, dac? acest lucru este cerut de Utilizator sau dac? exist? motive ?ntemeiate s? se cread? c? ?tergerea ar putea afecta interesele legitime ale Utilizatorului. Datele blocate vor fi prelucrate numai ?n scopul care a ?mpiedicat ?tergerea acestora. Datele restric?ionate pot fi tratate numai cu consim??m?ntul Utilizatorului sau pentru prezentarea, validarea sau protejarea revendic?rilor legale sau protejarea altor drepturi ale unei persoane fizice sau juridice sau ?n interes public (Dreptul la restric?ionarea gestion?rii datelor).

?

9.5. ?n cazul ?n care Operatorul refuz? s? se conformeze cererii de rectificare, blocare sau ?tergere a Utilizatorului, motivele factuale sau legale pe care se bazeaz? decizia de respingere a cererii de rectificare, blocare sau ?tergere vor fi comunicate ?n scris ?n termen de 30 de zile de la data cererii. ?n cazul ?n care rectificarea, blocarea sau ?tergerea sunt refuzate, operatorul de date informeaz? persoana vizat? cu privire la posibilit??ile de a promova o cale de atac sau de a depune o pl?ngere la autoritate.

?

9.6. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucr?rii ?i gestion?rii datelor sale:

?

a. dac? prelucrarea sau divulgarea se efectueaz? numai ?n scopul ?ndeplinirii obliga?iei legale a Operatorilor sau al exercit?rii drepturilor ?i intereselor legitime ale operatorului, ale destinatarului sau ale unui ter?, cu excep?ia cazului ?n care prelucrarea este obligatorie;

?

b. dac? datele cu caracter personal sunt utilizate sau divulgate ?n scopuri de marketing direct, sondaje de opinie public? sau cercetare ?tiin?ific?; ?i

?

c. ?n toate celelalte cazuri prev?zute de lege.


9.6.1. ?n cazul unei obiec?ii a Utilizatorului, Operatorul nu va avea dreptul la o gestionare ulterioar? a datelor dec?t dac? demonstreaz? c? gestionarea datelor este justificat? de motive legitime, conving?toare care prevaleaz? asupra intereselor ?i drepturilor Utilizatorului sau care au leg?tur? cu transmiterea, validarea sau protec?ia dreptului ?n justi?ie.


9.6.2. ?n ceea ce prive?te datele gestionate pe temeiul juridic (Art. 6, Punctul (1) lit. d) ?i f)) copil. (interes legal) ?n loc de solicitarea de ?tergere a datelor/de a fi uitat Utilizatorul are dreptul s? se opun? prelucr?rii ?i gestion?rii datelor sale.
9.6.3. ?n cazul unei obiec?ii, Operatorul trebuie s? investigheze cauza obiec?iei ?n cel mai scurt timp posibil ?ntr-un interval de 15 zile, s? decid? dac? da curs obiec?iei ?i s? ?l notifice pe Utilizator ?n scris despre decizia sa.

9.7. Utilizatorii au dreptul s? solicite informa?ii privind gestionarea datelor lor personale.

?

9.7.1. Cererea de informa?ii poate fi depus? ?n format electronic prin intermediul adresei de e-mail gdpr [arond] universuljuridic.ro sau ?n format tip?rit la punctul de lucru al operatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia S.C. ?Universul Juridic Magazin? S.R.L., Bucuresti, bd. I. Maniu, nr. 7, corp C, cladirea Apaca, sector 5.

?

9.7.2. La cererea Utilizatorului, Operatorul ?i va furniza acestuia informa?ii despre datele prelucrate, sursele de unde au fost ob?inute, scopul, motivele ?i durata administr?rii, numele ?i adresa destinatarilor ?i toate activit??ile legate de gestionarea datelor.

9.7.3. Operatorul r?spunde f?r? ?nt?rziere solicit?rilor de informa?ii ?i furnizeaz? informa?iile solicitate ?ntr-o form? inteligibil?, ?ntr-un format adecvat pentru Utilizator c?t mai cur?nd posibil, dar nu mai t?rziu de 30 de zile.

?

9.7.4. Informa?iile privind persoana ?n cauz? sunt furnizate gratuity, pentru orice categorie de date, o dat? pe an. Informa?ii suplimentare privind aceea?i categorie de date pot fi supuse unei taxe. Valoarea acestei taxe poate fi stabilit? printr-un acord ?ntre p?r?i. ?n cazul ?n care se efectueaz? o plat? ?n leg?tur? cu datele prelucrate ?n mod ilegal de c?tre Operator sau dac? cererea a condus la rectificare, plata este rambursat?.

?

9.7.5. Operatorul poate refuza furnizarea de informa?ii persoanei vizate. ?n cazul refuzului de a furniza informa?ii, Operatorul ?i va comunica Utilizatorului ?n scris motivele legale de refuz precum si despre posibilit??ile de a promova o cale de atac sau de a depune o pl?ngere la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal.

?

9.8. Portabilitatea datelor

?

9.8.1. ?n conformitate cu Art. 20 din GDPR, Utilizatorul are dreptul de a primi datele furnizate cu privire la el ?ntr-un format structurat, utilizat ?n mod obi?nuit ?i care poate fi citit de sisteme informatice ?i are dreptul de a transmite aceste date unui alt procesator de date.

?

9.8.2. ?n exercitarea dreptului s?u la portabilitatea datelor ?n conformitate cu alineatul (1), Utilizatorul are dreptul de a transmite datele sale personale unui alt procesator de date, ?n cazul ?n care este fezabil din punct de vedere tehnic.

?

9.8.3. Solicitarea privind portabilitatea datelor poate fi depus? ?n format electronic prin po?t? electronic?, la adresa gdpr [arond] universuljuridic.ro sau ?n format tip?rit la punctul de lucru al operatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia S.C. ?Universul Juridic Magazin? S.R.L., Bucuresti, bd. I. Maniu, nr. 7, corp C, parter , spatiul B16, sector 6.

?

9.8.4. ?n cazul ?n care Operatorul refuz? s? se conformeze solicit?rii Utilizatorului privind portabilitatea datelor, motivele de fapt sau de drept pe care se ?ntemeiaz? decizia de respingere a cererii vor fi comunicate ?n scris ?n termen de 30 de zile de la primirea cererii. ?n cazul ?n care este refuzat? portabilitatea, operatorul de date o informeaz? pe persoana vizat? cu privire la posibilit??ile de a promova o cale de atac sau de a depune o pl?ngere la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal.

?

9.9. Pentru exercitarea oricaror dintre drepturile dvs, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia S.C. ?Universul Juridic Magazin? S.R.L., Bucuresti, bd. I. Maniu, nr. 7, corp C, parter , spatiul B16, sector 6. sau la adresa de e-mail: gdpr [arond] universuljuridic.ro.

?

10. STOCAREA DATELOR

?

10.1 Siguran?a datelor de pe server

?

10.1.1. Operatorul stocheaz? datele gestionate pe un spa?iu de stocare bazat pe un server fizic. Serverul se afl? ?ntr-un datacenter de pe teriotriul Rom?niei, unde este monitorizat 24/7 din punct de vedere al securit??ii.

10.1.3. Pentru protejarea informa?iilor pe care le furniza?i se efectueaz? zilnic scanare anti-malware ori anti-virus, pe l?ng? protec?ia prin firewall, ?i sunt instalate de urgen?? actualiz?rile critice de securitate.

10.1.4. Furnizorul de server: HOSTERION SRL, Cod fiscal: RO16104008, Num?r Registrul Comer?ului: J12/396/2004, str. Eugen Ionesco nr. 49F, Cluj-Napoca, Rom?nia, Email: support@hosterion.ro, Tel: +0364 221 062

10.2. E-mail marketing - Newsletter

10.2.1. Adresa dvs de contact este protejat? printr-un sistem de securitate ?n doi pa?i ce ?mpiedic? vizualiza, editarea ori desc?rca date de c?tre personale neautorizate.

?

10.2.2. Fiecare comunicare transmis? c?tre dvs con?ine toate datele noastre de contact ?i este f?cut? ?n urm? exprim?rii consim??m?ntului dvs.

?

10.2.3. Retragerea consim??m?ntul de a mai primi comunic?ri se poate face cu un click, cu ajutorul link-ului unic de dezabonare, prin intermediul c?riua v? pute?i dezabona instant

?

10.2.4. Furnizorul platformei de E-mail marketing: Dazoot Software SRL, Cod fiscal: RO16341900, Num?r Registrul Comer?ului: J40/6234/2004,Splaiul Unirii 160, Corp C3, Et. 2, Coworking Bucharest, Sector 4, Bucure?ti, Email: info@newsman.ro, Tel: +40 31 0050870

?

10.3. Furnizor servicii de curierat: DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A. (?DPD?), Cod fiscal: RO 9566918, Num?r Registrul Comer?ului: J23/409/2010, Mogo?oaia, Strada BUIACULUI, Nr. 2, Corp A - Unitatea A1 ?i A2, Judet Ilfov, Email: client@dpd.ro, Teli: 031.824.90.90

?

10.4. Furnizor servicii de curierat: Compania Na?ional? Po?ta Rom?n? S.A., Cod fiscal: 427410, Num?r Registrul Comer?ului: J40/8636/1998, Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucure?ti, Email: suportclienti@posta-romana.ro, Tel: 021/9393

?

12. BAZA JURIDIC? A PRELUCR?RII DATELOR

?

12.1. Furnizarea datelor cu caracter personal se bazeaz? pe dispozi?ii legale ?i obliga?ii contractuale; aceasta este o condi?ie prealabil? pentru ?ncheierea acordului cu privire la comand?. Utilizatorul va furniza datele sale personale dac? inten?ioneaz? s? cumpere online. Lipsa datelor face imposibil? comanda online.

?

12.2. Temeiul juridic al gestion?rii datelor: Articolul 6 Punctul (1) lit. (c) din GDPR (nume, adres? de livrare, adresa de facturare).

?

12.2.1. Consim??m?ntul voluntar al persoanei interesate (Articolul 6 Punctul (1) lit. a) din GDPR), interesul legal al utilizatorului ?i operatorului (Articolul 6 Punctul 1) lit. d) ?i f) din GDPR), gestionarea contractual? a datelor (Articolul 6 Punctul (1) lit. (b) din GDPR; numele, adresa de livrare, adresa de facturare), paragraful 6. ? 5 din Grt. (Art. 6 Punctul (1) lit. c) din GDPR, numele, adresa de e-mail), ?n cazul solicit?rii de informa?ii de c?tre Utilizator prin e-mail ? Art. 6. Punctul (1) lit. b) ?i f) din GDPR (nume, adres? de e-mail).

?

Operatorul atentioneaza c? ?n cazul ne?ndeplinirii de c?tre utilizator a obliga?iilor ce ii revin in legatura cu o comanda lansata si executata, baza legal? pentru prelucrarea datelor conform Art. 6 Punctul (1) lit. (b) din GDPR (contractual) este convertit? ?n temeiul juridic prev?zut la Art. 6 Punctul (1) lit. (b) ?i (f) din GDPR (interes legal).

?

12.2.2. Operatorul gestioneaz? datele Utilizatorului ?i pe baza consim??m?ntului voluntar al persoanei interesate (Articolul 6 Punctul (1) lit. a) din GDPR) ?i obliga?ia contractual? (Art. 6 Punctul (1) lit. b) din GDPR; nume, adresa de livrare, adresa de facturare).

?

12.2.3. Utilizatorul ??i d? consim??m?ntul personal sau electronic prin utilizarea site-ului Web ?i prin semnarea Declara?iei de Gestionare a datelor/verificarea casetei ?n timpul procesului de ?nregistrare/efectuare a comenzilor/solicitarea de informa?ii ale Utilizatorilor. Utilizatorul are dreptul s? ??i retrag? consim??m?ntul oric?nd ?i, ?n acela?i timp, s? solicite ?tergerea datelor sale sau s? modifice datele furnizate. ?n cazul comenzii ?n a?teptare, retragerea consim??m?ntului este considerat? ca fiind o anulare a comenzii, care trebuie comunicat? Utilizatorilor de c?tre Operator ?mpreun? cu r?spunsul la cererea sa de ?tergere a datelor ?ntruc?t Art. 6. Punctul (1) lit. f) din GDPR prevede c? Operatorul este ?ndrept??it s? gestioneze datele Utilizatorului p?n? c?nd p?r?ile nu ??i achit? obliga?ia contractual?. Conform Art. 7 Punctul (3) ?i Art. 13 Puntul (2) litera (c) din GDPR, retragerea consim??m?ntului nu afecteaz? legalitatea gestion?rii datelor ?n trecut.

?

13. MODIFICARI

?

Universul Juridic Magazin isi rezerva dreptul de a modifica oricand termenii prezentului acord, fara nicio formalitate si fara preaviz. Modificarile vor fi afisate in aceasta pagina si vor avea efect imediat.

?

Accesul in Site si folosirea Serviciilor, implica faptul ca ati luat la cunostiinta si v-ati dat acordul asupra noilor termeni.

?

Acest document a fost modificat ultima data la 16 februarie 2024.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Copyright 2008-2024 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos